Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Харчові технології. Модуль 5 : Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Є. І. Шеманська, І. Г. Радзієвська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 46 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Технологія рослинних білків : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. Т. Носенко, І. Г. Радзієвська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 14 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Інгредієнти для косметичних засобів : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. Т. Носенко, І. Г. Радзієвська, В. І. Бабенко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 13 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Управління якістю і безпечністю продуктів галузі : метод. рекомендації до вив. дисц., провед. практ. занять та викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освітньої програми "Технології олій, жирових і косметичних продуктів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Т. І. Романовська, М. І. Осейко, Н. І. Романовська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 31 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Технології харчових поверхнево-активних речовин : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : В. В. Манк, І. Г. Радзієвська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 16 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки