Назад

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. кваліфік. бакал. дипл. роб. для студ. напр. 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. О. Красінько, І. М. Волошина, Ю. М. Пенчук. - К. : НУХТ, 2010. – 65 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 600.90 Кб     Кількість завантажень: 37

Технологія вакцин [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисц. та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія", ден. та заочн. форм навч / уклад. О. Є. Макарова. - К. : НУХТ, 2012. – 45 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 334.25 Кб     Кількість завантажень: 18

Технологія косметичних засобів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисц. та виконання конт. роботи для студ. спеціальності 7.05140103 "Фармацевтична біотехнологія", денної та заочної форм навчання / уклад. О. Є. Макарова. - К. : НУХТ, 2012. – 39 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 816 КБ     Кількість завантажень: 52

Програма навчальної практики [Електронний ресурс] : для студ. І–ІІІ курсів за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. форми навчання / уклад. І. В. Лич, С. М. Тетеріна, А. П. Софілканич. - К. : НУХТ, 2012. – 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 543 Кб     Кількість завантажень: 45

Харчова біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. за напр. підгот. 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. М. Антонюк, Ю. В. Карла, В. О. Красінько. - К. : НУХТ, 2013. – 58 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,53 Мб     Кількість завантажень: 52

Основи проектування біотехнологічннх виробництв. Основи проектування фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсов. пр. для студ. напр. підгот. 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : Ю. В. Караш, В. О. Красінько, І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2012. - 85 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,76 Мб     Кількість завантажень: 55

Технології білків терапевтичної дії [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсов. пр. для студ. напр. підгот. 5.403.0 «Біотехнологія» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : Ю. М. Пенчук, Ю. В. Караш, В. О. Красунько. – К. : НУХТ, 2012. – 50 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,7 Мб     Кількість завантажень: 46

Санітарно-гігієнічний контроль виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни "Мікробіологія і санітарно-гігієнічний контроль виробництв" для студ. напр. 051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. М. Грегірчак. - К. : НУХТ, 2011. – 177 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,00 Мб     Кількість завантажень: 134

Технологія пробіотиків [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лаб. та контрол. роботи для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад. : С. О. Старовойтова, І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2013. – 35 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 653 КБ.     Кількість завантажень: 58

Мікробіологічні основи HACCP [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання. - К. : НУХТ, 2013. – 92 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 625 КБ     Кількість завантажень: 66

Генетика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної форми навчання / уклад. О. І. Скроцька. - К. : НУХТ, 2013. – 43 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 422 КБ     Кількість завантажень: 74

Клітинна та генна інженерія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 "Промислова біотехнологія", 7.05140103, 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заочн. форм навчання / уклад. О. В. Карпов. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 191 КБ.     Кількість завантажень: 37

Основи біотехнології і фармації [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" професійного спрямування "Обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості" ден. форми навчання / уклад. В. П. Стабніков, І. В. Лич. - К. : НУХТ, 2013. – 45 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 880 КБ.     Кількість завантажень: 49

Біотехнологія поновлювальних джерел енергії [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. спец. 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навчання / уклад. О. В. Карпов. - К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 156 КБ.     Кількість завантажень: 48

Основи біобезпеки і біоетики [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад. І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2013. – 12 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 154 КБ.     Кількість завантажень: 28

Біотехнологічні методи захисту рослин [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Л. М. Буценко. - К. : НУХТ, 2013. – 95 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,01 МБ.     Кількість завантажень: 51

Технології білків терапевтичної дії [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. напр. підгот. 6.051401 "Біотехнологія" заочн. форм навч. / уклад. Ю. М. Пенчук. - К. : НУХТ, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 170 КБ.     Кількість завантажень: 50

Біофармація [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заочн. форм навчання / уклад. О. В. Карпов. - К. : НУХТ, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 165 КБ.     Кількість завантажень: 51

Сучасні напрями в біотехнології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. спец. 7.05140101 "Промислова біотехнологія" 7.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заочн. форм навчання / уклад. О. В. Карпов. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 220 КБ.     Кількість завантажень: 24

Оптимізація технологічних процесів в галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 "Промислова біотехнологія"; 7.05140103, 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія"; 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. В. Карлаш. - К. : НУХТ, 2013. – 120 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.62 МБ.     Кількість завантажень: 22

Основи проектування біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. В. Карлаш. - К. : НУХТ, 2013. – 143 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,18 МБ.     Кількість завантажень: 64

Харчова біотехнологія [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. за напр. підгот. 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. М. М. Антонюк. - К. : НУХТ, 2013. – 55 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 521 КБ     Кількість завантажень: 64

Біоенергетика та охорона довкілля [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05140101 "Промислова біотехнологія та біоенергетика" ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. О. Красінько, Є. О. Омельчук. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 29

Біоенергетика та охорона довкілля [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101 "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. О. Красінько. - К. : НУХТ, 2013. – 88 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,87 МБ     Кількість завантажень: 31

Доклінічні дослідження лікарських засобів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практичн. занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. С. Волошина – К.: НУХТ, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 195 Кб     Кількість завантажень: 51

Волошина, О. С. Доклінічні дослідження лікарських засобів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / О. С.Волошина. – К. : НУХТ, 2013. – 102 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 549 Кб     Кількість завантажень: 52

Біохімічні основи мікробного синтезу : [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заоч. форми навч. / Уклад. Т. П. Пирог, А. Д. Конон. – К.: НУХТ, 2013. – 12 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 147 КБ     Кількість завантажень: 12

Загальна біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. форми навч. / Уклад. Ю. М. Пенчук, Є. О. Омельчук. – К.: НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 132 КБ     Кількість завантажень: 11

Технологія вакцин [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисц. та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія», ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: Ю. М. Пенчук - К.: НУХТ, 2013. - 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 16

Природознавча мікробіологія: [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. спеціальностей 8.05140101 «Промислова біотехнологія» і 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заоч. форми навч. / Уклад. Т. П. Пирог, А. Д. Конон. – К.: НУХТ, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 156 КБ.     Кількість завантажень: 11

Мікробіологія галузі. [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології зберігання, консервування та переробки м"яса» денної та заочної форм навчання / Уклад.: О. О. Воронцов – К.: НУХТ, 2014 – 54 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 361 КБ     Кількість завантажень: 22

Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., пров. практ. занять та виконання контр. роботи для студ. спеціальності 8.05140101 «Промислова біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: М. М. Антонюк – К.: НУХТ, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 170 КБ.     Кількість завантажень: 9

Технології біопрепаратів для ветеринарії і сільського господарства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101 «Промислова біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. Л. М. Буценко, А. Д. Конон. – К. : НУХТ, 2014. – 106 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,64 МБ     Кількість завантажень: 8

Біологія клітин [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. О. Красінько, І. М. Волошина. – К. : НУХТ, 2014. – 147 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,41 МБ     Кількість завантажень: 15

Грегірчак, Н. М. Технічна мікробіологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / Н. М. Грегірчак. - К. : НУХТ, 2014. – 131 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 999 КБ     Кількість завантажень: 31

Основи вірусології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад. : О. І. Скроцька. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 21

Молекулярна біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 "Промислова біотехнологія", 7.05140103, 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад. : О. І. Скроцька. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 34 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 280 КБ     Кількість завантажень: 28

Мікробіологія галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до ви-вчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підго-товки 6.051701 “Харчові технології та інженерія“ професійного спрямування “Тех-нології жирів та жирозамінників“ заочної форм навчання / уклад. : О. О. Воронцов. – К. : НУХТ, 2014. – 12 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 529 КБ     Кількість завантажень: 15

Генетика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. : О. І. Скроцька. - К. : НУХТ, 2014. – 152 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,92 МБ     Кількість завантажень: 58

Мікробіологія галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Грегірчак. - К. : НУХТ, 2014. – 171 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,18 МБ     Кількість завантажень: 30

Генетика [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. форм навч. / уклад. О. І. Скроцька. – К. : НУХТ, 2014. – 78 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 876 КБ     Кількість завантажень: 37

Генетика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та вик. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заоч. форми навч. / уклад. О. І. Скроцька. – К. : НУХТ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 403 Кб     Кількість завантажень: 32

Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. С. Волошина – К.: НУХТ, 2014. – 18 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 204 Кб     Кількість завантажень: 10

Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. С. Волошина – К. : НУХТ, 2014. – 89 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,64 Мб     Кількість завантажень: 11

Основи екобіотехнологій [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисцліни, проведення практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. напр. підгот. 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. О.Красінько, Є. О.Омельчук. – К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 235 Кб     Кількість завантажень: 8

Волошина, І. М. Біобезпека продуктів харчування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія» та 8.05140105 «Екологічна біотехнологія і біоенергетика» ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. М. Волошина. – К. : НУХТ, 2014. – 83 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 687 Кб     Кількість завантажень: 15

Фармацевтична розробка лікарських засобів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05140103 “Фармацевтична біотехнологія”, 8.05140103 “Фармацевтична біотехнологія” заоч. форм навч. / уклад. І. В. Лич. – К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 265 Кб     Кількість завантажень: 8

Волошина, О. С. Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. О. С. Волошина. – К. : НУХТ, 2015. – 206 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,69 МБ     Кількість завантажень: 14

Основи вірусології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання / уклад. О. І. Скроцька. – К. : НУХТ, 2015. – 33 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 678 КБ     Кількість завантажень: 14

Грегірчак, Н. М. Мікробіологія галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Н. М. Грегірчак. – К.: НУХТ, 2015. – 122 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.40 Мб     Кількість завантажень: 26

Онови імунології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, виконання лабор. та контр. робіт для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заоч. форми навч. / уклад. І. В. Лич. – К.: НУХТ, 2015. – 33 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 594 Мб     Кількість завантажень: 8

Мікробіологія, санітарія і гігієна з основами HACCP [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заочн. форми навчання / уклад. Н. М. Грегірчак. - К.: НУХТ, 2015. – 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 20

Загальні харчові технології [Електроний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. С. М. Тетеріна. – К.: НУХТ, 2015. – 36 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 355 Кб     Кількість завантажень: 12

Тетеріна, С. М. Загальні харчові технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / С. М. Тетеріна. – К.: НУХТ, 2015. – 115 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 947 Кб     Кількість завантажень: 15

Волошина, І. М. Основи біобезпеки і біоетики [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / І. М. Волошина. – К. : НУХТ, 2015. – 64 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 616 Кб     Кількість завантажень: 2

Лич, І. В. Основи імунології : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія” денної та заочної форм навчання / І. В. Лич. – К.: НУХТ, 2015. – 190 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,39 Мб     Кількість завантажень: 5

Грегірчак, Н. М. Мікробіологія : конспект лекцій для студ. напр. 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навч. / Н. М. Грегірчак. – К. : НУХТ, 2013. – 144 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,29 Мб     Кількість завантажень: 9

Оптимізація технологічного процесу в галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101, 7.05140103, 8.05140103, 8.05140105 заочн. форми навч. / уклад. : Ю. В. Карлаш, І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 337 Кб     Кількість завантажень: 6

Красінько В. О. Технології біоремедіації довкілля : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. «магістр» спец. 162 «Біотехнології та біоінженерія» спеціаліз. «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» ден. форми навч. / В. О. Красінько. – К. : НУХТ, 2016. – 92 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,40 Мб     Кількість завантажень: 7

