Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Міжнародна комерційна логістика [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт.-проф. програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : М. Л. Ковальова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 36 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт.-проф. програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : С. О. Гуткевич, М. Л. Ковальова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 24 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Світові тенденції розвитку індустрії переробки молока [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. В. Грек, О. О. Красуля, Т. В. Пшенична ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 46 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Харчові технології. Модуль 4. Технології зберігання, консервування та переробки молока [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. Г. Осьмак, І. М. Устименко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 34 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Теоретичні основи біотехнології [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 162 освіт.-проф. програми "Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова і природоохоронна" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 20 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки