Назад

Біохімічні процеси екологічних технологій [Електронний ресурс] : курс лекцій з дисципліни для студ. напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заочн. форм навч. / уклад. Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Ткаченко. - К. : НУХТ, 2012. – 49 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 414 Кб     Кількість завантажень: 26

Основи екології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701, "Технологія м'яса та м'ясних продуктів", Технологія молока і молочних продуктів"ден. та заочн. форм навчання. / уклад. Л. І. Танащук. - К. : НУХТ, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 150 Кб     Кількість завантажень: 56

Програма навчальної практики [Електронний ресурс] : навчальна практика для студ. І-ІІІ курсів за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. форми навчання / уклад. О. В. Ничик, Л. Ф. Степанець. - К. : НУХТ, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 152 Кб     Кількість завантажень: 47

Основи екологічної токсикології [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" ден. та заочн. форм навч. / уклад. : О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. Л. Ткаченко. - К. : НУХТ, 2013. – 80 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 530 КБ     Кількість завантажень: 53

Основи екології [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання / уклад. : А. І. Салюк, А. В. Котинський, Л. І. Танащук, Л. Ф. Степанець. - К. : НУХТ, 2013. – 168 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 8,58 Мб     Кількість завантажень: 60

Основи екології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" ден. та заочн. форм навчання / уклад. О. В. Ничик, О. В. Тогачинська. - К. : НУХТ, 2013. – 14 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 142 КБ     Кількість завантажень: 50

Основи екології (екологія) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до пров. практ. заняття на тему "Організаційна та правова система екологічної безпеки навколишнього середовища" для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навчання / уклад. О. В. Ничик, Л. І. Танащук, О. М. Салавор, А. В. Котинський. - К. : НУХТ, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 193 КБ     Кількість завантажень: 50

Основи екології (екологія) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до пров. практ. заняття на тему "Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища" для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навчання / уклад. О. В. Ничик, Л. І. Танащук, О. М. Салавор. - К. : НУХТ, 2013. – 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 173 КБ     Кількість завантажень: 55

Українсько-англійсько-російський словник [Електронний ресурс] : екоаудиторських термінів / уклад. Г. І. Архіпова, О. В. Ничик, О. М. Салавор. - К. : НУХТ, 2013. – 58 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 221 КБ     Кількість завантажень: 50

Біохімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної форми навчання / Уклад.: Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова. – К.: НУХТ, 2014. – 12 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 169 КБ     Кількість завантажень: 24

Біохімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заочн. форм навчання / Уклад. О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко. – К.: НУХТ, 2014. – 15 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 183 КБ     Кількість завантажень: 23

Біохімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни для студ. напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / Уклад.: Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова. – К.: НУХТ, 2014. – 12 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 15

Гідрологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Уклад.: О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, В. В. Харченко. – К.: НУХТ, 2014. – 15 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 160 КБ     Кількість завантажень: 10

Біохімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" професійного спрямування "Технології зберігання, консервування та переробки молока" д. та з.ф. н. / уклад. : А. В. Котинський, А. І. Салюк. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 23

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, викон. практичних завдань та контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад. : О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор. – К. : НУХТ, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 209 КБ     Кількість завантажень: 11

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заоч. форм навчання / уклад. : О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор. – К. : НУХТ, 2014. – 75 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 460 КБ     Кількість завантажень: 11

Основи екології [Електронний ресурс] : метод.рекомендації до вивч. дисципліни для студ. напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» ден. форми навчання / уклад. : О. В. Ничик, С. М. Маджд, О. В. Тогачинська, О. М. Салавор. – К. : НУХТ, 2014. – 14 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 147 КБ     Кількість завантажень: 7

Основи екології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заочн. форм навчання / уклад. : О. В. Ничик, С. М. Маджд, О. В. Тогачинська, О. М. Салавор. – К. : НУХТ, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 9

Теорія екосистем [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дис- ципліни, проведення практ. занять та викон. контр. робіт для студ. спеціальності 6.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища” денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Харченко. - К. : НУХТ, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 6

Метеорологія і кліматологія [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дисципліни, проведення практ. занять та викон. контр. робіт для студ. напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Харченко. - К. : НУХТ, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 9

Грунтознавство [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, та викон. лаборатор. і контрол. робіт для студ. напряму підготовки6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад. : Г. І. Нестеров, О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор. - К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 13

Екологічна безпека [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад. Л. Ф. Степанець. – К. : НУХТ, 2015. - 30 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 397 Кб     Кількість завантажень: 7

Стратегія сталого розвитку [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, пров. практичних занять та викон. контрол. роботи для студ. спеціальностей 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. Л. Якименко, М. М. Барановський, А. І. Салюк – К. : НУХТ, 2015. – 16 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 181 Кб     Кількість завантажень: 7

Біохімія [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни для студ. напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навчання / уклад. Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова. – К. : НУХТ, 2015. – 14 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 257 Кб     Кількість завантажень: 14

Cтандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни, викон. практичних завдань та контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад. О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор – К. : НУХТ, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 299 Кб     Кількість завантажень: 12

Екологічна модернізація виробництв [Електроний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни та провед. практичних занять для студ. пец. 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» денної форми навч. / уклад. А. І. Салюк. - К. : НУХТ, 2015. - 14 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 217 Кб     Кількість завантажень: 13

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 8.04010604 «Екологічний контроль і аудит» денної форми навчання [Електроний ресурс] / А. І. Салюк, І. Л. Якименко, А. В. Котинський, У. С. Йовбак – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 261 Кб     Кількість завантажень: 10

Комплексна переробка вторинних матеріальних ресурсів [Електроний ресурс] : метод. реком. до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заоч. форми навч. / уклад. А. І. Салюк. – К. : НУХТ, 2015. - 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 479 Кб     Кількість завантажень: 10

Екологічна модернізація виробництв [Електроний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни та виконання курсового проекту для студ. спец. 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» денної форми навч. / уклад. А. І. Салюк - К. : НУХТ, 2015. - 30 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 327 Кб     Кількість завантажень: 12

Екологічна експертиза [Електроний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни, проведення практичних занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заоч. форми навч. / уклад. А. І. Салюк, А. В. Котинський, О. В. Ничик. - К. : НУХТ, 2015. - 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 360 Кб     Кількість завантажень: 13

Салюк, А. І. Екологічна експертиза [Електроний ресурс] : конспект лекцій для студ. напр. підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заоч. форм навчання / А. І. Салюк, А. В. Котинський. – К. : НУХТ, 2015. – 108 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 0.98 Мб     Кількість завантажень: 12

Салюк, А. І. Комплексна переробка вторинних матеріальних ресурсів [Електроний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заоч. форм навчання / А. І. Салюк, А. В. Котинський – К. : НУХТ, 2015. – 123 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.59 Мб     Кількість завантажень: 9

Геоінформаційні системи в екології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, проведення практ. занять та викон. контр. робіт для студ. спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Харченко - К.: НУХТ, 2015. - 16 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 253 Кб     Кількість завантажень: 6

Геологія з основами геоморфології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, проведення практ. занять та викон. контр. робіт для студ. напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Харченко - К.: НУХТ, 2015. - 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 257 Кб     Кількість завантажень: 6

Екологічне інспектування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» і 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» / уклад. Р. М. Крамаренко. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 330 Кб     Кількість завантажень: 8

Управління та поводження з відходами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання / уклад. Р. М. Крамаренко. – К. : НУХТ, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 345 Кб     Кількість завантажень: 10

Салавор, О. М. Основи біобезпеки та біоетики [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заоч. форм навчання / О. М. Салавор, О. В. Тогачинська, О. В. Ничик. – К: НУХТ, 2015. – 68 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 655 Кб     Кількість завантажень: 16

Тогачинська, О. В. Грунтознавство [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заоч. форм навчання / О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор. – К.: НУХТ, 2015. - 132 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3.88 Мб     Кількість завантажень: 8

Техноекологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська. − К.: НУХТ, 2015. − 31 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 344 Кб     Кількість завантажень: 4

Моніторинг довкілля [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська. − К.: НУХТ, 2015. − 25 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 342 Кб     Кількість завантажень: 11

Екологічна оцінка сировини і продукції [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська. − К.: НУХТ, 2015. − 41 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 512 Кб     Кількість завантажень: 13

Основи біобезпеки та біоетики [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська. – К.: НУХТ, 2015. - 25 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 314 Кб     Кількість завантажень: 8

Урбоекологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / уклад. О. С. Голубов. – К.: НУХТ, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 297 Кб     Кількість завантажень: 7

Моделювання та прогнозування стану довкілля [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання лабораторних і контр. робіт для студ. напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / уклад. : У. С. Йовбак, І. В. Карпович. – К. : НУХТ, 2015. – 70 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,57 Мб     Кількість завантажень: 1

Сучасні напрями природоохоронних технологій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивч. дисц., пров. практ. завдань та викон. контрол. роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізації «Екологічний контроль та аудит» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко. – Київ : НУХТ, 2016. – 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 249 Кб     Кількість завантажень: 1

Ничик, О. В. Екологічний аудит : курс лекцій для студ. спец. 183 «Технології захисту навколишнього середовища» ден. та заоч. форм навчання / О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська. - К. : НУХТ, 2016. - 54 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 450 Кб     Кількість завантажень: 4

Природоохоронне законодавство та екологічне : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, викон. практичних завдань та контрол. роботи для студ. спеціальності 101 «Екологія» / уклад. : О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, І. В. Паращенко, О. М. Салавор, Л. Ф. Степанець. - К. : НУХТ, 2016. - 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 344 Кб     Кількість завантажень: 1

Міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві : метод. реком. до вивч. дисципліни, викон. практ. завдань та контрол. роботи для студ. спец. 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / уклад. : О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор. - К. : НУХТ, 2016. - 28 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 332 Кб     Кількість завантажень: 2

Біологія : метод. рекомендації до вивч. дисц., пров. практ. завдань та викон. контрол. роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Семенова, А. В. Котинський, О. В. Тогачинська. - К. : НУХТ, 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 341 Кб     Кількість завантажень: 1

Екологічний менеджмент та аудит : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, викон. практичних завдань та контр. роботи для студ. спеціальності 101 «Екологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 267 Кб     Кількість завантажень: 4

Екологія людини : метод. рекомендації до вивч. дисц., пров. практ. завдань та викон. контрол. роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. І. Семенова, А. В. Тогачинська. - К. : НУХТ, 2016. - 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 294 Кб     Кількість завантажень: 2

Екологічний менеджмент : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, провед. практ. занять та викон. контр. роботи для студ. спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізації «Екологічний контроль та аудит» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська. - К. : НУХТ, 2016. - 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 318 Кб     Кількість завантажень: 5

Методологія та організація наукових досліджень : метод. реком. до вивч. дисц., пров. практ. завдань та викон. контрол. роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навч. / уклад. : Л. В. Береза-Кіндзерська, О. І. Семенова. - К. : НУХТ, 2016. - 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 266 Кб     Кількість завантажень: 8

Екологічна політика Євросоюзу [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, пров. практичних занять та викон. контрол. для студ. освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 101 «Екологія» спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізації «Екологічний контроль та аудит» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. Л. Якименко, О. М. Салавор – К. : НУХТ, 2016. – 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 237 Кб     Кількість завантажень: 1

Харченко, В. В. Гідрологія : курс лекцій для студ. спец. 101 «Екологія» денної та заочної форм навч. / В. В. Харченко. - К. : НУХТ, 2016. - 80 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,67 Мб     Кількість завантажень: 1

Наскрізна програма практики : для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101«Екологія», освітньо- кваліфік. рівня «Спеціаліст» спец. 101 «Екологія» та освітнього ступ. «Магістр» спец. 101 «Екологія» і спец. 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навч. / уклад. : О. І. Семенова, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська. - К. : НУХТ, 2016. - 13 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 207 Кб     Кількість завантажень: 4

Програма переддипломної практики : для студ. ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» за спец. 101 «Екологія» денної форми навч. / уклад. : О. В. Ничик, О. В. Тогачинська. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 274 Кб     Кількість завантажень: 5

Бублієнко, Н. О. Технологічні розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 55 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 711 kb     Кількість завантажень: 1

Технологічні розрахунки та звітність у природоохоронній діяльності : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, Т. Л. Сулейко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 28 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 402 kb     Кількість завантажень: 3

Природоохоронні технології та обладнання : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 34 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 416 kb     Кількість завантажень: 3

Міжнародне нормування та стандартизація у харчовому виробництві : курс лекцій для студ. спец. 101 "Екологія" спеціал. "Екологія та охорона навколиш. середовища" та 183 "Технології захисту навколиш. середовища" спеціал."Екологічний контроль та аудит" ден. та заочн. форм навч. / О. В. Тогачинська, О. В. Ничик, О. М. Салавор, Л. Ф. Степанець ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 143 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Біотрансформація органічних речовин в живих організмах : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освітн. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заочн. форм навчан. / уклад.: А. І. Салюк, А. В. Котинський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 18 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Екологія харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц., викон. практ. завдань та контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец.101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Екологія харчових виробництв : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Семенова, О. М. Салавор, О. В. Ничик, Н. О. Бублієнко, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 46 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Управління та поводження з відходами : метод. рекомендації до вивч. дисц., проведення практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101, 183 спеціал. "Екологія та охорона навкол. середовища", "Еколог. контроль та аудит" ден.та заоч. форм навч. / уклад.: А. І. Салюк, А. В. Котинський, О. В. Тогачинська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Ничик, О. В. Екологічний менеджмент та аудит : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101 "Екологія" спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 95 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Системний аналіз якості навколишнього середовища : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. завдань та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101, 183, спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Л. В. Береза-Кіндзерська, О. І. Семенова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Екологічний аудит : метод. рекомендації до вивч. дисц., викон. практ. завдань та контр. роботи для студ. освітн. ступ. "Магістр" спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціал. "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Ничик, О. М. Салавор, О. В. Тогачинська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 32 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Програма педагогічної практики для студ. І курсу освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 101 "Екологія" денної форми навчання / уклад.: О. І. Семенова, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська, О. М. Салавор; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Програма науково-виробничої і переддипломної практик для студ. I курсу освітнього ступеня "Магістр" за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища" денної і заочної форм навчання / уклад.: А. І. Салюк, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська, О. М. Салавор; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 21 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Харченко, В. В. Метеорологія і кліматологія : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / В. В. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 103 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Біологічні процеси екологічних технологій : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 51 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 811 КБ     Кількість завантажень: 1

Біологічні процеси екологічних технологій : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 20 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 343 КБ     Кількість завантажень: 1

Інженерний захист навколишнього середовища : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 118 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,06 МБ     Кількість завантажень: 1

Інженерний захист навколишнього середовища : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 23 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 443 КБ     Кількість завантажень: 0

Екологічна політика Євросоюзу : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101, 183 спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. Л. Якименко, О. М. Салавор, Є. Б. Шаповалов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 23 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 385 КБ     Кількість завантажень: 2

Екологічний менеджмент : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спеці. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціал. "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 73 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 578 КБ     Кількість завантажень: 2

Управління та поводження з відходами : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 78 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 698 КБ     Кількість завантажень: 1

Екологічна модернізація виробництва : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. курс. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101, 183 спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 54 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 657 КБ     Кількість завантажень: 1

Системний аналіз якості навколишнього середовища : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний контроль та аудит" ден. та заочн. форм навч. / Л. В. Береза-Кіндзерська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 132 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,19 МБ     Кількість завантажень: 1

Геоінформаційні системи в екології : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101 "Екологія" спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища" ден. та заоч. форм навч. / В. В. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 52 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 937 КБ     Кількість завантажень: 1

Екологічне інспектування : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціал. "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / В. В. Харченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 42 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 422 КБ     Кількість завантажень: 1

Гідрологія та геологія : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 101 "Екологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Харченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 32 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 414 КБ     Кількість завантажень: 1

Методологія та організація наукових досліджень : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" спеціал. "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / Л. В. Береза-Кіндзерська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 142 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,10 МБ     Кількість завантажень: 1

Екологічна модернізація виробництва : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища" освіт. програми "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Екологічний контроль та аудит" ден. та заоч. форм навч. / О. М. Салавор, О. В. Ничик, О. В. Тогачинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 70 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 818 КБ     Кількість завантажень: 1