Загальна мікробіологія і вірусологія : метод. рекомендації до вивч. дисц., виконання контрол. і лабор. робіт для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 162 «Біотехнології та біоінженерія» заоч. форми навч. / уклад. : Т. П. Пирог, М. М. Антонюк. - К. : НУХТ, 2016. - 38 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 546 Кб     Кількість завантажень: 12

Мікробіологія галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц., викон. контр. та лабор. робіт для студ. освіт. ступеня «бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» заочн. форми навч. / уклад. Н. М. Грегірчак. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 303 Кб     Кількість завантажень: 10

Мікробіологія галузі : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навч. / уклад. С. М. Тетеріна. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 8

Технологія косметичних лікарських засобів : метод. рек. до вивч. дисц., виконання контр. роб. та провед. практ. занять для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спец. 162 «Біотехнології та біоінженерія» спеціалізації "Фармацевтична біотехнологія" денної та заочної форми навч. / уклад. І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 7

Біологія клітин : метод. рек. до вивч. дисципліни та виконання контр. роб. для студ.освітнього ступеня «бакалавр» спец.162 «Біотехнології та біоінженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. В. О. Красінько. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 221 Кб     Кількість завантажень: 4

Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практичн. занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад.: О. С.Волошина; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 209 kb     Кількість завантажень: 1

Сучасні напрями в біотехнології : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціаліз. "Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія" та "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Карпов ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 107 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,8 МБ     Кількість завантажень: 3

Біофармація : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціаліз. "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Карпов ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 116 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,4 МБ     Кількість завантажень: 5

Мікробіологія галузі : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" проф. спрям. "Технології зберігання, консервування і переробки молока", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. О. Воронцов ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 58 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 646 kb     Кількість завантажень: 6

Методологія розробки нормативно-технічної документації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. форми навч. / уклад.: О. С.Волошина ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 234 kb     Кількість завантажень: 3

Основи проектування біотехнологічних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" заоч. форми навч. / уклад.: Ю. В. Карлаш, Є. О.Омельчук; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 222 kb     Кількість завантажень: 5

Стандартизація та системи якості в галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: С. В. Задира, Ю. В. Карлаш; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 417 kb     Кількість завантажень: 5

Технічна мікробіологія : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 63 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,56 МБ     Кількість завантажень: 6

Стабніков, В. П. Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. форм навч. / В. П. Стабніков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 152 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Технології біоремедіації довкілля : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять для студ. ОС "магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціал."Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навч. / уклад.: В. О.Красінько ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Лич, І. В. Промислова технологія лікарських засобів : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. форм навч. / І. В. Лич ; уклад. І. В. Лич; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 323 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Мікробіологія : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціал. "Товарознавство і торговельне підприємництво" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. П. Стабніков, Н. М. Грегірчак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 27 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Загальна біотехнологія : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. форми навч. / уклад.: Ю. М. Пенчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Біотехнологічні методи захисту рослин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціал. "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навч. / уклад.: Л. М. Буценко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Мікробіологія харчових і косметичних продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лабораторних робіт для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад.: І. М. Волошина, В. О. Красінько, С. М. Тетеріна; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 43 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" для студудентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної та заочної форм навчання / уклад.: Ю. В. Карлаш, Т. П. Пирог, В. О. Красінько; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 72 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Мікробіологія галузі : лабораторний практикум для студ. освітн. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" проф. спрям. "Технології продуктів бродіння і виноробства" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Тетеріна, Н. М.Грегірчак, Т. М. Нечипор; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 69 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Молекулярна біотехнологія : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціал. "Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія", "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / О. І. Скроцька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 132 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5,17 МБ     Кількість завантажень: 0

Мікробіологія галузі : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", проф. спрям. "Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів", ден. та заоч. форм навч. / О. О. Воронцов ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 72 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 711 КБ     Кількість завантажень: 0

Біобезпека продуктів харчування : метод. рекомендації до практ. занять для студ.освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціал. "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. П. Слободян; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 486 КБ     Кількість завантажень: 1