Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Мікропроцесорні системи управління електроприводом : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : С. М. Швед, М. С. Романов ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 32 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Біологія клітин : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 "Біотехнології та біоінженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. О. Красінько, Т. О. Белемець ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 110 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист : метод. рекомендації до пров. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Магістр", спец. 073 "Менеджмент" освіт. програми "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / уклад. : Н. В. Володченкова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 70 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист : курс лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 073 "Менеджмент" освіт. програми "Управління фінансово-економічною безпекою" ден. форми навч. / Н. В. Володченкова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 70 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Theory of Probability : Course of the Lectures for bachelor’s degree applicants in specialties 051 «Economics», 071 «Accounting and Auditing», 072 «Finance, Banking and Insurance», 073 «Management», 075 «Marketing», 292 «International Economics» full-time study / О. І. Radzievska, N. L. Kuzminska ; National University of Food Technologies. - Kyiv : NUFT, 2018. - 88 p.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки