Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Кулик, А. С. Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів» / Кулик Аліна Степанівна. - Київ, 2016. - 24 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Омельчук, Є. О. Біотехнологія целюлолітичних ферментних препаратів термотолерантних мікроміцетів родів Aspergillus і Corynascus : автореф. дис. ... канд. тех. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Омельчук Євген Олександрович. – Київ, 2016. – 24 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Мороз, О. О. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з використанням композиційних білоквміщуючих наповнювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Мороз Олена Олексіївна ; НУХТ. – Київ, 2016. – 25 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Донець, О. П. Вдосконалення технології шинкових виробів шляхом збагачення м’ясними білками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Донець Олександр Петрович ; НУХТ. – Київ, 2016. – 24 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 

Змієвська, Т. М. Розроблення технології реструктурованих формованих продуктів із м’яса птиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Змієвська Тетяна Миколаївна ; НУХТ. – Київ, 2016. – 24 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат