Назад

Клієнт-серверні технології розроблення баз даних [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студ. спеціальності 7.080401, 8.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" денної форми навчання / уклад. Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков. - К. : НУХТ, 2009. – 30 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 600.67 Кб     Кількість завантажень: 45

Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" усіх форм навч. / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка, К. Є. Бобрівник. - К. : НУХТ, 2012. – 83 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,03 Мб     Кількість завантажень: 78

Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. : О. А. Хлобистова, М. В. Гладка, К. Є. Бобрівник. - К. : НУХТ, 2013. – 178 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,21 Мб     Кількість завантажень: 86

Горлова, Т. М. Проектування економічних інформаційних систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання / Т. М. Горлова. - К. : НУХТ, 2013. – 73 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 468 КБ     Кількість завантажень: 83

Алгоритмізація та програмування (Частина 2) [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / уклад. Н. Н. Бровченко, Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков. - К. : НУХТ, 2013. – 67 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 446 КБ     Кількість завантажень: 64

Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навч / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. - К. : НУХТ, 2013. – 136 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,30 МБ     Кількість завантажень: 63

Організація баз даних та знань [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. О. М. М'якшило. - К. : НУХТ, 2013. – 148 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,13 МБ     Кількість завантажень: 70

Алгоритмізація обчислювальних процесів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. Н. Н. Бровченко, Л. Ю. Маноха, Л. Л. Загоровська. - К. : НУХТ, 2013. – 115 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 558 КБ     Кількість завантажень: 58

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навч. / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. - К. : НУХТ, 2013. – 108 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.61 МБ     Кількість завантажень: 104

Системний аналіз [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання / уклад. В. В. Самсонов. - К. : НУХТ, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 502 КБ     Кількість завантажень: 61

Управління ІТ проектами [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп"ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. – К. : НУХТ, 2014.– 91 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.91 МБ     Кількість завантажень: 105

Основи патентознавства [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальностей 8.05010101, 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології», 8.05010105 «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг», денної та заочної форм навчання / уклад. О. А. Хлобистова, М. В. Гладка. – К. : НУХТ, 2014. – 30 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 227 КБ     Кількість завантажень: 59

Хлобистова, О. А. Технології захисту інформації [Електронний ресурс] : навчальний посібник / уклад. О. А. Хлобистова, Ю. Г. Савченко, М. В. Гладка. – К. : НУХТ, 2014. – 84 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 662 КБ     Кількість завантажень: 56

Математична теорія систем [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спец. 8.05010101"Інформаційні управляючі системи і технології", 8.05010105 "Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг" денної форми навчання / уклад. Т. М. Горлова. - К. : НУХТ, 2014. – 62 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 393 КБ     Кількість завантажень: 8

Горлова, Т. М. Математична теорія систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спец. 8.05010101"Інформаційні управляючі системи і технології", 8.05010105 "Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг" денної форми навчання / Т. М. Горлова. - К. : НУХТ, 2014. – 57 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 409 КБ     Кількість завантажень: 8

Технологія створення програмних продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. : В. А. Литвинов, М. В. Гладка, О. А. Хлобистова. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,76 МБ     Кількість завантажень: 17

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» денної та заочної форм навчання / уклад. : Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник. – К. : НУХТ, 2014. – 131 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2, 5 МБ     Кількість завантажень: 10

Маноха, Л. Ю. Моделювання систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” ден. та заоч. форм навч. / уклад. Л. Ю. Маноха, Н. В. Ліманська. – К. : НУХТ, 2014. – 198 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,82 МБ     Кількість завантажень: 16

Методи та системи штучного інтелекту [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки» денної та заочної форм навчання / О. П. Кургаєв – К. : НУХТ, 2014. – 279 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,31 МБ     Кількість завантажень: 10

Об'єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» заочної форми навчання / уклад. М. В. Гладка, М. О. Кіктєв, Р. О. Бойко. – К. : НУХТ, 2014.– 58 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 МБ     Кількість завантажень: 23

CASE-технології для інжинірингу бізнес-процесів підприємств [Електронний ресурс] : лаборат. практикум для студ. спец. 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології», 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» денної форми навчання / уклад. Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков – К.: НУХТ, 2015. – 40 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,03 Мб     Кількість завантажень: 16

Горлова, Т. М. Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп"ютерні науки» денної та заочної форм навчання / уклад. Т. М. Горлова, К. Є. Бобрівник, Н. В. Ліманська. – К. : НУХТ, 2015. – 95 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 934 КБ     Кількість завантажень: 17

Організація баз даних та знань [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Мякшило, О. В. Харкянен, К. Є. Бобрівник, Т. В. Логвин. – К. : НУХТ, 2015. – 89 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,50 МБ     Кількість завантажень: 28

Web-технології та Web-дизайн [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050101 «Комп‘ютерні науки» денної та заочної форм навчання./ уклад. : Ю. П. Чаплінський, О. В. Субботіна. – К.: НУХТ, 2015. – 137 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4.78 Мб     Кількість завантажень: 18

Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050101 «Комп‘ютерні науки» денної та заочної форм навчання. / уклад. : Ю. П. Чаплінський, О. В. Субботіна. – К.: НУХТ, 2015. – 101 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4.85 Мб     Кількість завантажень: 19

Кургаєв, О. П. Методи та системи штучного інтелекту [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” денної та заочної форм навчання / О. П. Кургаєв. – К.: НУХТ, 2015. – 219 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 12,8 Мб     Кількість завантажень: 7

Об"єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп"ютерні науки» денної та заочної форм навч. / уклад. : М. В. Гладка, Р. О. Бойко. – К. : НУХТ, 2015. – 318 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,35 Мб     Кількість завантажень: 17

Інтелектуальний аналіз даних [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Мякшило, О. В. Харкянен, – Київ : НУХТ, 2016. – 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,47 Мб     Кількість завантажень: 8

Теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” денної та заочної форм навчання / уклад. : Т. М. Горлова, К. Є. Бобрівник, Н. В. Ліманська. – Київ : НУХТ, 2016. – 55 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 701 Кб     Кількість завантажень: 13

Гладка, М. В. Основи патентознавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Гладка, О. А. Хлобистова – К. : НУХТ, 2016. – 127 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 905 Кб     Кількість завантажень: 6

Теорія прийняття рішень : лаборат. практикум для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної та заочної форм навч. / уклад. : Л. Г. Загоровська, С. В. Грибков, Т. В. Ярова. - К. : НУХТ, 2016. - 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 561 Кб     Кількість завантажень: 8

Управління ІТ проектами : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" заоч. форми навч. / уклад. : М. В.Гладка, Т. С.Джуренко, Л. Г.Загоровська ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 67 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,36 МБ     Кількість завантажень: 8

Основи програмування та алгоритмічні мови : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форми навч. / уклад.: С. В. Грибков, К. Є. Бобрівник, Т. В. Логвин; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 56 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 486 kb     Кількість завантажень: 12

Загоровська, Л. Г. Сертифікація стандартизація та правовий захист програмних засобів : конспект лекцій для студ. спец. 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", спеціалізації "Інформаційні управляючі системи та технології" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" ден. форми навч. / Л. Г. Загоровська, М. В. Гладка ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 38 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Проектування інформаційних систем : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки " ден. і заоч. форм навч. Частина 2 "Проектування клієнтського додатку" / уклад. : О. М. М'якшило, О. В. Харкянен; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 33 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 11

М'якшило, О. М. Спіральна методологія розробки систем : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 122 "Комп'ютерні науки", спеціал. "Інформаційні управляючі системи та технології" ден. і заоч. форм навч. / О. М. М'якшило ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 53 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

М'якшило, О. М. CASE-технології у проектуванні інформаційних систем : навч. посіб. / О. М. М'якшило, Л. Г. Загоровська. - Київ : НУХТ, 2017. - 190 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 10

Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень : лабораторний практикум для підготовки магістрів спец. 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", спеціал. "Інформаційні управляючі системи та технології" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. П. Чаплінський, О. В. Субботіна; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 200 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 14,5 МБ     Кількість завантажень: 5

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп’ютерні науки" заоч. форми навч. / уклад.: Н. І. Поворознюк, К. Є. Бобрівник; Нау. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 35 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 711 КБ     Кількість завантажень: 5

Технології комп’ютерного проектування : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп’ютерні науки" заоч. форми навч. / уклад. : М. В. Гладка, І. В. Струнін ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 55 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,66 МБ     Кількість завантажень: 9

Системи обробки знань : конспект лекцій для студ. освіт. ступ "Магістр" спец. 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" освіт. програми "Інформаційні управляючі системи та технології" ден. форми навч. / уклад. : О. П. Кургаєв ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 307 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,62 МБ     Кількість завантажень: 6

Організація баз даних та знань : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп’ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. М’якшило, О. В. Харкянен, К. Є. Бобрівник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 31 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 552 КБ     Кількість завантажень: 7

Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 122 "Комп’ютерні науки" освіт.-проф. програм: "Інформаційні управляючі системи та технології", "Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг" ден. форми навч. / уклад. : Л. Г. Загоровська, М. В. Гладка ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 44 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,25 МБ     Кількість завантажень: 6

Проектування інформаційних систем : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп’ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / О. М. М’якшило, О. В. Харкянен ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 47 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,02 МБ     Кількість завантажень: 13

Інтелектуальний аналіз даних : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп’ютерні науки" заоч. форми навч. / уклад. : О. В. Харкянен ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 39 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,53 МБ     Кількість завантажень: 8

Проектування інформаційних систем : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп’ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. М’якшило, О. В. Харкянен ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 24 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 573 КБ     Кількість завантажень: 10

Основи програмування та алгоритмічні мови : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп’ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : С. В. Грибков, О. Л. Сєдих, К. Є. Бобрівник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 443 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,91 МБ     Кількість завантажень: 8

Основи програмування та алгоритмічні мови [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Грибков, О. Л. Сєдих ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 475 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 9

Клієнт-сервісні технології розроблення баз [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт.-проф. програм "Інформаційні управляючі системи та технології" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" ден. форми навч. / уклад. : С. В. Грибков, О. Л. Сєдих ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 262 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Технології комп'ютерного проектування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт.-проф. програми "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. В. Гладка, І. В. Струнін, Р. О. Бойко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 201 с


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 12 925 Кб     Кількість завантажень: 7

Інформаційні технології з управління якістю та безпечністю харчових продуктів[Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність " освіт.-проф. програми "Якість, стандартизація та сертифікація"" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. П.Чаплінський ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 91 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3088 Кб     Кількість завантажень: 3

Програма виробничої та переддипломної практик [Електронний ресурс] : здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт.-проф. програм "Інформаційні управляючі системи і технології" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" ден. форми навч. / уклад. : Л. Г. Загоровська, О. М. М'якшило ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 19 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 480 Кб     Кількість завантажень: 2

Харкянен, Олена Валеріївна.Інтелектуальний аналіз даних [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Харкянен, О. М. М'якшило, С. В. Грибков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 170 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Навчальний посібник 
Розмір: 8602 Кб     Кількість завантажень: 8

М'якшило, Олена Михайлівна.Організація баз даних та знань [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт. програми "Компютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / О. М. М'якшило, О. В. Харкянен ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 145 с.


Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2031 Кб     Кількість завантажень: 3

Загоровська, Л. Г. CASE-технології реінжинірингу бізнес-процесів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт.-проф. програм "Інформаційні управляючі системи та технології", "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" ден. форми навч. / Л. Г. Загоровська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 80 с.


Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1240 Кб     Кількість завантажень: 1

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. Г. Загоровська, О. М. М'якшило, М. П. Костіков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 30 с.


Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 374 Кб     Кількість завантажень: 1

Крос-платформне програмування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт.-проф. програми "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : А. В. Гречко, К. Є. Бобрівник, М. П. Костіков, О. О. Мазуренко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 158 с.


Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5074 Кб     Кількість завантажень: 1

Моделювання та ідентифікація систем (Модуль 1) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до провед. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт.-проф. програм "Інформаційні управляючі системи та технології" та "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг", ден. форми навч. / уклад. : Т. М. Горлова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 63 с.


Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1637 Кб     Кількість завантажень: 1

Інформаційні технології з управління якістю та безпечністю харчових продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології " освіт.-проф. програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. П. Чаплінський ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 91 с.


Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3155 Кб     Кількість завантажень: 2

Загоровська, Л. Г. Сертифікація, стандартизація та правовий захист програмних засобів [Електронний ресурс] : тлумачний словник для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт.-проф. програм "Інформаційні управляючі ситеми та технології", "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" ден. форми навч. / Л. Г. Загоровська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 21 с.


Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 300 Кб     Кількість завантажень: 0

Харкянен, О. В. Інтелектуальний аналіз даних [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" освіт.-проф. програми "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Харкянен ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 111 с.


Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4556 Кб     Кількість завантажень: 0