Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Зібрання законодавства України. № 5 / Український інформаційно-правовий центр. - К., 2016
Рік видання: 2016. Тип документу: Серійне видання 

Экономика отраслей пищевой промышленности : реферативный журнал. № 4 / Российская акад. наук, ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2016.
Рік видання: 2016. Тип документу: Журнал 

Оборудование пищевой промышленности : реферативный журнал. № 4 / Российская акад. наук, ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2016.
Рік видання: 2016. Тип документу: Журнал 

Химия и технология пищевых продуктов : реферативный журнал. № 4 / Российская акад. наук, ВИНИТИ. - М. : ВИНИТИ, 2016
Рік видання: 2016. Тип документу: Журнал 

Діагностика та експертиза в митній справі [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Шереметинська – К.: НУХТ, 2016. ─ 26 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки