Назад

Інформатика [Електронний ресурс] : метод. вказівки до викон. лаб. роб. з розділу "Операційна система Windows" для студентів напряму 6.050502 "Інженерна механіка" денної форми навчання / уклад. І. С. Поліщук. - К. : НУХТ, 2011. – 55 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1 063.95 Кб     Кількість завантажень: 22

Інформаційні технології в ГРС [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму 6.140101 "Готельно-ресторанна справа " денної форми навчання / уклад. Н. М. Бреус, Н. І. Вовкодав. - К. : НУХТ, 2011. – 57 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2 072.24 Кб     Кількість завантажень: 37

Інформатика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. лаборат. роботи на тему "Проектування форм в середовищі Visual Basic" для студентів за напрямами підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050503 "Машинобудування" ден. та заоч. ф. н. / уклад. О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька. - К. : НУХТ, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 630 КБ     Кількість завантажень: 17

Інформатика. Інформаційні технології. Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмне забезпечення [Електронний ресурс] : метод. вказ. до вик. лаб. робіт з розд. MS EXCEL для студ. за напр.: 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050503 "Машинобудування", 6.050601 "Теплоенергетика", 6.050604 "Енергомашинобудування", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" / уклад. В. О. Овчарук, І. В. Ющук, С. Г. Метльов. - К. : НУХТ, 2012. – 35 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 368 Кб     Кількість завантажень: 55

Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу "Обробка технологічних даних в середовищі MS Excel" для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / уклад. Н. І. Вовкодав, Н. М. Бреус, О. О. Ястребова. - К. : НУХТ, 2012. – 39 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 541 Кб     Кількість завантажень: 62

Інформаційні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу "Системи керування базами даних (СКБД)" для студентів напрямів 6.050601 "Теплоенергетика" та 6.050604 "Енергомашинобудування" денної форми навч., час. 3 / уклад. В. Я. Городенська, Т. О. Кривець, П. В. Ковтун. - К. : НУХТ, 2012. – 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,91 Мб     Кількість завантажень: 47

Інформатика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. лаборат. робіт з розд. "Алгоритмізація і програмування задач, що містять одновимірні масиви та функції-користувача засобами Visual Basic" для студ. за напр.. підг. 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050503 / уклад. О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька. - К. : НУХТ, 2012. – 58 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 4,37 Мб     Кількість завантажень: 48

Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студентів за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заочної форми навчання / уклад. О. Л. Сєдих. - К. : НУХТ, 2013. – 87 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 675 Кб     Кількість завантажень: 49

Обчислювальна математика та програмування [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів за напрямом підготовки 6.051401 "Біотехнологія" заочної форми навчання / уклад. Н. І. Вовкодав, Н. М. Бреус. - К. : НУХТ, 2013. – 141 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 807 КБ     Кількість завантажень: 57

Обчислювальна математика та програмування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів за напрямом 6.051301 "Хімічна технологія" денної форми підготовки / уклад. Н. І. Вовкодав, Н. М. Бреус. - К. : НУХТ, 2013. – 135 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1,01 МБ     Кількість завантажень: 52

Інформатика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. лаборат. робіт з розділу "Комп`ютерні мережі. Інтернет. Електронна пошта. Web-дизайн" для студентів з напрямів підг. 6.050502 "Інженерна механіка" і 6.050503 "машинобудування" д. та з. форм навч. / уклад.: О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька. - К. : НУХТ, 2014. – 36 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 447 КБ     Кількість завантажень: 14

Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання ⁄ уклад. : В. О. Овчарук, І. В. Ющук. – К. : НУХТ, 2014.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,3 МБ     Кількість завантажень: 8

Інформатика та інформаційні системи [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання / уклад. О. Л. Сєдих. ─ К. : НУХТ, 2015. ─ 130 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 2,03 Мб     Кількість завантажень: 6

Математичне моделювання систем і процесів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум з розділу "Чисельні методи" для студентів спеціальності 7.05060105, 8.05060105 "Енергетичний менеджмент" ден. форми навч. / уклад. : Т. О. Кривець, В. О. Овчарук. – К. : НУХТ, 2015. – 110 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.05 Мб     Кількість завантажень: 9

Інформаційні системи і технології [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання / уклад. : В. О. Овчарук, І. В. Ющук. – К. : НУХТ, 2015. – 62 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Методичні рекомендації 
Розмір: 1.14 Мб     Кількість завантажень: 6

Інформаційні технології : метод. реком. до лаборат. робіт. Модуль 2 "Робота з пакетом MathCad" для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 142 «Енергетичне машинобудування» та спец. 144 «Теплоенергетика» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : Т. О. Кривець, Н. І. Вовкодав. - К. : НУХТ, 2016. - 141 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,75 Мб     Кількість завантажень: 9

Інформатика та інформаційні технології : лабор. практ. Модуль 2 «Розробка програмних додатків для задач типових структур в середовищі VBA» для студ. освітнього ступеня «бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної форми навч. / уклад. : О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька. - К. : НУХТ, 2016. - 109 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,74 Мб     Кількість завантажень: 4

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій : для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної форм навчання / уклад. : Н. І. Вовкодав, О. В. Вовкодав, Т. О. Кривець, В. О. Овчарук. - К. : НУХТ, 2016. - 190 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,49 Мб     Кількість завантажень: 5

Обчислювальна техніка і алгоритмічні мови : метод. реком. до викон. лабор. робіт. Модуль 1 "Алгоритмізація та програмування типових задач в середовищі VB" для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 141 «Електротехніка, електротехнології та електромеханіка» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : Т. О. Кривець, В. О. Овчарук. - К. : НУХТ, 2016. - 77 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,23 Мб     Кількість завантажень: 2

Інформатика і систематологія [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» денної форми навч. / уклад. : В. О. Овчарук, І. В. Ющук. – К. : НУХТ, 2016. – 94 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,29 Мб     Кількість завантажень: 1

Інженерне програмування : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 133 "Галузеве машинобудування" заоч. форми навч. / уклад. : В. О. Овчарук., О. Л. Сєдих ; Нац. ун-т. харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 83 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,25 МБ     Кількість завантажень: 3

Інформатика та інформаційні технології : лабораторний практ. Модуль 1 "Опрацювання технологічних даних в середовищі процесора MS Excel. Основи роботи в математичному пакеті MathCAD" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад. : О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 125 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 2,83 МБ     Кількість завантажень: 1

Інформаційні технології : метод. рекомендації до викон. лабораторних робіт з розділу "Алгоритмізація та програмування типових задач в середовищі VB" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 142 "Енергетичне машинобудування" та 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. О. Кривець, В. О. Овчарук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 77 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,24 МБ     Кількість завантажень: 1

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 122 "Комп'ютерні науки" заоч. форми навч. / уклад.: Н. І. Вовкодав, О. В. Вовкодав, Т. О. Кривець; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 233 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3,03 МБ     Кількість завантажень: 1

Обчислювальна техніка і алгоритмічні мови : метод. рекомендації до лабораторних робіт. Модуль 2 "Робота з пакетом MathCad" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 141 "Електротехніка, електротехнології та електромеханіка" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Т. О. Кривець, Н. І. Вовкодав; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 141 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,77 МБ     Кількість завантажень: 2

Економічна інформатика : метод. рекомендації до викон. лабораторних робіт з розділу "Автоматизоване управління табличним процесором Excel" для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 075 "Маркетинг" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. О.Кубайчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 49 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 822 kb     Кількість завантажень: 1