Назад

Волощук, О. Г. Економічна ефективність виробництва продукції підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Волощук Олег Георгійович ; НУХТ. - К., 2010. - 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 kb     Кількість завантажень: 6

Гаврилова, Т. В. Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень : автореф. Дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Гаврилова Тетяна Василівна ; НУХТ. - К., 2007. - 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 207 kb     Кількість завантажень: 5

Гнатенко, О. А. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств - виробників молочних консервів : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Гнатенко Олена Андріївна ; НУХТ. - К., 2009. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 338 kb     Кількість завантажень: 7

Губарь, О. В. Економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Губарь Олена Василівна ; НУХТ. - К., 2008. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 kb     Кількість завантажень: 7

Гудзь, Ю. Ф. Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області) : автореф.дис. ...канд.екон.наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Гудзь Юрій Федорович ; НУХТ. - К., 2011. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 168 kb     Кількість завантажень: 8

Дунда, С. П. Управління розвитком підприемств хлібопекарної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Дунда Світлана Петрівна ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 200 kb     Кількість завантажень: 8

Жовковська, Т. Т. Розвиток підприємств з виробництва продовольчих товарів на основі формування споживчого попиту (на прикладі підприємств пивобезалкогольної галузі) : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Жовковська Тетяна Тарасівна ; НУХТ. - К., 2010. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 23     Кількість завантажень: 7

Капінус, Л. В. Реклама як чинник управління поведінкою споживачів (на матеріалах підприємств з виробництва безалкогольних напоїв) : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Капінус Лариса Василівна ; НУХТ. - К., 2010. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 221 kb     Кількість завантажень: 7

Коваленко, Н. М. Впровадження кластерної моделі розвитку молокопереробних підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Коваленко Наталія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 kb     Кількість завантажень: 9

Кошулько, О. П. Управління людським капіталом на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Кошулько Оксана Павлівна ; НУХТ. - К., 2008. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 kb     Кількість завантажень: 5

Кундєєва, Г. О. Інноваційні процеси в діяльності м'ясопереробних підприємств з позиції маркетингу розвитку новацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Кундєєва Галина Олексіївна ; НУХТ. - К., 2009. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 227 kb     Кількість завантажень: 11

Левицька, І. В. Управління відтворенням основних засобів в корпораціях : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Левицька Інна Ванадіївна ; НУХТ. - К., 2011. - 40 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 361 kb     Кількість завантажень: 6

Левченко, Ю. Г. Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Левченко Юлія Григорівна ; НУХТ. - К., 2007. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 kb     Кількість завантажень: 6

Лопатовський, В. Г. Управління ризиками підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Лопатовський Віктор Григорович ; НУХТ. - К., 2008. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 kb     Кількість завантажень: 7

Луців, О. Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності (на прикладі молокопереробної галузі) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Луців Ольга Романівна ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 kb     Кількість завантажень: 8

Маказан, Є. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Маказан Євгенія Василівна ; НУХТ. - К., 2008. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 kb     Кількість завантажень: 7

Маркова, С. В. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств лікеро-горілчаної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Маркова Світлана Вікторівна ; НУХТ. – К., 2011. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 356 kb     Кількість завантажень: 8

Марченко, В. М. Методологія самоогрганізації злиття та поглинання і досягнення синергетичного ефекту в корпораціях молочної промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Марченко Валентина Миколаївна ; НУХТ. - К., 2011. - 43 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 370 kb     Кількість завантажень: 7

Медведенко, О. В. Обгрунтування основних напрямів розвитку підприємств дитячого харчування в Україні на основах маркетингових досліджень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Медведенко Олена Василівна ; НУХТ. - К., 2007. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1.07 mb     Кількість завантажень: 9

Мілінчук, О. В. Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління підприємствами харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Мілінчук Ольга Володимирівна ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 577 kb     Кількість завантажень: 8

Момчева, А. М. Формування стратегії розвитку на засадах комплексного оцінювання діяльності молокопереробних підприємств : автореф. дис. .... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Момчева Анна Миколаївна ; НУХТ. - К., 2011. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 225 kb     Кількість завантажень: 8

Москаленко, В. О. Формування кадрового потенціалу на підприємствах харчової промисловості України : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Москаленко Вікторія Олександрівна ; НУХТ. - К., 2009. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 387 kb     Кількість завантажень: 8

Пляскіна, А. І. Стратегія гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію підприємств молочної галузі : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Пляскіна Альона Ігорівна ; НУХТ. - К., 2008. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 kb     Кількість завантажень: 6

Ребенок, А. В. Проектний підхід до реалізації ділової стратегії підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Ребенок Аліна Володимирівна ; НУХТ. - К., 2008. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 389 kb     Кількість завантажень: 6

Роговий, А. В. Планування потреби фінансови ресурсів для забезпечення діяльності акціонерних товариств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствам» / Роговий Андрій Віталійович ; НУХТ. - К., 2008. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 kb     Кількість завантажень: 7

Сисоєнко, І. А. Формування стратегії інтеграційного розвитку підприємств льонопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Сисоєнко Ірина Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2010. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 kb     Кількість завантажень: 6

Сілакова, Г. В. Джерела інвестиційної діяльності та формування їх структури на підприємствах кондитерської промисловості : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Сілакова Ганна Віталіївна ; НУХТ. - К., 2009. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 kb     Кількість завантажень: 8

Тарасюк, Г. М. Управління плануванням діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... д-ра екрн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Тарасюк Галина Миколаївна ; НУХТ. - К., 2009. - 37 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 364 kb     Кількість завантажень: 7

Ткаченко, О. В. Методичні підходи реінжинірингу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. . канд... еконн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Ткаченко Олена Вікторівна ; НУХТ. - К., 2010. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 kb     Кількість завантажень: 6

Ткаченко, О. М. Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитирської промисловості Укаїни : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Ткаченко Ольга Миколаївна ; НУХТ. - К., 2007. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 kb     Кількість завантажень: 5

Федорова, О. В. Збалансованість як метод управління прибутковістю підприємств (на матеріалах хлібопекарної промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Федорова Оксана Вікторівна ; НУХТ. - К., 2007. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 kb     Кількість завантажень: 6

Федулова, І. В. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств хлібопекарної промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Федулова Ірина Валентинівна ; НУХТ. - К., 2009. - 35 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 284     Кількість завантажень: 8

Христофорова, І. В. Управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Христофорова Інна Володимирівна ; НУХТ. - К., 2009. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 kb     Кількість завантажень: 7

Юрчишена, Л. В. Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Юрчишена Людмила Вікторівна ; Хмельницький національний університет, 2009. – 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 275 kb     Кількість завантажень: 7

Штанько, Л. О. Формування ефективної інвестиційної стратегії підприємств молочної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Штанько Людмила Олександрівна ; НУХТ. - К., 2010. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 385 kb     Кількість завантажень: 27

Новойтенко, І. В. Ефективність використання трудового потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Новойтенко Ірина Віталіївна ; НУХТ. - К., 2008. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 kb     Кількість завантажень: 15

Остапченко, Н. В. Реструктуризація заборгованості як засіб підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Остапченко Наталія Валеріївна ; НУХТ. - К., 2010. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 275 kb     Кількість завантажень: 7

Климаш, Н. І. Управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Климаш Наталія Іванівна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 287 КБ     Кількість завантажень: 42

Харчишина, О. В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Харчишина Олена Володимирівна ; НУХТ. - К., 2012. - 40 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 328 КБ     Кількість завантажень: 44

Лановська, Г. І. Формування інноваційної політики підприємств спиртової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Лановська Галина Іванівна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 298 КБ     Кількість завантажень: 44

Соломчук, Л. М. Інтегровані корпоративні формування за участю м’ясопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Соломчук Людмила Миколаївна ; НУХТ. - К., 2015. - 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,60 Мб     Кількість завантажень: 1

Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Лисак Володимир Юрійович ; НУХТ. - К., 2012. - 18 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 Кб     Кількість завантажень: 43

Якимчук, Т. В. Управління інвестиційною стратегією на підприємствах молочної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Якимчук Тетяна Володимирівна ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 492 Кб     Кількість завантажень: 1

Пєтухова, О. М. Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості(проблеми і перспективи) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Пєтухова Ольга Михайлівна ; НУХТ. - К., 2012. - 40 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 528 Кb     Кількість завантажень: 43

Печериця, Ю. В. Стратегічний аналіз як основа формування та раелізації стратегії виноробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Печериця Юлія Василівна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 569 КБ     Кількість завантажень: 45

Пуліна, Т. В. Створення і розвиток кластерних об"єднань підприємств харчової промисловостіі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами » / Пуліна Тетяна Веніамінівна ; НУХТ. - К., 2014. – 44 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 431 КБ     Кількість завантажень: 5

Тур, О. В. Забезпечення ефективності діяльності підприємств заходами антикризового менеджменту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами » / Тур Олеся Василывна ; НУХТ. - К., 2014. – 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 291 КБ     Кількість завантажень: 3

Шот, А. П. Логістичне управління використанням потенціалу енергогенеруючих підприємств в умовах оптового ринку електроенергії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Шот Анна Петрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 КБ     Кількість завантажень: 1

Петришин, Н. Я. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Петришин Наталія Ярославівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 27 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 262 КБ     Кількість завантажень: 1

Харчук, В. Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень у діяльності підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Харчук Вікторія Юріївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 297 КБ     Кількість завантажень: 1

Рачинська, Г. В. Управлінські рішення з вибору технологічних процесів у машинобудівному виробництві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Рачинська Галина Василівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 1

Ільчук, П. Г. Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ільчук Павло Григорович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 27 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 1

Труш, Ю. Л. Організаційно-економічні засади управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі : автореф. дис. ...канд.екон.наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Труш Юлія Леонідівна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 44

Форкош, Н. М. Управління інвестиційною стратегією на підприємстві : автореф.дис. ...канд.екон.наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Форкош Надія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 43

Скопенко, Н. С. Інтеграційна взаємодія підприємств харчової промисловості України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Скопенко Наталія Степанівна ; НУХТ. - К., 2012. - 42 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 437 КБ     Кількість завантажень: 43

Осадчук, О. П. Формування системи управління якістю на підприємствах молочної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Осадчук Оксана Павлівна ; НУХТ. - К., 2015. - 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,17 МБ     Кількість завантажень: 6

Ралко, О. С. Організаційний розвиток підприємства та критерії його ефективності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Ралко Олександра Сергіївна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 270 КБ     Кількість завантажень: 42

Скорук, О. В. Формування стратегії економічної безпеки підприємств дитячого харчування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Скорук Олена Володимирівна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 43

Кравченко, О. В. Підвищення ефективності функціонування підприємств хлібопекарської промисловості (на прикладі Черкаської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Кравченко Оксана Валеріївна ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 43

Чорна, Н. Ю. Основні напрями підвищення ефективності вертикальних інтеграційних об'єднань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Чорна Наталія Юріївна ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 КБ     Кількість завантажень: 42

Тіхонова, Н. О. Економіко-екологічні особливості формування продуктового портфелю підприємств м'ясопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Тіхонова Наталія Олександрівна ; НУХТ. - К., 2013. - 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 236 КБ     Кількість завантажень: 42

Пащенко, О. П. Стратегічне управління розвитком молокоперебних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Пащенко Ольга Петрівна ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 257 КБ     Кількість завантажень: 43

Стешенко, Л. І. Результативність та ефективність діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Стешенко Леся Ігорівна ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 231 КБ     Кількість завантажень: 42

Птіцина, Л. А. Формування інформаційного забезпечення в системі управління підприємств хлібопекарської промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Птіцина Лариса Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 42

Сучков, А. В. Ефективність франчайзингу як інструменту інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Сучков Артем Вадимович ; НУХТ. - К., 2010. - 20 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 КБ     Кількість завантажень: 42

Кудренко, Н. В. Шляхи підвищення економічної ефективності функціонування підприємств комбікормової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Кудренко Наталія Володимирівна ; НУХТ. - К., 2013. - 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 14,2 Мб     Кількість завантажень: 43

П'янкова, О. В. Розвиток брендів у маркетинговій діяльності молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / П'янкова Оксана Василівна ; НУХТ. - К., 2013. - 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 296 Кб     Кількість завантажень: 43

Лисенко, Ж. П. Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Лисенко Жанна Петрівна ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 КБ     Кількість завантажень: 42

Валінкевич, Н. В. Бренд роботодавця як інструмент підвищення ефективності використання персоналу на підприємствах молочної промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Валінкевич Наталія Василівна ; НУХТ. - К., 2015. - 44 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 629 Кб     Кількість завантажень: 1

Никоненко А. В. Маркетингові засади кадрового забезпечення підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Никоненко Андрій Володимирович. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 366 Кб     Кількість завантажень: 1

Ємцев, В. І. Конкурентоформуюче середовище підприємств цукрової галузі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Ємцев Віктор Іванович ; НУХТ. - К., 2013. - 41 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 842 КБ     Кількість завантажень: 6

Пенчук, Г. С. Результативність функціонування підприємств молочної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Пенчук Ганна Сергіївна ; НУХТ. - К., 2014. - 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 241 КБ     Кількість завантажень: 3

Климчук, С. В. Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Климчук Світлана Володимирівна ; НУХТ. - К., 2009. - 42 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,64 МБ     Кількість завантажень: 1

Іванюта, Т. М. Інформаційне забезпечення в системі економічної безпеки підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Іванюта Тетяна Миколаївна ; НУХТ. - К., 2014. - 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 КБ     Кількість завантажень: 5

Бевз, В. В. Розвиток енергозбереження - складова ефективності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Бевз Вікторія Володимирівна ; НУХТ. - К., 2014. - 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 267 КБ     Кількість завантажень: 5

Кузьмінська, Н. Л. Прогнозування інноваційного розвитку підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Кузьмінська Наталія Леонідівна ; НУХТ. - К., 2014. - 21 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 369 КБ     Кількість завантажень: 4

Вацик, Н. О. Економічне оцінювання та планування витрат на експортну діяльність машинобудівних підприємств : автореф. дис. ...канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Вацик Наталія Орестівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 303 Кб     Кількість завантажень: 1

Безродна, С. М. Управління якістю продукції на підприємствах громадського харчування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Безродна Стелла Миколаївна ; НУХТ. - К., 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 328 КБ     Кількість завантажень: 2

Федишин, М. П. Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Федишин Майя Пилипівна ; НУХТ. - К., 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 307 КБ     Кількість завантажень: 2

Колещук О. Я. Економічне оцінювання стану та планування оновлення основних засобів машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Колещук Орест Ярославович ; Нац. ун-т Львівська політехніка. - Львів, 2010. – 27 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 КБ     Кількість завантажень: 0

Зарицька, О. Л. Економічне оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Зарицька Оксана Леонідівна ; Нац. ун-т Львівська політехніка. - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 582 КБ     Кількість завантажень: 0

Клименко, О. В. Розвиток ринку технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Клименко Олексій Вікторович ; Дніпропетровський державний аграрний Університет. – Дніпропетровськ, 2007. – 23 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 КБ     Кількість завантажень: 1

Кравченко, С. А. Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Кравченко Світлана Анатоліївна ; Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН. - Київ, 2007. – 41 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 562 КБ     Кількість завантажень: 1

Колесник, Ю. В. Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Колесник Юлія Володимирівна ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 2007. – 16 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 198 КБ     Кількість завантажень: 1

Погуляйко, М. В. Аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Погуляйко Михайло Васильович ; Луганський національний аграрний університет. - Луганськ, 2006. – 16 с.


Рік видання: 2006. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 240 КБ     Кількість завантажень: 1

Криворак, А. Д. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Криворак Андрій Дмитрович ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 2008. – 17 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 КБ     Кількість завантажень: 1

Остапенко, О. М. Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Остапенко Ольга Миколаївна ; Луганський національний аграрний університет. - Луганськ, 2008. – 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 266 КБ     Кількість завантажень: 5

Співак, А. О. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Співак Аліна Олександрівна ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України. - Луганськ, 2007. – 20 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 188 КБ     Кількість завантажень: 1

Ваніна, Н. М. Адаптація механізму амортизації основного капіталу підприємств до особливостей перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ваніна Наталія Миколаївна ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 2008. – 19 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 1

Покотилова, О. І. Формування товарного асортименту підприємств харчової промисловості на основі рефлексивного підходу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Покотилова Олена Ігорівна ; НУХТ. - К., 2014. - 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 357 КБ     Кількість завантажень: 1

Бойко, І. А. Формування стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі на основі комплексної оцінки фінансового стану : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бойко Ірина Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2014. - 20 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 493 КБ     Кількість завантажень: 2

Дашко, І. М. Механізм ефективного управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Дашко Ірина Миколаївна ; НУХТ. - К., 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 357 Кб     Кількість завантажень: 1

Бондаренко, Л. П. Планування структури капіталу промислово-фінансових групп : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Бондаренко Лідія Петрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 27 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 1

Гончар, М. Ф. Управлінські рішення в системі менеджменту підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Гончар Михайло Федорович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 27 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 КБ     Кількість завантажень: 1

Політило, М. П. Кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Політило Марія Петрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 28 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 282 КБ     Кількість завантажень: 1

Мошенець, Р. О. Організаційно-економічний механізм постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Мошенець Руслана Олександрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 27 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 281 КБ     Кількість завантажень: 1

Романенко, М. О. Управління ризиками діяльності персоналу підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Романенко Марія Олексіївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 КБ     Кількість завантажень: 1

Балик, У. О. Розвиток ціноутворення на засадах маркетингових стратегій машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Балик Уляна Олегівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 27 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 277 КБ     Кількість завантажень: 2

Cвідрик, Т. І. Формування систем діагностування витрат машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Свідрик Тетяна Ігорівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 27 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 322 КБ     Кількість завантажень: 1

Кубрак, Н. Р. Стратегія еластичності у формуванні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Кубрак Надія Романівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 26 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 КБ     Кількість завантажень: 1

Карачина, Н. П. Економічна поведінка машинобудівних підприємств : автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Карачина Наталія Петрівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 50 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 788 КБ     Кількість завантажень: 1

Передало, Х. С. Формування та оцінювання місії в системі менеджменту промислових підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Передало Христина Станіславівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 29 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 419 КБ     Кількість завантажень: 1

Дмитрів, К. І. Економічне оцінювання об’єктів інтелектуальної власності підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Дмитрів Катерина Іванівна ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 302 КБ     Кількість завантажень: 1

Хоменко, А. І. Організаційна адаптація машинобудівних підприємств в середовищі невизначеності : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Хоменко Андрій Ігорович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 390 КБ     Кількість завантажень: 1

Бондарчук, М. К. Управління санацією виробничо-господарських об’єднань : автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Бондарчук Марія Костянтинівна ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2013. – 49 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 437 КБ     Кількість завантажень: 1

Романишин, М. І. Забезпечення економічної стабільності підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Романишин Марія Ігорівна ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 661 КБ     Кількість завантажень: 1

Яремик, Х. Я. Оцінювання економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Яремик Христина Ярославівна ; Національний університет "Львівська політехніка". Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 1

Чорненька, О. Б. Управління заборгованістю машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Чорненька Олена Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка». Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 1

Городиська, Н. А. Формування та розвиток інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Городиська Наталія Андріївна ; Національний університет «Львівська політехніка». Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 347 КБ     Кількість завантажень: 1

Курило, О. Б. Структурування витрат підприємств у процесі формування економічних результатів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Курило Оксана Богданівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 277 КБ     Кількість завантажень: 1

Панасенко, Д. А. Забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на ринку спеціальної машинобудівної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Панасенко Денис Анатолійович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 310 КБ     Кількість завантажень: 1

Смолінська, Н. В. Організаційна культура інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Смолінська Наталія Володимирівна ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 КБ     Кількість завантажень: 2

Бала, Р. Д. Економічне оцінювання та розвиток коучингу на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Бала Ростислав Дмитрович ; Національного університету “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 392 КБ     Кількість завантажень: 1

Васелевський, М. Ланцюг поставок продукції промислових підприємств : формування та системи забезпечення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Васелевський Мирослав ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 44 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 431 КБ     Кількість завантажень: 1

Георгіаді, Н. Г. Інтегровані системи управління економічним розвитком машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Георгіаді Неллі Георгіївна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 52 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 470 КБ     Кількість завантажень: 2

Глібчук, В. М. Оцінювання та регулювання інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Глібчук Василь Мирославович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 27 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 235 КБ     Кількість завантажень: 1

Демків, Я. В. Стратегії виходу машинобудівних підприємств на ринки високотехнологічних товарів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Демків Ярина Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 393 КБ     Кількість завантажень: 1

Дзюбіна, А. В. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств на засадах проектного підходу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Дзюбіна Андрій Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 26 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 1

Дорош, О. І. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах «ринкової орієнтаціїї» : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Дорош Олег Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 29 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 265 КБ     Кількість завантажень: 1

Дорошкевич, К. О. Формування і використання стратегічних карт машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Дорошкевич Катерина Олегівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2010. – 27 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 307 КБ     Кількість завантажень: 1

Журко, Т. О. Узгодження економічних інтересів у системі «інвестор-підприємство» на засадах функції корисності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Журко Тетяна Олександрівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 28 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 266 КБ     Кількість завантажень: 1

Загорецька, О. Я. Формування цін виробників машинобудівної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Загорецька Олена Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2011. – 26 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 248 КБ     Кількість завантажень: 1

Залуцький, В. П. Соціально-економічний розвиток підприємств на засадах лізингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Залуцький Володимир Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 264 КБ     Кількість завантажень: 1

Зінкевич, Д. К. Розвиток систем креативного менеджменту підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Зінкевич Дмитро Костянтинович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 245 КБ     Кількість завантажень: 1

Калиніченко, Ю. В. Оцінювання об’єктів нерухомості промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Калиніченко Юлія Вадимівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 614 КБ     Кількість завантажень: 1

Кізло, М. В. Формування та економічне оцінювання систем контролю діяльності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Кізло Марта Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 314 КБ     Кількість завантажень: 1

Кулиняк, І. Я. Оцінювання та регулювання ризиків підприємств-лізингодавців : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Кулиняк Ігор Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 278 КБ     Кількість завантажень: 1

Алєксєєва, С. І. Науково-технічна підготовка виробництва машинобудівного підприємства на засадах резервування ресурсів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Алєксєєва Світлана Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 КБ     Кількість завантажень: 1

Логвиненко, Ю. Л. Рейтингування діяльності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Логвиненко Юлія Леонідівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 307 КБ     Кількість завантажень: 1

Наконечна, Т. В. Обслуговування споживачів продукції промислових підприємств дрібносерійного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Наконечна Таїсія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 290 КБ     Кількість завантажень: 1

Нікіфорова, Л. О. Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Нікіфорова Лілія Олександрівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 27 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 1

Пецкович, М. Д. Системи поточного контролювання діяльності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Пецкович Марія Дмитрівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 249 КБ     Кількість завантажень: 1

Савіцька, Н. В. Управління креативним потенціалом промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Савіцька Наталія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2012. – 25 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 242 КБ     Кількість завантажень: 1

Склярук, Т. В. Оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Склярук Тетяна Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 288 КБ     Кількість завантажень: 1

Cоловій, Х. Я. Формування та використання збалансованих систем показників інноваційної діяльності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствам» / Соловій Христина Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 27 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 356 КБ     Кількість завантажень: 1

Сухоребська, О. Я. Оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій у промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Сухоребська Оксана Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 26 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 263 КБ     Кількість завантажень: 1

Топій, І. І. Розвиток антикризового управління на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Топій Ірина Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 32 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 287 КБ     Кількість завантажень: 1

Фігун, В. Н. Логістика замінних частин автомобілебудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Фігун Назар Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 433 КБ     Кількість завантажень: 1

Циран, Я. Маркетингове управління лояльністю інституціональних клієнтів машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Циран Ян ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 27 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 247 КБ     Кількість завантажень: 1

Цогла, О. О. Обґрунтування та економічне оцінювання диверсифікації діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Цогла Олена Орестівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 28 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 311 КБ     Кількість завантажень: 1

Юрченко, О. Б. Формування і розвиток людського капіталу машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Юрченко Олександра Богданівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 24 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 242 КБ     Кількість завантажень: 1

Ясінська, А. І. Системно-орієнтоване управління витратами машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ясінська Алла Іванівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 1

Дідик, А. М. Управління витратами у машинобудівних корпораціях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Дідик Андрій Миколайович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 23 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 270 КБ     Кількість завантажень: 1

Князь, О. В. Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Князь Олег Володимирович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 33 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 253 КБ     Кількість завантажень: 2

Скворцов, І. Б. Економічне оцінювання і управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства : теорія, методологія, механізми : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Скворцов Ігор Борисович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 44 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 421 КБ     Кількість завантажень: 1

Тимощук, М. Р. Оцінювання потенціалу та планування соціально-економічного розвитку підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Тимощук Мирослава Романівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 26 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 1

Червінська, О. С. Організаційно-інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Червінська Оксана Степанівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 25 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 250 КБ     Кількість завантажень: 1

Мукан, О. В. Формування систем корпоративного управління в машинобудуванні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Мукан Олена Василівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 27 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 269 КБ     Кількість завантажень: 1

Ольшанська, М. В. Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ольшанська Марія Володимирівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 25 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 КБ     Кількість завантажень: 1

Тивончук, О. І. Стимулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Тивончук Олена Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 25 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 239 КБ     Кількість завантажень: 1

Матвій, І. Є. Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Матвій Ігор Євстахович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 217 КБ     Кількість завантажень: 1

Литвин, І. В. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Литвин Ірина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 27 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 420 КБ     Кількість завантажень: 1

Петецький Ігнацій Формування та розвиток систем управління підприємствами з виготовлення машинобудівної продукції індивідуального замовлення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Петецький Ігнацій ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 КБ     Кількість завантажень: 1

Тимошик, Н. С. Формування цінової політики автобусобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Тимошик Наталія Степанівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 1

Шевців, Л. Ю. Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Шевців Любов Юліанівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 272 КБ     Кількість завантажень: 1

Мних, О. Б. Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Мних Ольга Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 47 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 799 КБ     Кількість завантажень: 1

Беднарська, О.Р. Планування економічних ризиків машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Беднарська Ольга Романівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 271 КБ     Кількість завантажень: 1

Косовець, Г. М. Економіко-організаційний механізм забезпечення якісною сировиною овочепереробних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Косовець Галина Миколаївна; НУХТ. – Київ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 232 КБ     Кількість завантажень: 3

Мостова, М. А. Управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мостова Майя Амірахмедівна ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 248 КБ     Кількість завантажень: 0

Топоровська, Л. Й. Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Топоровська Леся Йосифівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 248 КБ     Кількість завантажень: 1

Кужда, Т. І. Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Кужда Тетяна Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 25 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 264 КБ     Кількість завантажень: 1

Фатенок-Ткачук, А. О. Формування стратегії розвитку зовнішньоеконоічної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,24 МБ     Кількість завантажень: 1

Барановська, С. П. Формування та управління розвитком інноваційних структур в машинобудуванні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Барановська Софія Петрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 29 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 258 КБ     Кількість завантажень: 1

Смірнова, Т. О. Управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Смірнова Тетяна Олексіївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 1

Сорока, М. В. Ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств на засадах маркетингу і логістики : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Сорока Мар’яна Володимирівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 27 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 302 КБ     Кількість завантажень: 1

Чуліпа, І. Д. Моніторинг економічних показників діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Чуліпа Ігор Дмитрович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 229 КБ     Кількість завантажень: 1

Малиновський, Ю. В. Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Малиновський Юрій Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 289 КБ     Кількість завантажень: 1

Подольчак, Н. І. Економічне оцінювання та розвиток лізингової діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Подольчак Надія Ігорівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 28 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 299 КБ     Кількість завантажень: 1

Яремко, І. Й. Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Яремко Ігор Йосафатович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 43 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 464 КБ     Кількість завантажень: 1

Андріанов, Ю. О. Оцінювання і формування інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Андріанов Юрій Олександрович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 252 КБ     Кількість завантажень: 1

Захарчин, Г. М.Формування і розвиток організаційної культури машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Захарчин Галина Миронівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 42 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 343 КБ     Кількість завантажень: 1

Загорська, Т. В. Амортизаційна політика машинобудівного підприємства в системі антикризового управління : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Загорська Тетяна Володимирівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 25 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 264 КБ     Кількість завантажень: 1

Білоус, Н. Б. Економічне оцінювання та розвиток інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Білоус Назар Борисович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2011. – 26 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 802 КБ     Кількість завантажень: 1

Самуляк, В. Ю. Аналітичні інструменти в управлінні економічним розвитком промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Самуляк Віталій Юрійович ; Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 847 КБ     Кількість завантажень: 1

Геліч, Н. В. Розвиток системи управління якістю продукції машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Геліч Наталія Вадимівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 27 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 348 КБ     Кількість завантажень: 1

Князь, С. В. Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Князь Святослав Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2013. – 54 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 659 КБ     Кількість завантажень: 2

Свірська, О. Б. Ринково-орієнтоване планування виробництва продукції промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Свірська О. Б. ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2012. – 24 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 534 КБ     Кількість завантажень: 1

Протасова, Л. В. Стратегічне планування розвитку підприємств молокопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Протасова Лариса Валеріївна ; НУХТ. – К., 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 246 КБ     Кількість завантажень: 2

Шереметинська, О. В. Управління оборотними засобами підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 08.00.04 «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Шереметинська Оксана Валеріївна ; НУХТ. – К., 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 443 КБ     Кількість завантажень: 1

Гудзь, О. І. Планування діяльності машинобудівного підприємства на засадах формування життєвого циклу продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Гудзь Ольга Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 451 КБ     Кількість завантажень: 1

Мазур, А. В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Мазур Андріана Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 615 КБ     Кількість завантажень: 1

Гаврилюк, В. Я. Оцінювання та розвиток діяльності вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Гаврилюк Володимир Якович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 446 КБ     Кількість завантажень: 1

Кудря, Я. В. Розвиток машинобудівних корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Кудря Ярослав Валерійович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 345 КБ     Кількість завантажень: 1

Коломієць, О. Л. Розвитoк евристичних функцій у системі менеджменту машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Коломієць Олексій Леонідович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 340 КБ     Кількість завантажень: 1

Мусійовська, О. Б. Економічне оцінювання та управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Мусійовська Оксана Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 416 КБ     Кількість завантажень: 1

Олексів, І. Б. Групи економічного впливу та методи узгодження їх інтересів в системі управління підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Олексів Ігор Богданович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 43 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 561 КБ     Кількість завантажень: 0

Шуляр, Н. В. Розвиток систем забезпечення якості діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Шуляр Наталія Володимирівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 357 КБ     Кількість завантажень: 1

Товстенюк, О. В. Діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Товстенюк Олександр Віталійович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 29 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 370 КБ     Кількість завантажень: 2

Адамів, М. Є. Антисипативне управління машинобудівними підприємствами на засадах слабких сигналів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» /Адамів Марта Євгенівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 468 КБ     Кількість завантажень: 1

Беспалюк, Х. М. Формування бізнес-портфеля приладобудівних підприємств на засадах маркетингу та логістики : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Беспалюк Христина Мирославівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 445 КБ     Кількість завантажень: 1

Каракай, Ю. В. Маркетинг на ринку інноваційних товарів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Каракай Юрій Васильович ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. - Київ, 2008. – 45 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 334 КБ     Кількість завантажень: 1

Хома, І. Б. Діагностика економічної захищеності машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Хома Ірина Борисівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2013. – 47 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 612 КБ     Кількість завантажень: 1

Андрусік, І. І. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Андрусік Ірина Ігорівна ; Національний університет харчових технологій. - Київ, 2008. - 32 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 226 КБ     Кількість завантажень: 1

Капарулін, І. С. Управління інноваційним розвитком підприємств (за матеріалами машинобудівних підприємств Херсонської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Капарулін Іван Сергійович ; ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. - Київ, 2008. - 27 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1

Байдала, Н. М. Розвиток експортного потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Байдала Надія Михайлівна ; Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. - 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 519 КБ     Кількість завантажень: 1

Тимейчук, А. А. Формування стратегії та тактики взаємовідносин у системі «машинобудівні підприємства-державна податкова служба» : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Тимейчук Андрій Анатолійович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2014. - 27 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 411 КБ     Кількість завантажень: 2

Глушко, О. В. Економічний інструментарій в управлінні економічною стійкістю підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Глушко Олег Володимирович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 599 КБ     Кількість завантажень: 0

Грищенко, Д. Г. Маркетинг людських ресурсів та перспективи його реалізації для підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами » / Грищенко Діана Григорівна ; НУХТ. - К., 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 805 КБ     Кількість завантажень: 1

Шпиг, Ю. М. Особливості формування вертикально інтегрованих структур за участю м’ясопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами » / Шпиг Юлія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 393 КБ     Кількість завантажень: 0

Грабко, М. В. Управління якістю діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Грабко Марина Володимирівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 27 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 396 КБ     Кількість завантажень: 1

Прокопишин, Л. М. Формування і використання управлінського потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Прокопишин Любов Миколаївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2009. – 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 КБ     Кількість завантажень: 1

Бала, О. І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Бала Ольга Іванівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2009. – 23 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 234 КБ     Кількість завантажень: 1

Симак, А. В. Інвестиційна політика машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Симак Анастасія Валеріївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. – 26 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 КБ     Кількість завантажень: 1

Когут, У. І. Урахування дегресивних і прогресивних витрат в економічному оцінюванні діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Когут Уляна Ігорівна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2007. – 26 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 КБ     Кількість завантажень: 0

Борисова, Т. М. Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2007. – 25 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 0

Побережна, М. П. Комунікаційні стратегії забезпечення стратегічного розвитку підприємств хлібопекарської галузі : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Побережна Марія Петрівна ; НУХТ. – Київ, 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 272 КБ     Кількість завантажень: 2

Дідух, О. В. Розвиток аутсорсингової діяльності на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Дідух Оксана Володимирівна ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2014. – 29 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 313 КБ     Кількість завантажень: 0

Коць, О. О. Планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Коць Ольга Олегівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 28 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 337 КБ     Кількість завантажень: 1

Гришко, В. А. Оцінювання та управління інвестиційно-інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Гришко Валентина Аркадіївна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 27 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 276 КБ     Кількість завантажень: 1

Ткач, У. В. Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ткач Уляна Володимирівна ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 576 Кб     Кількість завантажень: 2

Чухрай, А. І. Адаптування бізнес-моделей машинобудівних підприємств до умов динамічних ринків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Чухрай Андрій Ігорович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2015. - 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 420 КБ     Кількість завантажень: 1

Федишин, Н. І. Організування та оцінювання ефективності податкового планування на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Федишин Наірі Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2014. - 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 КБ     Кількість завантажень: 1

Римар, Ю. М. Інформаційне забезпечення управління навчальним процесом у вищих закладах освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Римар Юрій Миколайович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2014. - 14 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 435 КБ     Кількість завантажень: 1

Жигало, І. І. Економічний інструментарій в управлінні машинобудівним підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Жигало Іван Іванович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. - 26 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 446 КБ     Кількість завантажень: 1

Ганас, Л. М. Управління виробничими запасами машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Ганас Любов Миколаївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. - 29 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 382 КБ     Кількість завантажень: 1

Куценко, А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Куценко Анна Володимирівна ; Полтавський університет споживчої кооперації України. - Полтава, 2007. – 21 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 211 КБ     Кількість завантажень: 1

Карпенко, М. О. Маркетинг конкурентоспроможності підприємств пo виробництву та переробці молока : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами» / Карпенко Марина Олександрівна ; Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук. - Київ, 2007. – 20 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 КБ     Кількість завантажень: 7

Устинова, Л. Н. Совершенствование оценки эффективности использования инновационного потенциала (на примере газо- и нефтехимических предприятий РТ) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Устинова Лилия Нурулловна ; Институт экономики управления и права. - Казань, 2014. - 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,44 МБ     Кількість завантажень: 1

Шалаев, В. С. Венчурное инвестирование как фактор развития национальной инновационной системы : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Шалаев Василий Сергеевич ; Национальный институт бизнеса. - Казань, 2014. - 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 5,15 МБ     Кількість завантажень: 1

Ремеслова, О. Л. Стратегічне управління підприємством готельного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Ремеслова Ольга Леонідівна ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - К., 2010. - 21 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 КБ     Кількість завантажень: 0

Магалецький, А. В. Формування маркетингової політики підприємств готельного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Магалецький Андрій Володимирович ; КНТЕУ . - К., 2011. - 26 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 КБ     Кількість завантажень: 0

Босовська, М. В. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Босовська Мирослава Веліксівна ; КНТЕУ . - К., 2009. - 26 с.


Рік видання: 2009. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 330 КБ     Кількість завантажень: 0

Кулинич, Ю. М. Стратегічне планування економічного розвитку підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Кулинич Юрій Михайлович ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 546 КБ     Кількість завантажень: 6

Струнін, В. В. Інноваційні підходи до енергозабезпечення підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Струнін Віктор Володимирович ; НУХТ. - К., 2015. - 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 548 КБ     Кількість завантажень: 1

Михайляк, Г. В. Системи оцінювання компетенцій управлінців машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Михайляк Галина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 786 КБ     Кількість завантажень: 1

Вільгуцька, Р. Б. Формування та використання організаційних структур управління підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Вільгуцька Роксолана Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 540 КБ     Кількість завантажень: 1

Мокіна, С. М. Бренд роботодавця як інструмент підвищення ефективності використання персоналу на підприємствах молочної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Мокіна Софія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 361 Кб     Кількість завантажень: 2

Рудківський О. А. Формування логістичної стратегії діяльності підприємств молокопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Рудківський Олег Анатолійович ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 294 Кб     Кількість завантажень: 1

Теребух, А. А. Формування та реалізація господарських рішень на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління» / Теребух Андрій Андрійович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 46 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,13 МБ     Кількість завантажень: 1

Стеценко, В. А. Діагностика збалансованості витрат на елементи маркетингового комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / Стеценко Вікторія Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 342 Кб     Кількість завантажень: 0

Вороновська, М. М. Стимули і мотиви інноваційної діяльності працівників машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Вороновська Марта Миколаївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 653 КБ     Кількість завантажень: 1

Березянко, Т. В. Інституціональні інструменти розвитку корпоративного сектору у форматі соціальної держави (на прикладі підприємств оліє-жирової галузі): автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Березянко Тамара Володимирівна ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 511 Кб     Кількість завантажень: 0

Довгунь, О. С. Формування системи договірних відносин у процесі інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Довгунь Оксана Степанівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 25 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 370 КБ     Кількість завантажень: 1

Тригоб’юк, С. С. Система стратегічного планування діяльності малих і середніх приладобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Тригоб’юк Сергій Сергійович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 479 КБ     Кількість завантажень: 1

Висоцький, А. Л. Управління збутовим потенціалом машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Висоцький Артур Леонідович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 550 КБ     Кількість завантажень: 0

Ділай, Н. Г. Формування холдингових структур в умовах економічної реструктуризації підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ділай Надія Григорівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 634 КБ     Кількість завантажень: 0

Швед, Л. Р. Стратегічне планування розвитку діяльності підприємства з використанням мультиплікаторів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Швед Любомир Романович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 533 КБ     Кількість завантажень: 2

Тодощук, А. В. Управління митними ризиками у діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Тодощук Андрій Васильович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 563 КБ     Кількість завантажень: 0

Завербна, М. С. Планування умовно-постійних витрат на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Завербна Мар’яна Степанівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 730 КБ     Кількість завантажень: 1

Арич, М. І. Управління фінансово-економічними результатами підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Арич Михайло Іванович ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 697 Кб     Кількість завантажень: 0

Ставицький, О. В. Управління стратегічним розвитком підприємств хлібопекарської галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ставицький Олександр Вікторович ; НУХТ. - К., 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 507 Кб     Кількість завантажень: 0

Кирилич, Т. Ю. Диверсифікація маркетингової діяльності малих підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Кирилич Тамара Юріївна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 673 КБ     Кількість завантажень: 0

Тревого, О. І. Економічне оцінювання та моделі розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Тревого Олена Ігорівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 618 КБ     Кількість завантажень: 1

Соломянюк, Н. М. Теоретико-методологічні засади планування маркетингу на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Соломянюк Наталія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2015. - 43 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 601 Кб     Кількість завантажень: 1

Лозовська, Н. М. Екологічний менеджмент на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лозовська Наталія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2015. - 25 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 553 Кб     Кількість завантажень: 1

Сиротинська, Н. М. Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Сиротинська Наталія Миколаївна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 616 КБ     Кількість завантажень: 1

Андрійчук, Ю. А. Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Андрійчук Юлія Артурівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 553 КБ     Кількість завантажень: 1

Лесик, Л. І. Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Лесик Лілія Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 28 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 688 КБ     Кількість завантажень: 1

Бонецький, О. О. Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Бонецький Орест Олегович ; Національний університет ,,Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 25 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 582 КБ     Кількість завантажень: 1

Космина, Ю. М. Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами» / Космина Юрій Михайлович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 0,99 МБ     Кількість завантажень: 1

Том’юк, О. Я. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Том’юк Олеся Ярославівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 882 КБ     Кількість завантажень: 1

Котков, С. В. Управління ефективністю діяльності підприємств цукрової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Котков Сергій Вячеславович ; НУХТ. - К., 2016. - 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 388 Кб     Кількість завантажень: 0

Сумець, О. М. Логістична діяльність підприємств олійно-жирової галузі та оцінка її ефективності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Сумець Олександр Михайлович. - К., 2016. - 43 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 581 Кб     Кількість завантажень: 0

Анісімова, М. В. Інноваційне відтворення основних засобів на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Анісімова Марія Вікторівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 631 КБ     Кількість завантажень: 1

Бирка, М. І. Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Бирка Марія Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 821 КБ     Кількість завантажень: 1

Ковальчук, Г. Р. Оцінювання та запобігання управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ковальчук Галина Романівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 667 КБ     Кількість завантажень: 1

Паук, О. Є. Формування і реалізації стратегій інвестування машинобудівними підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Паук Оксана Євгеніївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 716 КБ     Кількість завантажень: 1

Саталкіна, Л. О. Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Саталкіна Лілія Олександрівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2016. – 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 527 КБ     Кількість завантажень: 1

Скворцов, Д. І. Економічне оцінювання інноваційності розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Скворцов Денис Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 481 КБ     Кількість завантажень: 1

Задерецька, Р. І. Зовнішнє залучення коштів на машинобудівні підприємства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Задерецька Роксолана Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 671 КБ     Кількість завантажень: 1

Розумей, С. Б. Формування систем розподілу продукції підприємств пивобезалкогольної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»/ Розумей Світлана Борисівна ; НУХТ. - К., 2016. - 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 352 Кб     Кількість завантажень: 0

Яркіна, Н. М. Комплексний механізм управління підприємством рибного господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Яркіна Наталя Миколаївна. - Київ, 2016. - 42 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 449 Кб     Кількість завантажень: 0

Нагірна, М. Я. Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Нагірна Мар’яна Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 434 КБ     Кількість завантажень: 1

Бергер, А. Д. Формування цінової політики підприємств м’ясопереробної галузі : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Бергер Аліна Дмитрівна ; НУХТ. - К., 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 647 Кб     Кількість завантажень: 0

Боковець, В. В. Ефективність корпоративного управління : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Боковець Вікторія Вікторівна. - К., 2016. - 45 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 653 Кб     Кількість завантажень: 0

Піх, М. З. Формування економічної безпеки підприємств харчової промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Піх Марія Зіновіївна. - К., 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 562 Кб     Кількість завантажень: 1

Сахненко, А. С. Збалансованість асортиментного портфелю підприємств харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сахненко Анастасія Сергіївна. - К., 2016. - 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 673 Кб     Кількість завантажень: 0

Дрималовська, Х. В. Розвиток диверсифікації на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Дрималовська Христина Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 642 КБ     Кількість завантажень: 1

Федорчак, О. Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Федорчак Олексій Євстахійович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 600 КБ     Кількість завантажень: 1

Холявка, Л. Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Холявка Лілія Юріївна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 27 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 766 КБ     Кількість завантажень: 1