Назад

Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. практ. робіт для студ. усіх спец. денної форми навчання / уклад. О. П. Слободян, Л. П. Нещадим, Т. М. Чорна, Г. С. Мельник. - К. : НУХТ, 2008. – 13 с.


Автор:   
Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 181.15 Кб     Кількість завантажень: 38

Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичної роботи №4 "Прогнозування хімічної обстановки при аваріях з викидом СДОР на підприємствах харчової промисловості" для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / уклад. О. П. Слободян, Л. П. Нещадим, Т. М. Чорна. - К. : НУХТ, 2010. – 12 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 157.39 Кб     Кількість завантажень: 22

Цівільна оборона [Електронний ресурс] : курс лекцій "ЦО на підприємствах харчової промисловості" за напрямом підг. спец. та мег. для всіх спец. денної та заочної ф. н. / уклад. О. П. Слободян, В. А. Заєць, Т. М. Чорна, Л. П. Нещадим. - К. : НУХТ, 2011. – 125 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 831.05 Кб     Кількість завантажень: 35

Цивільна оборона [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи "Прогнозування та оцінка радіаційної обстановки після аварії на радіаційно небезпечному об'єкті." для студентів всіх спец.ден. та заоч. ф.н. / уклад. О. В. Хіврич, В. А. Заєць, Т. М. Чорна, Л. П. Нещадим. - К. : НУХТ, 2010. – 27 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 225.24 Кб     Кількість завантажень: 33

Цивільна оборона [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Оцінка хімічної обстановки після аварії на хімічно небезпечному об'єкті" для студентів всіх спеціальностей ден. та заоч. ф.н. / уклад. О. В. Хіврич, В. А. Заєць, Т. М. Чорна. - К. : НУХТ, 2010. – 27 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 277.30 Кб     Кількість завантажень: 65

Аварії та катастрофи на об'єктах харчової промисловості : причини виникнення, наслідки, прогнозування [Електронний ресурс] : для студ. всіх спеціальностей, денної та заочної форми навчання / уклад. О. В. Хіврич, В. А. Заєць. - К. : НУХТ, 2010. – 60 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 422.94 Кб     Кількість завантажень: 38

Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. практичних робіт для студ. спец. 7.05170103 "Технологія зберігання та переробки зерна", 7.05170101 "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" усіх форм навчання / уклад. В. С. Гуць, Н. В. Володченкова. - К. : НУХТ, 2012. - 69 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,03 МБ      Кількість завантажень: 79

Polumbryk, M. O. Occupational safety and health in hospitality (by the forms of economic activity) [Electronic resource] : lecture notes for students in speciality 8.14010101 “Hotel and Restaurant Business” for full time education / M. O. Polumbryk. – K. : NUFT, 2015. – 32 p.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 222 Кб     Кількість завантажень: 4

Основи промислового будівництва та санітарної техніки [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки: 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 6.050601 "Теплоенеогетика", 6.050604 "Енергомашинобудування" ден. / уклад. В. С. Гуць, О. В. Євтушенко. - К. : НУХТ, 2012. – 120 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 257 Мб     Кількість завантажень: 68

Цивільна оборона [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання розділу дипломного проекту з цивільної оборони для студ. всіх спец. ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В. Хіврич, В. А. Заєць. – К. : НУХТ, 2009. - 17 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 162 Кб     Кількість завантажень: 63

Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. Н. В. Володченкова, О. В. Євтушенко. - К. : НУХТ, 2013. – 78 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,41 МБ     Кількість завантажень: 83

Охорона праці [Електронний ресурс] : метод. рек. до вик. розділу "Охорона праці" дипломної роботи для студ. Спец. 8.05170103 "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів", 8.05170101 "Технології зберігання і переробки зерна" д. та з. ф. н / уклад. Н. В. Володченкова, О. В. Євтушенко. - К. : НУХТ, 2013. – 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 557 КБ     Кількість завантажень: 71

Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / уклад. О. П. Слободян, В. А. Заєць, С. О. Авдієнко, Л. П. Нещадим. - К. : НУХТ, 2013. – 51 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 60 КБ     Кількість завантажень: 74

Методичні рекомендації до виконання "Архітектурно-будівельного розділу" дипломного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : для студ. за напр. підг. 6.051701 "Харч. техн та інж." , 6.051401 "Біотехнологія", 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 6.050604 "Енергомашинобудування" ден. та заоч. ф.н. / уклад. Г. Р. Ашмаріна. - К. : НУХТ, 2013. – 214 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 15,4 МБ     Кількість завантажень: 66

Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та викон. контрольної роботи для студ. освітньо-кваліфікаційних рівнів "магістр" та "спеціаліст" усіх економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання / уклад. : М. О. Полумбрик, С. О. Авдієнко, О. В. Матиящук. - К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 237 КБ     Кількість завантажень: 25

Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни для студ. спец. 7.05170111; 8.05170111 "Технології цукру та полісахаридів" для ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. І. Сидорченко, Т. М. Захарченко. - К. : НУХТ, 2014. – 79 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 495 КБ     Кількість завантажень: 15

Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації для самопідготовки до практичних занять студ. спец. 7.05170111 "Технології цукру та полісахаридів" для ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. І. Сидорченко, Т. М. Захарченко. - К. : НУХТ, 2014. – 33 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 275 КБ     Кількість завантажень: 17

Методичні рекомендації до виконання окремого розділу «Охорона праці» дипломного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : для студ. спеціальностей : 7.05140101; 8.05140101 «Фармацевтична біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. І. Сидорченко, Т. М. Захарченко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. - 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 504 КБ     Кількість завантажень: 9

Методичні рекомендації до виконання розділу "Охорона праці та безпе- ка в надзвичайних ситуаціях " дипломного проекту, магістерської роботи для студентів спеціальності 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. С. Гуць, О. А. Коваль.– К. : НУХТ, 2014. – 67с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 529 КБ     Кількість завантажень: 17

Методичні рекомендації до виконання розділу "Охорона праці та безпе- ка в надзвичайних ситуаціях " дипломного проекту для студентів спеціаль- ності 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. С. Гуць, О. А. Коваль. – К. : НУХТ, 2014. – 69 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 561 КБ     Кількість завантажень: 12

Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заочн. форм навч. / уклад. : В. С. Гуць, О. А. Коваль. – К. : НУХТ, 2014. – 79 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 755 КБ     Кількість завантажень: 25

Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич. - К. : НУХТ, 2014. – 88 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 968 КБ     Кількість завантажень: 31

Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050101 "Компютерні науки" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич. - К. : НУХТ, 2014. – 88 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 968 КБ     Кількість завантажень: 43

Громадське будівництво [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання /уклад. : Г. Р. Ашмаріна. - К. : НУХТ, 2014. - 70 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,98 МБ     Кількість завантажень: 20

Євтушенко, О. В. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки : 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 6.030302 «Реклама і зв"язки з громадськістю», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Євтушенко, А. О. Сірик. – К. : НУХТ, 2015. – 91 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 984 КБ     Кількість завантажень: 17

Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напрямів підготовки 7.05050206, 8.05050206 «Машини і технологія пакування», 7.05050207, 8.05050207 «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки», 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», 7.05050314, 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. С. Гуць, О. А. Коваль. – К.: НУХТ, 2015 – 73 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 729 Кб     Кількість завантажень: 13

Євтушенко, О. В. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки: 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050604 «Енергомашинобудування», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання / О. В. Євтушенко, С. Д. Коваленко, А. О. Сірик. – К.: НУХТ, 2015. – 111 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 8.53 Мб     Кількість завантажень: 7

Хіврич, О. В. Цивільний захист [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр" денної та заочної форм навчання / О. В. Хіврич, Н. В. Володченкова, – К. : НУХТ, 2015. – 207 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.03 Мб     Кількість завантажень: 52

Yevtushenko, O. V. Occupational safety fundamentals. [Electronic resource] : lecture notes for students training areas 6.030503 “International economics”, 6.030504 "Economics of enterprise", 6.030505 "Personnel management and labour economics", 6.030507 "Marketing", 6.030508 "Finance and credit", 6.030509 "Accounting and audit" 6.030601 "Management", 6.030302 "Advertising and public relations”, 6.040106 "Ecology, environmental protection and balanced nature management" of day and correspondence training forms / O. V. Evtushenko, A. O. Sirik. – K.: NUFT, 2015. – 81 p.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 754 Кб     Кількість завантажень: 6

Гуць, В. С. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : конспект лекцій для для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик. – К. : НУХТ, 2016. – 110 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,36 Мб     Кількість завантажень: 4

Заєць, В. А. Цивільний захист [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / В. А. Заєць, Л. П. Нещадим. - К. : НУХТ, 2016. -75 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 499 Кб     Кількість завантажень: 5

Yevtushenko, O. V. Fundamentals of labor protection and life safety [Electronic resource] : lecture notes for students «bachelor» degree 051 "Economics of enterprise", 056 “International economics”, 073 "Management", 242 «Tourism», 241 «Hotel-Restaurant Business» for full-time students / O. V. Evtushenko, A. O. Siryk. – K.: NUFT, 2016. – 86 p.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 788 Кб     Кількість завантажень: 4

Євтушенко, О. В. Основи охорони праці [Електронний ресурс] : понятійно-термінологічний словник / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик. – К. : НУХТ, 2016. – 40 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 467 Кб     Кількість завантажень: 4

Гуць, В. С. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : термінологічний словник-довідник / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик. – К.: НУХТ, 2016. – 182 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,40 Мб     Кількість завантажень: 8

Yevtushenko, O. V. Occupational safety fundamentals [Electronic resource] : a brief dictionary of terms and concepts / O. V. Evtushenko, A. O. Siryk. – K. : NUFT, 2016. – 24 p.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 305 Кб     Кількість завантажень: 5

Основи охорони праці [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання / В. С. Гуць, С. Д. Коваленко, О. В. Євтушенко та ін. – К. : НУХТ, 2016. – 97 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,09 Мб     Кількість завантажень: 16

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. А. Заєць, С. О. Авдієнко, Л. П. Нещадим; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 53 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Євтушенко, А. О. Сірик, О. П. Лукіянік; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 106 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 8

Основи промислового будівництва та санітарної техніки : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.: 181 "Харчові технології", 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Євтушенко, О. К. Накемпій, А. О. Сірик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 68 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Гуць, В. С. Словник-довідник термінів і понять з будівництва : словник-довідник / В. С. Гуць, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 156 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2