Назад

Бліщ, Р. О. Інтенсифікація технологічних процесів виробництва спирту активацією гідролітичних ферментів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Бліщ Роксолана Олександрівна ; НУХТ. - К., 2003. - 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 kb     Кількість завантажень: 5

Вітряк, О. П. Удосконалення технології безалкогольних напоїв бродіння з використанням нетрадиційних культур мікроорганізмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Вітряк Оксана Павлівна ; НУХТ. - К., 2002. - 21с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 292 kb     Кількість завантажень: 5

Воронцова, С. І. Удосконалення технології пива з використанням фізико-хімічних методів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Воронцова Світлана Іванівна ; НУХТ. - К., 2004. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 kb     Кількість завантажень: 7

Головко, О. М. Удосконалення технології плодово-ягідних соків і напоїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Головко Ольга Миколаївна ; НУХТ. - К., 2005. - 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 375 kb     Кількість завантажень: 9

Жолнер, І. Д. Розробка та впровадження енерго- та ресурсозберігаючої технології спирту етилового технічного з вуглеводвмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Жолнер Іван Дмитрович ; НУХТ. - К., 2003. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 303 kb     Кількість завантажень: 8

Жолнер, І. Д. Розробка та впровадження енерго- та ресурсозберігаючої технології спирту етилового технічного з вуглеводвмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Жолнер Іван Дмитрович ; НУХТ. - К., 2003. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 327 kb     Кількість завантажень: 4

Косів, Р. Б. Розробка технології дріжджових лізатів у полі ультразвукових хвиль для інтенсифікації біотехнологічних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Косів Руслана Богданівна ; НУХТ. - К., 2002. - 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 259 kb     Кількість завантажень: 5

Кириленко, Р. Г. Удосконалення енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртової бражки з крохмалевмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Кириленко Роман Григорович ; НУХТ. - К., 2007. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 308 kb     Кількість завантажень: 9

Михайлов, М. Г. Удосконалення технлогії гранульованого хмелю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Михайлов Микола Георгійович ; НУХТ. - К., 2005. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 374 kb     Кількість завантажень: 5

Олексійчук, О. В. Удосконалення технології солоду із сої : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Олексійчук Оксана Володимирівна ; НУХТ. - К., 2007. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 376 kb     Кількість завантажень: 6

Осіпчук, Н. В. Розробка технології безалкогольних напоїв профілактичного напряму з рослинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Осіпчук Наталія Василівна ; НУХТ. - К., 2003. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 299 kb     Кількість завантажень: 8

Проценко, Л. В. Удосконалення технології пива з використанням хмелю нових сортів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Проценко Лідія Василівна ; НУХТ. - К., 2002. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 314 kb     Кількість завантажень: 7

Романова, З. М. Розробка технології високодисперсних порошків з рослинної сировини для безалкогольних та лікеро-горілчаних напоїв: автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Романова Зоряна Миколаївна; Укр. держ. ун-т харч. тех. – Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ.     Кількість завантажень: 42

Гниломедова, Н. В. Розробка методів контролю деметалізації виноматеріалів на основі закономірностей трансформації форм заліза : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Гниломедова Нонна Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т винограду і вина "Магарач". – Ялта, 1999. – 29 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 177 Кб     Кількість завантажень: 0

Бабакіна, Н. В. Закономірності формування оборотних колоїдних помутнінь вин і розробка методу їх прогнозування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Бабакіна Ніна Вікторівна ; Інститут винограду і вина "Магарач", УААН. - Ялта, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 138 КБ     Кількість завантажень: 0

Бармаков, М. С. Розробка способів підготування хмелю до пивоваріння із застосуванням сірчистого ангідриду та електрообробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07. «Технологія продуктів бродіння» / Бармаков Михайло Сергійович ; Український державний університет харчових технологій. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 199 КБ     Кількість завантажень: 2

Данилова, К. О. Розробка каталітичного способу очистки діоксиду вуглецю при його утилізації з газів спиртового бродіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07. «Технологія продуктів бродіння» / Данилова Катерина Олегівна ; Український державний університет харчових технологій. - Київ, 1999. – 15 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 180 КБ     Кількість завантажень: 1

Кизюн, Г. О. Розробка та впровадження технології обезводнення спирту етилового : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Кизюн Григорій Олександрович ; Український державний університет харчових технологій. - Київ, 1999. – 22 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 1

Журавський, І. М. Розробка енергозбережної низькоінвестиційної технології спирту в брагоректифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Журавський Ігор Миколайович ; НУХТ. - К., 2007. – 22 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 272 КБ     Кількість завантажень: 1

Тимофєєв, Р. Г. Розробка технології міцних вин з використанням етилового спирту виноградного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Тимофєєв Руслан Генріхович ; Інститут Винограду и Вина "Магарач" УААН. - Ялта, 1999. – 32 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 122 КБ     Кількість завантажень: 1

Задорожний, С. В. Удосконалення технології переробки винограду з використанням модернізованих дробарно-гребеневіддільник машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Задорожний Сергій Володимирович ; Інститут винограду і вина “Магарач” УААН. - Ялта, 1999. – 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 179 КБ     Кількість завантажень: 2