Назад

Білоткач, К. М. Розробка промислової технології культивування біологічних агентів для виробництва ротавірусних антигенів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 «Біотехнологія» / Білоткач Катерина Михайлівна ; НУХТ. - К., 2006. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 375 kb     Кількість завантажень: 3

Гойко, І. Ю. Інтенсифікація сорбції юнів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія » / Гойко Ірина Юріївна ; НУХТ. - К., 2008. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 222 kb     Кількість завантажень: 3

Король, Ц. О. Розробка бактеріального препарату для ферментованих м'ясних продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Король Цвітана Олександрівна ; НУХТ. - К., 2007. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 262 kb     Кількість завантажень: 4

Лукашевич, Є. А. Розробка біотехнології очистки стічних вод і виробництва біогазу на відходах молочних заводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Лукашевич Євген Анатолійович ; НУХТ. - К., 2003. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 260 kb     Кількість завантажень: 6

Науменко, О. В. Розробка технології бактеріальних препаратів із залученням Lactobacillus casei ssp. casei для виробництва функціональних молочних напоїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія » / Науменко Оксана Василівна ; НУХТ. - К., 2005. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 436 kb     Кількість завантажень: 4

Пенчук, Ю. М. Розробка технології інтерферонів з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія » / Пенчук Юрій Миколайович ; НУХТ. - К., 2007. - 20 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 268 kb     Кількість завантажень: 5

Покиньброда, Т. Я. Технологія отримання та властивості рамноліпідних поверхнево-активних бактерій роду Pseudomonas : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Покиньброда Тетяна Ярославівна ; НУХТ. - К., 2009. - 22 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 kb     Кількість завантажень: 6

Стабніков, В. П. Розробка способу анаєробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія » / Стабніков Віктор Петрович ; НУХТ. - К., 2006. - 21 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 244 kb     Кількість завантажень: 6

Таширев, О. Б. Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія » / Таширев Олександр Борисович ; НУХТ. - К., 2005. - 33 с.


Тип документу: Автореферат 
Розмір: 637 kb     Кількість завантажень: 5

Анацький, А. С. Удосконалення технології каротиновмісних продуктів blakeslea trispora : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія » / Анацький Андрій Сергійович ; НУХТ. - К., 2012. - 19 c.


Рік видання: 2012. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 468 КБ     Кількість завантажень: 42

Софілканич, А. П. Розробка технології поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ЕК-1 з використанням промислових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Софілканич Анна Павлівна ; НУХТ. - К., 2013. - 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 228 КБ     Кількість завантажень: 42

Конон, А. Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія"/ Конон Анастасія Дмитрівна ; НУХТ. - К., 2013. - 25 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 302 КБ     Кількість завантажень: 42

Антоненко, Л. О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Антоненко Лариса Олександрівна ; НТУУ "КПІ". - К., 2013. - 24 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 319 КБ     Кількість завантажень: 42

Пацеля, О. А. Технологічні прийоми поліпшення якості молозива і молока та їх вплив на ріст і збереження телят : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Олег Андрійович Пацеля ; БДАУ. - Біла Церква, 1999. - 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 220 Кб     Кількість завантажень: 41

Скляров, П. М. Вплив антибіотиків і середовищ для культивування ооцитів in vitro на якісні показники сперми бугаїв : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 «Біотехнологія» / Скляров Павло Миколайович ; Українська академія аграрних наук ; Інститут тваринництва. – Харків, 1999. – 21 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 218 Кб     Кількість завантажень: 41

Розпутній, О. І. Трансформація важких металів у біотехнологічних системах з виробництва яловичини і свинини : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03. 00.20 «Біотехнологія» / Розпутній Олександр Іванович; Білоцерківський держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 1999. – 36 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 278 КБ     Кількість завантажень: 41

Шеремета, В. І. Теоретичне обгрунтування та розробка методів підвищення ефективності біотехнології відтворення великої рогатої худоби : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Шеремета Віктор Іванович ; Білоцерківський державний аграрний університет. - Біла Церква, 1999. - 40 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 816 Кб     Кількість завантажень: 4

Грегірчак, Н. М. Розробка та впровадження способу одержання нейстонних біопрепаратів за допомогою флотації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія / Грегірчак Наталія Миколаївна ; Український державний університет харчових технологій, Київ, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 205 Кб     Кількість завантажень: 1

Ігнатенко, С. В. Розробка технології періодичного культивування Rhodococcus erythropolis EK-1 – продуцента поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Ігнатенко Сергій Вікторович ; НУХТ. – К., 2014. – 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 306 КБ     Кількість завантажень: 2

Бабенко, С. П. Оптимізація технологічних режимів і норм згодовування мацеробациліну Г3х свиням на відгодівлі : автореф. дис. ... канд. сільс. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Бабенко Сергій Петрович ; Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 1999. – 16 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 185 КБ     Кількість завантажень: 1

Полещук, С. В. Бiологiчна активнiсть антиоксидантiв в культурi тканин томата in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.20 «Бiотехнологiя» / Полещук Сабiна Вiкторiвна ; Херсонський державний педагогiчний унiверситет Мiнiстерства освiти України. - Херсон, 1998. – 14 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 127 КБ     Кількість завантажень: 1

Павленко, Л. М. Довгозбережне середовище для кріоконсервації сперми бугаїв та способи його виготовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 «Біотехнологія» / Павленко Людмила Миколаївна ; Інститут тваринництва УААН.- Харків, 1998. – 20 с.


Рік видання: 1998. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 Кб     Кількість завантажень: 1

Волошина, І. М. Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 «Біотехнологія» / Волошина Ірина Миколаївна ; НУХТ. - К., 2008. - 22 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 278 КБ     Кількість завантажень: 2

Мауссе, Ф. С. Чутливість ембріонів великої рогатої худоби різних стадій розвитку до дії низьких температур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Мауссе Франсіско Саломон ; Інститут тваринництва УААН. - Харків, 1999. - 20 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 191 КБ     Кількість завантажень: 1

Таргоня, В. С. Обгрунтування основних параметрів метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Таргоня Василь Сергійович ; Білоцерківський держаний аграрний університет. - Біла Церква, 1999. – 17 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 206 КБ     Кількість завантажень: 1

Злочевський, М. В. Біотехнологія одержання і застосування екзогенної іммобілізованої глюкоамілази у годівлі молодняку великої рогатої худоби : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Злочевський Михайло Володимирович ; Державний аграрний університет. - Біла Церква, 1999. – 19 с.


Рік видання: 1999. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 170 КБ     Кількість завантажень: 1

Стойко, В. І. Розроблення технології інулінази грибного походження : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Стойко Вікторія Іштванівна ; НУХТ. – К., 2014. – 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 7,25 МБ     Кількість завантажень: 0

Ігнатенко, С. В. Розробка технології періодичного культивування Rhodococcus erythropolis EK-1 – продуцента поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Ігнатенко Сергій Вікторович ; Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2014. - 24 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 306 КБ     Кількість завантажень: 1

Стойко, В. І. Розроблення технології інулінази грибного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Стойко Вікторія Іштванівна ; Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2014. - 28 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 7,25 МБ     Кількість завантажень: 1

Єрохін, В. А. Біотехнологія поверхнево-активних рамноліпідів штаму Pseudomonas SP. PS–17 у ферментері : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Єрохін Володимир Анатолійович ; НУХТ. – К., 2014. – 23 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 301 КБ     Кількість завантажень: 1

Карпенко, О. В. Наукові засади створення біотехнологій поверхнево-активних речовин з поліфункціональними властивостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Карпенко Олена Володимирівна ; НУХТ. – К., 2015. – 46 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1.03 Мб     Кількість завантажень: 0

Омельчук, Є. О. Біотехнологія целюлолітичних ферментних препаратів термотолерантних мікроміцетів родів Aspergillus і Corynascus : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Омельчук Євген Олександрович. – Київ, 2016. – 24 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 527 Кб     Кількість завантажень: 0

Берегова, Х. А. Біоконверсія промислових відходів у поверхнево-активні речовини Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Берегова Христина Андріївна. – Київ, 2017. – 24 с.


Рік видання: 2017. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 375 kb     Кількість завантажень: 0