Назад

Вища математика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології" денної форми навчання / уклад. О. М. Нещадим, А. М. Ткачук, С. В. Гузенко, Ю. О. Васютинська, Н. Л. Кузьмінська. - К. : НУХТ, 2010. – 91 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 0.00 Кб     Кількість завантажень: 38

Вища математика [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. розрах.-гр. робіт для студ. за нап. під. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа ", 6.140103 "Туризм ", 6.030510 "Това-рознавство і торговельне підприємництво ",6.051701 "Харчові технології та інженерія " ден. ф. н. / уклад. : О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. В. Островська, С. І. Резніков, К. М. Сологуб, В. П. Шоха, Г. А. Циганкова. - К. : НУХТ, 2013. – 69 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 587 КБ     Кількість завантажень: 49

Медведєв, М. Г. Абетка з теорії ймовірностей [Електронний ресурс] : навчальний посібник / М. Г. Медведев, В. М. Романенко. – К. : НУХТ, 2013.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір:      Кількість завантажень: 53

Радзієвська, О. І. Дослідження операцій [Електронний ресурс] : практикум / О. І. Радзієвська, Н. Л. Кузьмінська, Ю. О. Васютинська. - К. : НУХТ, 2014. – 91 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,04 МБ     Кількість завантажень: 12

Дискретна математика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання розрахункових робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” ден. форми навч. / уклад. : А. С. Богатирчук, О. К. Мазур, С. В. Гузенко. – К. : НУХТ, 2014. – 59 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 346 КБ     Кількість завантажень: 13

Медведєв, М. Г. Вища математика. Теорія ймовірностей [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування», 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» денної та заочної форми навчання / М. Г. Медведев, В. М. Романенко. -К. : НУХТ, 2015. - 98 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.77 Мб     Кількість завантажень: 6

Мулява, О. М. Вища математика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051401 «Біотехнологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заоч. форми навч./ О. М. Мулява - К. : НУХТ, 2015. - 266 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.23 Мб     Кількість завантажень: 6

Дискретна математика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” заочної форми навч. / уклад. А. С. Богатирчук, О. К. Мазур, С. В. Гузенко. – К. : НУХТ, 2015. – 59 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 501 Кб     Кількість завантажень: 3

Юрик, І. І. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”, 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навч./ І. І. Юрик, С. В. Гузенко. – К.: НУХТ, 2015. – 151 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 913 Кб     Кількість завантажень: 9

Островська, О. В. Математичне програмування. [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» ден. та заоч. форми навч. / О. В. Островська. - К.: НУХТ, 2015. - 347 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 43,1 Мб     Кількість завантажень: 12

Бородін, В. О. Вища математика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад. В. О. Бородін. - К. : НУХТ, 2015. - 242 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6,01 МБ     Кількість завантажень: 4

Теорія ймовірності та математична статистика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навч. / М. Г. Медведєв, О. М. Мулява, А. М. Ткачук, С. В. Гузенко. –– К.: НУХТ, 2015. – 143 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.12 Мб     Кількість завантажень: 7

Higher mathematics : methodical recommendations to practice lessons for full-time students of Major 6.030508 «Finances and Credit» / Compiler A. M. Tkachuk. –– К.: NUFT, 2015. – 90 p.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.13 Мб     Кількість завантажень: 4

Юрик, І. І. Вища математика (модуль І-ІІ) [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 121“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” денної та заочної форм навч. / І. І. Юрик, С. В. Гузенко. –– Київ : НУХТ, 2016. – 197 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,07 Мб     Кількість завантажень: 3

Медведєв, М. Г. Вища та прикладна математика : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» ден. та заоч. форм навч. / М. Г. Медведєв, О. М. Мулява. - К. : НУХТ, 2016. - 170 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,62 Мб     Кількість завантажень: 1

Медведєв, М. Г. Математико-статистичні методи досліджень : конспект лекцій для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології в ресторанному господарстві», «Технології харчування», 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізації «Готельна і ресторанна справа» , 242 «Туризм» спеціалізації «Туризмознавство» ден. та заоч. форм навч./ М. Г. Медведєв, О. М. Мулява. - К. : НУХТ, 2016.- 203 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,26 Мб     Кількість завантажень: 7

Листопад, В. В.Практикум з теорії ймовірностей із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій : навч. посіб. / В. В. Листопад, О. В. Островська. - К. : НУХТ, 2016. - 103 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,89 Мб     Кількість завантажень: 8

Вища математика (застосування MathCad) : підручник / М. Г. Медведєв, В. М. Романенко, О. М. Мулява, С. В. Гузенко. - К. : НУХТ, 2016. - 219 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Підручник 
Розмір: 306 Мб     Кількість завантажень: 9

Медведєв, М. Г. Вища математика : практикум / М. Г. Медведєв, О. М. Мулява. - К. : НУХТ, 2016. - 364 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Практикум 
Розмір: 2,92 Мб     Кількість завантажень: 3

Мартиненко, М. А. Вища математика : навч. посіб. / М. А. Мартиненко, О. М. Нещадим, В. М. Сафонов. - К. : НУХТ, 2016. - 230 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 4,96 Мб     Кількість завантажень: 2

Зінькевич, О. П. Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Зінькевич, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим. – Київ : НУХТ, 2016. – 193 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 2,72 Мб     Кількість завантажень: 4

Листопад, В. В. Математичне програмування із комп"ютерною підтримкою [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Листопад, О. В. Островська. - Київ : НУХТ, 2016 - 160 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 1,28 Мб     Кількість завантажень: 9

Вища та прикладна математика : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Товарознавство і торгівельне підприємництво" ден. та заоч. форми навч. / О. А. Ніколаєва ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 216 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 6,5 МБ     Кількість завантажень: 2

Богатирчук, А. С. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика : Теорія ймовірності. Випадкові процеси : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні науки" ден. та заоч. форм навч. / А. С. Богатирчук, Т. В. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 117 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3 МБ     Кількість завантажень: 2

Мулява, О. М. Теорія ймовірностей і статистика. Практикум : навч. посіб. / О. М. Мулява ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 185 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,68 МБ     Кількість завантажень: 4

Математика. Теорія поля : метод. рекомендації до провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 186 "Видавництво та поліграфія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. П. Шоха; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 89 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Зінченко, Т. В. Вища математика для економістів : підручник / Т. В. Зінченко, О. І. Радзієвська, В. М. Сафонов ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Мартиненко, М. А. Теорія ймовірностей : навч. посіб. / М. А. Мартиненко, В. М. Сафонов, О. М. Нещадим ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 269 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Богатирчук, А. С. Дискретна математика : підручник / А. С. Богатирчук, О. К. Мазур, Г. А. Циганкова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Вища математика : підручник / М. А. Мартиненко, О. П. Зінькевич, В. В. Листопад, О. А. Ніколаєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Теорія ймовірностей, ймовірностні процеси та математична статистика : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" ден. та заоч. форми навч. / О. А. Ніколаєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 215 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,65 МБ     Кількість завантажень: 0

Mathematics for Economists : Higher Mathematics : lecture notes for students of Bachelor’s level specialties 075“Marketing”, 072 “Finance, Banking and Insurance”, 071 “Accounting and Auditing”, 051 “Economics”, 073 “Management” full-time and part-time mode of study / О. І. Radzievska, N. L. Kuzminska ; National university of food technologies. - Kyiv : NUFT, 2017. - 114 p.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,78 МБ     Кількість завантажень: 0

Математична статистика з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : навч. посіб. / В. В. Листопад, О. В. Островська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 96 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,51 МБ     Кількість завантажень: 2