Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Саракун, Лариса Петрівна. Психологія : практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. П. Саракун ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 85 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Дизайн у рекламі та PR [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лабораторних робіт для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" освіт.-проф. програми "Реклама та звязки з громадськістю" ден. форми навч. / уклад. : О. В. Антонова, Н. Є. Манич ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 57 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Макетування і системи верстки [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лабораторних робіт для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 061 "Журналістика" освіт.-проф. програми "Реклама та зв'язки з громадськістю" ден. форми навч. / уклад.: О. В. Антонова, Н. Є. Манич; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 68 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Цифрові технології в рекламі та PR [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. лабораторних робіт для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 061 "Журналістика" освіт.-проф. програми "Реклама та звязки з громадськістю" ден. форми навч. / уклад. : Н. М. Фєдотова, О. В. Антонова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 23 с
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Програма виробничої та переддипломної практик здобувачів освітнього ступеня "Магістр", спеціальності 061 "Журналістика", освітньо-професійної програми "Реклама та зв'язки з громадськістю", денної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Антонова, Н. Є. Манич, Ю. Є. Соловйова, Н. М. Фєдотова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 27 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки