Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Давидова, О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві: навч. посібник / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с.
Рік видання: 2012. Тип документу: Навчальний посібник 

Вступ до планування оптимального експерименту: Навч. посібн. для студ. спец. 092502 – Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва / Уклад.: Г.О. Статюха, Д.М. Складанний, О.С. Бонаренко – К.: ІВЦ «Політехніка», 2011. – 117 с.
Рік видання: 2011. Тип документу: Навчальний посібник 

Скокан, Л. Е. Микробиология основных видов сырья и полуфабрикатов в производстве кондитерских изделий / Л. Е. Скокан, Г. Г. Жарикова. - М.: ДеЛи принт, 2006. - 148 с.
Рік видання: 2006. Тип документу: Монографія 

Деви, Ямуна Любимые блюда индийской вегетарианской кухни / Ямуна Деви. - Бхактиведанта Бук Траст, 1997. – 349 с.
Рік видання: 1997. Тип документу: Книга 

Морнингстар, Амадеа Аюрведическая кулинария для западных стран / Амадеа Морнингстар. – 2005. – 379 с.
Рік видання: 2005. Тип документу: Книга