Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Перспективні методи наукових досліджень в консервній галузі [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології", освіт.-проф. програми "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : К. В. Рубанка, В. А. Терлецька ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 31 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 463 Кб     Кількість завантажень: 0

Кравченко, І. Й. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт.-проф. програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / І. Й. Кравченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 72 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1266 Кб     Кількість завантажень: 0

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до провед. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт.-проф. програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : І. Й. Кравченко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 41 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 899     Кількість завантажень: 1

Труш, Ю. Л. Економіка харчових виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Харчова експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форм навч. / Ю. Л. Труш ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 172 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 862 Кб     Кількість завантажень: 0

Труш, Ю. Л. Економіка та підприємницька діяльність [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131, 133, 141, 142, 144, 186 ден. та заоч. форм навч. / Ю. Л. Труш ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 172 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 862 Кб     Кількість завантажень: 1