Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Кудренко, Н. В. Облік в бюджетних установах [Електронний ресурс] : Конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» ден. та заоч. форм навч. / Н. В. Кудренко. ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – 131 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1,13 Мб     Кількість завантажень: 1

Бізнес-культура та етика підприємництва [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 освіт.-проф. програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : І. В. Новойтенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 42 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 509 Кб     Кількість завантажень: 1

Березянко, Т. В. Організація праці HR-фахівця [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 освіт.-проф. програми "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заочної форм навч. / Т. В. Березянко ; уклад. : Т. В. Березянко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 19 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 819 Кб     Кількість завантажень: 1

Організація праці HR-фахівця [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 освіт.-проф. програми "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заочної форм навч. / уклад. : Т. В. Березянко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 19 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 383 Кб     Кількість завантажень: 1

Михайленко, О. В. Статистика. [Електронний ресурс]: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» денної форми навчання / О. В. Михайленко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – 86 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 847 Кб     Кількість завантажень: 1