Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Бiблiографiчнi ресурси

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НУХТ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

Закрити Редакційно-видавничий центр

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
 

nuft.jpg
nuft.jpg
 

   всього

   зараз на сайті

Про бiблiотеку - Історія НТБ НУХТ

Коротка історія НТБ НУХТ

     Науково-технічна бібліотека заснована у 1930 році як бібліотека інституту цукрової промисловості на базі фондів факультету цукрового виробництва Київського політехнічного інституту, Кам’янець-Подільського хіміко-технологічного інституту та Смілянського інституту цукрової промисловості. З 1931 р. - бібліотека інституту технології цукру, з 1933 р. - хіміко-технологічного інституту харчової промисловості, з 1938 р. - Київського технологічного інституту харчової промисловості, з кінця 1993 р.- Український державний університет харчової промисловості.

     Сучасна назва - з березня 2002 р.

     До Великої Вітчизняної війни фонди бібліотеки налічували 115 тис. примірників, у т.ч. 12 тис. примірників періодичних видань. Штат бібліотеки становив 12 чоловік.

    Під час тимчасової фашистської окупації книжкові фонди були знищені. Своє відродження бібліотека почала в 1944 році з 3 880 примірників підручників, необхідних для навчального процесу, що були отримані з державних фондів, а також 9 000 книг та журналів, переданих науково-дослідним інститутом цукрової промисловості.

     У 1964 р. бібліотека одержала нове приміщення площею 1800 кв. м, де були створені умови для занять читачів, організації книжкових фондів, каталогів, картотек, стендів, виставок. В той же час здійснюється докорінна перебудова основних бібліотечних процесів: вводиться диференційне обслуговування читачів, безінвентарний облік і наукова обробка літератури; запроваджено міжбібліотечний абонемент. Бібліотека стає важливим підрозділом інституту, який забезпечує навчальний процес та наукові дослідження, проводить значну інформаційну та виховну роботу.

     Щорічно бібліотека поповнювалась новими виданнями; передплачувалось понад 400 назв періодичних видань. Бібліотека мала міжнародний книгообмін та зв’язок з 75 державами світу та з 246 бібліотеками та установами. За рік на абонементах та в читальних залах обслуговувалось до 15000 читачів.

     Нині науково-технічна бібліотека НУХТ є однією з найбільших бібліотек вищих навчальних закладів країни та найбільшою у галузі харчової промисловості.
          Головним напрямом роботи бібліотеки є розвиток інтелектуальної свободи читачів та розширення доступу до інформації.

     Фонд бібліотеки на 1.01.2014 року складає 1 млн. 165 тис. 484 примірників літератури.

     Широкому і всебічному використанню бібліотечного фонду сприяє довідково-бібліографічний апарат та інформаційно-бібліографічна діяльність. Щорічно організовується 40–50 тематичних виставок, відкриті перегляди літератури,   презентації книг, Дні фахівця, Дні інформації, Дні кафедри. Читачам надаються бібліотечні послуги, такі як: усні та письмові довідки, консультації з оформлення бібліографій до монографій, статей, дисертацій. Для студентів  першокурсників влаштовуються екскурсії по бібліотеці, проводяться практичні заняття з основ бібліотекознавства.

     Фондами бібліотеки користується 14 тис. читачів за єдиним читацьким квитком. Кількість читачів на всіх пунктах обслуговуваня складає понад 40 тис. Кількість відвідувань бібліотеки читачами за рік складає 350-400 тис. 

      

      Сьогодні наші користувачі мають можливість доступу через Web-сайт бібліотеки до бібліографічної інформації, повнотекстових баз даних, електронного каталогу, електронної бібліотеки, інституційного репозитарію НУХТ. В приміщенні бібліотеки працює мережа WI-FI.

      Перехід бібліотеки на нові електронні технології – не просто питання вдосконалення роботи, а зміна місії та ролі бібліотеки: читачі матимуть можливість знаходити і використовувати необхідні документи як в Україні, так і в світових інформаційних потоках. 

    Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку!

  


Створено : 20/03/2008 @ 13:31
Оновлено : 18/03/2014 @ 16:35
Категорія : Про бiблiотеку
Сторінка переглянута 5140 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Thиme du site inspirй de Crystal Xp

Наверх     Наверх     Наверх