Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Управління трудовим потенціалом : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден.ї та заоч. форм навч. / уклад.: О. А. Чигринець, О. М. Соломка; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 39 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Методичні рекомендації до виконання випускної роботи для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" : для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність",спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Безпалько, Д. Г. Грищенко, Я. І. Юрик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 42 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Ділова іноземна мова (англійська мова) : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" технічних та технологічних спец. ден. форми навч. / уклад.: О. М. Галинська, Л. В. Власенко, В. В. Мірочник; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 135 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Науково-практичні основи технології молока : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук, Т. Г. Осьмак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 59 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Дослідницький практикум за вибором : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробка молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Грек, А. В. Тимчук; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 40 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки