Назад

Автоматизований електропривод [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання) / уклад. : В. В. Іващук. - К. : НУХТ, 2011. – 45 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 884.45 Кб     Кількість завантажень: 69

Методи сучасної теорії управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 8.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / уклад. : А. П. Ладанюк, Н. М. Луцька, В. Д. Кишенько. - К. : НУХТ, 2008. – 138 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3 189.22 Кб     Кількість завантажень: 54

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.090200 ден., ск. та заоч. форм навч. / уклад. Б. М. Гончаренко, С. М. Швед, С. С. Шаруда, К. В. Коновалов, М. Д. Місюра. - К. : НУХТ, 2008. – 103 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 742.26 Кб     Кількість завантажень: 47

Спеціальні комп'ютерні системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. / уклад. Н. М. Луцька. - К. : НУХТ, 2010. – 35 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 902.27 Кб     Кількість завантажень: 23

Методи сучасної теорії управління [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спец. 8.092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 8.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму підготовки 0925 Автоматизація та комп. інт. техн. / уклад. Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко. - К. : НУХТ, 2010. – 23 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 728.39 Кб     Кількість завантажень: 24

Методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб. - К. : НУХТ, 2008. – 16 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 319.86 Кб     Кількість завантажень: 37

Програма державного іспиту [Електронний ресурс] : програма державного іспиту за напрямом підготовки фахівців 0925 "Автоматизація та ком'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. А. П. Ладанюк. - К. : НУХТ, 2008. – 9 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 109.26 Кб     Кількість завантажень: 13

Програма конструкторсько-експлуатаційної практики [Електронний ресурс] : програма конструкторсько-експлуатаційної практики студентів V кур-су спеціальностей 7(8).092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і 7(8).092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / уклад. А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, М. Д. Місюра. - К. : НУХТ, 2011. – 15 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 216.73 Кб     Кількість завантажень: 35

Програма переддипломної практики [Електронний ресурс] : програма переддипломної практики студентів спеціальностей 7(8).092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і 7(8).092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / уклад. А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, М. Д. Місюра. - К. : НУХТ, 2011. – 8 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 168.97 Кб     Кількість завантажень: 32

Програма технологічної практики [Електронний ресурс] : програма технологічної практики студентів ІV курсу напряму спеціа-льностей 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / уклад. А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, М. Д. Місюра. - К. : НУХТ, 2011. – 17 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 225.75 Кб     Кількість завантажень: 23

Програмне забезпечення інтелектуальних систем [Електронний ресурс] : до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" денної та заочної форми навчання / уклад. Я. В. Смітюх, Ю. О. Чорна. - К. : НУХТ, 2011. – 12 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 442.45 Кб     Кількість завантажень: 31

Системний аналіз складних систем управління [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напряму 0925 "Автоматизація та ком'ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання / уклад. А. П. Ладанюк, Я. В. Смітюх, Л. О. Власенко. - К. : НУХТ, 2008. – 12 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 160.63 Кб     Кількість завантажень: 40

Спеціальні комп'ютерні системи [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. спец. 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. / уклад. Н. М. Луцька. - К. : НУХТ, 2010. – 14 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 166.32 Кб     Кількість завантажень: 23

Програмне забезпечення інтелектуальних систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій ден. та заоч. форм. навч. / уклад. Я. В. Смітюх. - К. : НУХТ, 2011. – 60 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 309.04 Кб     Кількість завантажень: 40

Організація баз даних та знань. Теоретичні основи проектування, реалізації та використання баз даних [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад. О. П. Лобок. - К. : НУХТ, 2013. – 262 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,41 Мб     Кількість завантажень: 26

Організація баз даних та знань: Розробка баз даних засобами системи управління базами даних Microsoft Access [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. П. Лобок, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2013. – 136 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,30 МБ     Кількість завантажень: 43

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи [Електронний ресурс] : зі спеціальностей 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 8.05020202 "Комп?ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" / уклад. : А. П. Ладанюк, І. В. Ельперін, В. Д. Кишенько, В. М. Сідлецький. - К. : НУХТ, 2012. – 15 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 36

Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи (для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання) / уклад. В. В. Іващук. - К. : НУХТ, 2012. – 13 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 194 Кб     Кількість завантажень: 26

Автоматизація бізнес процесів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (для студентів напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. Вю В. Іващук. - К. : НУХТ, 2012. – 64 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 7.09 Мб     Кількість завантажень: 31

Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях [Електронний ресурс] : курс лекцій для напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Іващук. - К. : НУХТ, 2012. – 73 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6.25 Мб     Кількість завантажень: 22

Числові методи та моделювання на ЕОМ [Електронний ресурс] : до виконання курсової роботи для студентів за напрямком підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. П. Лобок, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2012. – 81 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 7,5 Мб     Кількість завантажень: 20

Числові методи та моделювання на ЕОМ [Електронний ресурс] : до виконання контрольної роботи для студентів за напрямком підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" заочної форми навчання / уклад. : О. П. Лобок, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2012. – 43 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 316 Кб     Кількість завантажень: 20

Числові методи та моделювання на ЕОМ [Електронний ресурс] : до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки для студентів спеціальності 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. П. Лобок, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2012. – 76 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 692 Кб     Кількість завантажень: 19

Методичні рекомендації до дипломного проекту [Електронний ресурс] : для студентів спеціа-льності 7.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами" / уклад. В. Г. Трегуб, А. П. Ладанюк, Я. В. Смітюх. - К. : НУХТ, 2012. – 25 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 342 Кб     Кількість завантажень: 46

Електроніка та мікросхемотехніка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студ. за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форми навчання / уклад. Б. М. Гончаренко, В. В. Іващук, М. Г. Іванченко, М. В. Васьків. - К. : НУХТ, 2012. – 11с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 141 Кб     Кількість завантажень: 20

Технологія об'єктно-орієнтованого програмування. Основні компоненти бібліотеки VCL системи візуального програмування Delphi [Електронний ресурс] : довідник / уклад. О. П. Лобок, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2013. – 214 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,78 МБ     Кількість завантажень: 24

Оптимальні системи управління [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. М. Луцька. - К. : НУХТ, 2013. – 13 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 178 Кб     Кількість завантажень: 28

Оптимальні системи управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" проф. спрямування " Автоматизоване управління технологічними процесами" ден. та заоч. форм навч. / уклад. М. Н. Луцька. - К. : НУХТ, 2013. – 44 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 660 КБ     Кількість завантажень: 32

Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : А. П. Ладанюк, К. С. Архангельська, Л. О. Власенко. - К. : НУХТ, 2013. – 43 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 613 КБ     Кількість завантажень: 44

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050503 "Машинобудування" денної та заочної форм навчання. - К. : НУХТ, 2013. – 384 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 26,3 Мб     Кількість завантажень: 52

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" професійного спрямування "Технології харчування" ден. та заочн. форм навч. / уклад. Л. О. Власенко, К. С. Архангельська. - К. : НУХТ, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 39

Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. розрахунково-графічної роботи для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та ком'ютерно-інтегровані технології" денної форми навч. / уклад. В. Д. Кишенько, С. А. Киричук, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2013. – 16 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 375 КБ     Кількість завантажень: 48

Електроніка та мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. М. В. Сашньова, Б. М. Гончаренко. - К. : НУХТ, 2013. – 47 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 864 КБ     Кількість завантажень: 18

Інтелектуальні системи [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей: 8.05020201, 7.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами”, 8.05020202, 7.05020202 “Комп*ютерно – інтегровані технологічні процеси і виробництва” денної та заочної форм навчання / уклад. В. Д. Кишенько, Я. В. Смітюх, Н. М. Савіцька, Ю. O. Чорна . – К. : НУХТ, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 794 KB     Кількість завантажень: 45

Комп`ютерні системи обліку та аудиту [Електронний ресурс] : лаборат. практикум для студ. спец. 7.05020202 "Компю`терно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. О. Власенко. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 235 КБ     Кількість завантажень: 7

Силова електроніка [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Іващук. – К. : НУХТ, 2014. – 90 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,38 МБ     Кількість завантажень: 8

Технологічний та енергетичний моніторинг [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. В. Іващук, О. М. Баришніков, Б. М. Гончаренко. – К. : НУХТ, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 384 КБ     Кількість завантажень: 9

Спеціальні комп”ютерні системи [Електронний ресурс] : лабораторний практикум до виконання лабораторних робіт для студ. спец. 7.05020202 "Комп”ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" ден. та заоч. форм навч. Частина 1 / уклад. : Н. М. Луцька, Я. В. Смітюх. – К. : НУХТ, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,02 МБ     Кількість завантажень: 14

Комп”ютерні системи обліку та аудиту [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05020202 "Комп”ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" ден. та заоч. форм навчання / уклад. : Л. О. Власенко. – К. : НУХТ, 2014. – 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 238 КБ     Кількість завантажень: 6

Інтелектуальні системи [Електронний ресурс] : лабораторний практикум до розділу «Застосування інтелектуальних систем»для студентів спеціальностей 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами», 7.05020202, 8.05020202 «Комп"ютерно- інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. Д. Кишенько, Я. В. Смітюх, Ю. О. Чорна. – К. : НУХТ, 2014. – 48 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,80 МБ     Кількість завантажень: 29

Системний аналіз складних систем управління. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. : А. П. Ладанюк, Я. В. Смітюх, Л. О. Власенко, Ю. О. Чорна. – К. : НУХТ, 2014. – 157 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,07 МБ     Кількість завантажень: 30

Гончаренко, Б. М. Електроніка та мікросхемотехніка [Електронний ресурс]: конспект лекцій.Розділ «Операційні підсилювачі» для студ. напр. підгот. 6.050202 «Автоматизаціяі компю’терно-інтегровані технології» ден. та заочн. форм навч. / Б. М. Гончаренко. – К. : НУХТ, 2014. – 43 с.


Автор: Гончаренко Б. М. 
Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 955 Кб     Кількість завантажень: 11

Автоматизація технологічних процесів та виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / уклад. М. С. Глущенко, Є. С. Проскурка, Н. М. Луцька. – К. : НУХТ, 2015. – 32 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 532 Кб     Кількість завантажень: 27

Силова електроніка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для для студ. напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” ден. та заоч. форм навчання / уклад. В. В. Іващук. - К.: НУХТ, 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 474 Кб     Кількість завантажень: 8

Автоматизація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : Л. О. Власенко, Я. В. Смітюх. - К.: НУХТ, 2015 - 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.00 Мб     Кількість завантажень: 9

Гончаренко, Б. М. Автоматизація процесів та об"єктів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. за напр. підгот. 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» ден. та заочн. форм. навч. / Б. М. Гончаренко, С. А. Киричук. – К.: НУХТ, 2015. – 384 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 10.4 Мб     Кількість завантажень: 10

Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації при підготовці курсових та дипломних проектів (робіт) для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та спец. 7(8).05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк. – К.: НУХТ, 2015.– 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 768 Кб     Кількість завантажень: 16

Ідентифікація та моделювання об"єктів автоматизації [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» професійного спрямування «Автоматика та управління» ден. та заочн. форм навч. / уклад. В. Д. Кишенько. – К.: НУХТ, 2015. – 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 479 Кб     Кількість завантажень: 21

Теорія автоматичного керування : метод. рекомендації при підготовці курсових та дипломних проектів (робіт) для студ. освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» спец. 151 ««Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізації «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами» ден. та заочн. форм навч. Ч. 1. / уклад. : Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк – К. : НУХТ, 2016. – 51 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 999 Кб     Кількість завантажень: 8

Гончаренко, Б. М. Автоматизація процесів та об’єктів : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання / Б. М. Гончаренко, Ю. О. Самойленко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 44 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 991 Кб     Кількість завантажень: 5

Числові методи : метод. рек. до вивч. дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. освітнього ступеня “Бакалавр” спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. П. Лобок, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2016. - 69 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,64 Мб     Кількість завантажень: 9

Організація баз даних та знань : метод. рек. до вивч. дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. освітнього ступеня “Бакалавр” спец. 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. П. Лобок, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2016. - 37 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 413 Кб     Кількість завантажень: 4

Технологія об’єктно-орієнтованого програмування. Розробка додатків в середовищі системи візуального програмування Delphi : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня магістр спец. 151 «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології» спеціаліз. «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами» денної та заочної форм навч. / уклад. : О. П. Лобок, Н. М. Савіцька. - К. : НУХТ, 2016. - 172 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5,00 Мб     Кількість завантажень: 11

Смітюх, Я. В. Моніторинг та методи контролю довкілля [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» денної форми навчання / Я. В. Смітюх, О. В. Школьна. – Київ : НУХТ, 2016.– 61 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 596 Кб     Кількість завантажень: 9

Прикладні системи дослідження та проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни студентами спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціалізації «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами» денної форми навчання / уклад. : Я. В. Смітюх, О. В. Школьна, О. В. Савчук. – Київ : НУХТ, 2016. – 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 440 Кб     Кількість завантажень: 11

Моделювання систем : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціал. "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами" ден. форми навч. / В. Д. Кишенько ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 205 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3 МБ     Кількість завантажень: 14

Методичні рекомендації до виконання розрахунків при підготовці курсових та дипломних проектів (робіт) : для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціал. "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами" ден. та заочн. форм навч. Ч. 2 / уклад.: Л. О.Власенко, А. П. Ладанюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 52 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,20 МБ     Кількість завантажень: 5

Автоматизація виробничих процесів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", 101 "Екологія" ден. та заочн. форм навч. / уклад.: Л. О.Власенко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 30 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 338 kb     Кількість завантажень: 3

Системний аналіз складних систем управління. Практикум : навч. посіб. / А. П. Ладанюк, , Д. А. Шумигай, , Л. О. Власенко [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - вид. 2-ге, допов. і перероб. - Київ : НУХТ, 2017. - 132 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,47 МБ     Кількість завантажень: 6

Монтаж та експлуатація систем автоматизації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт.-кваліф. рівня "Спеціаліст" спец. 151, спеціал. "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: Д. О. Кроніковський, Ю. О. Самойленко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 15 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 216 kb     Кількість завантажень: 3

Теорія автоматичного керування : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, Д. А. Шумигай, Ю. О. Самойленко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 47 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,09 МБ     Кількість завантажень: 2

Кишенько, В. Д. Моделювання тепло- масообмінних процесів : конспект лекцій для студ. освітн. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціалізації "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами" ден. форми навч. / В. Д. Кишенько ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 115 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,53 МБ     Кількість завантажень: 3

Кишенько, В. Д. Моделювання тепло- масообмінних процесів : конспект лекцій для студ. освітн. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціалізації "Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами" ден. форми навч. / В. Д. Кишенько ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 115 с


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами : метод. рекомендації до використання інформаційних технологій в навчальному процесі для студентів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" ден. форми навч. / уклад.: Д. О. Кроніковський; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 36 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. Д. Кишенько, Ю. О. Самойленко, Н. М. Савіцька; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 40 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 8

Кишенько, В. Д. Інтелектуальні системи. Практикум : навч. посіб. / В. Д. Кишенько, Ю. О. Самойленко, Я. В. Смітюх ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 67 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 9

Проектування систем автоматизації галузі : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціал. "Інтелектуальні комп'ютерні системи керування" ден. форм навч. / уклад.: В. Г.Трегуб, Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 48 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 7

Методи сучасної теорії управління : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 151 спеціал. "Інтелектуальні комп’ютерні системи керування" та "Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. М. Луцька, Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 43 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 857 КБ     Кількість завантажень: 3

Моделювання систем : метод. реком. до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освіт. програми "Інтелектуальні комп’ютерні системи керування" ден. та заочн. форм навч. / уклад. : В. Д. Кишенько, Д. В. Паньков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 67 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 955 КБ     Кількість завантажень: 5