Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Птицепром : информационно-аналитический журнал для специалистов птицеводческой индустрии. – СПб. : Сфера, 2016. - № 5 (34).
Рік видання: 2016. Тип документу: Журнал 

Молочная сфера : информационно-аналитический журнал для специалистов молочной, маслосыродельной масложировой индустрии. – СПб. : Сфера, 2016. - № 4 (59).
Рік видання: 2016. Тип документу: Журнал 

Мясная сфера : информационно-аналитический журнал для специалистов мясоперерабатывающей индустрии. – СПб. : «Сфера», 2016. - № 6 (115).
Рік видання: 2016. Тип документу: Журнал 

Технології харчових виробництв. Модуль: Технології жирів і жирозамінників : лабораторний практ. для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спеціал. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Є. І. Шеманська, І. Г. Радзієвськ ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 37 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Інноваційні технології галузі: модуль 2. Інноваційні технології сирів, молочних консервів та продуктів маслоробства : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології та інженерія" спеціал. "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / Г. Є. Поліщук, О. О. Красуля, О. В. Грек ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 56 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки