Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за квітень 2014р.
    НАУКА
1.        001
Н34
     Наукове обгрунтування та розробка технології очищення жирового середовища для отримання термоекструдованої продукції [Електронний  ресурс] : звіт НДР (заключний) / П. П. Пивоваров, Л. М. Крайнюк, Л. Г. Зіборова, С. Б. Омельченко ; ХДУХТ ; кер. П. П. Пивоваров. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. : 1 
2.        001.8
Н34
     Наукові основи системного використання продуктів оздоровчої дії для різних верств населення [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. В. Дуденко, Л. Ф. Павлоцька, В. С. Артеменко [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Н. В. Дуденко. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
3.        001.8
Н34
     Наукові основи технології реструктурованої продукції, одержаної шляхом іонотропного гелеутворення [Електронний ресурс] : звіт НДР / П. П. Пивоваров, О. О. Григоренко, Д. Ю. Прасол, В. В. Полевич ; ХДУХТ ; кер. П. П. Пивоваров. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
4.        001.892
Р65
     Розробка проекту тимчасових норм технологічного проектування (ТНТП) закладів ресторанного господарства (ЗРГ) [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. В. Чорна, Л. О. Касілова, А. М. Набокова, О. Т. Старчаєнко ;  ХДУХТ ; кер. Н. В. Чорна. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
5.        001.89
Т33
     Теоретичні та практичні аспекти використання сиру кисломолочного нежирного у складі кулінарної продукції [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ф. В. Перцевий, Ю. О. Савгіра, В. О. Коваленко [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Ф. В. Перцевий. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
6.        001.8
Т35
     Термодинамічні та молекулярно-кінетичні дослідження процесів переробки харчової сировини та продуктів харчування [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / М. І. Погожих, О. І. Торяник, А. Л. Фощан [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. М. І. Погожих. – Х., 2009. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ДОКУМЕНТАЦІЯ
7.        002
Ж91
     Журавлев С. В. Розробка технологій та технологічної документації на кулінарну продукцію для харчоблоку КЗОЗ ХОКПЛ № 3 [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / С. В. Журавлев, О. Б. Дроменко ; ХДУХТ ; кер. С. В. Журавльов. – Х., 2012. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
8.        004
Б77
     Бойко Р. О. Інформаційні технології управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бойко Регіна Олегівна ; НУХТ. – К., 2014. – 213 с.
              Кільк. прим. :  1 
9.        004
Б77
     Бойко Р. О. Інформаційні технології управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бойко Регіна Олегівна ; НУХТ. – К., 2014. – 19 с.
              Кільк. прим. :  2 
10.     004
Г61
     Головин Ю. А. Информационные сети : учебник / Ю. А. Головин, А. А. Суконщиков, С. А. Яковлев. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 384 с. 
              Кільк. прим. :  1 
11.     004.4
С81
     Стопакевич А. А. Системный анализ и теория сложных систем управления : учеб. пособие / А. А. Стопакевич. – О. : Астропринт, 2013. – 352 с. – дарча.
              Кільк. прим. :  10 
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
12.     005.3
Б88
     Бровко О. І. Механізм управління кризовими ситуаціями машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бровко Ольга Іванівна ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Х., 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
13.     005.3
Є-60
     Ємцев В. І. Конкурентоформуюче середовище підприємств цукрової галузі : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ємцев Віктор Іванович ; НУХТ. – К., 2013. – 465 с. 
              Кільк. прим. :  1 
14.     005.3
Є-60
     Ємцев В. І. Конкурентоформуюче середовище підприємств цукрової галузі : додатки : 08.00.04 / Ємцев Віктор Іванович ; НУХТ. – К., 2013. – 263 с.
              Кільк. прим. :  1 
15.     005.3
Є-60
     Ємцев В. І. Конкурентоформуюче середовище підприємств цукрової галузі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ємцев Віктор Іванович ; НУХТ. – К., 2014. – 41 с.
              Кільк. прим. :  2 
16.     005.336
Е50
     Електрофізичні методи обробки та контролю якості сировини та продуктів [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / С. Л. Шаповал, І. Я. Романовський, Н. П. Форостяна [та ін.] ; КНТЕУ ; кер. С. Л. Шаповал. – К., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
17.     005.932
М35
     Мауэргауз Ю. Е. Продвинутое планирование и расписание (AP-S) в производстве и цепочках поставок / Ю. Е. Мауэргауз. – М. : Экономика, 2012. –    574 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА
18.     316.7
І-18
     Іванюта Т. М. Інформаційне забезпечення в системі економічної безпеки підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Іванюта Тетяна Миколаївна ; НУХТ. – К., 2014. – 313 с. 
              Кільк. прим. :  1 
19.     316.7
І-18
     Іванюта Т. М. Інформаційне забезпечення в системі економічної безпеки підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Іванюта Тетяна Миколаївна ; НУХТ. – К., 2014. – 21 с.
              Кільк. прим. :  2 
    ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
20.     330.1
Б36
     Бевз В. В. Розвиток енергозбереження – складова ефективності підприємств харчової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бевз Вікторія Володимирівна ; НУХТ. – К., 2014. – 299 с.
              Кільк. прим. :  1 
21.     330.1
Б36
     Бевз В. В. Розвиток енергозбереження – складова ефективності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бевз Вікторія Володимирівна ; НУХТ. – К., 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
22.     330.4
К89
     Кузьмінська Н. Л. Прогнозування інноваційного розвитку підприємств олійно-жирової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузьмінська Наталія Леонідівна ; НУХТ. – К., 2014. – 230 с. 
              Кільк. прим. :  1 
23.     330.4
К89
     Кузьмінська Н. Л. Прогнозування інноваційного розвитку підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузьмінська Наталія Леонідівна ; НУХТ. – К., 2014. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ЕКОНОМІКА ПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА
24.     338.431
Г27
     Гевко Р. Б. Вдосконалення виробничої діяльності ТОВ АП "Колос-2" [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Р. Б. Гевко, Р. І. Розум ; ТНЕУ ; кер. Р. Б. Гевко. – Тернопіль, 2012. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
25.     338.439
Н34
     Наукові дослідження, методичне забезпечення та розроблення систем економічних норм і нормативів для підвищення продуктивності в харчовій і переробній промисловості на період до 2010 року [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. І. Ковальчук, Л. П. Корніяш, А. Л. Солошонок [та ін.] ; НДІ "Украгропромпродуктивність" ; кер. В. Ковальчук. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
26.     338.45
П25
     Пенчук Г. С. Результативність функціонування підприємств молочної галузі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пенчук Ганна Сергіївна ; НУХТ. – К., 2014. –    196 с.
              Кільк. прим. :  1 
27.     338.45
П25
     Пенчук Г. С. Результативність функціонування підприємств молочної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пенчук Ганна Сергіївна ; НУХТ. – К., 2014. – 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
    ТУРИЗМ
28.     338.48
Б15
     Баєв В. В. Організаційно-економічні засади формування системи управління якістю в сфері туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Баєв Вадим Вікторович ; Акад. муніципального упр. – К., 2014. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ТОРГІВЛЯ
29.     339.18
В38
     Веселов А. Организация работы отдела продаж / А. Веселов, М. Горбачев. – Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 175 с.
              Кільк. прим. :  1 
30.     339.37
Н72
     Новаков А. А. Секреты розничной торговли : учеб.-практ. пособие / А. А. Новаков. – М. : Инфра-Инженерия, 2013. – 464 с.
              Кільк. прим. :  1 
    МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
31.     339.9
Ш49
     Шеремета К. Ю. Механізм фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шеремета Ксенія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2014. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ОСВІТА
32.     378.6
И99
     Інформаційні технології активізації процесу підготовки спеціалістів для підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства та торгівлі [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ю. К. Кір’яков, С. П. Вялкіна, В. В. Чаговець [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Ю. К. Кір’яков. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    МАТЕМАТИКА
33.     51
К97
     Кытманов А. М. Математика. Адаптационный курс : учеб. пособие / А. М. Кытманов, Е. К. Лейнартас, С. Г. Мысливец. – СПб. : Лань, 2013. – 288 с.
              Кільк. прим. :  1 
34.     519.87
С30
     Семенов Б. А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях : учеб. пособие / Б. А. Семенов. – 2-е изд., доп. – СПб. : Лань, 2013. – 400 с. 
              Кільк. прим. :  1 
35.     519.87
С56
     Советов Б. Я. Моделирование систем : учебник / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – 7-е изд. – М. : Юрайт, 2013. – 343 с.
              Кільк. прим. :  1 
36.     51
Х98
     Хуснутдинов Р. Ш. Математика для экономистов в примерах и задачах : учеб. пособие / Р. Ш. Хуснутдинов, В. А. Жихарев. – СПб. : Лань, 2012. – 656 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ФІЗИЧНА ПРИРОДА МАТЕРІЇ
37.     539.2
Т50
     Товбин Ю. К. Молекулярная теория адсорбции в пористых телах : монография / Ю. К. Товбин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 624 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ХІМІЯ
38.     543.2
А47
     Алексеев В. Н. Курс качественного химического полумикроанализа : учебник / В. Н. Алексеев. – 6-е изд. стер. – М. : Альянс, 2012. – 584 с.
              Кільк. прим. :  1 
39.     543
А64
     Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : учебник : в 2 т. Т. 1 / Ю. М. Глубоков, В. А. Головачева, В. И. Дворкин [и др.] ; под ред. А. А. Ищенко. – 2- изд., испр. – М. : Академия, 2012. – 352 с. 
              Кільк. прим. :  1 
40.     543
А64
     Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : учебник : в 2 т. Т. 2 / Н. В. Алов, И. А. Василенко, М. А. Гольдштрах [и др.] ; под ред. А. А. Ищенко. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2012. – 416 с. 
              Кільк. прим. :  1 
41.     544
А86
     Артемов А. В. Физическая химия : учебник / А. В. Артемов. – М. : Академия, 2013. – 288 с.
              Кільк. прим. :  1 
42.     546
Г63
     Гольбарх З. Е. Практикум по неорганической химии (с основами качественного полумикроанализа) : учеб. пособие / З. Е. Гольбарх. – 4-е изд., перераб. и доп. –     М. : Альянс, 2013. – 350 с.
              Кільк. прим. :  1 
43.     544.022
Д70
     Дослідження показників якості та безпечності харчових продуктів з капсульною структурою [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Є. П. Пивоваров, П. П. Пивоваров, О. О. Гринченко [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Є. П. Пивоваров. – Х., 2011. –  CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
44.     543.5
Л33
     Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования : учебник / В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова ; под. ред. А. И. Окара. – СПб. : Лань, 2012. – 480 с. 
              Кільк. прим. :  1 
45.     547
О-64
     Органическая химия. Задачи по общему курсу с решениями : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 / М. В. Ливанцов, Г. С. Зайцева, Л. И. Ливанцова [и др.] ; под ред. Н. С. Зефирова. – М. : БИНОМ, 2013. – 255 с. 
              Кільк. прим. :  1 
46.     547
О-64
     Органическая химия. Задачи по общему курсу с решениями : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 / М. В. Ливанцов, Г. С. Зайцева, Л. И. Ливанцова [и др.] ; под ред. Н. С. Зефирова. – М. : БИНОМ, 2013. – 714 с. 
              Кільк. прим. :  1 
47.     543
О-75
     Основы аналитической химии : учебник : в 2 т. Т. 1 / Т. А. Бальшова, Г. Д. Брыкина, А. В. Гармаш [и др.] ; под ред. Ю. А. Золотова. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 384 с. 
              Кільк. прим. :  1 
48.     543
О-75
     Основы аналитической химии : учебник : в 2 т. Т. 2 / Т. А. Бальшова, Г. Д. Брыкина, А. В. Гармаш [и др.] ; под ред. Ю. А. Золотова. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 416 с. 
              Кільк. прим. :  1 
49.     547
П30
     Петров А. А. Органическая химия : учебник / А. А. Петров, Х. В. Бальян, А. Т. Трощенко ; под ред. М. Д. Стандничука. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Альянс, 2012. – 624 с. 
              Кільк. прим. :  1 
50.     544.77
С89
     Сумм Б. Д. Коллоидная химия : учебник / Б. Д. Сумм. – 4-е изд., перераб. – М. : Академия, 2013. – 240 с. 
              Кільк. прим. :  1 
51.     543.54
С95
     Сычев С. Н. Высокоэффективная жидкостная хроматоргафия : аналитика, физическая химия, распознавание многокомпонентных систем : учеб. пособие / С. Н. Сычев, В. А. Гаврилина. – СПб. : Лань, 2013. – 256 с. 
              Кільк. прим. :  1 
52.     545.559
Т38
     Технология газоразрядной визуализации биоэлектрографии для определения генетически-модифицированых организмов в продуктах питания [Электронный ресурс] : отчет НИР (заключительный) / Н. А. Рябченко, И. В. Дитрих, О. Г. Бровко [и др.] ; ДонНУЭТ ; рук. Н. А. Рябченко. – Донецк, 2011. – CD-R. – название с диска.
              Кільк. прим. :  1 
53.     544
Ф50
     Физическая и колоидная химия (в общественном питании) : учеб. пособие / С. В. Горбунцова, Э. А. Муллоярова, Е. С. Оробейко, Е. В. Федоренко. – М. : Альфа-М, 2013. – 270 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
54.     577.1
Б63
     Биологическая химия : учебник / Ю. Б. Филиппович, Н. И. Ковалевська, Г. А. Севастьянова [и др.] ; под ред. Н. И. Ковалевской. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2013. – 320 с.
             Кільк. прим. :  1 
55.     579
К68
     Коростелёва Л. А. Основы экологии микроорганизмов : учеб. пособие / Л. А. Коростелёва, А. Г. Кощаев. – СПб. : Лань, 2013. – 240 с.
              Кільк. прим. :  1 
56.     8343
 
     Лич І. В. Основи імунології : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051401 „Біотехнологія” денної та заочної форм навчання / І. В. Лич, І. О. Твердохліб. – К. : НУХТ, 2013. – 87 с. 
              Кільк. прим. :  50 
57.     578.81
П78
     Провести дослідження біологічних властивостей фагів молочнокислих бактерій та їх впливу на заквашувальні культури [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. Ф. Кігель, О. В. Науменко, О. І. Потемська [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. Н. Ф. Кігель. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
58.     577.16
Т93
     Тырсин Ю. А. Витамины и витаминоподобные вещества : учеб. пособие / Ю. А. Тырсин, А. А. Кролевец, А. С. Чижик. – М. : ДеЛи плюс, 2012. – 203 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ГІГІЄНА В ЦІЛОМУ
59.     613
В54
     Витол И. С. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : учебник / И. С. Витол, А. В. Коваленок, А. П. Нечаев. – М. : ДеЛи принт, 2013. –    352 с. 
              Кільк. прим. :  1 
60.     613.28
Г51
     Гігієнічна оцінка молока і молочних продуктів продовольчого ринку України та встановлення особливостей їх хімічного складу [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / М. Гуліч, О. Ольшевська, Н. Ємченко [та ін.] ; ДУ „ІГМЕ АМНУ” ; кер. М. Гуліч. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
61.     8339
 
     Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.05170109 „Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” денної та заочної форм навчання / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, І. Ю. Гойко, Н. В. Науменко. – К. : НУХТ, 2013. – 90 с. 
              Кільк. прим. :  20 
62.     8337
 
     Інноваційні технології галузі : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 8.05170109 „Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” денної та заочної форм навчання / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, І. Ю. Гойко, Н. В. Науменко. – К. : НУХТ, 2013. – 63 с. 
              Кільк. прим. :  20  
63.     613.22
Т46
     Тихомирова Н. А. Технология продуктов детского питания : учеб. пособие / Н. А. Тихомирова. – М. : ДеЛи плюс, 2012. – 232 с.
              Кільк. прим. :  1 
    САНІТАРНИЙ НАГЛЯД
64.     614.31
Д71
     Доценко В. А. Практическое руководство по санитарному надзору : учеб. пособие / В. А. Доценко. – 4-е изд., стер. – СПб. : ГИОРД, 2013. – 832 с.
              Кільк. прим. :  1 
65.     614.31
Р65
     Розробка рекомендацій зі створення проекту плану НАССР для харчового виробництва [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / М. О. Янчева, Л. А. Скуріхіна, В. А. Большакова [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. М. О. Янчева. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ФАРМАКОЛОГІЯ
66.     615.327
В42
     Визначення терміну придатності до споживання на основі оцінки стабільності фізико-хімічних s мікробіологічних властивостей мінеральної води „Солуки” (слабогазованої), розлитої в ПЕТФ-пляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпеловап, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
67.     615.327
В42
     Визначення терміну придатності до споживання на основі оцінки стабільності фізико-хімічних та мікробіологічних властивостей мінеральної води „Олеська” (слабогазованої), розлитої в ПЕТФ-пляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпеловап, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
68.     8338
 
     Іванова В. Д. Хімія та фармакогнозія рослин : лабораторний практикум для студентів за напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної форми навчання / В. Д. Іванова. – К. : НУХТ, 2013. – 101 с. 
              Кільк. прим. :  20 
69.     615.327
М42
     Медико-біологічна оцінка якості та цінності негазованої мінеральної води „Едель”, розлитої в РЕТФ-пляшки, з ціллю встановити термін придатності до споживання [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
70.     615.327
М42
     Медико-біологічне обгрунтування терміну придатності до споживання мінеральної води „Барчанка” (негазованої), розлитої в РЕТ-пляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
71.     615.327
М42
     Медико-біологічне обгрунтування терміну придатності до споживання мінеральної води „Лужанська 3” (сильногазованої), розлитої в РЕТ- пляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
72.     615.327
М42
     Медико-біологічне обгрунтування терміну придатності до споживання мінеральної води „Пістинська Джерельна” (негазованої), розлитої в РЕТ-пляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
73.     615.327
М42
     Медико-біологічне обгрунтування терміну придатності до споживання мінеральної води „Солуки Плюс” (слабогазованої), розлитої в РЕТ- пляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
74.     615.327
М42
     Медико-біологічне обгрунтування терміну придатності до споживання мінеральної води „Шаянська” (негазованої), розлитої в скло-пляшки (ТОВ ВАП „Шаяни”) [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
75.     615.327
М42
     Медико-біологічне обгрунтування терміну придатності до споживання мінеральної води „Шумилівська” (негазованої та слабогазованої), розлитої в РЕТ-пляшки (ТОВ „Дана Плюс К”) [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
76.     615.327
Н34
     Наукове обгрунтування можливості застосування технології стабілізації аскорбіновою кислотою при фасуванні мінеральних природних лікувально-столових вод „Поляна Квасова”, „Свалява” та „Лужанська” (сильногазованих), розлитих в РЕТ- та склопляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпеловап, Л. Зайцева, А. Кисилевська [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
77.     615.07
О-93
     Оцінка стабільності фізико-хімічних і мікробіологічних властивостей мінеральної води „Гагаринська” (негазованої), розлитої в РЕТ-пляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
78.     615.327
О-93
     Оцінка стабільності фізико-хімічних і мікробіологічних властивостей мінеральної води „Джерело надії” (сильногазованої), розлитої в РЕТ-пляшки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
79.     615.327
О-93
     Оцінка стабільності фізико-хімічних і мікробіологічних властивостей мінеральної води „Карпатська перлина” (негазованої), розлитої в ПЕТ-пляшки і тару з полікарбонату [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Нікіпелова, А. Кисилевська, С. Ніколенко [та ін.] ; Укр. НДІ МР та К ; кер. О. М. Нікіпелова. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    МАТЕРІАЛИ ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ
80.     620.2
Т50
     Товарознавча оцінка якості продуктів із перцю солодкого. Дослідження зміни якості продуктів з перцю солодкого під час зберігання [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / А. А. Дубініна, Н. В. Дуденко, Т. М. Летута [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. А. А. Дубініна. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
81.     620.2
Т50
     Товарознавча характеристика та оцінка якості продуктів харчування із застосуванням сумішей рослинних олій. Дослідження показників якості харчових продуктів із застосування сумішей рослинних олій під час їх зберігання [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ю. М. Хацкевич, Л. З. Шильман, В. М. Оніщенко, Н. І. Черевична ; ХДУХТ ; кер. Ю. М. Хацкевич. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ЕНЕРГЕТИКА
82.     620.9
Б95
     Быстрицкий Г. Ф. Основы энергетики : учебник / Г. Ф. Быстрицкий. – 4-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2013. – 352 с. 
              Кільк. прим. :  1 
83.     620.9
П83
     Протасевич А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие / А. М. Протасевич. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 286 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИКИ В ТЕХНІЦІ В ЦІЛОМУ
84.     621.039
К64
     Кондратьєва О. О. Теплообмін та гідродинаміка при течії теплоносія в каналах водо-водяних ядерних реакторів при до- та надкритичних тисках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кондратьєва Олена Олексадрівна ; Ін-т техн. теплофізики. – К., 2014. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
85.     621.3
Ж13
     Жаворонков М. А. Электротехника и электроника : учеб. пособие / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 400 с. 
              Кільк. прим. :  1 
86.     621.31
Н62
     Никитенко Г. В. Электропривод производственных механизмов : учеб. пособие / Г. В. Никитенко. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань, 2013. – 224 с. 
              Кільк. прим. :  1 
87.     621.4
П78
     Провести дослідження енерговикористання первинних та альтернативних енергоносіїв в процесах перероблення олій та розробити типові науково-технічні і економічні рекомендації щодо ефективного і раціонального використання енергоносіїв [Електронний ресурс] : звіт НДР / В. В. Гірман, В. Г. Кухта, Ю. В. Захаренко [та ін.] ; УкрНДІОЖ НААНУ ; кер. П. Ф. Петік. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ОБЛАДНАННЯ
88.     621.926
Ж26
     Жаміль А. Ж. Автоматичний контроль технологічних параметрів магнітозбагачувальних фабрик за сигналами індукції магнітних полів сепараторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Жаміль Абєдальрахім Жаміль Альсаяйде ; Держ. вищ. навч. закл. „Нац. гірн. ун-т”. – Д., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    САНІТАРНА ТЕХНІКА
89.     628.5
Б53
     Беспалов В. И. Оценка процессов и расчет аппаратов защиты окружающей среды : учеб. пособие / В. И. Беспалов, С. В. Мещеряков, О. С. Гурова. – Ростов- н/Д : Мини Тайп, 2012. – 192 с. 
              Кільк. прим. :  1 
90.     628.5
Е45
     Екологічні аспекти контролю якості цукру у харчових виробництвах [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. В. Зінченко, В. І. Михайлік, К. К. Василець, Л. В. Даниленко ; ХДУХТ ; кер. Т. А. Непочатих. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
91.     628.88
Т48
     Ткаченко М. В. Тепловий стан приміщення при низькотемпературному теплонасосному опаленні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ткаченко Мирослав Володимирович ; Ін-т техн. теплофізики. – К., 2014. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1 
92.     628.474
У79
     Установка для термічного знешкодження відпрацьованого фільтрувального матеріалу для зміщення природного газу в котельнях олійнопереробних підприємств [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ю. І. Хвастухін, К. П. Костогриз, В. В. Собченко [та ін.] ; НАНУ Ін-т газу ; кер. Ю. І. Хвастухін. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ
93.     631.529
Р65
     Розробка дослідної технології переробки цукрового сорго та пальчастого проса у біоетанол та її промислове випробування [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Д. Б. Рахметов, Н. О. Стаднічук, Г. М. Мартинюк [та ін.] ; НБС ім. М. М. Гришка НАНУ ; кер. Д. Б. Рахметов. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
94.     65.011
Р65
     Розробка прогресивних технологічних процесів та обладнання переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. І. Черевко, В. М. Михайлов, Л. В. Кіптела, Ю. І. Єфремов ; ХДУХТ ; кер. О. І. Черевко. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ВИНОГРАДАРСТВО
95.     634.86
Б24
     Баранова Н. В. Розробити рекомендації зонального розміщення виноградних плантацій столових сортів в залежності від грунтовно-кліматичних умов на території Бахчисарайського району [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. В. Баранова, Є. О. Рибалко, Р. Г. Тимофєєв ; НІВіВ "Магарач" ; кер. В. Й. Іванченко. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1   
96.     634.85/.86
В67
     Волинкін В. О. Встановлення стійкості до морозу, стрес-реакції і біологічної пластичності нових сортів винограду [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. О. Волинкін, С. В. Левченко, Н. А. Рошка ; НІВіВ "Магарач" ; кер. В. О. Волинкін. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
97.     634.8
Г69
     Гориславець С. М. Ідентифікація за мікросателітними маркерами сортів винограду, які рекомендовані до поширення в Україні [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / С. М. Гориславець, Е. Ш. Меметова, В. І. Рісованна ; НІВіВ "Магарач" ; кер. В. І. Рісованна. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
98.     634.13
Д70
     Дослідження закономірності змін біохімічного складу сировини та розробка технологій раціонального використання мало поширених та дикорослих культур для приготування конкурентоспроможних продуктів харчування [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. М. Литовченко, Б. Ю. Литовченко, О. В. Локванець [та ін.] ; ІС НААНУ ; кер. О. М. Литовченко. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
99.     634.85
Р65
     Розробити науково-обгрунтовані технології виробництва сортових і купажних вин [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. Загоруйко, В. Іваненко, А. Яланецький [та ін.] ; НІВіВ "Магарач" ; В. Загоруйко. – Ялта, 2010. –  CD-R. – назва з етикетки диску.  
              Кільк. прим. :  1 
100.  634.8
Р65
     Розроблення, виготовлення і впровадження дослідно-експериментального зразка машини для підбору й подрібнювання виноградної лози [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / М. А. Скоріков, С. І. Харламов, Л. О. Мішунова, А. М. Ніколаєв ; НІВіВ "Магарач" ; кер. М. А. Скоріков. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
101.  634.8
Р65
     Розроблення і впровадження імуностимулюючої технології для захисту винограду від несприятливих погодних умов, хвороб і шкідників [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / М. Р. Бейбулатов, А. П. Ігнатов, Р. А. Буйвал, С. В. Михайлов ; НІВіВ "Магарач" ; кер. М. Р. Бейбулатов. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
102.  634.8
Р65
     Розроблення методів фітомоніторингу для визначення норм зрошування і рівнів урожайності з метою забезпечення виробництва високоякісної продукції [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / С. П. Березовська, І. І. Риф, Т. Г. Райченко [та ін.] ; НІВіВ "Магарач" ; кер. С. П. Березовська. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
103.  634.86
Р65
     Розроблення оптимальної схеми позакореневої обробки столового винограду [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Г. Е. Модонкаєва, В. О. Бойко, Н. Н. Аппазова [та ін.] ; НІВіВ ; кер. Г. Е. Модонкаєва. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ГРИБИ
104.  635.866
К78
     Крайнюк Л. М. Технологія нових харчових продуктів на основі культивованих грибів [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Л. М. Крайнюк, К. О. Пасічник ; ХДУХТ ; кер. Л. М. Крайнюк. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА
105.  636
П81
     Пронин В. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : практикум : учеб. пособие / В. В. Пронин, С. П. Фисенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Лань, 2012. – 240 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    КОРМОВІ ПРОДУКТИ В ЦІЛОМУ
106.  631.362
Ф68
     Фіялка М. Д. Обгрунтувати ресурсоощадні процеси і експлуатаційно-технологічні параметри технічних засобів для приготування кормосумішей на основі зернофуражу, біологічної маси кормових культур, відходів продукції рослинництва [Електронний ресурс] : звіт НДР / М. Д. Фіялка, Ю. Р. Костинюк ; НААНУ Івано-Франків. Ін-т АПВ, Коломийська дослід. станція ; кер. М. Д. Фіялка. – Коломия, 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
107.  636.085
Э41
     Экспертиза кормов и кормовых добавок : учеб. пособие / К. Я. Мотовилов, А. П. Булатов, В. М. Позняковский [и др.]. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань, 2013. – 560 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
108.  637.1
В31
     Вербицький С. Б. Визначити вимоги до точності методів та засобів вимірювань, що забезпечують рівень якості продукції, передбачений стандартами [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / С. Б. Вербицький, М. О. Шугай ; НААНУ ТІММ ; кер. С. Б. Вербицький. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
109.  637.1
В31
     Вербицький С. Б. Розробити метрологічні вимоги до визначення показників якості м’ясних і молочних продуктів з залученням міжлабораторних досліджень [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / С. Б. Вербицький, Л. В. Анісімова, Л. П. Тесленко ; НААНУ ТІММ ; кер. С. Б. Вербицький. – К., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
110.  637.1
В78
     Востроилов А. В. Основы переработки молока и экспертиза качества молочных продуктов : учеб. пособие / А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский. – СПб., 2010. – 512 с. 
              Кільк. прим. :  1 
111.  637.1
Г67
     Горбатова К. К. Химия и физика молока и молочных продуктов : учебник / К. К. Горбатова, П. И. Гунькова ; под ред. К. К. Горбатова. – СПб. : ГИОРД, 2012. – 336 с. 
              Кільк. прим. :  1 
112.  637.33
Д70
     Дослідити процеси гідродинаміки та теплообміну при отриманні сирного зерна з молочно-білкових згустків [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ю. Т. Орлюк, Ф. А. Федін, З. В. Бондарчук [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. Ю. Т. Орлюк. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
113.  637.33
Д70
     Дослідити процес масообміну при утворені казеїново-альбумінових комплексів в молочно-сироваткових сумішах [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ю. Т. Орлюк, Ф. А. Федін, В. В. Гужва [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. Ю. Т. Орлюк. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. : 1 
114.  637.142
Д70
     Дослідити фізико-хімічний склад білково-вуглеводних концентратів, отриманих з молочної сироватки [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / І. О. Романчук, А. В. Мінорова, О. П. Недорізанюк, Н. Л. Крушельницька ; НААНУ ТІММ ; кер. І. О. Романчук. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
115.  637.332
Д70
     Дослідити формування структурно-механічних та смакових характеристик вершків під впливом закваскової мікрофлори у процесі маслоутворення [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Л. М. Тищенко, Н. Ф. Кігель, Г. Ф. Насирова, Я. Ф. Жукова ; НААНУ ТІММ ; кер. Г.О. Єресько. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
116.  637.146
К46
     Кігель Н. Ф. Дослідити склад мікрофлори кефіру та розробити методичні вказівки щодо її визначення [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. Ф. Кігель, Н. М. Шульга, О. В. Бондарчук ; НААНУ ТІММ ; кер. Н. Ф. Кігель. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
117.  637.33
П27
     Перцевой Ф. В. Технологія сирного продукту м’якого на основі сухого знежиреного молока з використанням концентрату ядра арахісу та борошна кукурудзяного [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ф. В. Перцевой, М. В. Обозна ; ХДУХТ ; кер. Ф. В. Перцевой. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
118.  637.1
Р59
     Рогожин В. В. Биохимия молока и мяса : учебник / В. В. Рогожин. – СПб. : ГИОРД, 2012. – 456 с.  
              Кільк. прим. :  1 
119.  637.33
Р65
     Розробити технологію виробництва нових видів вершкових сирів з використанням казеїново-альбумінових комплексів молочно-сироваткових сумішей [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ю. Т. Орлюк, Ф. А. Федін, В. В. Гужва [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. Ю. Т. Орлюк. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
120.  637.148
Р65
     Розробка та впровадження технології десертної продукції на основі молочної сировини з регульованим сольовим складом [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. О. Гринченко, Н. Г. Гринченко, Р. В. Полотнікова [та ін.] ;  ХДУХТ ; кер. О. О. Гринченко. – Х., 2011. – СD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
121.  637.3
С30
     Семко Т. В. Розробка ресурсоощадної технології твердого сиру з використанням високотемпературної обробки молока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Семко Тетяна Василівна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
122.  637.1
Т38
     Тёпел А. Химия и физика молока : учебник : пер. с нем. / А. Тёпел ; под ред. С. А. Фильчаковой. – СПб. : Профессия, 2012. – 832 с.  
              Кільк. прим. :  1 
123.  637.332
У31
     Удосконалити біотехнології отримання бактеріальних препаратів для виробництва ферментованих продуктів з використанням мікроорганізмів різних таксономічних груп [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. Ф. Кігель, О. М. Рожанська, І. О. Карпінська [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. Н. Ф. Кегель. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    МЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
124.  637.5
А72
     Антипова Л. В. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов : учеб. пособие / Л. В. Антипова, И. Н. Толпыгина, А. А. Калачев ; под ред. Л. В. Антиповой. – СПб. : ГИОРД, 2013. – 600 с.
              Кільк. прим. :  1 
125.  637.524
Д70
     Дослідження впливу застосування рослинної сировини і добавок різного походження на збереження м’ясопродуктів, їх фізико-хімічні та органолептичні властивості [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ф. М. Снєгур, О. К. Пивовар, О. А. Медведєва [та ін.] ; ЛНАУ ; кер. Ф. М. Снєгур. – Луганськ, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
126.  637.54
Д70
     Дослідити вплив активності води aw на ступінь окислення ліпідів та розвиток мікрофлори у м’ясі птиці [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. Ф. Усатенко, Ю. І. Охрименко, Т. Ю. Мартиненко Л. Г. Кліщова [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. Н. Ф. Усатенко. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
127.  637.524
Д70
     Дослідити процеси біотехнологічного оброблення м’ясної сировини для удосконалення технології виробництва м’ясних продуктів [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Л. Войцехівська, О. Старчевой, В. Лизова [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. О. Старчевой. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
128.  637.54
Д70
     Дослідити склад м’яса птиці механічного обладнання та розробити методику визначення вмісту кісткових включень в м’ясопродуктах [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. Ф. Усатенко, Ю. І. Охрименко, Т. Ю. Кліщова [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. Н. Ф. Усатенко. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
129.  637.5
И88
     Исследовать функционально-технологические характеристики разных сортов говядины и свинины [Электронный ресурс] : отчет НИР (заключительный) / Л. Войцеховськая, Е. Франко, А. Сапейко [и др.] ; НААНУ ТИММ ; рук. Е. Франко. – К., 2010. – CD-R. – название с диска.
              Кільк. прим. :  1 
130.        65.012
Н34
     Наукове обгрунтування та розробка технології м’ясопродуктів з використанням емульгаторів гліцеридної природи [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / М. О. Янчева, О. І. Упатова, Н. В. Мурликіна, О. Г. Уклеїна ; ХДУХТ ; кер. М. О. Янчева.– Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
131.  637.521
Н34
     Наукові основи технології мясних заморожених напівфабрикатів з використанням функціональних систем кріопротекторної дії [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / М. О. Янчева, Л. А. Скуріхіна, Н. В. Камсуліна [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. М. О. Янчева. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
132.  637.5
П81
     Пронин В. В. Технология первичной переработки продуктов  животноводства : учеб. пособие / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. А. Мазилкин. – СПб. : Лань, 2013. – 176 с. 
              Кільк. прим. :  1 
133.  637.524
Р17
     Разработать технологию производства мясных продуктов с использованием концентрата сывороточных белков молока [Электронный ресурс] : отчет НИР (заключительный) / Л. Войцеховская, Е. Костюк, С. Середюк [и др.] ; НААНУ ТИММ ; рук. Л. Войцеховская. – К., 2011. – CD-R. – название с диска.
              Кільк. прим. :  1 
134.  637.523
Р65
     Розробити ефективні бактеріальні препарати для виробництва ферментованих м’ясних продуктів [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. Ф. Кігель, С. Г. Даниленко, Ц. О. Король [та ін.] ; НААНУ ТІММ ; кер. Н. Ф. Кігель. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
135.  637.5
Р65
     Розробка збірника технологічних інструкцій з холодильної обробки та зберігання м’ясної сировини [Електронний ресурс] : звіт НДР / В. П. Оніщенко, Ю. О. Желіба, А. М. Войтко [та ін.] ; ОДАХ ; кер. В. П. Оніщенко. – О., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
136.  637.5
Т41
     Тимошенко Н. В. Проектирование, строительство и инженерное оборудование предприятий мясной промышленности : учеб. пособие / Н. В. Тимошенко, А. В. Кочерга, Г. И. Касьянов. – СПб. : ГИОРД, 2011. – 512 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПРИГОТУВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
137.  641.539
Е50
     Електрофізичні методи обробки сільськогосподарської сировини [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Г. М. Постнов, Н. О. Афукова, М. А. Чеканов [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Г. М. Постнов. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
138.  641.5
З-32
     Заплетников И. Н. Протирка пищевого сырья : монография / И. Н. Заплетников, В. А. Парамонова. – Донецк : ДонНУЭТ, 2012. – 169 с. – обмінний фонд.
              Кільк. прим. :  1 
139.  641.53
Н34
     Наукове обгрунтування технології продуктів харчування з використанням солюбілізоованого масла [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ю. Савгіра, І. Пілюгіна, Т. Кузнецоова [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Ю. Савгіра. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
140.  641.539
П63
     Постнов Г. М. Удосконалення способу знезараження м’ясної сировини та його апаратурне оформлення [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Г. М. Постнов, В. М. Червоний, Д. А. Нечипоренко ; ХДУХТ ; кер. Г. М. Постнов. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
141.  640.4
Р65
     Розробка прогресивних технологій функціональних оздоровчих добавок із рослинної та молочної сировини та продуктів профілактичного призначення ісуномодулюючої дії з їх використанням [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Р. Ю. Павлюк, В. В. Яницький, В. В. Погарська [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Р. Ю. Павлюк. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
142.  641.51
Р65
     Розробка рекомендацій щодо виробництва паст з плодоовочевої сировини [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. І. Черевко, В. М. Михайлов, Л. В. Кіптела [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. О. І. Черевко. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску..
              Кільк. прим. :  1 
143.  641.1
Т91
     Тутельян В. А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания : справочник / В. А. Тутельян. – М. : ДеЛи плюс, 2012. – 284 с. 
              Кільк. прим. :  1 
144.  641.5
Ш95
     Шуляков Л. В. Оборудование предприятий торговли и общественного питания : спавочник / Л. В. Шуляков. – Ростов-н/Д : Феникс, 2013. – 495 с. 
              Кільк. прим. :  1 
145.  641.56
Т33
     Теоретичні основи дієтичних добавок, продуктів оздоровчого харчування з вторинної м’ясної сировини [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. І. Черевко, В. В. Євлаш, В. О. Коваленко, М. І. Погожих ; ХДУХТ ; кер. О. І. Черевко. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
146.  641.85
Т33
     Теоретичні та практичні аспекти виробництва піноемульсійних продуктів на основі молочної сировини [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / А. Б. Гороальчук, Т. В. Трощий, О. Ю. Рябець, Г. О. Сабадош ; ХДУХТ ; кер. А. Б. Горальчук. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
147.  642
М74
     Могильный М. П. Стандарт организации (предприятия общественного питания) : обслуживание официантами (разработка правил, инструкций и регламентов) : учеб. пособие / М. П. Могильный, Н. П. Башкатова, А. Ю. Баласанян. – М. : ДеЛи принт, 2009. – 282 с.
              Кільк. прим. :  1 
148.  642.09
О-13
     Обгрунтування та розробка асортименту і технології продукції для мереж закладів ресторанного господарства (ЗРГ) [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Л. М. Крайнюк, Л. О. Касилова, М. Б. Колеснікова [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Л. М. Крайнюк. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
149.  642.5
Я85
     Ястина Г. М. Проектирование предприятий общественного питания с основами AutoCAD : учебник / Г. М. Ястина, С. В. Несмелова. – СПб. : Троицкий мост, 2012. – 288 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ТОВАРОЗНАВСТВО
150.  65.018
Т50
     Товарознавча оцінка якості продукців із білих коренеплодів. Дослідження зміни якості продуктів із білих коренеплодів під час зберігання [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Л. П. Малюк, В. О. Потапов, Л. А. Скуріхіна [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Л. П. Малюк. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ПОЛІГРАФІЯ
151.  655
С79
     Стефанов С. Полиграфия от А до Я : энциклопедия / С. Стефанов ; под ред. Ю. С. Стефановой. – М. : ЛИБРОКОМ, 2013. – 560 с.
              Кільк. прим. :  1 
    БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
152.  8341
 
     Жолнер І. В. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит” денної та заочної форм навчання / І. В. Жолнер, О. С. Щербина, С. М. Ніколаєнко. – К. : НУХТ, 2013. –  23 с.
              Кільк. прим. :  20 
153.  657.1
У31
     Удосконалення управління виробництвом безалкогольних напоїв шляхом використання сучасних інформаційних технологій в обліковому процесі [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Н. В. Гордополова, І. В. Мельничук, В. І. Волинець [та ін.] ; ТНЕУ ; кер. Н. В. Гордополова. – Тернопіль, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
154.  8342
 
     Луцька Т. В. Потенціал та розвиток підприємства : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання / Т. В. Луцька. – К. : НУХТ, 2013. – 26 с.
              Кільк. прим. :  20 
155.  8340
 
     Мостенська Т. Л. Капітал підприємств : формування та використання : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” денної та заочної форм навчання / Т. Л. Мостенська, І. А. Бойко. – К. : НУХТ, 2013. – 79 с. 
              Кільк. прим. :  15 
    ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
156.  661.1
С30
     Бунько В. Я. Тепломасообмін процесів отримання та використання мінеральних добрив, капсульованих водною суспензією плівкоутворювача : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Бунько Василь Ярославович ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
157.  66
Л32
     Лащинский А. А. Конструирование сварных химических аппаратов : справочник / А. А. Лащинский ; под ред. А. Р. Толчинского. – 2-е изд., стер. – М. : Альянс, 2013. – 384 с.
              Кільк. прим. :  1 
158.  661
М86
     Мочальник И. А. Основы технологии и продукция химической   промышленности : учеб. пособие / И. А. Мочальник. – Минск : Мисанта, 2012. –   175 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    РІДКІ ПАЛИВА
159.  662.754
Р65
     Розробка та створення енергозберігаючої технології безперервного отримання біодизелю [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Г. С. Столяренко, С. П. Орлов, С. Л. Ющенко [та ін.] ; ЧДТУ ; кер. Г. С. Столяренко. – Черкаси, 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ПРОМИСЛОВІ ПРОЦЕСИ ФЕРМЕНТАЦІЇ
160.  663.15
Р65
     Розробка та випробування технології комплексної трансформації вуглеводів рослинної сировини у біоетанол [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / ДУ „ІХБГ НАНУ” ; кер. С. П. Циганков. – К., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ВИНОРОБСТВО
161.  663.223
Д70
     Дослідити закономірності формування якості вин, насичених діоксидом вуглецю, і науково обгрунтувати удосконалення технології їхнього виробництва [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. Загойко, О. Макаров, Б. Паршин [та ін.] ; НІВіВ „Магарач” ; кер. В. Загоруйко, О. Макаров. – Ялта, 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1    
162.  663.2
М34
     Матчина І. Г. Вивчити закономірності ринкової пропозиції, попиту на продукцію з метою створення економіко-правових механізмів формування ринку винопродукції України в умовах глобалізації світового ринку вина [Електронний ресурс] : звіт НДР / І. Г. Матчина, Д. Б. Волинкіна, Т. І. Клепайло ; НІВіВ „Магарач” ; кер. А. М. Авідзба. – Ялта, 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
163.  663.252
Р65
     Розробити методологію ендогенного і екзогенного каталізу при формуванні, дозріванні і стабілізації вин різного типу [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. О. Загоруйко, В. Г. Гержикова, Г. Г. Валуйко, О. В. Остроухова ; НІВіВ „Магарач” ; кер. В. О. Загоруйко, В. Г. Гержикова. – Ялта, 2011.– CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
164.  663.221
Р65
     Розробити нові енергозберігаючі технології виробництва тихих вин з комплексним використанням нових матеріалів, препаратів мікроорганізмів, технологічного обладнання й системи ТХК [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. Г. Гержикова, С. А. Кишковська, І. В. Керчеков [та ін.] ; НІВіВ „Магарач” ; кер. В. Загоруйко. – Ялта, 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
165.  663.252
Р65
     Розробити технологію одержання активного вугілля з відходів виноградно-виноробного виробництва [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. О. Загоруйко, В. О. Виноградов, І. В. Кречетов [та ін.] ; НІВіВ „Магарач” ; кер. В. О.Загоруйко. – Ялта, 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
166.  663.252
Р65
     Розробити технологію отримання виноградних зернят із виноградних вичавків, поліфенольних концентратів із виноградних зернят, харчових продуктів на їх основі та виноградної олії з підвищеною біологічною цінністю [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ю. Огай, Л. Соловйова, М. Ткаченко [та ін.] ; НІВіВ ; кер. Ю. О. Огай. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
167.  663.258
Р65
     Розробити систему ідентифікації і визначення енергетичної цінності винопродукції [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. Гержикова, Н. Анікіна, А. Яланецький [та ін.] ; НІВіВ „Магарач” ; кер. В. Гержикова. – Ялта, 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
168.  630.325
Р65
     Розроблення способу лікування хвороби вин "мишачий тон" на основі препаратів рослинного походження [Електронний ресурс] : звіт НДР / О. С. Луканін, С. І. Байлук, В. П. Омельчук [та ін.] ; НААНУ ; кер. О. С. Луканін. – К., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
169.        663.25
С78
     Створити наукові основи систематики мікроорганізмів виноробства [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / С. Кишковська, Н. Бур’ян, Т. Скорікова [та ін.] ; НІВіВ „Магарач” ; кер. С. Кишковська. – Ялта, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ВИРОБНИЦТВО ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ
170.  633.051
Б67
     Біохімічне обгрунтування створення напоїв типу бальзам на основі рослинної сировини півдня України [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. М. Єжов, А. Є. Палій, Н. В. Толкачова [та ін.] ; НБС-ННЦ ; кер. В. М. Єжов. – Ялта, 2010. –  CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
171.  663.241
В41
     Вивчити вплив складу вихідної сировини, режимів та параметрів її переробки на якісні показники продуції коньячного виробництва [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. Загоруйко, А. Яланецький, О. Василик [та ін.] ; НІВіВ „Магарач” ; кер. В. Загоруйко. – Ялта, 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
172.  663.5
П80
     Производство водок и ликероводочных изделий : учеб. пособие / И. И. Буравчевский, Р. А. Зайнуллин, Р. В. Кунакова [и др.]. – М. : ДеЛи принт, 2009. –     324 с. 
              Кільк. прим. :  1 
173.  663.5
И46
     Ильина Е. В. Технология и оборудование для производства водок и ликероводочных изделий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Ильина, С. Ю. Макаров, И. Л. Славская. – М. : ДеЛи принт, 2010. – CD-R. – название с диска.
              Кільк. прим. :  1 
174.  663.5
П53
     Полыгалина Г. В. Аналитический контроль производства водок и ликероводочных изделий / Г. В. Полыгалина. – М. : ДеЛи принт, 2006. – 646 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ВИРОБНИЦТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
175.  663.6
В39
     Вєтров Д. І. Удосконалення технології водопідготовки для приготування напоїв з чайної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Вєтров Дмитро Ігорович ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 19 с.
              Кільк. прим. :  1 
176.  663.6
К56
     Коваленко І. В. Розробка технології водопідготовки для виробництва напоїв для спортсменів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Коваленко Ірина Вікторівна ; Одес. нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
177.  663.81
Н34
     Наукове обгрунтування технології структурованої продукції з капсульною структурою на основі концентратів соків [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Є. П. Пивоваров, М. Б. Колеснікова, А. Ю. Нагорний [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Є. П. Пивоваров. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ
178.  664
В24
     Введение в технологию продуктов питания : лаб. практикум : учеб. пособие / Н. Г. Кульнева, В. А. Голыбин, Ю. И. Последова, В. А. Федорук. –  СПб. : Троицкий мост, 2012. – 120 с.
              Кільк. прим. :  1 
179.  664
В24
     Введение в технологии продуктов питания : учеб. пособие / И. С. Витол, В. И. Горбатюк, Э. С. Горенков [и др.] ; под ред. А. П. Нечаева. – М. : ДеЛи плюс, 2013. – 720 с.
              Кільк. прим. :  1 
180.  664
К17
     Калошин Ю. А. Физико-механические свойства сырья и готовой продукции : учеб. пособие / Ю. А. Калошин, Ю. М. Березовский, Л. В. Верняева ; под ред. Ю. А. Калошина. – М. : ДеЛи принт, 2011. – 176 с. 
              Кільк. прим. :  1 
181.  664.013
Н73
     Новітні енергетично ефективні харчові технології та нанотехнології в АПК [Електронний ресурс] : звіт НДР / О. Бурдо, І. Безбах, С. Буйлов [та ін.] ; ОНАХТ ; кер. О. Г. Кудашев. – О., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
182.  664.022
О-41
     Одержання харчових біологічно-активних добавок за допомогою субкритичної води [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. Ф. Дмитрук, В. І. Рибаченко, Т. В. Крюк [та ін.] ; ДонНУЕТ ; кер. О. Ф. Дмитрук. – Донецьк, 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
183.  664
Р36
     Рекомендации по иследованию высокого давления и субкритической воды в пищевых технологиях [Электронный ресурс] : отчет НИР (заключительный) / В. А. Сукманов, И. Б. Левит, Ю. Н. Петрова [и др.] ; ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского ; рук. В. А. Сукманов. – Донецк, 2011. – CD-R. – название с диска.
              Кільк. прим. :  1 
    ПЕРЕРОБКА ЦУКРУ
184.  664.14
К89
     Кузнецова Л. С. Производство мармеладо-пастильных изделий / Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. – М. : ДеЛи плюс, 2012. – 246 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЇСТІВНІ ЖИРИ ТА МАСЛА
185.  664.3
З-17
     Зайцева Л. В. Транс-изомеры жирных кислот : история вопроса, актуальность проблемы, пути решения : монография / Л. В. Зайцева, А. П. Нечаев, В. В. Бессонов. – М. : ДеЛи плюс, 2012. – 56 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ХЛІБОПЕКАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО
186.  664.64
В43
     Використання нового виду плівкового матеріалу для комбінованої упаковки харчових продуктів [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / А. А. Дубініна, Т. М. Летута, С. О. Ленерт, О. С. Круглова ; ХДУХТ ; кер. А. А. Дубініна. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
187.  664.665
В25
     Вдосконалення технологій хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів з залученням нових видів сировини та добавок [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Г. М. Лисюк, О. М. Постнова, О. В. Самохвалова [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Г. М. Лисюк. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
188.  664.64.016
П48
     Покращення якості продукції з бісквітного тіста [Електронний ресурс] : звіт про НДР (заключний) / Ю. М. Хацкевич, Г. А. Селютіна, Н. І. Черевична [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Ю. М. Хацкевич. – Х., 2012. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
189.  664.683
Р65
     Розробка проекту нормативно-технічної документації на пиріжки смажені з дріжджового тіста [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / О. І. Черевко, В. І. Маяк, О. А. Маяк [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. О. І. Черевко. – Х., 2012. – CD-R. – назва з етикетки диску.
              Кільк. прим. :  1 
    КРУПЯНЕ ВИРОБНИЦТВО
190.  664.7
М81
     Мосієнко Г. А. Удосконалення режимів та будови високопродуктивних круповідділювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Мосієнко Гарій Анатолійович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    КОНСЕРВУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
191.  664.8
Д27
     Дейниченко Г. В. Розробка проекту нормативної документації на сушене м’ясо мідії [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Г. В. Дейниченко, Д. В. Горєлков, І. В. Золотухіна ; ХДУХТ ; кер. Г. В. Дейниченко. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
192.  664.9
З-84
     Зонин В. Г. Современная технология мясных консервированных продуктов / В. Г. Зонин. – СПб. : Профессия, 2008. – 224 с. 
              Кільк. прим. :  1 
193.  664.856
Н34
     Наукове обгрунтування технології желейних виробів на основі високоетерифікованого пектину з додаванням добавок, що якісно змінюють функціональні властивості [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ф. В. Перцевий, Ю. О. Савгіра, Н. В. Камсуліна [та ін.] ; ХДУХТ ; кер. Ф. В. Перцевий. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
194.  664.8
О-40
     Одарченко А. М. Розвиток наукових основ формування якості харчових продуктів при консервуванні холодом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.13 / Одарченко Андрій Миколайович ; Одес. нац. акад. харч. техн. – О., 2014. – 36 с.
              Кільк. прим. :  1 
195.  664.8
С30
     Семенов Г. В. Вакуумная сублимационная сушка / Г. В. Семенов. – М. : ДеЛи плюс, 2013. – 264 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПЕРЕРОБКА РИБИ ТА РИБНИХ ПРОДУКТІВ
196.  664.95
В20
     Васюкова Г. Т. Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності : навч. посіб. / Г. Т. Васюкова, Л. П. Ющенко. – К. : Кондор, 2011. – 96 с.
              Кільк. прим. :  1 
197.  664.95
Н63
     Николаенко О. А. Методы исследования рыбы и рыбных продуктов : учеб. пособие / О. А. Николаенко, Ю. В. Шокина, В. И. Волченко. – СПб. : ГИОРД, 2011. – 176 с. 
              Кільк. прим. :  1 
198.  664.951
Н34
     Научное обоснование технологии структурированной продукции с капсульной структурой с использованием ионотропного гелеобразования [Электронный ресурс] : отчет НИР (заключительный) / Е. П. Пивоваров, П. П. Пивоваров, О. А. Гринченко [и др.] ; ХГУПТ ; рук. Е. П. Пивоваров. – Х., 2011. –    CD-R. – название с диска.
              Кільк. прим. :  1 
199.  664.95
С21
     Сафронова Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности : учебник / Т. М. Сафронова, В. М. Дацун, С. Н. Максимова. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань, 2013. – 336 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ОЛІЇ. ЖИРИ
200.  665.117
Е45
     Екстракція етанолом сирого ядра насіння соняшнику для забезпечення ефективного використання знежиреного продукту в харчуванні людини [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Ф. Гладкий, О. Литвиненко, А. Котелевська [та ін.] ; ХТУ ХПІ ; кер. Ф. Гладкий. – Х., 2011. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
201.  665.3
Л12
     Лабораторный практикум по технологии отрасли (производство растительных масел) / Л. А. Мхитарьянц, Е. П. Корнена, Е. В. Мартовщук, Е. В. Лисовая ; под ред. Е. П. Корненой. – СПб. : ГИОРД, 2013. – 224 с.
              Кільк. прим. :  1 
202.  668.53
Н34
     Наукове обгрунтування виробу антиоксидантів для стабілізації нетрадиційних олій від окислювальної деструкції [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Л. Кричковська, Т. Зекнова, Є. Мірошник [та ін.] ; НТУ ХПІ ; кер. Л. Кричковська. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
203.        665.3
П78
     Провести дослідження і розробити технологію екстракції олії із рослинного насіння етанолом взамін вуглеводневого розчинника з метою одержання високоякісних олій та білкових харчових продуктів на основі поглибленої переробки насіння олійних культур [Електронний ресурс] : звіт НДР / П. Ф. Петік, В. О. Голодняк, І. М. Демидов [та ін.] ; УкрНДІОЖ НААНУ ; кер. П. Ф. Петік. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
204.  665.3
Т33
     Теоретичні та експериментальні дослідження кінетики окислення олій та жирів, розробка системи показників оцінки і методів визначення зі створення уніфікованої системи одиниць вимірювання [Електронний ресурс] : звіт НДР / В. О. Голодняк, І. М. Демидов, О. М. Півень [та ін.] ; УкрНДІОЖ НААНУ ; кер. П. Петік. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
205.  665.1
Т33
     Теоретично обгрунтувати та провести дослідження структурно-механічних властивостей жирових композицій з метою теоретичного обгрунтування методів створення харчових продуктів з підвищеними поживними властивостями [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / В. Голодняк, І. Демидов, З. Федякіна [та ін.] ; УкрНДІОЖ НААНУ ; кер. П. Петік. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
206.  665.5
К82
     Кривова А. Ю. Технология производства парфюмерно-косметических продуктов : учебник / А. Ю. Кривова, В. Х. Паронян. – М. : ДеЛи принт, 2009. – 668 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ПРОМИСЛОВІСТЬ ВЯЖУЧИХ
207.  666
С16
     Сальник В. Г. Фізико-хімічні фактори структуроутворення та інтенсифікації лиття виробів з будівельного фарфору : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.11 / Сальник Валерій Григорович ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – К., 2013. – 42 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ХІМІКАТІВ
208.  668.53
О-13
     Обгрунтування фізико-хімічних взаємовідносин компонентів в емульсійній формі препаратів для захисту та стабілізації росту нaсіння [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / Л. Кричковська, Т. Зекунова, Є. Мірошник, Л. Мироненко ; НТУ ХПІ ; кер. Л. Кричковська. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
    ТЕХНІКА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ
209.  681.5
Д81
     Дудник А. О. Автоматизоване керування процесом вирощування томатів у теплицях з прогнозування зовнішніх природних забруднень : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Дудник Алла Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2014. – 180 с. 
              Кільк. прим. :  1 
210.  681.5
Д81
     Дудник А. О. Автоматизоване керування процесом вирощування томатів у теплицях з прогнозування зовнішніх природних забруднень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Дудник Алла Олексіївна ; НУХТ. – К., 2014. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  2 
211.  681.5
О-97
     Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления : теория, применение моделирование в Matlab : учеб. пособие / А. Ю. Ощепков. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань, 2013. – 208 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЦТВО
212.  685.3
М91
     Мурженко В. С. Удосконалення методу автоматизованого проектування схем розкрою рулонних матеріалів для групових деталей взуття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.18 / Мурженко Владислав Сергійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К., 2013. – 24 с.
              Кільк. прим. :  1 
    КРЕСЛЕННЯ
213.  744
Л37
     Левицкий В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей : учебник / В. С. Левицкий. – 9-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2009. –      435 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МОВИ
214.  811.111
Б53
     Беседина Н. А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей : профессиональный курс : учеб. пособие / Н. А. Беседина, В. Ю. Белоусов. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Лань, 2013. – 352 с.
              Кільк. прим. :  1 
215.  81
Г17
     Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. пособие / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 336 с.
              Кільк. прим. :  1 
216.  81.24
К65
     Концептуальні положення методичної парадигми формування іншомовної професії комунікативної компетенції (з використанням сучасних інтерактивних технологій) [Електронний ресурс] : звіт НДР (заключний) / С. І. Буданов, А. О. Борисова, І. В. Удовенко, А. О. Колесник ; ХДУХТ ; кер. С. І. Буданов. – Х., 2010. – CD-R. – назва з диску.
              Кільк. прим. :  1 
217.  8344
 
     Методичні вказівки для занять з української мови на матеріалах текстів з соціології для іноземних студентів II-III курсів / НУХТ. – К. : НУХТ, 2010. – 61 с. –(дарча).
              Кільк. прим. :  20
218.  8345
 
     Методичні вказівки для занять з української мови на матеріалах текстів з історії України для іноземних студентів II-III курсів / НУХТ. – К. : НУХТ, 2010. – 109 с. –(дарча).
              Кільк. прим. :  3 
219.  811.111
Ш24
     Шапран Л. Ю. Англійська мова : підручник / Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, Г. А. Чередніченко. – 2-ге вид. – К. : Фірма "Інкос", 2012. – 540 с.
              Кільк. прим. :  4 
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.            Chemical & engineering news. № 9 (3 march), № 10 (10 march), № 11 (17 march), № 12 (24 march). – Washington, 2014. – дарчий. 
2.            Economics & sociology : Journal of Cereal Science. Vol. 5. № 1. – Kyiv-Ternopil : Krok, 2012. – дарчий.
3.            Автоматика и телемеханика : РАН. № 2 / РАН. – М. : Наука, 2014. 
4.            Proceedings of the National Aviation University : scientific journal. № 4 (57) / National Aviation University ; Ministry education and science of Ukraine. – Kyiv : NAU, 2013. – дарчий. 
5.            National university of food technologies. The Second North and East European Congress on Food (NEEFood-2013) = Другий північно- та східно-європейський конгрес з харчової науки (NEEFood-2013), 26-29 may 2013 : programme / National university of food technologies. – К. : NUFT, 2013. – дарчий. 
6.            Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : содерж., формы и методы обуч. в высш. шк. № 1,  № 2  / МОН РФ, ФИРО. – М. : ФИРО, 2014. 
7.            Банківська справа : наук.-практ. вид. № 1-2 (121). – К. : Т-во "Знання", 2014. 
8.            Безпека життєдіяльності. № 3. – К. : Основа, 2014. 
9.            Безпека праці на виробництві : практикум : всеукр. профілакт.-практ. журн. для кер. п-в та служб охорони праці. № 4 (52) / засновник : ТОВ "Ред. журн. "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2014. 
10.          Библиотеки учебных заведений : науч.-метод. журн. Вехи российской истории. Вып. 8. Ч. 1 (52) : Л. Н. Толстой как мыслитель. Указатель литературы / издатель : ИП Н. В. Бугакова. – М. : ООО "РЕЙНИР", 2014. 
11.          Библиотеки учебных заведений : науч.-метод. журн. Вехи российской истории. Вып. 9. Ч. 2 (53) : Л. Н. Толстой как мыслитель. Указатель литературы / издатель : ИП Н. В. Бугакова. – М. : ООО "РЕЙНИР", 2014. 
12.          Библиотеки учебных заведений : науч.-метод. журн. Вехи российской истории. Ч. 1 (54) : Военачальники России. Указатель литературы / издатель : ИП Н. В. Бугакова. – М. : ООО "РЕЙНИР", 2014. 
13.          Биотехнология : теорет. и науч.-практ. журн. № 6 / учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.". – М. : Чехов. ПК, 2013. 
14.          Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. № 3 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. – К. : Аванпост-прим, 2014. 
15.          Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 4 / засн. : Держ. акад. кер. кадрів і мистецтва. – К. : ДАККіМ, 2013. 
16.          Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. № 1 (63) / засн. : Нац. парлам. б-ка України. – К. : Нац. парлам. б-ка Укр., 2014. 
17.          Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 2-3 : Нотаріат в Україні / засн. : Ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2014. 
18.          Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiсяч. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 3, № 4 / засн. : НАН України ; вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2014. 
19.          Винахiдник i рацiонализатор : наук.-попул. iлюстр. журн. № 1. – К. : Блiц-iнформ, 2014. 
20.          Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 2 (211) / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2014. 
21.          ВиноГрад : галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 1-2. – К. : ТОВ Друкарня Літера, 2014. 
22.          Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 1 / учредитель : ООО Пищепромиздат. – М. : ООО Репроцентр, 2014. 
23.          Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. № 1 (52) / засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін. – К. : Пед. преса, 2014. 
24.          Вища школа : наук.-практ. вид. № 2 (116) / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. – К. : АТ Віпол, 2014. 
25.          Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2014. 
26.          Вісник Національного авіаційного університету : наук. журн. № 2 (55) / Нац. авіац. ун-т. – К. : НАУ, 2013. – дарчий. 
27.          Вісник Національного банку України : наук.-практ. журн. № 3 (217) / Нац. банк України. – К. : РПВ НБУ, 2014. 
28.          Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 3 (141) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2014. 
29.          Гастрономъ : ежемес. журн. № 3 (146). – М. : ООО Бонниер Пабликейшенз, 2014. 
30.          Гостиница и ресторан : бизнес и управление : журн. для проф. № 8 (111). – М. : ООО Изд-во Хоспитэли, 2013. 
31.          Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 1 / учредитель : ООО ИнтелЦентр. – К. : ООО Академпресс, 2014. 
32.          Дiловий вiсник : журн. Торг.-пром. палати України. № 2 (237), № 3 (238). – К. : Ф-ка друк. реклами, 2014. 
33.          Держзакупівлі : щомісяч. спец. журн. № 4 : Типові порушення та адміністративна відповідальність членів комітету / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. – К. : МЦФЕР-Україна, 2014. 
34.          Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2. : Технiка. Промисловість. Сiльське господарство. № 1  / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2014. 
35.          Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 1  / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. В. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2014. 
36.          Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 2 (80) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2014. 
37.          Довідник кадровика : щомісяч. спеціаліз. журн. № 3 / М-во соц. політики України. – К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2014. 
38.          Довідник секретаря та офіс-менеджера : щомісяч. проф. журн. № 3 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна". – К. : Аванпост-прим, 2014. 
39.          Довкілля та здоров'я : наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 1 (68) / засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, Укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія". – К. : Преса України, 2014. 
40.          Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 3 (233), № 4 (234). – К. : Преса України, 2014. 
41.          Економiка. Фiнанси. Право : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 4 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2014. 
42.          Економiст : наук. та громад.-політ. журн. № 2 (328), № 3 (329) / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2014. 
43.          Економіка і управління : погляд молоді : зб. матеріалів IV Всеук. наук. студент. конф., 1-2 березня 2012 р. Т. 1 / ДонНУЕТ, Ін-т екон. і упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – обмінний фонд. 
44.          Економіка і управління : погляд молоді : зб. матеріалів IV Всеук. наук. студент. конф., 1-2 березня 2012 р. Т. 2 / ДонНУЕТ, Ін-т екон. і упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – обмінний фонд. 
45.          Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-7 грудня 2010 р. Т. 1 / ДонНУЕТ, Ін-т екон. і упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – обмінний фонд. 
46.          Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1-7 грудня 2010 р. Т. 2 / ДонНУЕТ, Ін-т екон. і упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – обмінний фонд. 
47.          Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 1 (21) / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ. – О. : ОНАХТ, 2014. 
48.          Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 1 / засн. : Харків. політех. ін-т. – Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2014. 
49.          Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. № 1 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов. – М. : Изд-во Красная Звезда, 2014
50.          Журнал прикладной химии. Т. 86. № 12 / учредитель : РАН. – С.Пб. : Наука, 2013. 
51.          Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 3 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2014. 
52.          Зерно i хлiб : журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 2 (74) / співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін. – К. : КП "РВЦ "ЗIХ", 2014. 
53.          Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.- виробн. журн. № 1 (53) / засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол. – О. : ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2014. 
54.          Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 56.  № 12 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2013. 
55.          Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. Т. 57.  № 1 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2014. 
56.          Инновации в образовании. № 2, № 3 / учредитель : Соврем. гуманит. акад. – М. : ГУП МО Колом. тип., 2014. 
57.          Інтегровані технології та енергозбереження : зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 1 / Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. 
58.          Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 2 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2014. 
59.          Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки України. № 7-8-9. – К. : Пед. преса, 2014. 
60.          ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.-техн. журн. № 3 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – К. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, 2014. 
61.          Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 3 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім, 2014. 
62.          Кибернетика и системный анализ : междунар. науч.-теорет. журн. Т. 48. № 2 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К, 2014. 
63.          Кодекси України. № 3. – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2014. 
64.          Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 2, № 3 / учредители : Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. – М. : ЗАО "Динамо", 2014. 
65.          Компьютеры, сети, программирование. № 2 / учредитель С. Р. Лищук. – К., 2014. 
66.          Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 1, № 2. – М. : ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2014. 
67.          Країна знань : наук.-попул. журн. № 3 (100) / засн. : Громад. орг. "Наук.-освітня спілка "Майбутнє". – К. : Наук.-освітня спілка "Майбутнє", 2014. 
68.          Лiтопис журнальних статей : держ. бiблiограф. покажч. України. № 3, № 4 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Кн. палата України, 2014. 
69.          Літопис авторефератів дисертацій : держ. бібліограф. покажч. України. № 4. Ч. 1, № 4. Ч. 2 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2013. 
70.          Літопис книг : держ. бібліограф. покажч. України. № 3, № 4 / Кн. палата України. – К. : Кн. палата України, 2014. 
71.          Логистика=Logistics : ежекв. журн. № 2 / учредитель : Координац. совет по логистике, Ассоц. "ЮНИСКАН", Ассоц. "СОЮЗУПАК". – М. : ООО Журн. "Тара и упаковка", 2014. 
72.          Людина i праця : щомісяч. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України.   № 2, № 3 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". – К. : Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2014. 
73.          Маркетинг и реклама : укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 2-3 (209-210) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2014. 
74.          Масла и жиры. № 1-2. – 2014. 
75.          Масложировая промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 1, № 2 / учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть". – М. : ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2014. 
76.          Матеріали Міжнародної українсько-японської конференції з питань науково-промислового співробітництва : 24-25 жовтня 2013 р., Одеса / ОНПУ. – О. : ОНПУ, 2013. – дарчий. 
77.          Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 2 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. – М. : ИД Панорама, 2014. 
78.          Микробиология. Т. 83. № 1 / РАН. – М. : Наука, 2014. 
79.          Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : единствен. всерос. информ.-аналит. и практ. двухмес. журн. № 1 / учредитель : Изд. дом "Холодильная техника". – М. : ООО Петровский парк, 2014. 
80.          Мир продуктов : информ.- аналит. изд. № 2 (101) / учредитель и изд. : РИА Марк Пак. – К. : ТОВ Софія- А, 2014. 
81.          Мир туризма : искусство отдыха и путешествий. № 1 / учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма". – К. : Слон, 2014. 
82.          Мировая экономика и международные отношения. № 2 / РАН. – М. : Наука, 2014. 
83.          Міжнародний туризм : журн. про мандрівки та відпочинок. № 2 (116) / засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – К. : Вид. дім "Рема-Принт", 2014. 
84.          Молочная индустрия : науч.-практ. журн. № 2 / РИА "Марко Пак". – К. : ООО "София-А", 2013. 
85.          Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 2, № 3 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : А/О "Росмясомолпром", 2014. 
86.          Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 1, № 2, № 3 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2014. 
87.          Мясное дело : ежемес. произв.-практ. журн. № 10 (138) / учредитель : ЧП "Корсар". – К. : ООО Футари-Принт, 2013. 
88.          Мясной бизнес : ежемес. науч.-практ. журн. № 3 (131), № 4 (132) / изд. : ООО Биопром. – К. : Аванпост-Прим, 2014. 
89.          Мясные технологии : специализир. журн. № 1 (133), № 2 (134 / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2014. 
90.          Надзвичайна ситуацiя. № 3 (196). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2014. 
91.          Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation : междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 3 (32) / учредитель и изд. : К. В. Конева, Н. И. Ящук. – К. : ПП Р.К.Майстер-Принт, 2014. 
92.          Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 3 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2014. 
93.          Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 2, № 3 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2014. 
94.          Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 52 / НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. 
95.          Незалежний аудитор : часоп. № 3 (26) / засн. і вид. : ТОВ "Вид-ва "СОВА". – К. : Новий друк, 2014. 
96.          Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 3 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – К. : Вид-во "КВІЦ", 2014. 
97.          Освіта України. Спецвипуск газети. № 3 (15). – 2014. 
98.          Отельер & ресторатор. № 1 (39) / изд. : ЧП "VIP-Отельер". – К. : ООО "Смарт Секьюрити Украина", 2014. 
99.          Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 12 (271) / Держ. упр. справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2014. 
100.             Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 20, № 21, № 22,       № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29. / М-во юстиції України. – К. : Право, 2014. 
101.             Охорона праці : наук.-виробн. щомісяч. журн. № 3 (237) / Ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2014. 
102.             Переработка молока : специализир. журн. № 1 (172), № 2 (173) / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2014. 
103.             Пиво и напитки : безалк. и алког., соки, вино. № 1 / учредитель : ООО "Пищепрмиздат". – М. : Пищ. пром-сть, 2014. 
104.             Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 2, № 3 / учредитель : Труд. кол. ред. журн. – М. : Питание и о-во, 2014. 
105.             Пищевые ингредиенты : сырьё и добавки : науч.-теорет. и произв. журн. № 1                     / учредитель : ООО"Пищепромиздат". – М. : ООО Пищепроиздат, 2014. 
106.             Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.-практ. госп.-прав. журн. № 2 (218) / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн, 2014. 
107.             Право України : юридич. журн. № 1, № 2 / М-во юстиції України. – К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2014. 
108.             Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 2,  № 3. – М. : ООО "Научтехмаш", 2014. 
109.             Проблеми тертя та зношування = Problems of friction and wear : наук.-техн. журн. № 1 (62) / Нац. авіац. ун-т. – К. : НАУ, 2014. – дарчий. 
110.             Проблемы управления и информатики : междунар. науч.-техн. журн. № 2 / НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова и др. – К., 2014. 
111.             Продовольча індустрія АПК : наук.-практ. журн. № 1 / НУБіП ПП "Видавниче представництво "Паралель". – К. : Паралель, 2014. 
112.             Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 3 (111), № 4 (112) / изд. : ООО БИОПРОМ. – К. : Футари-Принт, 2014. 
113.             Промислова безпека. № 3 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2014. 
114.             Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 2. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2014. 
115.             Республиканская конференция молодых ученых "Наука. Образование. Молодежь" : 18-19 апреля 2013 г., Алматы / Алмат. технол. ун-т (АТУ). – Алматы : АТУ, 2013. – дарчий. 
116.             Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 3 (111), № 4 (112) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : ООО "Бизнес-Логика", 2014. 
117.             Реферативный журнал : вып. свод. тома. 19. Химия. № 1. / ВИНИТИ. – 2014. - CD.- название с диска.
118.             Реферативный журнал : вып. свод. тома. 20. Экономика промышленности.                             № 1. / ВИНИТИ. – 2014. - CD. - название с диска.
119.             Реферативный журнал : отдельн. вып. 38. Оборудование пищевой промышленности.  № 1. / ВИНИТИ. – 2014. - CD. - название с диска.
120.             Российский продовольственный рынок = Russian food & drinks market magazine : рекламн. спец. информ.-аналит. журн. № 1 (141) / учредитель : ООО RFDM. – СПб. : AS Uniprint, 2014. 
121.             САПР и графика. № 2, № 3 / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". – М. : КомпьютерПресс, 2014. 
122.             Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. – М. : Сахинформ, 2014
123.             Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть : щокв. наук.-вироб. журн. № 1 (86) / засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. – Х. : Форт, 2014. 
124.             Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 2 (919), № 3 (921) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". – М. : Вива-Стар, 2014. 
125.             Сыроделие и маслоделие : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредитель : Ред. журн. "Молочная пром-сть". – М. : Сыроделие, 2014. 
126.             Тара и упаковка : ил. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 1 (139). – М. : ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2014. 
127.             Техника и технология пищевых производств : науч.-техн. журн. № 1 (32) / МОРФ, Кемеров. технол. ин-т пищ. пром-сти. – Кемерово : КТИПП, 2014. 
128.             Турбизнес : для профессионалов. № 1 (301). – М. : ООО Турбизнес, 2014. 
129.             Украинский химический журнал.: ежемес. науч. журн. Т. 80. № 3-4 / Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. – К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2014. 
130.             Україна : аспекти працi.: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 2 / засн. : Фiрма "Праця". – К. : Праця, 2014. 
131.             Упаковка : журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 2 / засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК". – К. : ДП Експрес-Полiграф, 2014. 
132.             Управление качеством : ежемес. произв.-техн. журн. № 2 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". – М., 2014
133.             Управление персоналом : практ. журн. № 3 (246), № 4 (247) / изд. : Н. Осейко. – К., 2014.
134.             Управляющие системы и машины (УСиМ) : междунар. науч. журн. № 1 (249) / НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – К. : Ин-т кибернетики НАН Украины, 2014. 
135.             Фінансовий контроль : всеукр. наук.-практ. журн. № 3 (98) / засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін. – К. : ТОВ Параміда, 2014
136.             Харчова наука і технологія : щокв. наук.-вироб. журн. Одеської нац. акад. харч. технол. № 4 (25). – О. : Євротойз, 2013.
137.             Химия растительного сырья : журн. теорет. и прикл. исслед. № 3, №4 / осн. : Рос. фонд фунд. исслед. ; АГУ, ИХХТ СО РАН и др. – Барнаул : Алтай. гос. ун-т, 2013. 
138.             Хлебопекарское и кондитерское дело : произв.-практ., рекламн. журн. № 1 (52) / учредитель и изд. : ЧП Корсар. – К. : ЧП Корсар, 2014. 
139.             Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 2, № 3 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2014. 
140.             Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 1, № 2 / учредитель : ООО "Инфохолодтех". – М. : Домино, 2014. 
141.             Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 2 (179) / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2014. 
142.             Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 1, № 2 / Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции. – М. : Пищ. пром-сть, 2014
143.             Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 3 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2014. 
144.             Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 2 (98), № 3 (99) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор України, 2014. 
145.             Экология и промышленность : ежекв. науч.-произв. журн. № 1 (38) / учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь. – Х. : Укр ГНТЦ Энергосталь, 2014. 
146.             Электрик : практ. электротехника. № 3 (146) / учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор". – К. : Преса України, 2014. 
147.             Электронные компоненты и системы : массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 2-3 (198-199) / учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS. – К. : ДП ВПЦ "Такі справи", 2014. 
148.             Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит : общегос. науч. произв. и инф. журн. № 2 (120) / учредитель : ООО СВЭКО. – Харьков : БЭТ, 2014. 
149.             XXIV Міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES, 28 жовтня-3 листопада 2013 р., Київ : зб. тез доп. / НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – дарчий.
150.             XXIV Міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES, 28 жовтня-3 листопада 2013 р., Київ : програма / НУХТ. – К. : НУХТ, 2013.- дарчий.


Створено : 24/04/2014 @ 15:59
Оновлено : 25/04/2014 @ 11:37
Категорія :
Сторінка переглянута 927 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх