Назад

Пархоменко, І. І. Автоматизована система управління ділянкою очищення дифузійного соку на базі нечіткої логіки : автореф. ... дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Пархоменко Іван Іванович ; НУХТ. - К., 2002. – 16 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 237 kb     Кількість завантажень: 7

Наталич, О. М. Автоматизація технологічних процесів сокоочистки в цукровому виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Наталич Олена Миколаївна ; НУХТ. - К., 2004. - 24 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 320 kb     Кількість завантажень: 8

Войтов, О. А. Дослідження та розробка систем управління технологічними процессами з неповною інформативністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Войтов Олег Анатолійович ; НУХТ. - К., 2004. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 282 kb     Кількість завантажень: 4

Глущенко, М. С. Моделювання і оптимальне керування періодичними процесами в утфельних вакуум-апаратах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Глущенко Маргарита Сергіївна ; НУХТ. - К., 2008. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 433 kb     Кількість завантажень: 7

Голуб, Б. Л. Автоматизоване управління параметрами ефективності роботи промислового пташника з підсистемою моніторингу та підтримки прийняття рішення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Голуб Белла Львівна ; НУХТ. - К., 2011. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 823 kb     Кількість завантажень: 4

Заєць, Н. А. Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Заєць Наталія Анатоліївна ; НУХТ. - К., 2008. - 18 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 562 kb     Кількість завантажень: 5

Іващук, В. В. Автоматизоване управління складними технологічними об'єктами та комплексами харчової промисловості з використанням методів оперативної ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів » / Іващук В'ячеслав Віталійович ; НУХТ. - К., 2006. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 kb     Кількість завантажень: 5

Луцька, Н. М. Дослідження та синтез оптимальних регуляторів для систем автоматизації технологічних комплексів неперервного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Луцька Наталія Миколаївна ; НУХТ. - К., 2006. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 184 kb     Кількість завантажень: 13

Місюра, М. Д. Автоматизоване управління технологічним комплексом виробництва пива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Місюра Максим Дмитрович ; НУХТ. - К., 2010. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 816 kb     Кількість завантажень: 8

Власенко, Л. О. Автоматизоване управління підсистемами технологічного комплексу цукрового заводу з використанням методів діагностики і прогнозування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Власенко Лідія Олександрівна ; НУХТ. - К., 2010. - 19 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 255 kb     Кількість завантажень: 4

Пупена, О. М. Автоматизоване управління брагоректифікаційною установкою з використанням алгоритмів оперативної корекції технологічного режиму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Пупена Олександр Миколайович ; НУХТ. - К., 2008. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 574     Кількість завантажень: 4

Смітюх, Я. В. Автоматизоване управління брагоректифікаційною установкою на основі сценарного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Смітюх Ярослав Володимирович ; НУХТ. - К., 2007. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 612 kb     Кількість завантажень: 4

Шаруда, С. С. Автоматизована система багатоцільового управління технологічними процесами хлібопекарського виробництва на основі сценарного підходу : автореф. дис. ...канд. техн.наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Шаруда Світлана Сергіївна ; НУХТ. - К., 2009. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 784 kb     Кількість завантажень: 4

Русиняк, М. О. Автоматизована енергозберігаюча система керування виробництвом у промисловому пташнику : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Русиняк Михайло Омельянович ; НУХТ. - К., 2012. - 20 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 КБ     Кількість завантажень: 42

Ларюшкін, Є. П. Розробка експертно-моделюючої системи багатофакторного аналізу для управління технологічним процесом біоконверсії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Ларюшкін Євген Павлович ; Український державний університет харчових технологій. - Київ, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 235 КБ     Кількість завантажень: 2

Зігунов, О. М. Підсистема технологічного моніторингу в системах управління складними технологічними комплексами харчових виробництв (на прикладі дифузійного відділення цукрового заводу) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Зігунов Олександр Михайлович ; НУХТ. - К., 2012. - 21 с.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,09 МБ     Кількість завантажень: 43

Щербатюк, В. Л. Автоматизоване керування процесом виробництва курячих яєць з прогнозуванням збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Щербатюк Вадим Леонідович ; НУХТ. - К., 2013. - 23 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 953 КБ     Кількість завантажень: 42

Кашкарьов, А. О. Удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Кашкарьов Антон Олександрович ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 6 009 КБ     Кількість завантажень: 43

Швед, С. М. Автоматизоване управління виробництвом хліба з підсистемою оперативної корекції технологічних режимів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Швед Сергій Миколайович ; НУХТ. - К., 2013. - 21 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 534 КБ     Кількість завантажень: 45

Сальман Сальман Абдуль Карим Розробка та моделювання систем керування розподілом повітря в шахтних вентиляційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Сальман Сальман Абдуль Карим ; ДДТУ. - Донецьк, 1999. - 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 Кб     Кількість завантажень: 41

Заїка, В. І. Автоматизоване управління відділенням дефекосатурації цукрового заводу на основі принципів нелінійної динаміки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Заїка Володимир Іванович ; НУХТ. - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 2,33 Мб     Кількість завантажень: 45

Жученко, О. А. Автоматизація процесів керування екструзією полімерних матеріалів в умовах зміни режимів функціонування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Жученко Олексій Анатолійович ; НТУУ "КПІ". - К., 2013. - 20 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 732 КБ     Кількість завантажень: 42

Щокін, В. П. Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного випромінювання низької частоти: автореф. ... дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Щокін Вадим Петрович ; Криворізький технічний університет. - Кривий Ріг, 1999. - 23 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 841 Кб     Кількість завантажень: 0

Горбійчук, М. І. Адаптивне керування процесом буріння глибоких свердловин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Горбійчук Михайло Іванович ; Державний університет “Львівська політехніка”. - Львів, 1999. – 30 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 315 Кб     Кількість завантажень: 2

Абду, Отман. Параметричний синтез регулятора дизель-генераторної енергетичної установки: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «А автоматизація технологічних процесів» / Абду Отман ; Харківський державний політехнічний університет. - Харків, 1998. – 19 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 154 Кб     Кількість завантажень: 0

Гонтовий, С. В. Система автоматичного керування технологічним процесом пайки складе- них п’єзокерамічних перетворювічів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Гонтовий Сергій Вікторович ; ДДТУ. - К, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 204 Кб     Кількість завантажень: 0

Волкова, Т. В. Автоматизація та удосконалення візуального контролю у технологічних процесах виготовлення комутаційних плат на основі методів кодування зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07. «Автоматизація технологічних процесів» / Волкова Тетяна Вiкторiвна; Севастопольський Державний технічний університет. - Севастополь, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 128 КБ     Кількість завантажень: 1

Серкіз, О. Р. Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Серкіз Орест Романович ; Державний університет "Львівська політехніка". - Львів, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 196 КБ     Кількість завантажень: 2

Шульжик, Ю. О. Системи автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Шульжик Юрій Олександрович ; Державний університет «Львівська політехніка». - Львів, 1998. – 17 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 172 КБ     Кількість завантажень: 1

Каплан, В. Н. Розробка та дослідження алгоритмів в АСУ ТП МБРЗ, що підвищують вихід корисного при безперервній розливці сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Каплан Володимир Нусійович ; Науково-виробнича корпорація “Київський інститут автоматики”. - Київ, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 176 КБ     Кількість завантажень: 1

Калашнік, Д. В. Автоматизована система контролю та обліку зерна на підприємствах зернопереробної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Калашнік Дмитро Вікторович; Кіровоград. держ. техн.. ун-т. - Кіровоград, 1999. – 37 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 163 КБ     Кількість завантажень: 1

Кислун, О. А. Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Кислун Олег Андрійович ; Кіровоградський державний технічний університет. - Кіровоград, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 175 КБ     Кількість завантажень: 1

Савків, В. Б. Автоматизація процесів завантаження об’єктів типу тіла обертання на основі струменевих захоплюючих пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Савків Володимир Богданович ; Севастопольський державний технічний університет. - Севастополь, 1999. – 18 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 195 КБ     Кількість завантажень: 1

Зозуля, В. А. Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Зозуля Валерій Анатолійович ; Кіровоградський державний технічний університет Міністерства освіти України. - Кіровоград, 1999. – 11 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 1

Шумигай, Д. А. Автоматизація процесів координації підсистем технологічного комплексу цукрового заводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шумигай Дмитро Анатолійович ; НУХТ. – К., 2014. – 22 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 5,81 МБ     Кількість завантажень: 5

Яковлєва, Ю. В. Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Яковлєва Юлія Вікторівна ; НАН України ; НБУ ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 20 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 219 КБ     Кількість завантажень: 0

Филипчук, Л. В. Автоматизація процесу регулювання параметрів рН та Eh при очищенні багатокомпонентних металовмісних стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Филипчук Леонід Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 486 КБ     Кількість завантажень: 1

Клименко, О. М. Автоматизоване управління стерилізаторами періодичної дії з використанням методів розробки програматорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Клименко Олег Миколайович ; НУХТ. – К., 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 936 Кб     Кількість завантажень: 1

Романов, М. С. Автоматизоване керування технологічним комплексом пивзаводу з використанням мережевих моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Романов Микола Сергійович ; НУХТ. – К., 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 696 Кб     Кількість завантажень: 2

Герасименко, Т. М. Автоматизоване управління солодосушаркою в класі нестаціонарних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Герасименко Тетяна Михайлівна ; НУХТ. – К., 2015. – 22 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,14 Мб     Кількість завантажень: 3

Савчук, О. В. Автоматизоване управління багатоасортиментним виробництвом молочної продукції з використанням когнітивного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Савчук Ольга Вікторівна ; НУХТ. – К., 2015. – 24 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 905 Кб     Кількість завантажень: 4

Самойленко, Ю. О. Моделювання та оптимальне керування періодичними процесами вирощування хлібопекарських дріжджів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Самойленко Юлія Олександрівна ; НУХТ. – К., 2015. – 21 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,11 Мб     Кількість завантажень: 5

Чернецький, М. В. Інтелектуальне керування технологічними процесами приготування пивного сусла на основі принципів та методів нелінійної динаміки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Чернецький Микола Володимирович. – Київ, 2016. – 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 3 Мб     Кількість завантажень: 2

Стеценко, Д. О. Автоматизоване керування брагоректифікаційною установкою на основі інтелектуальних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Стеценко Дмитро Олексійович ; НУХТ. – К., 2017. – 23 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,26 МБ     Кількість завантажень: 1

Школьна, О. В. Автоматизована система випереджувального багатокритеріального управління випарною установкою цукрового заводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Олена Валентинівна Школьна ; НУХТ. - К., 2017. - 25 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,27 МБ     Кількість завантажень: 1

Сич, М. А. Сценарно-синергетичне управління матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Марина Анатоліївна Сич ; НУХТ. - К., 2017. - 21 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,07 МБ     Кількість завантажень: 1