Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Міжнародні стратегії економічного розвитку : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" спеціал. "Міжнародна економіка" ден. форм. навч. / уклад. : К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 46 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Міжнародні організації : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форм. навч. / уклад. : Т. П. Лісковецька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 26 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Митна та судово-товарознавча експертиза : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 181 "Харчові технології" ден. форми навч. / уклад. : Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 32 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Валідація в системі якості : метод. рекомендації до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 162, освіт. програм "Фармацевтична біотехнологія", "Промислова біотехнологія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Ю. М. Пенчук, Ю. Ю. Нечипор ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 29 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Управління якістю та безпечністю продукції молокопереробних виробництв : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", освіт. програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. В. Кочубей-Литвиненко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 23 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки