Назад

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань для студентів технологічних спеціальностей. Титриметричні методи аналізу. Ч.І. Метод нейтралізації / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, М. Штокало. - К. : НУХТ, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 184.54 Кб     Кількість завантажень: 38

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести до оцінювання знань студентів технологічних спеціальностей денної форми навч. Титриметричні методи аналізу.- Ч.ІІ. Метод редоксиметрії / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, М. Й. Штокало. - К. : НУХТ, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 189.09 Кб     Кількість завантажень: 24

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №2 (Інструментальні методи аналітичної хімії) для студентів напрямів підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.051401 "Біотехнологія" та 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього серед [Електронний ресурс] / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 52 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 402.67 Кб     Кількість завантажень: 21

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з гравіметричного методу аналізу для студ. спеціальностей напрямів 0917 "Харчова технологія та інженерія", 0929 "Біотехнологія" та 0708 "Екологія" ден. форм. навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 21 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 192.57 Кб     Кількість завантажень: 14

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з електрохімічних методів аналізу для студ. напрямів 6.051701 - "Харчові технології та інженерія", 6.051401 - "Біотехнологія", 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища " ден. форми навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 16 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 241.02 Кб     Кількість завантажень: 14

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з методу комплексоутворення для студ.-технологів напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форм. навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 21 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 145.09 Кб     Кількість завантажень: 14

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з оптичних методів аналізу для студ. напрямів 6.051701 - "Харчові технології та інженерія", 6.051401 - "Біотехнологія", 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього сред" ден. форм. навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 16 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 197.96 Кб     Кількість завантажень: 9

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з якісного аналізу для студ.-технологів напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форм. навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков. - К. : НУХТ, 2007. – 21 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 231.00 Кб     Кількість завантажень: 14

Аналітична хімія. Якісний аналіз. Ідентифікація катіонів за кислотно-основною схемою. Ідентифікація аніонів. Аналіз солей [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів-технологів всіх напрямів підготовки денної форми навчання / уклад. Є. Є. Костенко, В. Г. Дроков, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 340 Кб     Кількість завантажень: 17

Аналітична хімія. Інструментальні методи аналізу. Сорбційно-фотометричне визначення Cu (ІІ) і Fe (ІІІ) у суміші, що містить катіони Cd (II), Hg (II), Zn (II), Pb (II), Sn (IV) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів-технологів всіх напрямів підготовки денної форми навчання / уклад. Є. Є. Костенко, В. Г. Дроков, Г. М. Біла, В. Д. Ганчук. - К. : НУХТ, 2012. – 15 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 16

Аналітична хімія. Програмовані тести з оціночним критерієм для самопідготовки та оцінювання знань студентів з якісного аналізу [Електронний ресурс] : для студентів напрямів підготовки: 6.051701 «Харчові технології та інженерія» та 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, В. Г. Дроков, О. М. Бутенко, Г. М. Біла. – К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 256 КБ     Кількість завантажень: 4

Аналітичні методи контролю довкілля [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання / уклад. Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. – К. : НУХТ, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 338 Кб     Кількість завантажень: 6

Костенко, Є. Є. Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія та інженерія» денної форми навчання / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. – К.: НУХТ, 2015. – 71 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 9.16 Мб     Кількість завантажень: 10

Костенко, Є. Є. Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів [Електронний ресурс] : термінологічний словник для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. – К. : НУХТ, 2015. – 10 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 2

Токсикологія продуктів харчування та косметичних засобів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 253 Кб     Кількість завантажень: 5

Аналітична хімія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 372 Кб     Кількість завантажень: 3

Методи досліджень хіміко-технологічних систем і процесів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 32 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 502 Кб     Кількість завантажень: 1

Аналітична хімія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 443 Кб     Кількість завантажень: 1

Аналітичні методи контролю довкілля : метод. реком. до вивч. дисципліни та виконання контр. робіт для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 «Екологія», спеціалізації «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. М. Бутенко, Є. Є. Костенко. - К. : НУХТ, 2015. - 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 475 Кб     Кількість завантажень: 0

Основи токсикологічної хімії : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 328 Кб     Кількість завантажень: 2

Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація» денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 31 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 389 Кб     Кількість завантажень: 6

Інструментальні методи аналізу : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 297 Кб     Кількість завантажень: 2

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. : В. Д. Ганчук, Є. Є. Костенко. – К.: НУХТ, 2016. – 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 252 Кб     Кількість завантажень: 2

Інструментальні методи хімічного аналізу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. : В. Д. Ганчук, Є. Є. Костенко. – К. : НУХТ, 2016. – 13 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 4

Костенко, Є. Є. Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів: Практикум : навч. посіб. / Є. Є. Костенко. - К. : НУХТ, 2016. - 180 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 3,60 Мб     Кількість завантажень: 7

Костенко, Є. Є. Основи токсикологічної хімії: Практикум : навч. посіб. / Є. Є. Костенко. - К. : НУХТ, 2016. - 161 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 5,30 Мб     Кількість завантажень: 6

Інструментальні методи досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, В. Д. Ганчук. – Київ : НУХТ, 2016. – 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 485 Кб     Кількість завантажень: 3

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, В. Д. Ганчук. – Київ : НУХТ, 2016. – 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 568 Кб     Кількість завантажень: 3

Бутенко, О. М. Аналітичні методи контролю об'єктів довкілля: Практикум з оптичних методів аналізу : навч. посіб. / О. М. Бутенко, Є. Є. Костенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 226 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0