Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Соціальна відповідальність [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / М. П. Буковинська. - К.: НУХТ, 2016. - 51 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Д. І. Басюк, О. Г. Розметова, Т. Ю. Примак та ін. – К. : НУХТ, 2016. - 65 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Географія туризму (Туристичне країнознавство) [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форми навчання / уклад. Ю. І. Сологуб. – К. : НУХТ, 2016. – 37 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Харчові добавки у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеню «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, О. А. Білик, І. М. Зінченко, С. Г. Кияниця. – К. : НУХТ, 2016. – 55 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Харчові добавки у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / уклад. : В. І. Дробот, О. А. Білик. – К. : НУХТ, 2016. – 19 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки