Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Стандартизація, метрологія та сертифікація : метод. рекомендації до провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр", спец. 181 "Харчові технології" спеціал. "Харчові технології та інженерія", "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Г. Д. Гуменюк, В. В. Кійко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 52 с.
Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 

Глобальні дистриб'юторські системи : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 242 "Туризм" спеціал. "Туризмознавство" ден. форми навч. / уклад.: Т. Ю. Примак; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 73 с.
Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 

Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 242 "Туризм" ден. форми навч. / уклад.: Т. Ю. Примак, Л. О. Івченко; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 106 с.
Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 

Право (Правове регулювання туристичної діяльності) : метод. рекомендації до вивч. дисц. і викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 242 "Туризм" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. Г. Розметова; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 62 с.
Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 

Готельна справа : метод. рекомендації до практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 242 "Туризм" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: О. Г. Розметова, Т. В. Влодарчик; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 106 с.
Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки