Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Основи HR-управління [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освіт.-проф. програми "Управління персоналом та економіка праці" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. П. Осадчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 13 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Технологія переробки упаковки [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка" ден. форми навч. / уклад. : О. О. Бойко, Ю. О. Ступак ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 26 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Технологія пакування [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 131 "Прикладна механіка" ден. форми навч. / уклад. : О. О. Бойко, Ю. О. Ступак ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 22 с.
Рік видання: 2018. Тип документу: Методичні вказівки 

Теорія автоматичного керування [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до до самост. викон. окремих розділів та завдань курс. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" ден. та заочн. форм навч. / уклад. : А. П. Ладанюк, Л. О. Власенко, М. В. Сашньова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 37 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи [Електронний ресурс] : на здобуття освіт. ступ. "Магістр" спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" освіт. програми "Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : О. М. Пупена, І. В. Ельперін, В. Г. Трегуб ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 37 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки