Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Технологія модифікованого крохмалю [Електронний ресурс] : метод. рек. до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» заоч. форми навч. / уклад. О. В. Грабовська. - К. : НУХТ, 2016. - 13 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Технологія питної води. Частина 1. Методи аналізу якості води [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 181 «Харчові технології» ден. форми навч. / уклад. О. М. Деменюк. - К. : НУХТ, 2016. - 105 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання курсової роботи для студ. освітнього ступеня “бакалавр” спец. 181 «Харчові технології», професійне спрямування “Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв”, ден. форми навч. / уклад. : Н. А. Гусятинська, В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2016. - 19 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Проектування підприємств галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання курсової роботи для студ. освітнього ступеня “бакалавр” спец. 181 «Харчові технології», професійне спрямування “Технології цукру та полісахаридів”, ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Н. А. Гусятинська, В. Ю. Виговський, І. Б. Петриченко, Ю. М. Резніченко. - К. : НУХТ, 2016. - 18 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Інноваційні технології галузі [Електронний ресурс] : лаб. практ. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” спец. 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології цукру та полісахаридів» ден. та заочн. форм навч. / уклад. : В. Ю. Виговський, Ю. М. Резніченко, І. Б. Петриченко. − К. : НУХТ, 2016. − 77 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки