Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / С. А. Киричук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 184 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Мікропроцесорна техніка : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування"" ден. та заоч. форми навч. / уклад. : М. С. Романов, Є. С. Проскурка ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 29 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. Й. Рішан, І. В. Ельперін ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 218 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Програмовані логічні контролери : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології" ден. і заоч. форми навч. / уклад. : М. Д. Місюра ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 17 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Технічні засоби автоматизації : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, Є. С. Проскурка ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 109 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки