Назад

Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. розділу ''Використання сонячної енергії в бродильній промисловості'' для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 7.091704 напряму підготовки 0917 "Харчова технологія та інженерія" / уклад. В. А. Домарецький, А. М. Куц, М. В. Білько. - К. : НУХТ, 2009. – 13 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 220.43 Кб     Кількість завантажень: 35

Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод вказ. до викон. розділу ''Ресурсо- та енергозберігаючі технології біогазу на підприємствах бродильної промисловості '' студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 7.091704 напряму підготовки 0917 / уклад. П. Л. Шиян, А. М. Куц, В. А. Домарецький. - К. : НУХТ, 2009. – 18 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 271.68 Кб     Кількість завантажень: 20

Дипломне проектування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання і захисту дипломного проекту студентами денної та заочної форм навчання спеціальності "Технологія продуктів бродіння і виноробства" напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" / уклад. А. М. Куц, П. Л. Шиян, В. О. Маринченко, А. Є. Мелетьєв, М. В. Білько. - К. : НУХТ, 2010. – 53 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 403.15 Кб     Кількість завантажень: 59

Дипломне проектування [Електронний ресурс] : метод. вказ. щодо вибору ресурсо- та енергозберігаючих технологій спиртового виробництва для студ. ден. і заоч. форм навчання спец. 7.091704 ''Технологія бродильних виробництв і виноробства'' напряму підготовки 0917 "Харчова технологія та інженерія" / уклад. П. Л. Шиян, А. М. Куц, В. А. Домарецький. - К. : НУХТ, 2009. – 21 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 204.05 Кб     Кількість завантажень: 28

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вик. лаб. практикуму з розділу ''Технологія бродильних виробництв'' студ. денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 ''Харчові технології та інженерія'' / уклад. А. М. Куц, В. М. Кошова, Р. Г. Кириленко. - К. : НУХТ, 2010. – 31 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 267.24 Кб     Кількість завантажень: 31

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вик. лаб. практикуму студ. заоч. скороченої форми навчання напряму підготовки 6.051701 ''Харчові технології та інженерія'' спец. " Технологія хліба, кондитерських та макаронних виробів і харчоконцентратів" / уклад. А. М. Куц, З. М. Гладун, С. С. Кулик. - К. : НУХТ, 2009. – 33 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 285.15 Кб     Кількість завантажень: 21

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вик. лаб. практикуму студ. заоч. скороченої форми навчання напряму підготовки 6.051701 ''Харчові технології та інженерія'' спец. "Технологія бродильних виробництв і виноробства" / уклад. А. М. Куц, В. Г. Хильський, С. С. Кулик. - К. : НУХТ, 2009. – 34 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 290.87 Кб     Кількість завантажень: 33

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс] : метод. вказівки до вик. лаб. практикуму студ. заоч. форми навчання напряму підготовки 6.051701 ''Харчові технології та інженерія'' спец. "Технологія продуктів бродіння і виноробства" / уклад. А. М. Куц, М. В. Бондар, Ю. В. Булій. - К. : НУХТ, 2011. – 53 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: (397.18 Кб     Кількість завантажень: 30

Переддипломна практика [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проходження практики на підприємствах бродильної промисловості студ. ден. та заоч. ф.н. спец. "Технологія продуктів бродіння та виноробства" напряму підготовки 6.0951701 "Харчова технологія та інженерія" / уклад. А. М. Куц, П. Л. Шиян, А. Є. Мелетьєв, В. О. Маринченко, Н. Я. Гречко. - К. : НУХТ, 2011. – 28 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 247.15 Кб     Кількість завантажень: 16

Університетська освіта [Електронний ресурс] : метод. вказ. до вивч. дисц. студ. денн. та заоч. ф.н. та вик. к/р студ. заоч. ф. н. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спеціальності "Технологія продуктів бродіння та виноробства" / уклад. В. А. Домарецький, А. М. Куц, С. С. Кулик. - К. : НУХТ, 2011. – 18 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 168.07 Кб     Кількість завантажень: 16

Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр" / уклад. В. Л. Прибильський, П. Л. Шиян, І. М. Бабич, П. М. Бойко, Р. Г. Кириленко. - К. : НУХТ, 2013. – 9 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 106 КБ     Кількість завантажень: 47

Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання лабораторних і контрольної робіт для студентів спеціальності 8.05170106 "Технології продуктів бродіння і виноробства" денної та заочної форм навчання / уклад. : М. В. Білько, А. М. Куц, Т. О. Мудрак. - К. : НУХТ, 2013. – 30 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 264 КБ     Кількість завантажень: 66

Програма навчальної практики [Електронний ресурс] : для студентів I-III курсів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. : Н. Я. Гречко, А. М. Куц, В. М. Сидор, А. І. Тенетка. - К. : НУХТ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 292 Кб     Кількість завантажень: 47

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.05170106, 8.05170106 "Технології продуктів бродіння і виноробства" спеціалізації "Технології спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. М. Куц, В. О. Маринченко, Ю. В. Булій. - К. : НУХТ, 2013. – 19 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 246 Мб     Кількість завантажень: 51

Моніторинг та логістика виробничих процесів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170106 "Технології продуктів бродіння і виноробства" спеціалізації "Технологія вина" денної та заочної форм навчання / уклад. А. М. Куц, А. І. Тенетка. - К. : НУХТ, 2013. – 18 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 55

Моніторинг та логістика виробничих процесів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спеціальності 7.05170106 "Технології продуктів бродіння і виноробства" спеціалізації "Технології солоду, пива і безалкогольних напоїв" д. та з. форм навч. / уклад. М. В. Бондар, А. М. Куц. - К. : НУХТ, 2013. – 17 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 52

Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. М. В. Бондар, А. М. Куц, Н. Я. Гречко, І. М. Бабич, П. М. Бойко. - К. : НУХТ, 2013. – 35 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 251 КБ     Кількість завантажень: 58

Біотехнології солоду і ферментних препаратів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Б. І. Хіврич, А. Є. Мелетьєв, Ю. В. Булій. - К. : НУХТ, 2014. – 14 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 7

Технології спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум з розділу «Технології горілок і лікеро- горілчаних напоїв» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання / уклад. : С. І. Олійник, А. М. Куц, М. В. Бондар. - К. : НУХТ, 2014. – 86 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 587 КБ     Кількість завантажень: 16

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : лабораторний прак- тикум для студентів спеціальності 8.05170106, 7.05170106 «Технології проду- ктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навчання / уклад. : М. В. Карпутіна, А. М. Куц, Ю. В. Булій. - К. : НУХТ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 666 КБ     Кількість завантажень: 10

Моніторинг та логістика виробничих процесів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» спеціалізації «Технології спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв» денної та заочної форм навчання / уклад. : А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, П. М. Бойко. - К. : НУХТ, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 227 КБ     Кількість завантажень: 9

Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.05170106, 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» спеціалізації «Технології вина» денної та заочної форм навчання / уклад. : І. М. Бабич, А. М. Куц. - К. : НУХТ, 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 7

Хімія і біохімія вина [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання / уклад. : М. В. Білько, І. М. Бабич. - К. : НУХТ, 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 256 КБ     Кількість завантажень: 23

Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : ме- тод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.05170106, 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» спеціалізації «Технології солоду, пива і безалкогольних напоїв» денної та заочної форм навчання / уклад. : З. М. Романова, А. М. Куц. - К. : НУХТ, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 8

Науково-дослідна робота студентів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / уклад. : Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Білько, В. Л. Прибильський. - К. : НУХТ, 2014. – 45 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 570 КБ     Кількість завантажень: 17

Дослідницький практикум [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів спеціаль- ності 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та за- очної форм навчання / уклад. : А. М. Куц, З. М. Романова, М. В. Бондар, М. В. Карпутіна. - К. : НУХТ, 2014. – 43 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 334 КБ     Кількість завантажень: 16

Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 8.05170106, 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навчання / уклад. : А. М. Куц, М. В. Білько, З. М. Романова, І. М. Бабич, Р. Г. Кириленко, Р. М. Мукоїд. - К. : НУХТ, 2014. – 58 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 757 КБ     Кількість завантажень: 13

Оптимізація технологічних процесів галузі [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 8.05170106, 7.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» спеціалізації «Технології спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних напоїв» денної та заочної форм навчання / уклад. Р. Г. Кириленко, А. М. Куц – К. : НУХТ, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 436 КБ     Кількість завантажень: 10

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 7.05170106, 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» спеціалізації «Технології солоду, пива і безалкогольних напоїв» денної та заочної форм навчання / уклад. : Б. І. Хіврич, А. М. Куц, П. Л. Шиян. – К.: НУХТ, 2015. – 18 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 9

Технологія солоду, пива і безалкогольних напоїв : метод. рек. до вивч. дисципліни та виконання лаб. практ. для студ. напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навч. / уклад. : В. М. Кошова, А. М. Куц, Р. М. Мукоїд. - К. : НУХТ, 2016. - 108 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,29 Мб     Кількість завантажень: 12

Перспективні технологічні процеси в бродильній промисловості : метод. рек. до вивч. дисц. та виконання контрольної роботи для студ.освітнього ступеня «Магістр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навч. / уклад. : М. В. Білько, І. М. Бабич. - К. : НУХТ, 2016. - 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 510 Кб     Кількість завантажень: 3

Інтелектуальна власність : конспект лекцій / В. Л. Прибильський, П. Л. Шиян, Р. Г. Кириленко та ін. ; за ред. В. Л. Прибильського. - К. : НУХТ, 2016. - 89 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 901 Кб     Кількість завантажень: 16

Науково-практичні основи бродильних виробництв : метод. рек. до вивч. дисципліни, виконання лабораторного практ. та контр. роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навч. / уклад. : С. І. Олійник, А. М. Куц, Р. М. Мукоїд, М. В. Бондар. - К. : НУХТ, 2016. - 143 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,56 Мб     Кількість завантажень: 9

Проектування підприємств галузі : метод. рек. до вивчення дисц. та для підготовки до практ. занять для студ.освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навч. / уклад. : З. М. Романова, М. В. Карпутіна, А. М. Куц, Н. Я. Гречко. - К. : НУХТ, 2016. - 49 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,90 Мб     Кількість завантажень: 11

Технологія екстрактів і напоїв із рослинної та плодово-ягідної сировини : метод. рек. до вивчення дисципліни та виконання лаборант. практ. для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навч. / уклад. : М. В. Бондар, А. М. Куц, С. І. Олійник, І. М. Бабич, Ю. В. Булій. - К. : НУХТ, 2016. - 63 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 735 Кб     Кількість завантажень: 6

Оптимізація технологічних процесів бродильних виробництв і виноробства : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології продуктів бродіння і виноробства" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Р. М. Мукоїд, А. М. Куц; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 42 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Технологія лікеро-горілчаних напоїв : метод. рекомендації до вивч. дисц., викон. контрол. роботи та курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : С. І. Олійник, А. М. Куц; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 93 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Технології харчових виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц., викон. контрол. роботи та курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" заоч. форми навч. / уклад. : А. М. Куц, Т. О. Мудрак, Ю. В. Булій; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 61 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 9

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства : метод. рекомендації до вивч. дисц. для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології продуктів бродіння і виноробства" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. Л. Прибильський, А. М. Куц; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Технологія вина : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. В. Білько, Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич, В. Л. Прибильський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 52 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Технологія лікеро-горілчаних напоїв : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : С. І. Олійник, А. М. Куц; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 109 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Технологія спирту : метод. рекомендації до вивч. дисц. та підготовки до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. О. Маринченко, Т. О. Мудрак, А. М. Куц, П. М. Бойко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 151 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Технологія спирту : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : А. М. Куц, Т. О. Мудрак, С. І. Олійник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 167 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 9,90 МБ     Кількість завантажень: 8

Технологія вина : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : І. М. Бабич, А. М. Куц, М. В. Білько, О. В. Циганкова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 124 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,37 МБ     Кількість завантажень: 0

Безвідходні технології продуктів бродіння і виноробства : метод. рекомендації до вивч. дисц., підготовки до практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технологія продуктів бродіння і виноробства" ден. і заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Кошова, А. М. Куц ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 79 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 800 КБ     Кількість завантажень: 2