Назад

Глоба, О. В. Теплогідродинамічні процеси у плівкових випарних апаратах для яблучного соку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика » / Глоба Олександр Вікторович ; НУХТ. - К., 2011. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1.42 mb     Кількість завантажень: 5

Кепко, О. І. Енергозберігаючі режими роботи замкнутої системи опалення та вентиляції теплиць : автореф. дис. ... канд.. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Кепко Олег Ігорович ; Уманський державний аграрний університет. – К., 2005. – 25 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 247 kb     Кількість завантажень: 3

Косячков, О. В. Багатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне використання бурого вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика » / Косячков Олексій В`ячеславович ; НУХТ. - К., 2007. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 187 kb     Кількість завантажень: 3

Кривошеєв, С. І. Визначення параметрів газової і твердої фаз у пилогазових потоках вугільних енергоустановок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика » / Кривошеєв Сергій Іванович ; НУХТ. - К., 2009. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 kb     Кількість завантажень: 4

Степанова, Н. Д. Гідродинаміка самозакипаючих потоків в дренажних каналах теплотехнологічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика » / Степанова Наталія Дмитрівна. - К., 2007. - 24 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 311 kb     Кількість завантажень: 2

Бойко, В. О. Моделювання елементів теплотехнологічного комплексу цукрового виробництва : автореф. дис. ... канд. тенх. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика » / Бойко Володимир Олександрович ; НУХТ. - К., 2012. - 23 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 398 КБ     Кількість завантажень: 42

Пилипенко, О. Ю. Динаміка кристалізації льоду на вертикальних охолоджуваних трубах в елементах акумуляторів теплової енергії систем охолодження та кондиціювання повітря : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика » / Пилипенко Олексій Юрійович ; НУХТ. - К., 2012. - 26 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,12 МБ      Кількість завантажень: 43

Мирошник, М. М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика » / Мирошник Марія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2013. - 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 849 КБ     Кількість завантажень: 42

Пішеніна, Н. В. Удосконалення методу визначення інтенсивності теплообміну в енергоефективних системах переробки органічних відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Пішеніна Надія Володимирівна ; НУХТ. - К., 2013. - 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 500 Кб     Кількість завантажень: 42

Рябчук, О. М. Теплогідродинамічні процеси пароутворення в низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рябчук Олександр Миколайович ; НУХТ. - К., 2013. - 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,01 МБ     Кількість завантажень: 42

Шекета, В. І. Інформаційна система для прогнозування нафтогазоносних покладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інфор-маційні технології» / Шекета Василь Іванович ; Херсонський державний технічний університет. - Херсон, 1999. -17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 522 Кб     Кількість завантажень: 1

Самійленко, С. М. Методологічні засади оптимізації тепло-технологічного комплексу цукрового виробництва : автореф. дис. ... канд. тенх. наук : 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика » / С. М. Самійленко ; НУХТ. - К., 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 695 КБ     Кількість завантажень: 5

Лис, С. С. Термічне перероблення деревини у суцільного шарі в газоподібне паливо для використання в теплоенергетичних установках : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Лис Степан Степанович ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 22 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1 091 КБ     Кількість завантажень: 1

Шаповал, С. П. Комбінована система теплопостачання із потрійно-орієнтованими сонячними колекторами та термоакумуляцією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Шаповал Степан Петрович ; Національний університет "Львівська політехніка", Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів, 2011. – 23 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 791 КБ     Кількість завантажень: 1

Лабай, В. Й. Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергоефективності роботи холодильних машин для охолодження повітря : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Лабай Володимир Йосифович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2011. – 46 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 460 КБ     Кількість завантажень: 2

Кравець, Т. Ю. Вплив якості палива на ефективність роботи енергоблоків теплових електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Кравець Тарас Юрійович ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2008. – 25 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 368 КБ     Кількість завантажень: 1

Самійленко, С. М. Методологічні засади оптимізації теплотехнологічного комплексу цукрового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Самійленко Сергій Миколайович ; НУХТ. - К., 2014. - 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 695 КБ     Кількість завантажень: 0

Брикайло, Р. В. Технології захисту устаткування ТЕС з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв’язками і методи розрахунку витрат енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Брикайло Роман Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2012. – 23 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 991 КБ     Кількість завантажень: 1

Винницький, І. П. Розроблення методу та критеріїв оцінки ефективності роботи електростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Винницький Іван Петрович ; Національний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 2010. – 12 с.


Рік видання: 2010. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 385 КБ     Кількість завантажень: 1

Альохіна, С. В. Моделювання теплових процесів в елементах енергетичного обладнання ТЕС та АЄС шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Альохіна Світлана Вікторівна ; Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. - Харків, 2008. – 27 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 293 КБ     Кількість завантажень: 1

Адаменко, Д. С. Підвищення ефективності роботи котельних агрегатів шляхом пульсаційно-акустичного спалювання палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Адаменко Денис Сергійович ; Національна металургійна академія України. - Дніпропетровськ, 2007. – 27 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 233 КБ     Кількість завантажень: 1

Мартиняк, М. А. Підвищення ефективності роботи та методи аналізу систем теплопостачання та теплових споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Мартиняк Марта Андріївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2014. – 25 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 368 КБ     Кількість завантажень: 1

Матківська, І. Я. Механізм і кінетичні закономірності фільтраційного сушіння зерна пшениці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Матківська Ірина Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 886 КБ     Кількість завантажень: 1

Кутовий, В. О. Розвиток наукових основ енергоефективного термовакуумного сушильного устаткування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Кутовий Володимир Олександрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,23 МБ     Кількість завантажень: 1