Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Бiблiографiчнi ресурси

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НУХТ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

Закрити Редакційно-видавничий центр

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
 

nuft.jpg
nuft.jpg

Ми у соціальних мережах
 

   всього

   зараз на сайті

Автореферати (2011р.)
1  
656.71
А22
 Автомонов, О. А.  Управління інвестування розвитку аеропортів : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Автомонов О. А. ; НАУ. – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
2  
658.15
А35
 Азізова, К. М.  Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Азізова К. М. ; ХНЕУ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
3  
641.8
А72
 Антоненко, А. В.  Технологія соусів з дієтичними добавками функціонального призначення : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16 / Антоненко А. В. ; Київський нац. торговельно-екон. ун-т. – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
4  
669.5
А92
 Атамась, Г. М.  Технологічний процес отримання цинкового купоросу із цинковмісних шламів стічних вод : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.01 / Атамась Г. М. ; НТУУ "КПІ". – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
5  
005.21
А97
 Ачкасова, О. В.  Удосконалення визначення стратегії підприємства в умовах кризи на основі збалансованої системи показників : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ачкасова О. В. ; ХНЕУ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
6  
338.43
Б48
 Березюк, Ю. Б.  Експортний потенціал агропродовольчого комплексу регіону: стан і перспективи  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Березюк Ю. Б. ; Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
7  
005.21
Б48
 Берест, М. М.  Формування санаційної стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання : Автореф. дис. канд... екон. наук: 08.00.04 / Берест М. М. ; ХНЕУ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (Наук.ЧЗ)
 
8  
338.45:663.5
Б48
 Бержанір, І. А.  Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Бержанір І. А. ; ННЦ "Інститут аграрної економіки". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
9  
351.8
Б51
 Бернацький, П. Й.  Забезпечення економічної безпеки України за рахунок зниження рівня корупції : автореф. дис... канд. ек. наук: 08.00.03 / Бернацький П. Й. ; НАНУ; НДЦІПР. – Х., 2011. – 18 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
10  
621.3
Б51
 Берсірова, О. Л.  Електрохімічне формування функціональних покриттів для мікроелектроніки : автореф. дис... докт. техн. наук: 05.17.03 / Берсірова О. Л. ; ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". – Д., 2011. – 40 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
11  
664.8
Б66
 Битютська, О. Є.  Технології білково-вуглеводного концентрату і соусів з чорноморських мідій : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16 / Битютська О. Є. ; КНТЕУ. – Донецьк, 2011. – 24 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
12  
659.1
Б66
 Бихова, О. М.  Управління торговими марками на підприємствах легкої промисловості  : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04 / Бихова О. М. ; ХНЕУ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
13  
655.6
Б67
 Білань, О. І.  Одержання напівпровідникових плівок CdTe 3 диметилсульфоксидних розчинів імпульсним електролізом : автореф. дис... канд. техн. наук:05.17.03 / Білань О. І. ; НТУУ "КПІ". – К., 2011. – 17 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
14  
338.48
Б69
 Близнюк, А. С.  Формування стратегій маркетингового менеджменту туристичних підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Близнюк А. С. ; ПВНЗ "Європейський університет". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
15  
657.2
Б72
 Бобяк, А. П.  Бухгалтерський облік власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Бобяк А. П. ; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. – 20 с. – З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії статистики, обліку і аудиту. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
16  
664.6
Б75
 Бодак, М. П.  Дослідження споживних властивостей, якості і збереженості пряників поліпшеного складу : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / Бодак М. П. ; Львівська комерційна академія. – Л., 2011. – 24 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
17  
684.4
Б77
 Бойко, Л. М.  Оцінювання довговічності личкованих стружкових плит у конструкціях меблів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.06 / Бойко Л. М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
18  
544.47
Б90
 Бувайло, А. І.  Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Со-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Бувайло А. І. ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 19 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
19  
336.77
Б94
 Буханевич, А. Д.  Основні напрями реалізації безпеки іпотеки в Україні : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Буханевич А. Д. ; НУБіП. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
20  
658.5
В18
 Вагнер, І. М.  Організація та методика стратегічного аналізу в управлінні підприємством : автореф. дис... канд. ек. наук: 08.00.09 / Вагнер І. М. ; Центр. спілка споживчих товариств України; Львіська ком. акад. – Л., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
21  
338.45:664
В62
 Водянка, Л. Д.  Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Водянка Л. Д. ; НУХТ. – К., 2011. – 22 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  3  (СВ)
 
22  
658
Г14
 Гайдар, Н. О.  Оцінка ефективності господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Гайдар Н. О. ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2011. – 19 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
23  
536.2
Г54
 Глоба, О. В.  Теплогідродинамічні процеси у плівкових випарних апаратах для яблучного соку : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.06 / Глоба О. В. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
24  
330.3
Г57
 Говоруха, Ж. А.  Формування інноваційної стратегії підприємств хлібопекарної галузі : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Говоруха Ж. А. ; НУХТ. – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  4  (СВ)
 
25  
547.4
Г61
 Головачева, А. В.  Разработка технологии кондитерских изделий с использованием пищевых волокон и лекарственных трав : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.01 / Головачева А. В. – М., 2011. – 23 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
26  
663.2
Г61
 Голозубова, Н. В.  Інтеграція як форма економічного партнерства між постачальниками сировини та виноробними підприємствами [Текст] : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Голозубова Н. В. ; Одеський держ. екон. ун-т. – О., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
27  
636.5
Г62
 Голуб, Б. Л.  Автоматизоване управління параметрами ефективності роботи промислового пташника з підсистемою моніторингу та підтримки прийняття рішення : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Голуб Б. Л. ; НУХТ. – К., 2011. – 22 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
28  
331.1
Г62
 Голубєва, Т. В.  Формування колективного трудового потенціалу управлінського персоналу з урахуванням його трудового менталітету : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Голубєва Т. В. ; ХНЕУ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
29  
681.5
Г78
 Грачов, О. В.  Автоматизована система управління процесом підготовки вігільної шихти [Текст] : автореф.дис...канд.техн.наук: 05.13.07 / Грачов О. В. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Л., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
30  
658.8
Г83
 Григор'єва, Л. В.  Формування маркетингового потенціалу промислових підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Григор'єва Л. В. ; Хмельницький національний ун-т. – 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
31  
637.1
Г85
 Гринчук, В. Ю.  Розвиток економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Гринчук В. Ю. ; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. – Біла Церква, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
32  
664.6
Г85
 Грищенко, А. М.  Удосконалення технології хліба з безглютеневої сировини : Автореф. дис... канд. тех. наук: 05.18.01 / Грищенко А. М. – К., 2011. – 20 c. – 0.00 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
33  
338.4
Г85
 Грішута, А. В.  Розвиток системи кредитних спілок в аграрній сфері України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Грішута А. В. ; ННЦ "Ін-т аграрної економіки". – К., 2011. – 19 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
34  
658.58
Г87
 Громов, О. А.  Організація та управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Громов О. А. ; ПВНЗ "Європейський університет". – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
35  
004
Г93
 Губін, Ю. Л.  Моделі та інформаційна технологія управління ліквідацією наслідків надзвичайних природних ситуацій на магістральних автодорогах : автореф.дис...канд.техн.наук: 05.13.06 / Губін Ю. Л. ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
36  
334
Г93
 Гудзь, Ю. Ф.  Підприємницьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області) : автореф.дис...канд.екон.наук: 08.00.04 / Гудзь Ю. Ф. ; НУХТ. – К., 2011. – 22 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
37  
 
Г93
 Гудзь, Ю. Ф.  Підприємнецьке середовище та його вплив на ефективність господарської діяльності малих підприємств (на прикладі харчової промисловості Волинської області) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Гудзь Ю. Ф. ; НУХТ. – К., 2011. – 22 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
38  
330.322
Г95
 Гурочкіна, В. В.  Механізми залучення та використання іноземних інвестицій на підприємствах машинобудування  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Гурочкіна В. В. ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
39  
658.15
Д21
 Даценко, Г. В.  Формування стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Даценко Г. В. ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
40  
685.34
Д33
 Денисюк, Л. В.  Розробка конструкції і технології виготовлення спортивного взуття для занять кінним спортом : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.18 / Денисюк Л. В. ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
41  
641.8
Д43
 Дзюндзя, О. В.  Технологія солодких страв та соусів з використанням субтропічної сировини : автореф. лис... канд. техн. наук: 05.18.16 / Дзюндзя О. В. ; КНТЕУ. – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
42  
 
Д50
 Дідоенко, Т. В.  Організаційно-економічні засади трансформації підприємств сільськогосподарського машинобудування : на здобуття наук. ступ. канд. економ. наук / Дідоенко Т. В. ; Тернопільский Національний Технічний Університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ПП Цимбал, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (Наук.ЧЗ)
 
43  
631.1
Д50
 Дідоренко, Т. В.  Організаційно-економічні засади трансформації підприємтсв сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Дідоренко Т. В. ; Терноп. нац. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
44  
639.3
Д67
 Дончевська, Р. С.  Формування споживних властивостей заморожених заливних продуктів із прісноводної риби : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / Дончевська Р. С. ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
45  
005
Д79
 Дубинська, О. С.  Механізм організаційно-виробничого менеджменту в системі антикризового управління підприємством  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Дубинська О. С. ; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х., 2011. – 19 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
46  
005.5
Д83
 Дунда, С. П.  Управління розвитком підприемств хлібопекарної галузі : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Дунда С. П. – К., 2011. – 20 с. – 0.00 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
47  
631.1
Д92
 Дьолог, Т. І.  Управління економічною ефективністю сільскогосподарського виробництва : на здобуття наук. ступ. канд. економ. наук / Дьолог Т. І. ; ПВНЗ "Європейський Університет". – К. : ПВЗН ЄУ, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  ()
 
48  
663.2
Е99
 Єрмолін, Д. В.  Удосконалення технології шампанських та ігристих винна основі раціонального використання сировини та допоміжних речовин : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.05 / Єрмолін Д. В. ; Національний ін-т винограду і вина "Магарач". – Ялта, 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
49  
005.93
З-12
 Забродська, Г. І.  Формування людського фактора антикризового управління підприємствами роздрібної торгівлі : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Забродська Г. І. ; ХДУХТ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
50  
664.6
К26
 Карпенко, Ю. В.  Формування системи внутрішньофірмового планування діяльності підприємств хлібопродуктів  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Карпенко Ю. В. ; Одеський держ. екон. ун-т. – О., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
51  
341.4
К26
 Карпов, О. Н.  Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців : Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.09 / Карпов О. Н. ; Нац. Академія внутрішніх справ України. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
52  
336
К43
 Кириченко, А. В.  Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Кириченко А. В. ; НУБІП. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
53  
681.5
К46
 Кіктєв, М. О.  Автоматизована система керування технологічним процесом одержання вуглекислих солей : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Кіктєв М. О. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0.00 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
54  
005.93
К51
 Клунко, Н. С.  Економіко-організаційний механізм розвитку логістичних процесів у виробничій сфері : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Клунко Н. С. ; Наук.-досл. центр індустріальних проблем розвитку. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
55  
637.1
К56
 Коваленко, Н. М.  Впровадження кластерної моделі розвитку молокопереробних підприємств харчової промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Коваленко Н. М. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
56  
57
К64
 Конвалюк, І. І.  Культура тканин і органів Gentiana lutea L. та G. pneumonanthe L.: отримання і молекулярно-генетична характеристика : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / Конвалюк І. І. ; Ін-т молекулярної біології та генетики НАН України. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
57  
621.1
К65
 Концевой, С. А.  Теоретичні та практичні основи попередження карбонатного накипоутворення у водних теплообмінних системах : автореф. дис... канд. техн. наук:05.17.21 / Концевой С. А. ; НТУУ "КПІ". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
58  
338.2
К66
 Кораблінова, І. А.  Управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах : автореф.дис.канд.екон.наук: 08.00.04 / Кораблінова І. А. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – О., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
59  
664.6
К66
 Кордзая, Н. Р.  Формування якості хліба з цільного зерна пшениці з включенням корнеплідних овочів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / Кордзая Н. Р. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
60  
338.48
К68
 Короленко, Н. В.  Управління логістикою на туристичних підприємствах [Текст] : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Короленко Н. В. ; ПВНЗ "Європейський університет". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
61  
658.1
К73
 Котиш, О. М.  Оцінка інвестиційної вартості підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Котиш О. М. ; ХНЕУ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
62  
658.5
К73
 Коткова, Н. С.  Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Коткова Н. С. ; НУХТ. – 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
63  
336.7
К78
 Кравченко, А. С.  Оптимізація банківських кредитних ставок : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Кравченко А. С. ; НУБіП. – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
64  
339.3
К78
 Краснокутська, Н. С.  Управління потенціалом торговельного підприємства : Автореф. дис... д-ра. екон. наук: 08.00.04 / Краснокутська Н. С. ; ВНЗ Укооспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". – Полтава, 2011. – 38 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
65  
339
К82
 Кривенко, М. П.  Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Кривенко М. П. ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
66  
661.8
К82
 Кримець, Г. В.  Коагуляційна композиція на основі українськиї каолінів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.01 / Кримець Г. В. ; НТУУ "КПІ". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
67  
334
К82
 Крисак, А. О.  Управління економічним потенціалом малих підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Крисак А. О. ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
68  
674
К92
 Кунипець, Є. П.  Закономірності впливу параметрів процесу сушіння на якість меблевих заготовок з деревини бука : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.06 / Кунипець Є. П. ; Нац. лісотехнічний ун-т України. – Л., 2011. – 17 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
69  
005.7
К93
 Курінний, О. В.  Управління розвитком організаційної структури підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Курінний О. В. ; ХНЕУ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
70  
 
К95
 Кучер, В. В.  Громадсько-політична та військова діяльність Ю. Тютюнника у боротьбі за українську ідею : Автореф. дис... канд. істор. наук: 09.00.12 / Кучер В. В. ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства. – К., 2011. – 17 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
71  
 
Л13
 Лаврентьєва, К. В.  Біологічні властивості грунтових бактерій, здатних до розчинення ортофосфата кальцію : Автореф. дис... канд. біолог. наук: 03.00.07 / Лаврентьєва К. В. ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
72  
667.6
Л17
 Лазоренко, Н. П.  Удосконалення технології маффінів спеціального призначення : Автореф. дис... канд. техн. наук 05.18.01 / Лазоренко Н. П. – К., 2011. – 20 с. – 0.00 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
73  
658.15
Л37
 Левицька, І. В.  Управління відтворенням основних засобів в корпораціях : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Левицька І. В. ; НУХТ. – К., 2011. – 40 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  3  (СВ)
 
74  
663.2
Л44
 Лензіон, С. В.  Розвиток методів розрахунку і обладнання транспортно-технологічних систем у виробництві шампанських вин : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12 / Лензіон С. В. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
75  
004
Л72
 Лозовий, П. І.  Інформаційна технологія тонопередачі коротких фарбодрукарських систем : автореф.дис...канд.техн.наук: 05.13.06 / Лозовий П. І. ; Українська академія друкарства. – Л., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
76  
657.4
Л72
 Лозовицька, Д. С.  Управлінський облік витрат операційної діяльності підприємств торгівлі автомобілями та автосервісу на основі процесного підходу : автореф.дис...канд.екон.наук: 08.00.09 / Лозовицька Д. С. ; Львівська комерційна академія. – Л., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
77  
37
Л84
 Лукашенко, В. В.  Методичні засади загальнодержавної сертифікації рівнів володіння українською мовою в контексті українознавчого дискурсу : автореф.дис...канд.філос.наук: 09.00.12 / Лукашенко В. В. ; Нац. наук.-дослідний інститут українознавства. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
78  
005.3
Л86
 Луців, О. Р.  Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності (на прикладі молокопереробної галузі) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Луців О. Р. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  3  (СВ)
 
79  
681.5
М13
 Мазурок, Т. Л.  Автоматизація управління процесом індивідуалізованого навчання : автореф. дис... докт. техн. наук: 05.13.07 / Мазурок Т. Л. ; Одеський нац. політехн. ун-т. – О., 2011. – 36 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
80  
664.1
М19
 Малишев, В. О.  Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації природними цеолітами кліноптилолітами : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.05 / Малишев В. О. ; Укр. наук.-дослідн. ін-т цукрової пром-ті. – К., 2011. – 20 c. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
81  
 
М26
 Маркова, С. В.  Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств лікеро-горілчаної промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Маркова С. В. ; НУХТ. – 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  3  (СВ)
 
82  
658.1
М30
 Марченко, В. М.  Методологія самоогрганізації злиття та поглинання і досягнення синергетичного ефекту в корпораціях молочної промисловості : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Марченко В. М. ; НУХТ. – К., 2011. – 43 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
83  
656.82
М36
 Махновська, Н. Д.  Організаційно-економічні основи створення кластерної форми діяльності оператора поштового зв'язку : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Махновська Н. Д. ; Одеська національна академія зв'зку ім. О. С. Попова. – О., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
84  
502
М48
 Мельник, В. М.  Розроблення екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування для використання сивушних масел як складника моторних палив : Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Мельник В. М. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
85  
657.3
М52
 Мервенецька, В. Ф.  Звітність у системі інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Мервенецька В. Ф. ; НУБіП. – К., 2011. – 22 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
86  
658.2
М59
 Миколюк, О. А.  Управління ефективністю енергоспоживання машинобудівного підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Миколюк О. А. ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 19 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
87  
005.34
М71
 Мілінчук, О. В.  Вартісно-орієнтоване бюджетування як підхід до управління підприємствами харчової промисловості : Автореф.дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Мілінчук О. В. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  3  (СВ)
 
88  
 
М76
 Момчева, А. М.  Формування стратегії розвитку на засадах комплексного оцінювання діяльності молокопереробних підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Момчева А. М. ; НУХТ. – К., 2011. – 22 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
89  
005.3
М84
 Мостова, М. А.  Управління санаційними заходами підприємств харчової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мостова М. А. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0.00 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
90  
663.5
Н16
 Нагорний, Є. В.  Ефективність функціонування підприємств спиртової промисловості на засадах інноваційного розвитку : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Нагорний Є. В. ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  3  (СВ)
 
91  
657.6
Н56
 Нестеренко, О. О.  Облік та внутрішній аудит товарних операцій у підприємствах роздрібної торгівлі : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Нестеренко О. О. ; ХДУХТ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
92  
005.3
Н60
 Нижник, І. В.  Механізм підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Нижник І. В. ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
93  
658.5
О-54
 Олійник, Л. Г.  Механізм формування науково-технічного та інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості : автореф. дис... канд. ек. наук: 08.00.04 / Олійник Л. Г. ; ХНУ. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
94  
663.8
П12
 Павліш, Л. О.  Формування асортименту нових безалкогольних напоїв оздоровчого призначення : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / Павліш Л. О. ; КНТЕУ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
95  
663.14
П14
 Палаш, А. А.  Підвищення ефективності і удосконалення обладнання для культивування мікроорганізмів : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12 / Палаш А. А. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
96  
338.48
П14
 Палеха, О. Ю.  Управління якістю складових туристичних послуг : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Палеха О. Ю. ; ПВНЗ "Європейський університет". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
97  
658.8
П30
 Петрицька, О. С.  Маркетинговезабезпечення діяльності підприємств легкої промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Петрицька О. С. ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
98  
637.5
П43
 Погребняк, А. В.  Інтенсифікація процесу гідрорізання м'са глибокої заморозки : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12 / Погребняк А. В. ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2011. – 19 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
99  
621.3
П56
 Пономарьова, Г. В.  Контроль технологічних параметрів в автоматизованій систкемі керування витягуванням мікроструктурованих оптичних волокон : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Пономарьова Г. В. ; Харківський нац. ун-т радіоеоектроніки. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
100  
005.21
П58
 Попова, Л. М.  Теоретичне і методичне забезпечення стратегічного планування в умовах диверсифікації діяльності підприємства : Автоореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Попова Л. М. ; Харківський нац. екон. ун-т. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
101  
658.62
П75
 Привалова, В. Г.  Товарознавча оцінка нових сортів озимої твердої пшениці як сировини для макаронного виробництва : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / Привалова В. Г. ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2011. – 22 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
102  
544.2
П76
 Примиська, С. О.  Розробка нових технологічних процесів очищення газу від оксидів азату на синтетичних цеолітах : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.01 / Примиська С. О. ; НТУУ "КПІ". – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
103  
658.5
П77
 Причепа, І. В.  Оцінювання в управлінніінноваційним потенціалом машинобудівних підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Причепа І. В. ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
104  
663.6
Р49
 Рибак, О. М.  Удосконалення технології морозива з комбінованим складом сировини : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16 / Рибак О. М. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
105  
658.7
Р83
 Руденко, Г. Н.  Оцінка ефективності логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах : Автореф. дис. канд... екон. наук: 08.00.04 / Руденко Г. Н. ; ХНЕУ. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
106  
338
Р83
 Рудич, О. О.  Стратегії забезпечення конкурентноспроможності м'ясопереробних підприємств  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Рудич О. О. ; Білоцерківський нац. аграрний ун-т. – Біла Церква, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
107  
519.8
Р89
 Руська, Р. В.  Моделювання функціонування кредитних спілок в умовах економічної нестійкості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.11 / Руська Р. В. ; Хмельницький національний ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
108  
628.35
С12
 Саблій, Л. А.  Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод : автореф. дис... док. техн. наук 05.17.21 / Саблій Л. А. – К., 2011. – 40 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
109  
338.48
С17
 Самонова, Т. Б.  Формування інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку туристичних послуг : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Самонова Т. Б. ; Європейський ун-т. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
110  
621.3
С29
 Селепина, Й. Р.  Макромоделювання систем електроприводу та їх компонент : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.09 / Селепина Й. Р. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Л., 2011. – 19 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
111  
664.9
С30
 Семенов, О. М.  Удосконалення процесів пастеризаційної і стерилізаційної обробки харчової продукції і напоїв : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12 / Семенов О. М. ; НУХТ. – Кам'янець-Подільський, 2011. – 21 c. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
112  
663
С34
 Сидоренко, О. М.  Удосконалення технології використання деревини дуба у виноробстві : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.05 / Сидоренко О. М. ; Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". – Ялта, 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
113  
665.5
С36
 Силка, І. М.  Удосконалення технології ароматизаторів з ефіроолійної сировини для харчових продуктів : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.06 / Силка І. М. – К., 2011. – 20 с. – 0.00 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
114  
621
С42
 Скіцько, О. І.  Теплообмін і гідродинаміка потоків у вертикальних каналах з фазовим переходом в умовах впливу збурюючих факторів: Автореф. дис... канд. тех. наук: 05.14.06. / Скіцько О. І. ; НАН України; ін-т технічної теплофізики. – К., 2011. – 20 с. – 0.00 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
115  
662.7
С45
 Скрипченко, М. П.  Технологічні засади вдосконалення процесу виробництва кам'яновугільного просочувального пеку : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.07 / Скрипченко М. П. ; УХІН. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
116  
664.1
С60
 Соловйова, О. Л.  Удосконалення технології желейного мармеладу спеціального споживання : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.01 / Соловйова О. Л. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
117  
542.9
С60
 Солодяк, Л. Й.  Оптимізація процесу одержання гексафторпропілену піролізом тетрафторетилену : автореф. дис... канд. тех. наук:05.17.04 / Солодяк Л. Й. ; НУ "Львівська політехніка". – Л., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
118  
631.1
С79
 Стендер, С. В.  Облік та контроль витрат рослинництва : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Стендер С. В. ; ННЦ "Інститут аграрної економіки". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
119  
620.1
Т23
 Татарченко, Г. О.  Корозія та захист металів і сплавів в озонових синтезах кисневмісних сполук : автореф. дис... док. техн. наук: 05.17.14 / Татарченко Г. О. ; НТУУ "КПІ". – К., 2011. – 40 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
120  
664.6
Т31
 Теличкун, Ю. С.  Удосконалення процесу екструдування дріжджового тіста з метою створення високоефективного обладнання : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12 / Теличкун Ю. С. ; НУХТ. – К., 2011. – 23 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
121  
664.64
Т36
 Тесля, О. Д.  Удосконалення безопарного способу приготування тіста для виробництва хлібобулочних виробів : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.01 / Тесля О. Д. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
122  
663.2
Т48
 Ткачук, Г. О.  Організаційно-економічний механізм управління ефективністю використання майна цілісних майнових комплексів виноробної промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ткачук Г. О. ; Одеський держ. екон. ун-т. – О., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
123  
368.212
Т52
 Толстенко, О. Ю.  Формування ефективної системи страхування автомобільного транспорту в Україні : Автореф. дис. канд... екон. наук: 08.00.08 / Толстенко О. Ю. ; ПВНЗ "Європейський університет". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (Наук.ЧЗ)
 
124  
339/1
Х17
 Халковська, А. М.  Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприємств України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Халковська А. М. ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
125  
664.7
Х22
 Харченко, Є. І.  Удосконалення технології виробництва борошна з використанням спрямованих повітряних потоків : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.01 / Харченко Є. І. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
126  
65.011
Х33
 Хвостіна, І. М.  Оцінка ефективності функціонування системи інформаційного забезпечення имашинобудівних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Хвостіна І. М. ; ХНУ. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
127  
334.7
Х46
 Химич, І. Г.  Сенгуляритивність формування корпоративної культури підприємств машинобудівної галузі в умовах трансформації економіки : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Химич І. Г. ; Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
128  
664.7
Х73
 Холодова, О. А.  Удосконалення технології озонування пшеничного борошна для виробництва хлібобулочних виробів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.01 / Холодова О. А. ; НУХТ. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
129  
544.6
Х76
 Хоменко, В. Г.  Електрохімічні конденсатори на основі електропровідних полімерів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.03 / Хоменко В. Г. ; НТУУ "КПІ". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
130  
664.12
Х76
 Хоменко, О. І.  Удосконалення перехідних процесів та обладнання для очищення цукрових буряків від домішок : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.12 / Хоменко О. І. ; НУХТ. – К., 2011. – 21 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
131  
338.47
Ц14
 Цаль, І. І.  Моніторинг факторів впливу на результати фінансової діяльності оператора поштового зв'язку : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Цаль І. І. ; Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова. – О., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
132  
578.8
Ц61
 Цимбал, Н. В.  Вплив вірусної інфекції на нуклеазну активність ціанобактерії Plectonema boryanum : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Цимбал Н. В. ; НАНУ; ін-т мікробіол. і вірусол. ім. Д. К. Заболотного. – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
133  
338.43
Ш32
 Шаціло, Н. І.  Організаційно-економічне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Шаціло Н. І. ; Білоцерківський нац. аграрн. ун-т. – Біла Церква, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
134  
336
Ш37
 Шевченко, А. М.  Організаційно-управлінські засади ефективного розвитку біржового агропромислового ринку : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Шевченко А. М. ; Миколаївський держ. аграрн. ун-т. – Миколаїв, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
135  
336.2
Ш37
 Шевченко, Н. Ю.  Оподаткування зовнішньоекономічних операцій з продукцією агропромислового виробництва : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Шевченко Н. Ю. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 19 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
136  
664
Ш90
 Штефан, Є. В.  Наукове обгрунтування вибору раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних виробництв : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.18.12 / Штефан Є. В. ; НУХТ. – К., 2011. – 44 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  2  (СВ)
 
137  
658
Ш97
 Шутяк, Ю. В.  Діагностика економічної безпеки підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Шутяк Ю. В. ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
138  
338.48
Щ61
 Щербань, І. О.  Механізм антикризового управління посередницькими організаціями (на прикладі підприємств туризму) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Щербань І. О. ; ПВНЗ "Європейський університет". – К., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
139  
330.34
Щ95
 Щукін, О. І.  Методи проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємства : автореф. дис... докт. екон. наук: 08.00.04 / Щукін О. І. ; Класичний приватний ун-т. – З, 2011. – 40 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
140  
004
Я75
 Ярмолюк, О. Я.  Оцінка ефективності інформаційного забезпечення маркетингової діяльності авіакомпаній : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ярмолюк О. Я. ; НАУ. – К., 2011. – 18 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
141  
536.2
Я92
 Яцевський, В. А.  Теплообмін і гідродинаміка в маслонаповненому трансформаторному обладнанні з зовнішнім охолодженням : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.06 / Яцевський В. А. ; НАНУ; ін-т техніч. теплофізики. – К., 2011. – 24 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
142  
658.8
Я92
 Яценко, В. В.  Формування збутової політики підприємства в умовах розвитку інформаційних технологій  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Яценко В. В. ; Харківський нац. екон. ун-т. – Х., 2011. – 20 с. – 0 грн.
              Кільк. прим.:  1  (СВ)
 
 

Створено : 12/09/2011 @ 09:49
Оновлено : 09/10/2013 @ 17:12
Категорія :
Сторінка переглянута 2788 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси

Thиme du site inspirй de Crystal Xp

Наверх     Наверх     Наверх