Назад

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. кваліфік. бакал. дипл. роб. для студ. напр. 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. О. Красінько, І. М. Волошина, Ю. М. Пенчук. - К. : НУХТ, 2010. – 65 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 600.90 Кб     Кількість завантажень: 37

Технологія вакцин [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисц. та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія", ден. та заочн. форм навч / уклад. О. Є. Макарова. - К. : НУХТ, 2012. – 45 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 334.25 Кб     Кількість завантажень: 19

Технологія косметичних засобів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисц. та виконання конт. роботи для студ. спеціальності 7.05140103 "Фармацевтична біотехнологія", денної та заочної форм навчання / уклад. О. Є. Макарова. - К. : НУХТ, 2012. – 39 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 816 КБ     Кількість завантажень: 52

Програма навчальної практики [Електронний ресурс] : для студ. І–ІІІ курсів за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. форми навчання / уклад. І. В. Лич, С. М. Тетеріна, А. П. Софілканич. - К. : НУХТ, 2012. – 17 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 543 Кб     Кількість завантажень: 45

Харчова біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студ. за напр. підгот. 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. М. Антонюк, Ю. В. Карла, В. О. Красінько. - К. : НУХТ, 2013. – 58 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,53 Мб     Кількість завантажень: 54

Основи проектування біотехнологічннх виробництв. Основи проектування фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсов. пр. для студ. напр. підгот. 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : Ю. В. Караш, В. О. Красінько, І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2012. - 85 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,76 Мб     Кількість завантажень: 56

Технології білків терапевтичної дії [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсов. пр. для студ. напр. підгот. 5.403.0 «Біотехнологія» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : Ю. М. Пенчук, Ю. В. Караш, В. О. Красунько. – К. : НУХТ, 2012. – 50 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,7 Мб     Кількість завантажень: 46

Санітарно-гігієнічний контроль виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни "Мікробіологія і санітарно-гігієнічний контроль виробництв" для студ. напр. 051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. М. Грегірчак. - К. : НУХТ, 2011. – 177 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,00 Мб     Кількість завантажень: 135

Технологія пробіотиків [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лаб. та контрол. роботи для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад. : С. О. Старовойтова, І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2013. – 35 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 653 КБ.     Кількість завантажень: 58

Мікробіологічні основи HACCP [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання. - К. : НУХТ, 2013. – 92 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 625 КБ     Кількість завантажень: 66

Генетика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної форми навчання / уклад. О. І. Скроцька. - К. : НУХТ, 2013. – 43 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 422 КБ     Кількість завантажень: 76

Клітинна та генна інженерія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 "Промислова біотехнологія", 7.05140103, 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заочн. форм навчання / уклад. О. В. Карпов. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 191 КБ.     Кількість завантажень: 37

Основи біотехнології і фармації [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" професійного спрямування "Обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості" ден. форми навчання / уклад. В. П. Стабніков, І. В. Лич. - К. : НУХТ, 2013. – 45 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 880 КБ.     Кількість завантажень: 51

Біотехнологія поновлювальних джерел енергії [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. спец. 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навчання / уклад. О. В. Карпов. - К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 156 КБ.     Кількість завантажень: 48

Основи біобезпеки і біоетики [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад. І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2013. – 12 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 154 КБ.     Кількість завантажень: 28

Біотехнологічні методи захисту рослин [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. та заоч. форм навчання / уклад. Л. М. Буценко. - К. : НУХТ, 2013. – 95 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,01 МБ.     Кількість завантажень: 51

Технології білків терапевтичної дії [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. напр. підгот. 6.051401 "Біотехнологія" заочн. форм навч. / уклад. Ю. М. Пенчук. - К. : НУХТ, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 170 КБ.     Кількість завантажень: 50

Біофармація [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заочн. форм навчання / уклад. О. В. Карпов. - К. : НУХТ, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 165 КБ.     Кількість завантажень: 52

Сучасні напрями в біотехнології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. спец. 7.05140101 "Промислова біотехнологія" 7.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заочн. форм навчання / уклад. О. В. Карпов. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 220 КБ.     Кількість завантажень: 24

Оптимізація технологічних процесів в галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 "Промислова біотехнологія"; 7.05140103, 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія"; 8.05140105 "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. В. Карлаш. - К. : НУХТ, 2013. – 120 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.62 МБ.     Кількість завантажень: 22

Основи проектування біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. В. Карлаш. - К. : НУХТ, 2013. – 143 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,18 МБ.     Кількість завантажень: 65

Харчова біотехнологія [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. за напр. підгот. 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. М. М. Антонюк. - К. : НУХТ, 2013. – 55 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 521 КБ     Кількість завантажень: 66

Біоенергетика та охорона довкілля [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05140101 "Промислова біотехнологія та біоенергетика" ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. О. Красінько, Є. О. Омельчук. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 164 КБ     Кількість завантажень: 30

Біоенергетика та охорона довкілля [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101 "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. О. Красінько. - К. : НУХТ, 2013. – 88 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,87 МБ     Кількість завантажень: 31

Доклінічні дослідження лікарських засобів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практичн. занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. С. Волошина – К.: НУХТ, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 195 Кб     Кількість завантажень: 51

Волошина, О. С. Доклінічні дослідження лікарських засобів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / О. С.Волошина. – К. : НУХТ, 2013. – 102 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 549 Кб     Кількість завантажень: 52

Біохімічні основи мікробного синтезу : [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заоч. форми навч. / Уклад. Т. П. Пирог, А. Д. Конон. – К.: НУХТ, 2013. – 12 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 147 КБ     Кількість завантажень: 15

Загальна біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. форми навч. / Уклад. Ю. М. Пенчук, Є. О. Омельчук. – К.: НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 132 КБ     Кількість завантажень: 12

Технологія вакцин [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисц. та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія», ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: Ю. М. Пенчук - К.: НУХТ, 2013. - 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 158 КБ     Кількість завантажень: 16

Природознавча мікробіологія: [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. спеціальностей 8.05140101 «Промислова біотехнологія» і 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» заоч. форми навч. / Уклад. Т. П. Пирог, А. Д. Конон. – К.: НУХТ, 2013. – 15 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 156 КБ.     Кількість завантажень: 11

Мікробіологія галузі. [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології зберігання, консервування та переробки м"яса» денної та заочної форм навчання / Уклад.: О. О. Воронцов – К.: НУХТ, 2014 – 54 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 361 КБ     Кількість завантажень: 22

Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., пров. практ. занять та виконання контр. роботи для студ. спеціальності 8.05140101 «Промислова біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: М. М. Антонюк – К.: НУХТ, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 170 КБ.     Кількість завантажень: 9

Технології біопрепаратів для ветеринарії і сільського господарства [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101 «Промислова біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. Л. М. Буценко, А. Д. Конон. – К. : НУХТ, 2014. – 106 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,64 МБ     Кількість завантажень: 8

Біологія клітин [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. О. Красінько, І. М. Волошина. – К. : НУХТ, 2014. – 147 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,41 МБ     Кількість завантажень: 15

Грегірчак, Н. М. Технічна мікробіологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / Н. М. Грегірчак. - К. : НУХТ, 2014. – 131 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 999 КБ     Кількість завантажень: 35

Основи вірусології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад. : О. І. Скроцька. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 182 КБ     Кількість завантажень: 21

Молекулярна біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 "Промислова біотехнологія", 7.05140103, 8.05140103 "Фармацевтична біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад. : О. І. Скроцька. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 34 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 280 КБ     Кількість завантажень: 31

Мікробіологія галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до ви-вчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підго-товки 6.051701 “Харчові технології та інженерія“ професійного спрямування “Тех-нології жирів та жирозамінників“ заочної форм навчання / уклад. : О. О. Воронцов. – К. : НУХТ, 2014. – 12 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 529 КБ     Кількість завантажень: 15

Генетика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. : О. І. Скроцька. - К. : НУХТ, 2014. – 152 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,92 МБ     Кількість завантажень: 61

Мікробіологія галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. М. Грегірчак. - К. : НУХТ, 2014. – 171 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,18 МБ     Кількість завантажень: 31

Генетика [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. форм навч. / уклад. О. І. Скроцька. – К. : НУХТ, 2014. – 78 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 876 КБ     Кількість завантажень: 40

Генетика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та вик. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заоч. форми навч. / уклад. О. І. Скроцька. – К. : НУХТ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 403 Кб     Кількість завантажень: 35

Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. С. Волошина – К.: НУХТ, 2014. – 18 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 204 Кб     Кількість завантажень: 12

Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. С. Волошина – К. : НУХТ, 2014. – 89 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,64 Мб     Кількість завантажень: 12

Основи екобіотехнологій [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисцліни, проведення практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. напр. підгот. 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. О.Красінько, Є. О.Омельчук. – К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 235 Кб     Кількість завантажень: 9

Волошина, І. М. Біобезпека продуктів харчування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 «Промислова біотехнологія» та 8.05140105 «Екологічна біотехнологія і біоенергетика» ден. та заоч. форм навч. / уклад. І. М. Волошина. – К. : НУХТ, 2014. – 83 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 687 Кб     Кількість завантажень: 15

Фармацевтична розробка лікарських засобів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05140103 “Фармацевтична біотехнологія”, 8.05140103 “Фармацевтична біотехнологія” заоч. форм навч. / уклад. І. В. Лич. – К. : НУХТ, 2015. – 19 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 265 Кб     Кількість завантажень: 8

Волошина, О. С. Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних і харчових виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. О. С. Волошина. – К. : НУХТ, 2015. – 206 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,69 МБ     Кількість завантажень: 16

Основи вірусології [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання / уклад. О. І. Скроцька. – К. : НУХТ, 2015. – 33 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 678 КБ     Кількість завантажень: 14

Грегірчак, Н. М. Мікробіологія галузі [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Н. М. Грегірчак. – К.: НУХТ, 2015. – 122 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.40 Мб     Кількість завантажень: 28

Онови імунології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни, виконання лабор. та контр. робіт для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заоч. форми навч. / уклад. І. В. Лич. – К.: НУХТ, 2015. – 33 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 594 Мб     Кількість завантажень: 8

Мікробіологія, санітарія і гігієна з основами HACCP [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заочн. форми навчання / уклад. Н. М. Грегірчак. - К.: НУХТ, 2015. – 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 243 Кб     Кількість завантажень: 21

Загальні харчові технології [Електроний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. С. М. Тетеріна. – К.: НУХТ, 2015. – 36 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 355 Кб     Кількість завантажень: 12

Тетеріна, С. М. Загальні харчові технології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / С. М. Тетеріна. – К.: НУХТ, 2015. – 115 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 947 Кб     Кількість завантажень: 15

Волошина, І. М. Основи біобезпеки і біоетики [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. / І. М. Волошина. – К. : НУХТ, 2015. – 64 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 616 Кб     Кількість завантажень: 2

Лич, І. В. Основи імунології : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051401 “Біотехнологія” денної та заочної форм навчання / І. В. Лич. – К.: НУХТ, 2015. – 190 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,39 Мб     Кількість завантажень: 5

Грегірчак, Н. М. Мікробіологія : конспект лекцій для студ. напр. 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. та заоч. форм навч. / Н. М. Грегірчак. – К. : НУХТ, 2013. – 144 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,29 Мб     Кількість завантажень: 10

Оптимізація технологічного процесу в галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101, 7.05140103, 8.05140103, 8.05140105 заочн. форми навч. / уклад. : Ю. В. Карлаш, І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 337 Кб     Кількість завантажень: 6

Красінько В. О. Технології біоремедіації довкілля : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. «магістр» спец. 162 «Біотехнології та біоінженерія» спеціаліз. «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» ден. форми навч. / В. О. Красінько. – К. : НУХТ, 2016. – 92 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,40 Мб     Кількість завантажень: 7

Загальна мікробіологія і вірусологія : метод. рекомендації до вивч. дисц., виконання контрол. і лабор. робіт для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 162 «Біотехнології та біоінженерія» заоч. форми навч. / уклад. : Т. П. Пирог, М. М. Антонюк. - К. : НУХТ, 2016. - 38 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 546 Кб     Кількість завантажень: 13

Мікробіологія галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц., викон. контр. та лабор. робіт для студ. освіт. ступеня «бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» заочн. форми навч. / уклад. Н. М. Грегірчак. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 303 Кб     Кількість завантажень: 11

Мікробіологія галузі : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навч. / уклад. С. М. Тетеріна. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 9

Технологія косметичних лікарських засобів : метод. рек. до вивч. дисц., виконання контр. роб. та провед. практ. занять для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спец. 162 «Біотехнології та біоінженерія» спеціалізації "Фармацевтична біотехнологія" денної та заочної форми навч. / уклад. І. М. Волошина. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 9

Біологія клітин : метод. рек. до вивч. дисципліни та виконання контр. роб. для студ.освітнього ступеня «бакалавр» спец.162 «Біотехнології та біоінженерія» денної та заочної форм навч. / уклад. В. О. Красінько. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 221 Кб     Кількість завантажень: 4

Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практичн. занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія" заоч. форми навч. / уклад.: О. С.Волошина; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 16 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 209 kb     Кількість завантажень: 1

Сучасні напрями в біотехнології : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціаліз. "Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія" та "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Карпов ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 107 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,8 МБ     Кількість завантажень: 4

Біофармація : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціаліз. "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Карпов ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 116 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,4 МБ     Кількість завантажень: 6

Мікробіологія галузі : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" проф. спрям. "Технології зберігання, консервування і переробки молока", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. О. Воронцов ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 58 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 646 kb     Кількість завантажень: 7

Методологія розробки нормативно-технічної документації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. форми навч. / уклад.: О. С.Волошина ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 22 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 234 kb     Кількість завантажень: 3

Основи проектування біотехнологічних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" заоч. форми навч. / уклад.: Ю. В. Карлаш, Є. О.Омельчук; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 222 kb     Кількість завантажень: 5

Стандартизація та системи якості в галузі : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контр. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: С. В. Задира, Ю. В. Карлаш; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 417 kb     Кількість завантажень: 7

Технічна мікробіологія : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 63 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,56 МБ     Кількість завантажень: 7

Стабніков, В. П. Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" ден. форм навч. / В. П. Стабніков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 152 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Технології біоремедіації довкілля : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять для студ. ОС "магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціал."Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навч. / уклад.: В. О.Красінько ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Лич, І. В. Промислова технологія лікарських засобів : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. форм навч. / І. В. Лич ; уклад. І. В. Лич; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 323 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Мікробіологія : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", спеціал. "Товарознавство і торговельне підприємництво" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. П. Стабніков, Н. М. Грегірчак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 27 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Загальна біотехнологія : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. форми навч. / уклад.: Ю. М. Пенчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Біотехнологічні методи захисту рослин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціал. "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навч. / уклад.: Л. М. Буценко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 20 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 1

Мікробіологія харчових і косметичних продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лабораторних робіт для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. форми навч. / уклад.: І. М. Волошина, В. О. Красінько, С. М. Тетеріна; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 43 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" для студудентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної та заочної форм навчання / уклад.: Ю. В. Карлаш, Т. П. Пирог, В. О. Красінько; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 72 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Мікробіологія галузі : лабораторний практикум для студ. освітн. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" проф. спрям. "Технології продуктів бродіння і виноробства" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Тетеріна, Н. М.Грегірчак, Т. М. Нечипор; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 69 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Молекулярна біотехнологія : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціал. "Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія", "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / О. І. Скроцька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 132 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5,17 МБ     Кількість завантажень: 4

Мікробіологія галузі : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", проф. спрям. "Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів", ден. та заоч. форм навч. / О. О. Воронцов ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 72 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 711 КБ     Кількість завантажень: 1

Біобезпека продуктів харчування : метод. рекомендації до практ. занять для студ.освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" спеціал. "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. П. Слободян; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 26 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 486 КБ     Кількість завантажень: 2

Мікробіологія харчових і косметичних продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" спеціал. "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. П. Слободян; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 11 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 416 КБ     Кількість завантажень: 4

Мікробіологія для харчових технологій модуль 1. Технічна мікробіологія : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден., скор. та заоч. форм навч. / уклад.: О. О. Воронцов, В. О. Красінько; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 68 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,14 МБ     Кількість завантажень: 2

Мікробіологія галузі : метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ("Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів") заоч. форми навч. / уклад.: О. О. Воронцов, В. О. Красінько; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 12 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 438 КБ     Кількість завантажень: 3

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / Ю. В. Карлаш ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 248 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5,50 МБ     Кількість завантажень: 1

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. В. Карлаш; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 18 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 269 КБ     Кількість завантажень: 2

Мікроорганізми як біологічні агенти : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" / Т. П. Пирог, О. І. Скроцька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 158 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,43 МБ     Кількість завантажень: 1

Мікробіологія харчових і косметичних продуктів : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" освіт. програми "Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів" ден. та заоч. форм навч. / О. П. Слободян, О. О. Воронцов ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 78 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,37 МБ     Кількість завантажень: 1

Методологія та організація наукових досліджень : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія", освіт. програм "Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія", "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" ден. форми навч. / уклад. : О. І. Скроцька, Т. П. Пирог ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 25 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 470 КБ     Кількість завантажень: 1

Валідація в системі якості : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162, освіт. програм "Фармацевтична біотехнологія", "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. М. Пенчук, Ю. Ю. Нечипор ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 29 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 534 КБ     Кількість завантажень: 1