Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Міхнєва, Є. Г. Технологія пресервів із молюсків та пряно-ароматичної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 «Технологія мясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Міхнєва Єкатерина Геннадіївна. – К., 2016. – 28 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Єремеєва, О. А. Удосконалення технології переробки зерна пшениці на борошномельних підприємствах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур» / Єремеєва Олена Анатоліївна. - К., 2016. - 23 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Лисий, О. В. Удосконалення технології киселів швидкого приготування шляхом використання рослинних добавок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів» / Лисий Олександр Віталійович. - К., 2016. - 23 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Новіков, В. В. Удосконалення технології виробництва круп’яних продуктів із зерна тритикале : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур» / Новіков Володимир Вікторович. - К., 2016. - 24 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Теорія масової комунікації та інформації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та пров. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" ден. форми навч. / уклад. : О. Ф.Шаповал ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 28 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки