Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Холодильні технології : лабораторний практикум для здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» ден. та заоч. форм навч. / уклад.: В. В. Шутюк, О. В. Бендерська, О. С. Бессараб. – Київ : НУХТ, 2020. – 56 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Практикум 
Розмір: 1597 Кб     Кількість завантажень: 18

Міжнародне економічне право [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт.-проф. програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : Л. Г. Каїра ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 29 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 447 Кб     Кількість завантажень: 2

Світові економічні системи [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та провед. практ. занять для студ. освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" освіт.-проф. програми "Міжнародна економіка" ден. форми навч. / уклад. : М. Л. Ковальова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 36 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 365 Кб     Кількість завантажень: 1

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" освітньо-професійної програми "Хімічна технологія" ден. та заоч. [Електронний ресурс] / уклад. : О. Г Макаренко, О. В. Подобій, Т. М. Бойчук, С. П. Бондаренко, І. В. Житнецький ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 66 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 1706 Кб     Кількість завантажень: 3

Програма переддипломної практики для здобувачів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія", освітньо-професійної програми "Хімічна технологія" денної та заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Н. І. Сабадаш, О. В. Подобій, Т. Т. Носенко, О. Г. Макаренко ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 27 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 313 Кб     Кількість завантажень: 2