Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Мазур, Л. М. Токсикологічна хімія харчових продуктів : курс лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології", спеціал. "Харчові технології та інженерія", проф. спрям. "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / Л. М. Мазур, Н. Ю. Зінченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 154 с.
Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 

Корецька, Н. І. Історія грошей та кредиту країн світу : навч. посіб. / Н. І. Корецька ; Луц. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 340 с.
Рік видання: 2014. Тип документу: Навчальний посібник 

Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 122 "Комп'ютерні науки", освіт.-проф. програми "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" ден. форми навч. / уклад. : Я. В. Смітюх, Д. В. Паньков ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 32 с.
Рік видання: 2008. Тип документу: Методичні вказівки 

Хімія природних сполук [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. / уклад. С. П. Бондаренко. — Київ : НУХТ, 2018. — 183 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Основи автоматизації теплоенергетичних процесів та установок : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 144 "Теплоенергетика" ден. та заоч. форм навч. / С. А. Киричук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 184 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки