Назад

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.090200 ден.,ск. та заоч. форм навч. / уклад. Б. М. Гончаренко, С. М. Швед, С. С. Шаруда, К. В. Коновалов, М. Д. Місюра. - К. : НУХТ, 2008. – 103 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 742.26 Кб     Кількість завантажень: 37

Автоматизовані системи управління технологічними процесами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до викон. лабораторних робіт для студ. спец. 6.080400 "Інформаційні управляючі системи і технології" напряму підготовки" 804 "Комп'ютерні науки ден. та заоч. ф. н. / уклад. І. В. Ельперін, С. М. Швед, С. С. Шаруда. - К. : НУХТ, 2008. – 59 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 563.87 Кб     Кількість завантажень: 44

Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.092500 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" ден. та заоч. форм навчання / уклад. І. В. Ельперін, О. М. Пупена, М. Д. Місюра, С. М. Швед. - К. : НУХТ, 2008. – 36 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 801.13 Кб     Кількість завантажень: 40

Контролери та їх програмне забезпечення : метод. рек. до викон. лаб. робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напр. 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад . : О. М. Пупена, І. В. Ельперін ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2011. - 28 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 668.51 Кб     Кількість завантажень: 25

Мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Кушков. - К. : НУХТ, 2011. – 148 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 043.35 Кб     Кількість завантажень: 19

Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконан. курсової роботи для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Кушков. - К. : НУХТ, 2011. – 15 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 181.24 Кб     Кількість завантажень: 18

Методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до дипломного проекту (роботи) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб. - К. : НУХТ, 2008. – 16 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 319.86 Кб     Кількість завантажень: 34

Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : метод. вказ. до викон. л/р для студ. спец.7.092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напр. підгот. 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / уклад. О. М. Пупена, Н. М. Луцька. - К. : НУХТ, 2009. – 51 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 728.39 Кб     Кількість завантажень: 27

Промислові мережі та інтеграційні технології [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2011. – 67 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 200.73 Кб     Кількість завантажень: 26

Програма конструкторсько-експлуатаційної практики Електронний ресурс] : програма конструкторсько-експлуатаційної практики студентів V кур-су спеціальностей 7(8).092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і 7(8).092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / уклад. А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, М. Д. Місюра. - К. : НУХТ, 2011. – 15 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 216.73 Кб     Кількість завантажень: 16

Програма переддипломної практики [Електронний ресурс] : програма переддипломної практики студентів спеціальностей 7(8).092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами" і 7(8).092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" / уклад. А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, М. Д. Місюра. - К. : НУХТ, 2011. – 8 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 168.97 Кб     Кількість завантажень: 23

Програма технологічної практики [Електронний ресурс] : програма технологічної практики студентів ІV курсу напряму спеціа-льностей 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / уклад. А. П. Ладанюк, В. Д. Кишенько, М. Д. Місюра. - К. : НУХТ, 2011. – 17 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 168.97 Кб     Кількість завантажень: 34

Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студ. спец. 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напряму підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Пупена, Н. М. Луцька. - К. : НУХТ, 2008. – 31 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 355.17 Кб     Кількість завантажень: 33

Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. 7.092501 "Автоматизоване управління технологічними процеса-ми і виробництвами" напряму 0925 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. Г. Трегуб. - К. : НУХТ, 2009. – 55 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 701.37 Кб     Кількість завантажень: 32

Промислові мережі та інтеграційні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2011. – 76 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 845.86 Кб     Кількість завантажень: 25

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання практичних робіт для студентів напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" всіх форм навчання / уклад. О. Й. Рішан. - К. : НУХТ, 2012. – 62 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,24 Мб     Кількість завантажень: 15

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, В. М. Кушков. - К. : НУХТ, 2012. – 48 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,46 Мб     Кількість завантажень: 41

Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання розділу "Технічне завдання" в курсовому та дипломному проекті для студ. спец. 7.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" всіх ф. н. / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, М. В. Іващенко. - К. : НУХТ, 2012. – 30 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 7,20 Мб     Кількість завантажень: 34

Мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.050202 "Автоматізація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Кушков, Є. С. Проскурка. - К. : НУХТ, 2012. – 60 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 18,6 Мб     Кількість завантажень: 12

Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів за напрямком підготовки 6.050601 "Теплоенергетика" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Левченко, В. М. Сідлецький. - К. : НУХТ, 2012. – 230 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,12 Мб     Кількість завантажень: 23

Автоматизація технологічних процесів та виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.050202 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" деннноїта заочної форми навчання / уклад. : В, Г, Трегуб, М. С. Глущенко, Є. С. Проскурка. - К. : НУХТ, 2013. – 44 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 396 Кб     Кількість завантажень: 33

Методичні вказівки до виконання розділу "Автоматизація виробничих процесів"у дипломному проекті для студентів спеціальності напряму 0902 "Інженерна механіка" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Б. М. Гончаренко, І. В. Ельперін, О. М. Баришніков, К. В. Коновалов. - К. : УДУХТ, 2001. - 36 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 17,8 Мб     Кількість завантажень: 49

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курс. роботи для студ. спец. 7.091701 "Технологія зберігання зерна" та 7.091702 "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Є. Н. Півень, К. С. Архангельська. - К. : УДУХТ, 2002. - 24 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 13,5 Мб     Кількість завантажень: 22

Механотроніка [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів спеціальностей 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 7.05020202, 8.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" денної та заочної форм навч. / уклад. Ю. Б. Бєляєв. - К. : НУХТ, 2013. – 111 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 932 КБ     Кількість завантажень: 25

Методичні рекомендації до використання САПР Eplan Electric P8 в навчальному процесі [Електронний ресурс] : для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. Д. В. Мацебула, О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2013. – 76 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,72 МБ     Кількість завантажень: 48

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : метод. реком. до вик. курс. роб. для студ. напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" проф. спрям. "Технології зберігання, консервування та переробки молока" д. та з. форм навч. / уклад. О. Й. Рішан. - К. : НУХТ, 2013. – 44 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 984 КБ     Кількість завантажень: 29

Мікропроцесорна техніка в системах обліку [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму: 6050701 "Електротехніка та електротехнології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. Й. Рішан. - К. : НУХТ, 2013. – 105 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,03 МБ     Кількість завантажень: 18

Метрологія [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. О. Й. Рішан. - К. : НУХТ, 2013. – 40 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 657 КБ     Кількість завантажень: 13

Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. напряму 6.051401 "Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Кушков. - К. : НУХТ, 2013. – 38 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 512 КБ     Кількість завантажень: 28

Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Кушков. - К. : НУХТ, 2013. – 86 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 973 КБ     Кількість завантажень: 24

Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання курс. проекту для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Сідлецький, В. Г. Трегуб. - К. : НУХТ, 2013. – 46 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.48 МБ     Кількість завантажень: 40

Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс] : метод. рек. до вик. лаб. роб. за тем.: "Прог. на мові SFC", "Реаліз. конт. аналог. регул. з каскад. упр. та прог. задат.", "Реаліз. конт. регул. з вик. викон. мех. типу МЕО" для ст. нап. 6.050202 "Автом. та комп.-інтегр. тех." д. та з. форм навч. / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2013. – 37 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.35 МБ     Кількість завантажень: 36

Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 7.05020202, 8.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" денної та заочної форм навчання. / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2013. – 45 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.62 МБ     Кількість завантажень: 23

Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напр. 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. Частина 4. / уклад. І. В. Ельперін. - К. : НУХТ, 2013. – 96 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3.55 МБ     Кількість завантажень: 36

Механотроніка [Електронний ресурс] : метод. реком. до практ. занять для студ. спец. 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 7.05020202, 8.05020202 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" д. та з. форм навч / уклад. Ю. Б. Бєляєв, М. Г. Іванченко. - К. : НУХТ, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2.35 МБ     Кількість завантажень: 26

Об'єкти автоматизації в галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. напр. 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. Частина 1. / уклад. І. В. Ельперін. - К. : НУХТ, 2013. – 136 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4.16 МБ     Кількість завантажень: 35

Автоматизовані системи управління технологічними процесами [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" заоч. форми навч. / уклад. І. В. Ельперін, С. М. Швед. - К. : НУХТ, 2013. – 9 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 151 КБ     Кількість завантажень: 49

Механотроніка [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»; 7.05020202, 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. Б. Бєляєв. – К. : НУХТ, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 762 Кб     Кількість завантажень: 28

Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. курс. проекту для студ. спец. 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден. та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Пупена. - К. : НУХТ, 2011. - 45 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,21 КБ     Кількість завантажень: 15

Проектування комп'ютерно-інтегрованих систем : метод. вказ. до викон. лабораторної роботи для студ. спец.7.092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами", 7.092502 "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" напр. підгот. 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / уклад. : О. М. Пупена, Н. М. Луцька. - К. : НУХТ, 2009. – 51 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 711 КБ     Кількість завантажень: 11

Програмно-технічні комплекси і промислові контролери. Мікропроцесорні контролери VIPA [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей : 7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами, 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами, 7.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, 8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, в т.ч. спеціалізації : Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємств денної та заочної форм навчання / уклад. С. М. Швед, С. С. Шаруда, В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін. – К. : НУХТ, 2012. – 60 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,98 МБ     Кількість завантажень: 34

Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заоч. форм навч. / уклад. В. М. Кушков. – К. : НУХТ. 2012. - 100 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,28 МБ     Кількість завантажень: 18

Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» заоч. форми навч. / уклад. І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Кушков. – К. : НУХТ, 2014. – 11 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 22

Промислові мережі та інтеграційні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» ден. форми навч. / уклад. О. М. Пупена. – К. : НУХТ, 2014. – 19 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 338 КБ.     Кількість завантажень: 18

Контролери та їх програмне забезпечення [Електронний ресурс ]: метод. рекомендації до виконання лаборатор. робіт з розділу "Мікропроцесорні контролери М340" для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Пупена, І. В. Ельперін. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2011. – 28 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 652 КБ     Кількість завантажень: 12

Мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Кушков. – К. : НУХТ, 2014. – 13 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 179 КБ     Кількість завантажень: 5

Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч./ уклад. : В. М. Кушков. – К. : НУХТ, 2014. – 16 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 10

Людино-машинні інтерфейси [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та виконання контр. роботи для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заоч. форм навч./ уклад. : В. М. Кушков. – К. : НУХТ, 2014. – 13 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 6

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : лаборатор- ний практикум в лабораторії «Технологічних вимірювань» для студентів на- пряму підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навч./ уклад. : К. С. Архангельська, О. Й. Рішан, В. М. Кушков, С. М. Швед, О. І. Левченко, М. Д. Місюра. – К. : НУХТ, 2014. – 68 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,78 МБ     Кількість завантажень: 21

Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергоресурсів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»/ уклад. : О. Й. Рішан, Е. С. Проскурка. – К. : НУХТ, 2014. – 114 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,35 МБ     Кількість завантажень: 7

Автоматизація виробничих процесів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» профільного спрямування «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технології зберігання та переробки зерна» денної та заочної форми навчання / уклад. : М. С. Глущенко, Н. Г. Гриценко, К. С. Архангельська. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,67 КБ     Кількість завантажень: 13

Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання / уклад. : В. М. Сідлецький. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,52 МБ     Кількість завантажень: 20

Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Сідлецький. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 792 КБ     Кількість завантажень: 34

Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання / уклад. В. М. Сідлецький. - К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3,83 МБ     Кількість завантажень: 23

Об’єкти автоматизації в галузі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : О. М. Пупена, М. Д. Місюра, С. М. Швед. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 23

Левченко, О. І. Теплотехнічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» та 6.050604 «Енергомашинобудування» ден. та заоч. форм навч. / О. І. Левченко, В. М. Сідлецький. – К. : НУХТ, 2015. – 218 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 13,5 Мб     Кількість завантажень: 9

Автоматизація холодильних машин і установок [Електронний ресурс]: метод. реком. до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050604 “Енергомашинобудування” денної та заочної форм навчання / уклад. Ю. Б. Бєляєв, О. І. Левченко, М. Г. Іванченко. - К. : НУХТ. 2015. - 65 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4.64 Мб     Кількість завантажень: 8

Інтегровані системи управління [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання / уклад. М. Д. Місюра, В. Г. Трегуб. – К. : НУХТ, 2015. – 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 377 КБ     Кількість завантажень: 22

Мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до проведення практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. О. Й. Рішан. – К. : НУХТ, 2015. – 39 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 788 Кб     Кількість завантажень: 4

Рішан, О. Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. О. Й. Рішан. – К.: НУХТ, 2015. – 193 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3.98 Мб     Кількість завантажень: 16

Технічні засоби автоматизації : метод. рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. М. Сідлецький. - К. : НУХТ, 2016. - 157 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,98 Мб     Кількість завантажень: 15

Сідлецький, В. М. Проектування систем автоматизації : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навч. / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін. - К. : НУХТ, 2016. - 265 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 5,51 Мб     Кількість завантажень: 22

Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології : лабораторний практикум для студ. освіт. ст. "бакалавр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад : О. М. Пупена, Д. В. Мацебула. - К. : НУХТ, 2016. - 38 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 699 Кб     Кількість завантажень: 6

Автоматизація виробничих процесів : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 181 «Харчові технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерії» денної та заочної форм навчання / уклад. : І. В. Ельперін, С. М. Швед, К. С. Архангельська. - К. : НУХТ, 2016. - 44 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,77 Мб     Кількість завантажень: 5

Пупена, О. М. Промислові інформаційні мережі та інтеграційні технології : курс лекцій для студ. освіт. ст. "бакалавр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форм навчання / О. М. Пупена, Д. В. Мацебула. - К. : НУХТ, 2016. - 138 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 5,01 Мб     Кількість завантажень: 8

Мікропроцесорна техніка : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня “бакалавр” спец. 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навч. / уклад. : О. Й. Рішан, Є. С. Проскурка. - К. : НУХТ, 2016. - 119 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,84 Мб     Кількість завантажень: 2

Пупена, О. М. Автоматизовані системи управління виробництвом (MES-рівень) [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів освітнього ступеня "магістр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" спеціалізації "Інтегровані автоматизовані системи управління " денної та заочної форм навчання / О. М. Пупена, Р. М. Міркевич. – Київ : НУХТ, 2016. - 135 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 4,45 Мб     Кількість завантажень: 11

Методичні рекомендації до розроблення людино-машинного інтерфейсу на базі програмного забезпечення Movicon для студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології " денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Полупан, О. М.Пупена, І. В. Ельперін. – Київ : НУХТ, 2016. – 56 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,27 Мб     Кількість завантажень: 106

Автоматизація технологічних процесів та виробництв (Модуль 1) : лабораторний практ. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Н. М. Луцька, Є. С. Проскурка, Л. О. Власенко, Н. А. Заєць ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 29 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 856 kb     Кількість завантажень: 11

Мікропроцесорна техніка в системах обліку енергоресурсів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: М. С. Романов, Є. С. Проскурка; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 357 kb     Кількість завантажень: 2

Мікропроцесорна техніка : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. М. Сідлецький, О. М. Клименко, В. В. Полупан; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 51 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,28 МБ     Кількість завантажень: 4

Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. А. Киричук, М. С. Романов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 60 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 2

Метрологія, стандартизація : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" та 142 "Енергетичне машинобудування" ден. і заоч. форм навч. / уклад.: О. Й. Рішан, С. А. Киричук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 60 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Контролери та їх програмне забезпечення : метод. рекомендації до викон. курсового проекту для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. М. Пупена, І. В. Ельперін; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 42 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 6

Проектування систем автоматизації : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. М. Сідлецький, В. Г. Трегуб, Є. С. Проскурка; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 89 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 9

Програмно-технічні комплекси та промислові контролери : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Швед, Д. В. Мацебула; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 9

Інтегровані системи управління : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : М. Д. Місюра, В. Г. Трегуб; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 78 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 10

Сідлецький, В. М. Технічні засоби автоматизації : конспект лекцій для студ. ступ. вищої освіти "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / В. М. Сідлецький, Є. С. Проскурка ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 178 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 14

Мікропроцесорні системи управління електроприводом : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: С. М. Швед, М. С. Романов; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 17 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Гнучке автоматизоване виробництво та роботизовані комплекси : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. Б. Бєляєв; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 12 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Автоматизація холодильних машин і установок : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. Б. Бєляєв; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 13 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Об'єкти автоматизації галузі : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Ельперін, К. С. Архангельська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 14 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Автоматизація виробничих процесів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Ельперін, К. С. Архангельська; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 5

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. Й. Рішан, Н. Г. Гриценко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 64 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 4

Теплотехнічні вимірювання та прилади : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 - "Теплоенергетика" та 142 - "Енергетичне машинобудування" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: М. С. Романов, О. М. Клименко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 64 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Інтегровані системи управління : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. Г. Трегуб, М. Д. Місюра; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 31 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 8

Ельперін, І. В. Об'єкти автоматизації галузі. Основи автоматизації хлібопекарського виробництва : навч. посіб. / І. В. Ельперін, Є. С. Проскурка ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 3

Місюра, М. Д. Об'єкти автоматизації галузі. Основи автоматизації виробництва пива : навч. посіб. / М. Д. Місюра, І. В. Ельперін ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір:      Кількість завантажень: 14