Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Починаючи з липня 2021 року Електронну бібліотеку було переведено на нову версію, яка доступна за посиланням: http://library.nuft.edu.ua/new-ebook/


     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Програма переддипломної практики здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. М. Пасічний, О. О. Галенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 15 с.
Рік видання: 2021. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 247 Кб     Кількість завантажень: 23

Програма технологічної практики здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. М. Пасічний, О. О. Галенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 19 с.
Рік видання: 2021. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 281 Кб     Кількість завантажень: 5

Харчові технології. Модуль 3.Технології зберігання, консервування та переробки м' яса [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Гащук, О. Є. Москалюк, О. А. Чернюшок ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. – 20 с.
Рік видання: 2021. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 404 Кб     Кількість завантажень: 7

Харчові технології. Модуль 3. Технології зберігання, консервування та переробки м'яса [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Харчові технології та інженерія" денної та заочної форм навчання / уклад. : О. І. Гащук, О. Є. Москалюк, О. А. Чернюшок ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2021. - 40 с.
Рік видання: 2021. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 496 Кб     Кількість завантажень: 5

Бондаренко, Ю. В. Загальна технологія харчових виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування" денної та заочної форм навчання / Ю. В. Бондаренко, А. М. Грищенко ; Нац. ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 115 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1.52 Мб     Кількість завантажень: 7