Назад

Чуприна, А. В. Наукове обгрунтування розробки функціональніх модулів пакетоформувальних машин для продовольчих вантажів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Чуприна Анатолій Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2004. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 331 kb     Кількість завантажень: 7

Бойко, Ю. І. Дослідження процесу подрібнення зернових продуктів і розроблення нової конструкції кулькового подрібнювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Бойко Юрій Іванович ; НУХТ. - К., 2006. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 533 kb     Кількість завантажень: 9

Василенко, С. М. Теплообмін в парорідинних течіях теплообмінних апаратів харчових виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Василенко Сергій Михайлович ; НУХТ. - К., 2003. - 36 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 292 kb     Кількість завантажень: 7

Василів, В. П. Розроблення та застосування способу електрогідравлічної інтенсифікації процесів харчових виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Василів Володимир Павлович ; НУХТ. - К. : НУХТ, 2005. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 471 kb     Кількість завантажень: 7

Веселовська, Т. Є. Інтенсифікація сушіння яблучних вичавок та удосконалення процесів їх промислового використання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Веселовська Таїсія Євгеніївна ; НУХТ. - К., 2010. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2.01 mb     Кількість завантажень: 7

Горошко, Г. О. Динаміка пульсуючих центрифуг і обгрунтування шляхів підвищення їх надійності та продуктивності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Горошко Ганна Олегівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2003. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 310 kb     Кількість завантажень: 7

Дячок, В. В. Науково-теоретичні основи екстрагування лікарської рослинної сировини : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Дячок Василь Володимирович ; НУХТ. - К., 2010. - 41 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 537 kb     Кількість завантажень: 7

Запорожець, Ю. В. Інтенсифікація процесу екстрагування хмелю за допомогою низькочастотних механічних коливань у пивоварному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Запорожець Юлія Владиславівна ; НУХТ. - К., 2010. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 811 kb     Кількість завантажень: 7

Змієвський, Ю. Г. Застосування електродіалізу і мембранної дистиляції в процесі переробки молочної сироватки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Змієвський Юрій Григорович ; НУХТ. - К., 2010. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 405 kb     Кількість завантажень: 8

Єщенко, О. А. Імітаційне моделювання та оптимізація процесу багатоступеневої кристалізації цукрози : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Єщенко Оксана Анатоліївна ; Національний університет хачових технологій. - К., 2008. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 327 kb     Кількість завантажень: 6

Крамар, В. Г. Вдосконалення пресово-дифузійної технології сокодобування в цукровому виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Крамар Володимир Генрієвич ; НУХТ. - К., 2003. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 377 kb     Кількість завантажень: 6

Кривопляс-Володіна, Л. О. Наукове обгрунтування визначення раціональних параметрів перевантажувальних пристроїв потоково-транспортних систем харчових виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна ; НУХТ. - К., 2006. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 243 kb     Кількість завантажень: 7

Кшиштоф, Л. Науково-технічні основи підвищення ефективності роботи та довговічності клапанних гомогенізаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Кшиштоф Лукасік ; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2003. - 31 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 312 kb     Кількість завантажень: 10

Лензіон, С. В. Розвиток методів розрахунку і обладнання транспортно-технологічних систем у виробництві шампанських вин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Лензіон Сергій Валентинович ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 439 kb     Кількість завантажень: 6

Лензіон, В. Й. Оптимізація і синтез транспортного обладнання харчових виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Лензіон Валентин Йосипович ; НУХТ. - К., 2006. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 kb     Кількість завантажень: 7

Марценюк, О. С. Науково-технічні основи інтенсифікації масообміну в газоріднних апаратах з регулярними насадками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Марценюк Олександр Степанович ; НУХТ. - К., 2006. - 45 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 716 kb     Кількість завантажень: 8

Майборода, Ю. В. Дослідження витрат енергії на сколочування вершків у масло з метою інтенсифікації процесу та розрахунку обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Майборода Юрій Васильович ; НУХТ. - К., 2003. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 383 kb     Кількість завантажень: 7

Мисюра, Т. Г. Математичне моделювання гідродинаміки двофазового потоку в умовах безперервного віброекстрагування : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Мисюра Тарас Григорович ; НУХТ. - К., 2010. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 819 kb     Кількість завантажень: 12

Орлюк, Ю. Т. Теплофізичні характеристики сирного зерна та розробка нової конструкції сировиготовлювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Орлюк Юрій Тимофійович ; УДУХТ. - К., 2001. – 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 216 kb     Кількість завантажень: 7

Паламарчук, І. П. Науково-технічні основи розроблення енергозберігаючих вібромашин механічної дії харчових і переробних виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Паламарчук Ігор Павлович ; НУХТ. - К., 2008. - 44 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1.69 mb     Кількість завантажень: 10

Палаш, А. А. Підвищення ефективності і удосконалення обладнання для культивування мікроорганізмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Палаш Анатолій Анатолійович ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 329 kb     Кількість завантажень: 9

Сандул, О. О. Дослідження та математичне моделювання процесу формування екструзією вибродженого тіста : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Сандул Олена Олександрівна ; НУХТ. - К., 2003. - 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 309 kb     Кількість завантажень: 7

Семенов, О. М. Удосконалення процесів пастеризаційної і стерилізаційної обробки харчової продукції і напоїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Семенов Олександр Михайлович ; НУХТ. - Кам'янець-Подільський, 2011. - 21 c.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 238 kb     Кількість завантажень: 7

Серебряков, Р. А. Розроблення процесу імпульсного електроплазмолізу тканини цукрового буряку та способу її комбінованої теплової і електричної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Серебряков Роман Анатолійович ; НУХТ. - К., 2002. - 129 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 361 kb     Кількість завантажень: 7

Теличкун, Ю. С. Удосконалення процесу екструдування дріжджового тіста з метою створення високоефективного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Теличкун Юлія Станіславівна ; НУХТ. - К., 2011. - 23 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 646 kb     Кількість завантажень: 8

Федорів, В. М. Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів з метою удосконалення конструкцій просіювачів і збільшення ефективності їх роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Федорів Віктор Михайлович ; НУХТ. - К., 2005. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 kb     Кількість завантажень: 7

Хоменко, О. І. Удосконалення перехідних процесів та обладнання для очищення цукрових буряків від домішок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Хоменко Олексанр Іванович ; НУХТ. - К., 2011. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 392 kb     Кількість завантажень: 7

Чепелюк, О. М. Підвищення ефективності гідромеханічних і теплових процесів при приготуванні сусла в умовах міні-пивзаводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Чепелюк Олександр Миколайович ; НУХТ. - К., 2009. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 249 kb     Кількість завантажень: 7

Чук, В. В. Комплекса переробка яблучної сировини із застосуванням електротехнологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Чук Володимир Васильович ; НУХТ. - К., 2004. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 306 kb     Кількість завантажень: 7

Шіхабутінова, О. В. Створення вихрової установки і способу одержання зародка із зернових продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Шіхабутінова Оксана Володимирівна ; НУХТ. - К., 2009. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1.68 mb     Кількість завантажень: 6

Якобчук, Р. Л. Розроблення процесу сушіння деструктурованих пивних дріжджів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Якобчук Роман Леонідович ; НУХТ. - К., 2009. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 525 kb     Кількість завантажень: 6

Мізнік, Л. М. Визначення ріціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів виготовлення виробів із тіста з начинкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Мізнік Лариса Миколаївна ; НУХТ. - К., 2006. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 366 kb     Кількість завантажень: 44

Ворощук, В Я. Гідродинамічні процеси обробки сиркових мас в роторно-вихровому емульсорі : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Ворощук Віктор Ярославович ; НУХТ. - К., 2010. - 21 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 540 КБ      Кількість завантажень: 43

Шейко, Т. В. Удосконалення процесу адсорбційного очищення соку столового буряка : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Шейко Таміла Володимирівна ; НУХТ. - К., 2012. - 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3,87 Мб     Кількість завантажень: 42

Халайджі, В. В. Наукове обгрунтування параметрів обладнання для групового пакування харчових продуктів : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Халайджі Вероніка Валеріївна ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 7,55 Мб     Кількість завантажень: 43

Габор, С. Разработка процесса агломерации-сушки в вибро-аэрокипящем слое порошков, используемых в пищевой промышленности ВНР : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.18.12 / С. Габор. - М., 1988. - 24 с.


Рік видання: 1988. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 5,23 Мб     Кількість завантажень: 41

Деренівська, А. В. Наукове обґрунтування параметрів обладнання для пакування сипкої харчової продукції в картонні пачки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Деренівська Анастасія Василівна; НУХТ. - К., 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 14,7 Мб     Кількість завантажень: 2

Ястреба, С. П. Підвищення ефективності роботи і довговічності олійних пресів : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Ястреба Сергій Петрович ; НУХТ. - К., 2012. - 19 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,20 МБ (     Кількість завантажень: 43

Павлов, С. О. Удосконалення методів розрахунку пакувального обладнання харчових виробництв з робочими елементами змінної жорсткості : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Павлов Сергій Олексійович ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 535 КБ     Кількість завантажень: 43

Стадник, І. Я. Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого змішування тіста : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Стадник Ігор Ярославович ; НУХТ. - К., 2013. - 40 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,20 МБ     Кількість завантажень: 43

Коцюбанський, А. М. Інтенсифікація процесу уварювання цукрового утфелю на основі імітаційного моделювання роботи вакуум-апарата : автореф. дис. ... канд. тенх. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Коцюбанський Андрій Миколайович ; НУХТ. - К., 2013. - 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 725 КБ     Кількість завантажень: 42

Малета, Б. В. Підвищення ефективності масообміну в колонних апаратах з циклічним рухом фаз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Малета Богдан Володимирович ; НУХТ. - К., 2013. - 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,08 МБ     Кількість завантажень: 42

Риндюк, Д. В. Розробка методу визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів процесу гранулювання дисперсних матеріалів екструзією : автореф. дис. ...канд.тех.наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Риндюк Дмитро Вікторович ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,75 МБ     Кількість завантажень: 45

Костюк, Є. В. Удосконалення приводів машин на основі сучасних систем регулювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Костюк Євген Володимирович ; НУХТ. - К., 2013. - 22 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 673 КБ     Кількість завантажень: 42

Олійник, Н. В. Удосконалення основних процесів виробництва пшеничних сухарів, сформованих екструзією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Наталія Вікторівна Олійник ; УДУХТ. - К., 1999. - 14 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 167 КБ     Кількість завантажень: 42

Пирогов, А. Н. Разработка научно обоснованных методов и устройств реометрического мониторинга процессов структурообразования в молочных продуктах : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Александр Николаевич Пирогов ; КемТИПП. — Кемерово, 2013. — 39 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,438 Мб     Кількість завантажень: 41

Сафонов, В. В. Наукові основи розробки прогресивних апаратів охолодження та заморожування рідких харчових продуктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Сафонов Валентин Васильович ; ХДАТОХ. - Харків, 1999. - 25 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 254 Кб     Кількість завантажень: 41

Вербицький, Сергій Борисович Вдосконалення процесу тонкого подрібнення м"ясної сировини та розроблення емульситаторів роторного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / С. Б. Вербицький ; НУХТ. - К., 2013.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,02 МБ     Кількість завантажень: 43

Самілик, М. М. Підвищення ефекту політермічної кристалізації сахарози в перемішувачах-кристалізаторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Марина Михайлівна Самілик ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 0,97 МБ     Кількість завантажень: 43

Севостьянов, І. В. Теоретичні основи процесів та обладнання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Севостьянов Іван Вячеславович ; НУХТ. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2013. – 43 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3,3 Мб     Кількість завантажень: 43

Станевський, О. Л. Моделювання та удосконалення енерговикористовуючих процесів та апаратів харчоконцентратних виробництв: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Станевський Олег Леонідович; Одеська держ. акад. харч. техн. – Одеса, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 384 КБ     Кількість завантажень: 41

Стоянова, О. В. Підвищення ефективності пневмоімпульсного транспорту нен’ютонівських рідин: автореф. дис. ... канд. техн. наук.: спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Стоянова Ольга Вікторівна; Укр. держ. ун-т харч. техн.. - Київ, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 43

Федотов, А. А. Исследование процесса массовой кристаллизации а- лактозы : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Федотов Андрей Анатольевич ; Воронежской государственной технологической академии. – Воронеж, 2002. – 20 с.


Рік видання: 2002. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 859 Кб     Кількість завантажень: 17

Шихалев, С. В. Совершенствование конструкций пищеварочных котлов на основе моделирования процессов разогрева жидких пищевых сред : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Шихалев Сергей Валерьевич ; ГОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» и ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет». - Москва, 2011. - 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 9,95 Мб     Кількість завантажень: 1

Марков, А. А. Разработка и научное обеспечение системы процессов насыщения воды кислородом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Марков Александр Анaтольевич ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж, 2013. – 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,14 Мб     Кількість завантажень: 1

Гуць, В. С. Прикладна реологія та інтенсифікація процесів харчових виробництв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Гуць Віктор Степанович ; Український державний університет харчових технологій. - Київ, 1999. – 38 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 Кб     Кількість завантажень: 1

Штефан, Є. В. Наукове обгрунтування вибору раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних виробництв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Штефан Євгеній Васильович ; НУХТ. - К., 2011. - 44 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 0,99 МБ     Кількість завантажень: 4

Храмшина, Л. І. Розробка апарата охолодження напоїв проміжними кремнійорганічними холодоносіями для підприємств малого бізнесу: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Храмшина Людмила Іванівна ; Харківська державна академія технології та організації харчування Міністерства освіти України. - Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 166 Кб     Кількість завантажень: 2

Литвинов, Е. В. Научное обеспечение процесса комбинированной конвективно – СВЧ – сушки при производстве яблочных чипсов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 – «Процессы и аппараты пищевых производств» / Литвинов Евгений Викторович ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж, 2013. – 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 8,31 Мб     Кількість завантажень: 2

Шутюк, В. В. Дослідження тепломасообмінних процесів отримання розчинного порошку з топінамбура : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Шутюк Віталій Володимирович ; Український державний університет харчових технологій. - Київ, 1998. – 21 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 253 КБ     Кількість завантажень: 1

Меретуков, З. А. Физико-химическая механика процессов экстракционной технологии с применением двуокиси углерода в шнековых машинах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Меретуков Заур Айдамирович ; Майкопский государственный технологический университет. – Майкоп, 2012. - 48 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,6 Мб     Кількість завантажень: 1

Напольских, М. С. Научное обоснование способа производства растительно-мясных экструдатов в двухшнековом экструдере : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.12 – «Процессы и аппараты пищевых производств» ; 05.18.01 – «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» / Напольских Максим Сергеевич ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж, 2013. – 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 5,76 Мб     Кількість завантажень: 1

Муштрук, М. М. Обґрунтування характеристик обладнання для виробництва рідкого біопалива з технічних тваринних жирів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Муштрук Михайло Михайлович ; НУХТ. - К., 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 687 Кб     Кількість завантажень: 2

Люлька, Д. М. Розробка конструкцій транспортних систем дифузійних апаратів з метою інтенсифікації процесу екстрагування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Люлька Дмитро Миколайович ; НУХТ. - К., 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 632 КБ     Кількість завантажень: 2

Десик, М. Г. Удосконалення процесів випікання та сушіння сухариків, сформованих екструдуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Десик Микола Григорович ; НУХТ. - К., 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 749 КБ     Кількість завантажень: 5

Українець, А. І. Розроблення технологій та апаратури для подовження терміну зберігання харчових продуктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Українець Анатолій Іванович ; Український державний університет харчових технологій. - Київ, 1999. – 31 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 286 КБ     Кількість завантажень: 2

Зав"ялов, В. Л. Наукове обґрунтування та апаратурне оформлення процесів віброекстрагування в харчовій промисловості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук. : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Зав"ялов Володимир Леонідович ; НУХТ. - Київ, 2014. – 47 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,47 МБ     Кількість завантажень: 1

Сухенко, В. Ю. Науково-технічні основи м’ясоподрібнювальних процесів переробних підприємств АПК : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Сухенко Владислав Юрійович ; НУХТ. - К., 2015. - 52 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1.16 Мб     Кількість завантажень: 1

Шпак, М. С. Моделювання замішування тіста та визначення раціональних параметрів робочих органів тістомісильних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Шпак Максим Сергійович ; НУХТ. - К., 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 624 Кб     Кількість завантажень: 2

Бойко, О. О. Створення замкнутих контурів вторинних енергетичних ресурсів у харчових технологіях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Бойко Олексій Олегович ; НУХТ. - К., 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 902Кб     Кількість завантажень: 2

Кравець, О. І. Очистка молочної сироватки від білкової дисперсної фази : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Кравець Олег Ігорович ; НУХТ. - К., 2015. - 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 750 Кб     Кількість завантажень: 2

Люлька, О. М. досконалення робочих органів бурякорізальних машин цукрового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Олександр Миколайович Люлька ; НУХТ. - К., 2015. - 23 с


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,27 МБ     Кількість завантажень: 1

Корнієнко, Л. В. Дослідження мембранних методів переробки післяспиртової зернової барди : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Людмила Вікторівна Корнієнко ; НУХТ. - К., 2015. - 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1.04 МБ     Кількість завантажень: 2

Парахоня, А. М. Наукове обґрунтування параметрів транспортних систем екстракторів цукробурякового виробництва: автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Парахоня Андрій Миколайович ; НУХТ. - К., 2015. - 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,73 Мб     Кількість завантажень: 1

Киричук, І. І. Очищення біологічних рідин молочного походження нанофільтрацією та зворотним осмосом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Киричук Іванна Ігорівна ; НУХТ. - К., 2015. - 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 566 Кб     Кількість завантажень: 1

Люлька, О. М. Удосконалення робочих органів бурякорізальних машин цукрового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Олександр Миколайович Люлька ; НУХТ. - К., 2015. - 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,27 Мб     Кількість завантажень: 0

Коваль, О. В. Удосконалення процесів і модернізація обладнання бродильних виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Коваль Ольга Володимирівна. - К., 2016. - 24 с


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 743 Кб     Кількість завантажень: 0

Якимчук, М. В. Науково-технічні засади розвитку обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Якимчук Микола Володимирович ; НУХТ. - К., 2016. - 40 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,65 Мб     Кількість завантажень: 0

Кравченко, О. І. Інтенсифікація процесу та вдосконалення обладнання для замішування дріжджового тіста : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Кравченко Олександр Іванович. - К., 2016. - 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,23 Мб     Кількість завантажень: 0

Корнієнко, В. В. Удосконалення процесу адсорбційного зневоднення етанолу та його апаратурне оформлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»/ Корнієнко Володимир Вікторович. - Київ, 2016. - 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 775 Кб     Кількість завантажень: 0

Хваста, М. М. Удосконалення теорії розрахунків перехідних процесів в динаміці обладнання харчових виробництв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»/ Хваста Мирослав Михайлович. - Київ, 2018. - 18 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 620 КБ     Кількість завантажень: 2

Бурлака, Т. В. Інтенсифікація процесу сушіння культивованих грибів. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв" / Бурлака Тетяна Василівна ; НУХТ. - К., 2018. - 24 с.


Рік видання: 2018. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,51 МБ     Кількість завантажень: 1