Назад

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань для студентів технологічних спеціальностей. Титриметричні методи аналізу. Ч.І. Метод нейтралізації / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, М. Штокало. - К. : НУХТ, 2009. – 24 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 184.54 Кб     Кількість завантажень: 38

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести до оцінювання знань студентів технологічних спеціальностей денної форми навч. Титриметричні методи аналізу.- Ч.ІІ. Метод редоксиметрії / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, М. Й. Штокало. - К. : НУХТ, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 189.09 Кб     Кількість завантажень: 24

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №2 (Інструментальні методи аналітичної хімії) для студентів напрямів підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.051401 "Біотехнологія" та 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього серед [Електронний ресурс] / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 52 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 402.67 Кб     Кількість завантажень: 21

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з гравіметричного методу аналізу для студ. спеціальностей напрямів 0917 "Харчова технологія та інженерія", 0929 "Біотехнологія" та 0708 "Екологія" ден. форм. навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 21 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 192.57 Кб     Кількість завантажень: 14

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з електрохімічних методів аналізу для студ. напрямів 6.051701 - "Харчові технології та інженерія", 6.051401 - "Біотехнологія", 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища " ден. форми навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 16 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 241.02 Кб     Кількість завантажень: 14

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з методу комплексоутворення для студ.-технологів напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форм. навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 21 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 145.09 Кб     Кількість завантажень: 14

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з оптичних методів аналізу для студ. напрямів 6.051701 - "Харчові технології та інженерія", 6.051401 - "Біотехнологія", 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього сред" ден. форм. навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2007. – 16 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 197.96 Кб     Кількість завантажень: 9

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки з якісного аналізу для студ.-технологів напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. форм. навч. / уклад. Є. Є. Костенко, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков. - К. : НУХТ, 2007. – 21 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 231.00 Кб     Кількість завантажень: 14

Аналітична хімія. Якісний аналіз. Ідентифікація катіонів за кислотно-основною схемою. Ідентифікація аніонів. Аналіз солей [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів-технологів всіх напрямів підготовки денної форми навчання / уклад. Є. Є. Костенко, В. Г. Дроков, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2012. – 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 340 Кб     Кількість завантажень: 17

Аналітична хімія. Інструментальні методи аналізу. Сорбційно-фотометричне визначення Cu (ІІ) і Fe (ІІІ) у суміші, що містить катіони Cd (II), Hg (II), Zn (II), Pb (II), Sn (IV) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів-технологів всіх напрямів підготовки денної форми навчання / уклад. Є. Є. Костенко, В. Г. Дроков, Г. М. Біла, В. Д. Ганчук. - К. : НУХТ, 2012. – 15 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 203 Кб     Кількість завантажень: 16

Загальна і неорганічна хімія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природовикористання", денної форми навчання / уклад. В. М. Іщенко, О. І. Кроніковський, О. М. Полумбрик, Л. І. Тилтіна. - К. : НУХТ, 2012. – 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 161 R,     Кількість завантажень: 51

Фармацевтична хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : С. І. Шульга, І. В. Попова, Н. В. Сімурова, Н. Ю. Зінченко. – К. : НУХТ, 2013. – 151 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,55 Мб     Кількість завантажень: 56

Органічна хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямами: 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», 6.051301. «Хімічна технологія», 6.051401 «Біотехнологія», 6.040106 «Екологія навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання / уклад. С. І. Шульга, І. В. Попова, Н. В. Сімурова, Н. Ю. Зінченко. – К. : НУХТ, 2013. – 172 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,13 МБ     Кількість завантажень: 62

Органічний синтез лікарських засобів [Електронний ресурс] : консп. лекцій для студ. спец. 7.05140101, 8.05140101 "Фармацевтична біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 131 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 806 КБ     Кількість завантажень: 6

Аналітична хімія. Програмовані тести з оціночним критерієм для самопідготовки та оцінювання знань студентів з якісного аналізу [Електронний ресурс] : для студентів напрямів підготовки: 6.051701 «Харчові технології та інженерія» та 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, В. Г. Дроков, О. М. Бутенко, Г. М. Біла. – К. : НУХТ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 256 КБ     Кількість завантажень: 5

Загальна і неорганічна хімія [Електронний ресурс] : тести для оцінювання знань та самопідготовки студентів з напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природовикористання », 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання / уклад. В. М. Іщенко, О. П. Перепелиця, М. С. Совко, О. І. Кроніковський. – К. : НУХТ, 2014. – 52 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 5

Аналітичні методи контролю довкілля [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання / уклад. Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. – К. : НУХТ, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 338 Кб     Кількість завантажень: 8

Костенко, Є. Є. Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія та інженерія» денної форми навчання / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. – К.: НУХТ, 2015. – 71 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 9.16 Мб     Кількість завантажень: 11

Харчова хімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051301. «Хімічна технологія» денної та заочної форм навчання / С. І. Шульга, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко та ін. – К.: НУХТ, 2015. - 186 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.05 Мб     Кількість завантажень: 33

Харчова хімія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Майборода, С. І. Шульга, Н. В. Сімурова та ін. - К.: НУХТ, 2015. - 80 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 817 Кб     Кількість завантажень: 19

Харчова хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051301 «Хімічна технологія» заочної форми навчання / уклад. : С. І. Шульга, Н. Ю. Зінченко, О. І. Майборода та ін. - К.: НУХТ, 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 275 Кб     Кількість завантажень: 22

Костенко, Є. Є. Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів [Електронний ресурс] : термінологічний словник для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. – К. : НУХТ, 2015. – 10 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 173 Кб     Кількість завантажень: 2

Загальна та неорганічна хімія : тести для оцінювання знань та самопідготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 181 «Харчові технології», 161 «Хімічна технологія та інженерія», 162 «Біотехнологія та біоінженерія» денної форми навчання. Ч. II / уклад. : В. М. Іщенко, Х. В. Омельченко, М. С. Совко. – К. : НУХТ, 2016. – 21 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 236 Кб     Кількість завантажень: 0

Токсикологія продуктів харчування та косметичних засобів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 20 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 253 Кб     Кількість завантажень: 6

Аналітична хімія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 372 Кб     Кількість завантажень: 3

Методи досліджень хіміко-технологічних систем і процесів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 32 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 502 Кб     Кількість завантажень: 1

Аналітична хімія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 443 Кб     Кількість завантажень: 1

Аналітичні методи контролю довкілля : метод. реком. до вивч. дисципліни та виконання контр. робіт для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 «Екологія», спеціалізації «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. М. Бутенко, Є. Є. Костенко. - К. : НУХТ, 2015. - 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 475 Кб     Кількість завантажень: 1

Основи токсикологічної хімії : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 328 Кб     Кількість завантажень: 2

Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація» денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 31 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 389 Кб     Кількість завантажень: 7

Інструментальні методи аналізу : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навч. / уклад. : Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко. - К. : НУХТ, 2016. - 17 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 297 Кб     Кількість завантажень: 3

Органічна хімія (Хімія гетероциклів) : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» денної форми навчання / уклад. : Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, О. І. Майборода, С. О. Ковальова. - К. : НУХТ, 2016. - 57 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,55 Мб     Кількість завантажень: 3

Фармакологія : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія» спеціалізацій «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія» заочної форми навчання / уклад. : О. І. Майборода, І. В. Попова, Л. М. Мазур. - К. : НУХТ, 2016. - 18 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 293 Кб     Кількість завантажень: 5

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. : В. Д. Ганчук, Є. Є. Костенко. – К.: НУХТ, 2016. – 15 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 252 Кб     Кількість завантажень: 2

Інструментальні методи хімічного аналізу [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. : В. Д. Ганчук, Є. Є. Костенко. – К. : НУХТ, 2016. – 13 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 223 Кб     Кількість завантажень: 5

Ischenko, V. N. Equipment and safety in chemical laboratory [Electronic resourse] : learner’s guide / V. N. Ischenko, М. S. Sоvко, N. V. Ischenko. – K. : NUFT, 2016. – 27 р.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 969 Кб     Кількість завантажень: 4

Органічна хімія (Хімія гетероциклів) [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навчання / уклад. : Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, С. О. Ковальова. – К. : НУХТ, 2016. – 95 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 945 Кб     Кількість завантажень: 2

Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 181 Харчові технології спеціалізації «Технології харчування» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова, Л. М. Мазур - К. : НУХТ, 2016. – 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 473 Кб     Кількість завантажень: 3

Костенко, Є. Є. Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів: Практикум : навч. посіб. / Є. Є. Костенко. - К. : НУХТ, 2016. - 180 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 3,60 Мб     Кількість завантажень: 8

Костенко, Є. Є. Основи токсикологічної хімії: Практикум : навч. посіб. / Є. Є. Костенко. - К. : НУХТ, 2016. - 161 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 5,30 Мб     Кількість завантажень: 10

Інструментальні методи досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, В. Д. Ганчук. – Київ : НУХТ, 2016. – 36 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 485 Кб     Кількість завантажень: 3

Аналітична хімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», денної та заочної форм навчання / уклад. : Є. Є. Костенко, В. Д. Ганчук. – Київ : НУХТ, 2016. – 41 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 568 Кб     Кількість завантажень: 3

General, Inorganic, Organic and Food Chemistry = Загальна, неорганічна, органічна і харчової хімії : glossary / Ch. V. Omelchenko, M. O. Polumbryk, V. M. Ishchenko, O. M. Polumbryk ; Нац. ун-тхарч. технол. - Kiev : NUFT, 2017. - 58 р.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 512 kb     Кількість завантажень: 1

Сімурова, Н. В. Фармацевтична хімія : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / Н. В. Сімурова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 182 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,71 МБ     Кількість завантажень: 0

Зінченко, Н. Ю. Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технології харчування", "Технології в ресторанному господарстві" ден. та заоч. форм навч. / Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 151 с. -


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Технологія харчування", "Технології в ресторанному господарстві" заоч. форми навч. / уклад.: Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 29 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Бутенко, О. М. Аналітичні методи контролю об'єктів довкілля: Практикум з оптичних методів аналізу : навч. посіб. / О. М. Бутенко, Є. Є. Костенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 226 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 0

Фармацевтична хімія : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. В. Сімурова, І. В. Попова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 65 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 920 КБ     Кількість завантажень: 1

Фармакологія : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" освіт. програм "Промислова біотехнологія", "Фармацевтична біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / О. І. Майборода, Н. В. Сімурова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 154 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,69 МБ     Кількість завантажень: 1

Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" ден. форми навч. / уклад. : О. Г. Макаренко, Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. П. Бондаренко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 68 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 937 КБ     Кількість завантажень: 5

Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" заоч. форми навчан. / уклад. : С. П. Бондаренко, О. Г. Макаренко, Л. М. Мазур, І. В. Попова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 78 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,45 МБ     Кількість завантажень: 4

Токсикологія харчових продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц., викон. лабораторних робіт та контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" заоч. форми навч. / уклад.: Л. М. Мазур, Н. Ю. Зінченко, С. О. Ковальова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 35 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 726 КБ     Кількість завантажень: 2

Хімія : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / уклад. : С. О. Ковальова, Х. В. Омельченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 199 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,29 МБ     Кількість завантажень: 0