Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Фізика. Електростатика : навч. посіб. / В. М. Ісай, С. І. Літвінчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 1 CD.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Математика : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикл. механ.", 133 "Галуз. машинобуд.", 141 "Електроенерг., електротех. та електромех.", 142 "Енергет. машинобуд.", 144 "Теплоенергет.", 186 "Вид-во та поліграф." ден. та заоч.форми навч. / О. А. Ніколаєва ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 172 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька мова) : метод. рекомендації до прак. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад.: О. М. Якименко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 124 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Логістичні системи і моніторинг виробництва молочних продуктів : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / А. В. Тимчук, О. В. Грек ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 74 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Логістичні системи і моніторинг виробництва молочних продуктів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. В. Тимчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 21 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки