Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Бiблiографiчнi ресурси

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

   всього

   зараз на сайті

Культурно-просвітницька робота - Постійно діючі виставки

    Вступ України до НАТО – стратегічна мета зовнішньої політики

    Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору – один з основоположних документів у відносинах України з НАТО, угода, підписана Президентом України Леонідом Кучмою, Генеральним секретарем НАТО Хав'єром Соланою та лідерами 16 країн-членів НАТО 9 липня 1997 року під час Мадридського саміту. Документ регулює відносини України з НАТО та визначає політичні зобов'язання сторін на найвищому рівні і необхідність розвивати відносини особливого та ефективного партнерства з метою сприяння більшій стабільності і просуванню спільних демократичних цінностей у Центрально-Східній Європі..
    У науковому читальному залі представлено книжкову виставку з питань Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та євроатлантичної інтеграції України. Запрошуємо всіх бажаючих!

Переглянути дайджест

 

   Сталий туризм

   2017 рік оголошено Міжнародним роком стійкого туризму в інтересах розвитку. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про важливість міжнародного туризму, який сприяє кращому взаєморозумінню поміж народами в усьому світі, підвищує обізнаність про багату спадщину різних цивілізацій і допомагає кращому розумінню цінностей, властивих різним культурам, сприяючи тим самим зміцненню миру в усьому світі.
   У читальному залі для студентів представлено книжкову виставку, з фондів Науково-технічної бібліотеки, на якій представлені: книги, монографії, навчальні та довідкові видання професорсько-викладацького складу Національного університету харчових технологій так інших видань з туристичної галузі. Запрошуємо всіх бажаючих!

Переглянути дайджест

 

   Дивовижний світ Японії

   2017 рік за ініціативою Президента України оголошено роком Японії в Україні. Зближення українського та японського народів сприятиме розвитку діалогу культур. Японія – країна з давніми традиціями, які чітко дотримуються й досі. Залишаються традиційними: японський національний одяг, японська література, національний інтер’єр, церемонія чаювання, театр «кабукі». Японія – це унікальне поєднання традиційного й сучасного суспільства.
   У читальному залі для студентів представлено книжкову виставку, видань з історії, культури, художньої літератури Японії з фондів бібліотеки. Запрошуємо всіх бажаючих!

Переглянути дайджест

 

   Книги – ювіляри 2017

   У фондах науково-технічної бібліотеки зберігаються книги, які з впевненістю можна назвати раритетами. Деяким з них в цьому році виповнилося 100 і більше років від дати, коли вони вийшли у світ. В науковому читальному залі організована виставка «Книги – ювіляри 2017» присвячена цим виданням, яка буде експонуватись до кінця року
   Для книговидавців минулих століть, характерна одна особливість – це наполеглива праця, спрямована на добру справу – поширення знань і просвітництво. Найчастіше випуск тієї чи іншої літератури був справою нерентабельною. Особливо це стосувалося масиву наукової літератури. Але, завдяки їх відданості улюбленій справі, широким читацьким масам стали досяжними кращі твори вітчизняної і зарубіжної науки. Деякі з цих книг вже стали бібліографічною рідкістю і тому наше завдання, завдання бібліотеки сучасності, нагадати, розповісти, а головне зберігати ці видання.


 

   Magna Charta Universitatum

  У вересні 2011 року у Болоньї, під час ХХІІІ Конференції Великої хартії університетів була підписана Magna Charta Universitatum – документ, який визначає фундаментальні засади та цінності університету, що століттями формували підвалини наукового та соціального розвитку суспільств, який підтверджує приєднання Національного університету харчових технологій до Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum).
  В науковому читальному залі працює виставка, присвячена цій події.


 

   Києве мій

   Київ є столицею України і найбільшим містом, містом-героєм України. Знаходиться на річці Дніпро. Місто є культурним і урядовим центром країни. Розташований Київ на півночі центральної частини України. У силу свого історичного значення Київ як центр Древньої Русі з IX по XII століття і зараз називається "Матір’ю міст руських».

    Історія Києва, найбільшого міста і столиці України, є довгою та яскравою. Важко визначити точний час заснування міста. За свідоцтвом археологічних досліджень, перші поселення на території Києва були у період від 1500 до 2000 років тому. Згідно з давньою легендою, Київ був заснований трьома братами – Києм, Щеком та Хоривом та їх сестрою Либідь наприкінці V – початку VI століть. Місто було назване на честь старшого брата Кия. «Київ» означає «Місто Кия».


 

Україна: минуле і сучасність.

  У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, заможного життя.


 

   Технічні науки у дзеркалі стародруків

   У XIX – XX ст. наука переживає якісно новий етап становлення, формуються нові способи її організації: науково-дослідні інститути з потужною технічною базою, промислові лабораторії прикладного характеру, науково-виробничі комплекси, міжгалузеві лабораторії. До головних технічних наук належать: металургія, гірництво, ливарна справа, машинознавство, електротехніка, теплотехніка, гідротехніка, радіотехніка, будівництво та ін. В Україні перші наукові дослідження з техніки почалися з кінця 18 ст.; упродовж 19 - поч. 20 століть досліди зосереджувалися на вдосконаленні технології металів, машинобудування, видобутку корисних копалин тощо. До першої світової війни технічні науки розвивалися більшістю у вищих школах: у Харківському (до 1929 Технологічному) і Київському політехнічному інститутах, у Львівській політехніці, в Катеринославському гірничому інституті. Після воєнного занепаду й революції 1917 технічні науки почали відроджуватися й розвиватися за змінених політичних умов. За радянського часу на техніку й технічні науки звернено особливу увагу, засновано нові науково-технічні дослідні інститути та центри, а з 1935 року, зокрема, після Другої світової війни, відбулася виразна переорієнтація науки насамперед на технічний сектор.
   У науковому читальному залі представлено виставку видань яка присвячена джерелам розвитку технічних наук XIX – початку XX ст.

 

   Творці математики

   Математика — одна з найдревніших наук. Вона розвивалася під впливом двох головних стимулів: потреб практичної діяльності людини і логіки розвитку самої математики. Математика пройшла чотири основні періоди розвитку. Створення математики змінних величин - кінець XVI - середина XIX ст. На початку цього періоду французький учений Р. Декарт створює аналітичну геометрію, а англійський учений І. Ньютон і німецький учений Г. Лейбніц - аналіз нескінченно малих. За невеликий проміжок часу до середини XIX ст. у математиці склалися майже всі математичні теорії, які нині називають класичними основами сучасної вищої математики. У кожний період історії науки видатні математики є першовідкривачами невідомих раніше теорем, розв'язків задач, за якими часто відкривалися нові горизонти науки.
   У науковому читальному залі представлено постійно діючу книжкову виставку книжкових видань, яка присвячена сторінкам історії математики та біографіям видатних вчених-математиків.
Переглянути дайджест

 

   Духовний скарб українського народу
З циклу «Етнографія і народознавство України»

   Кожна особистість, кожна місцевість є носіями національно-культурних і духовних традицій. Вони вироблялися людством протягом багатьох століть й передавалися з вуст у вуста, із покоління в покоління. Традиції тісно пов’язані з природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, діяльністю, характером, психологією. Український народ має свій надзвичайний скарб – яскраві звичаї та неоціненні традиції. Упродовж багатьох століть він творив своє духовне середовище, наповнюючи його своєрідними обрядами. Феноменально багата українська обрядовість активно впливала на життєдіяльність народу. Саме сьогодні громадянам України необхідно пізнати і зрозуміти велич народно-традиційної культури, її добробут, доброзичливість, щиру гостинність.
У науковому читальному залі представлено постійно діючу книжкову виставку, присвячену народно-традиційній культурі українців.

 

  Західноєвропейська культура нового часу

   Історичний проміжок XVII – ХІХ ст. отримав назву Новий час. Основний зміст Нового часу – виникнення капіталістичних відносин і перемога буржуазного ладу над феодалізмом у більшості розвинутих країн у результаті буржуазних революцій. У ХІХ ст. буржуазна культура досягає найбільших висот, але й зазнала перших кризових явищ. У ньому поєдналися протилежні за внутрішньою сутністю тенденції: індивідуалізм і демократизація форм культури, романтичне світовідчуття й реалістичне сприйняття життя, розвиток буржуазної культури.
У науковому читальному залі представлено виставку видань, яка висвітлює добу Європейської культури нового часу через біографії та твори громадських, політичних і культурних діячів. Виставка буде експонуватись до кінця року.
Переглянути дайджест

 

   Українська революція. Доба Центральної Ради

    Доба Української революції охоплює час з 1917 по 1921рр. і насичена важливими подіями в історії Української держави. Ці події наклали свій відбиток на періодизацію: Українська Народна Республіка періоду Центральної Ради, Українська Держава гетьмана П. Скоропадського, Українська Народна Республіка доби Директорії, національно-визвольні змагання на західних землях (ЗУНР). З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної Республіки, їх значення для відновлення Україною незалежності у 1991 році, утвердження історичної єдності земель, консолідації суспільства, зміцнення міжнародного авторитету України 2017 рік об’явлено роком Української революції (1917-1921 рр.).
   У науковому читальному залі представлено виставку видань, видатних істориків та біографії політичних діячів які висвітлюють історію України доби революції 1917-1921 рр. Виставка буде експонуватись до кінця року.

 

   Науково-дослідна робота: поради до написання

   Підготовка наукових кадрів, розвиток творчих здібностей студентів - основні напрями формування людського капіталу, який потребує підвищення інтелектуально-інформаційного рівня, що сприятиме науковій конкурентоспроможності та суспільного прибутку у майбутньому. Головне завдання, у сфері наукового життя – створення умов для найповнішого освоєння студентами багатогранного потенціалу науки. Науково-дослідна робота – це інтелектуальна праця, яка спрямована на придбання знань. умінь і навичок. Cаме науково-дослідна робота студентів формує їхню світоглядну свідомість.
   З метою надання методичних порад в Науковому читальному залі представлена виставка наукової літератури та методичних матеріалів з науково-дослідницької роботи в яких розглядається коло основних проблем пов’язаних із забезпеченням результативності та об’єктивності наукової діяльності : вибір напряму та теми наукового дослідження, пошук. Накопичення і обробка наукової інформації. Визначення об’єкта і предмета, методології дослідження, оформлення результатів наукової діяльності у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, наукових монографій, статей, тез доповідей, докторських, кандидатських і магістерських дисертацій.

 

   Вища освіта України в інноваційному поступі суспільства

   Освіта – це основа прогресу людства, пріоритетна галузь внутрішньої політики держави. Вища освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. Вона спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визначати темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного прогресу, формування інтелектуального потенціалу нації на всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. У сучасних умовах для України пріоритетним є становлення національної інноваційної системи, заснованої на знаннях і нових технологіях, створених наукою, освітою та виробництвом.
   У науковому читальному залі представлено виставку видань, яка присвячена джерелам виникнення та розвитку вищої освіти в Україні. Виставка буде експонуватись до кінця року.

 

   Монографії професорсько-викладацького складу НУХТ

   Моногра́фія — це наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох тісно пов'язаних між собою тем.
   Серед учених прийнято будь-яку досить тривалу роботу з дослідження певної теми завершувати публікацією відповідної монографії, що містить детальний опис методики дослідження, виклад результатів проведеної роботи, а також її інтерпретацію.
   У читальному залі для студентів розгорнута виставка монографій професорсько-викладацького складу Національного університету харчових технологій. Мета цієї виставки полягає у тому, щоб інформація з монографій ефективно використовувалась, сприяла перетворюванню у фундаментальні знання і відповідно впливала на удосконалення особистості у професійній діяльності.

 

   Автореферати дисертацій професорсько-викладацького складу НУХТ

   Підготовка автореферату дисертації є завершальним творчим етапом роботи перед захистом. Без автореферату дисертація не може бути допущена до захисту. Приступати до написання автореферату можна лише тоді, коли роботу над дисертацією завершено й зроблено всі виправлення тексту. В іншому разі текст автореферату доведеться змінювати або навіть переписувати.
   В науковому читальному залі широко представлений фонд авторефератів дисертацій науковців. Тематика авторефератів дисертацій є різноплановою. З метою ознайомлення наукового співтовариства з актуальними питаннями в галузі харчової промисловості виставку авторефератів дисертацій науковців НУХТ представлено за період 2016-2017 років.

 

  Наукові праці професорсько-викладацького та наукового складу НУХТ

   Професорсько-викладацький склад Національного університету харчових технологій інтенсивно здійснює видання підручників, монографій, навчальних та методичних посібників, довідників з харчових технологій, збірників наукових праць.
   У холі Науково-технічної бібліотеки працює виставка «Наукові праці професорсько-викладацького складу НУХТ». Мета виставки – поширення інформації серед викладачів та студентства про книги, які народилися в стінах університету. Виставка представляє своєрідний підсумок видавничої діяльності університету за останні роки.

Створено : 24/11/2011 @ 14:00
Оновлено : 11/09/2017 @ 11:37
Категорія : Культурно-просвітницька робота
Сторінка переглянута 5047 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх