Реєстрація  /  Вхід


Увага!

     Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується лише через локальну мережу університету та бібліотеки.
     Методичні рекомендації, які знаходяться в Електронній бібліотеці існують тільки в електронному вигляді та із номерами паперових методичних вказівок не співпадають.
     Для більш зручного та детального пошуку користуйтеся пошуком за Розділами бібліотеки.

Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад. : О. О. Петруша, О. М. Вашека; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 55 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 745 Кб     Кількість завантажень: 8

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до викон. курсової роботи для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. та заоч. форми навч. / уклад. : Н. В. Попова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 24 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 650 Кб     Кількість завантажень: 4

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для здобувачів освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції", ден. та заоч. форми навч. / уклад. : Н. В. Попова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 27 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 749 Кб     Кількість завантажень: 3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова) [Електронний ресурс] : метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" освіт.-проф. програми "Хімічна технологія" заоч. форми навч. / уклад. : О. М. Галинська ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2020. - 56 с.
Рік видання: 2020. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 833 Кб     Кількість завантажень: 1

Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освіт. ступ. "Бакалавр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. форми навч. / уклад. : С. М. Тетеріна, Н. М. Грегірчак, Т. О. Белемець ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2019. - 116 с.
Рік видання: 2019. Тип документу: Методичні вказівки 
Розмір: 3002 Кб     Кількість завантажень: 3