Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Economic and Mathematical Models = Економічні та математичні моделі: Методи оптимізації і моделі : optimization Methods and Models : textbook [посібник] / L. Maznyk, O. Berezovska, O. Nikitenko, O. Oliinychenko ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 83 p.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Аналіз трудових показників : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад.: Я. І. Юрик ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 15 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

Безпалько, О. В. Інтелектуальний потенціал : конспект лекцій для студ. освіт. ступ. "Магістр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціал. "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / О. В. Безпалько ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2017. - 121 с.
Рік видання: 2017. Тип документу: Методичні вказівки 

Міжнародна економічна інтеграція : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форм. навч. / уклад. : А. Ю.Аль-Тмейзі ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 29 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки 

нвестування : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр"спец. 056 "Міжнародні економічні відносини" ден. форми навч. / уклад. : С. О. Гуткевич ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2016. - 22 с.
Рік видання: 2016. Тип документу: Методичні вказівки