Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Хлебопечение / Кондитерская сфера : информационно-аналитический журнал для специалистов кондитерской и хлебопекарной индустрии. – СПб. : "Боссфор Медиа", 2016. - № 4 (66).
Рік видання: 2016. Тип документу: Журнал 

Стахура, Б. І. Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір : автореф. дис. ... канд. юр. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Стахура Богдан Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Ракоча, І. І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Ракоча Ірина Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Радь, Н. І. Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Радь Назар Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Падлецька, Н. І. Математичне та програмне забезпечення системи виявлення зворотного гортанного нерва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / Падлецька Наталія Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат