Назад

Іноземна мова (англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи над темою "Presentations" для студентів ІІI курсу напрямів підготовки 0305 Економіка та підприємництво та 0306 Менеджмент і адміністрування денної форми навч. / уклад. Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, Г. А. Чередніченко. - К. : НУХТ, 2008. – 101 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 3 155.21 Кб     Кількість завантажень: 38

Іноземна мова (німецька мова) [Електронний ресурс] : метод вказ. до пров. практ. занять з професійно-орієнтованого усного мовлення, самостійної роботи для студ. І-ІІ курс. ден. та заоч. ф.н. напряму 6051701 "Харчові технології та інженерія" спец."Технол. харч. прод. оздоровч. та проф. признач" / уклад. Н. В. Шинкаренко. - К. : НУХТ, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 125.19 Кб     Кількість завантажень: 19

Англійська мова [Електронний ресурс] : навчальний посібник для аспірантів та студентів вищих учбових закладів харчової помисловості за напрямом 6.050401 "Біотехнологія" / уклад. Н. Д. Ткаченко, О. П. Авраменко. - К. : НУХТ, 2009. – 232 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 181.14 Кб     Кількість завантажень: 21

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до проведення практичних занять для студ. І -ІІ курсів спец. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" денної форми навчання / уклад. О. М. Кохан, Н. О. Михайлова, Л. В. Юрчук, В. Я. Гірчак. - К. : НУХТ, 2009. – 44 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 282.69 Кб     Кількість завантажень: 28

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. вказ. до пров. практ. зан. для студ. І-ІІ к. спец. "Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден.ф.н. / уклад. О. М. Кохан, Н. О. Михайлова, Л. В. Юрчук. - К. : НУХТ, 2010. – 28 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 215.26 Кб     Кількість завантажень: 16

Німецька мова [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та удосконалення знань граматики німецької мови для студентів І - ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. 1 / уклад. Є. С. Смирнова, Я. В. Окопна, Н. В. Шинкаренко. - К. : НУХТ, 2009. – 108 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 215.26 Кб     Кількість завантажень: 18

Німецька мова [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та удосконалення знань граматики німецької мови для студентів І - ІІ курсів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання, Ч. 2 / уклад. Є. С. Смирнова, Я. В. Окопна, Н. В. Шинкаренко. - К. : НУХТ, 2009. – 32 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 239.82 Кб     Кількість завантажень: 17

Німецька мова [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять студентів ІІ курсу напряму "Харчові технології та інженерія" Спеціальність: "Технологія зберігання, консервування та переробки молока" денної та заочної форм навчання / уклад. Т. Ф. Цімох., Є. С. Смірнова. - К. : НУХТ, 2009. – 32 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 205.66 Кб     Кількість завантажень: 16

Англійська мова [Електронний ресурс] : навчальний посібник для аспірантів та студентів вищих учбових закладів харчової помисловості за напрямом 6.050401 "Біотехнологія" / уклад. Н. Д. Ткаченко, О. П. Авраменко. - К. : НУХТ, 2009. – 233 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 693.58 Кб     Кількість завантажень: 10

Французька мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для студентів енергетичного факультету нпряму 6.050601 "Теплоенергетика" / уклад. О. М. Якименко. - К. : НУХТ, 2010. – 38 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 368.08 Кб     Кількість завантажень: 25

Французька мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для студентів енергетичного факультету нпряму 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" / уклад. О. М. Якименко. - К. : НУХТ, 2010. – 43 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 391.30 Кб     Кількість завантажень: 17

Французька мова [Електронний ресурс] : метод. вказівки до практичних занять для студентів енергетичного факультету за спеціальністю "Інженерна механіка" / уклад. О. М. Якименко. - К. : НУХТ, 2010. – 35 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 689.41 Кб     Кількість завантажень: 19

Французька мова [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. факультету ТОП та ГРС напряму 6.140101 "Організація обслуговування в ресторанах" / уклад. О. М. Якименко. - К. : НУХТ, 2010. – 31 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 616.57 Кб     Кількість завантажень: 20

Французька мова [Електронний ресурс] : метод. вказ. до практичн. занять для студ. факультету ТОП та ГРС напряму 6.030702 "Організація готельного обслуговування / уклад. О. М. Якименко. - К. : НУХТ, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 772.47 Кб     Кількість завантажень: 22

Іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму 6.140103 "Туризм" денної форми навч. / уклад. К. М. Чала. - К. : НУХТ, 2013. – 72 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 32

ноземна мова (Англійська мова) : метод. рекомендації до практ. занять для студ. напр. 6.140103 "Туризм" ден. форми навч. / уклад. : Н. О. Михайлова, О. М. Кохан, Л. В. Юрчук ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 47 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 94.4 Кб     Кількість завантажень: 1

Французька мова : метод. вказівки до практ. занять для студ. усіх спец. ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. Якименко. - К. : НУХТ, 2011. - 25 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 382 Кб     Кількість завантажень: 0

Ділова французька мова [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / уклад. О. М. Якименко. - К. : НУХТ, 2013. – 291 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 6.06 МБ     Кількість завантажень: 45

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів І курсу напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійного спрямування «Технології бродильних виробництв та виноробства» заочної форми навчання / уклад. : І. М. Довгун, К. М. Чала, Л. М. Шваб. - К. : НУХТ, 2015. - 91 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 511 Кб     Кількість завантажень: 17

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів І курсу напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» професійних спрямувань «Технології зберігання, консервування та переробки молока», «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології жирів і жирозамінників» заочної форми навчання / уклад.: І. М. Довгун, Л. П. Яненко, А. А. Коломієць, Ю. В. Коваленко. – К.: НУХТ, 2015. – 74 c.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 620 Кб     Кількість завантажень: 5

Ділова іноземна мова (Англійська мова) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Магістр» і «Спеціаліст» галузей знань 1401 «Сфера обслуговування», 0506 « Енергетика та енергетичне машинобудування», 0507 «Електротехніка та електромеханіка» заочної форми навчання / уклад. : Н. О. Михайлова, О. М. Кохан, Л. В. Юрчук. – К.: НУХТ, 2015. – 47 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 395 Кб     Кількість завантажень: 7

Ділова іноземна мова (німецька мова) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Магістр" технологічних та інженерно-технічних спец. заоч. форми навч. / уклад.: Г. А. Бойко, М. О. Моложон; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 65 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 431 kb     Кількість завантажень: 0

Ділова іноземна мова (французька мова) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Магістр" технологічних та інженерно-технічних спец. заоч. форми навч. / уклад.: О. М. Якименко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 68 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 503 kb     Кількість завантажень: 0

Друга ділова іноземна мова (німецька мова) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" III-IV курсів спец. 242 "Туризм" заоч. форми навч. / уклад.: Г. А. Бойко, О. С. Ковальчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 101 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 620 kb     Кількість завантажень: 0

Друга ділова іноземна мова (французька мова) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" III-IV курсів спец. 242 "Туризм" заоч. форми навч. / уклад.: О. М. Якименко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 90 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 649 kb     Кількість завантажень: 0

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. І курсу освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 241 "Готельно-ресторанна справа", заочн. форми навч. / уклад. : О. М. Кохан, Н. О. Михайлова, Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 105 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 587 КБ     Кількість завантажень: 0

Ділова іноземна мова (англійська мова) : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" технічних та технологічних спец. ден. форми навч. / уклад.: О. М. Галинська, Л. В. Власенко, В. В. Мірочник; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 135 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,59 МБ     Кількість завантажень: 5