Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за липень 2013р.
    НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ
1. 001  
П59
      Порев, С. М. Університет і наука. Епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань  : монографія / С. М. Порев. – К. : Хімджест, 2012. – 384 с. – дарча. 
               Кільк. прим. :  2 
    КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ
2. 004.94
К31
     Кашкарьов, А. О. Удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі : дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / Кашкарьов А. О. ; Таврійський держ. агротехнол. унів. – Мелітополь, 2013. – 195 с. 
              Кільк. прим. :  1 
3. 004.94
К31
     Кашкарьов, А. О. Удосконалення інформаційного забезпечення системи керування організаційно-технічним комплексом виробництва комбікормів на основі еталонної моделі : автореф.  дис... канд. техн. наук  : 05.13.07 / Кашкарьов  А.  О.  ; НУХТ.  –  К., 2013.  – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
4. 004
М87
     Мошенський, А. О. Інформаційна технологія прогнозування показників якості радіозв'язку із використанням звітів змагань з радіоспорту : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мошенський А. О. ; НУХТ. – К., 2013. – 16 с. 
              Кільк. прим. :  2 
5. 004
М87
     Мошенський, А. О. Інформаційна технологія прогнозування показників якості радіозв'язку із використанням звітів змагань з радіоспорту : дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мошенський А. О. ; НУХТ. – К., 2013. – 230 с. 
              Кільк. прим. :  1 
6. 004.94
П87
     Птіцина, Л. А.  Формування інформаційного забезпечення в системі управління підприємств хлібопекарської промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Птіцина Л. А. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
7. 004.94
С79
     Птіцина, Л. А. Формування інформаційного забезпечення в системі управління підприємств хлібопекарської промисловості : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Птіцина Л. А. ; Запорізька держ. інж. акад. – Запоріжжя, 2013. – 271 с.
              Кільк. прим. :  1 
8. 004.65
Х21
     Харкянен, О. В. Інформаційна підтримка прийняття рішень в задачах планування багатономенклатурного харчового підприємства : дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Харкянен О. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 144 с. 
              Кільк. прим. :  1 
9. 004.65
Х21
     Харкянен, О. В. Інформаційна підтримка прийняття рішень в задачах планування багатономенклатурного харчового підприємства : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Харкянен О. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 24 с.
             Кільк. прим. :  1 
    УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ
10. 005.21
П2z2
     Пащенко, О. П. Стратегічне управління розвитком молокопереробних підприємств : автореф. канд.. екон. наук: 08.00.04 / Пащенко О. П. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
11. 005.21
П22
     Пащенко, О. П. Стратегічне управління розвитком молокопереробних підприємств : дис… канд.. екон. наук : 08.00.04 / Пащенко О. П. ; НУХТ. – К., 2013. – 268 с. 
              Кільк. прим. :  1 
12. 005.3
С79
     Стешенко, Л. І.  Результативність та ефективність діяльності підприємств харчової промисловості : дис… канд.. екон. наук : 08.00.04 / Стешенко Л. І. ; НУХТ. – К., 2012. – 210 с. 
              Кільк. прим. :  1 
13. 005.3
С79
     Стешенко, Л. І. Результативність та ефективність діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис… канд.. екон. наук : 08.00.04 / Стешенко Л. І. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  2 
14. 005.9
Ш35
     Швець, І. Б. Комплексна оцінка якості управління персоналом : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – 159 с. – дарча. 
                Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
15. 330.13
К88
     Кудренко, Н. В. Шляхи підвищення економічної ефективності функціонування підприємств комбікормової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кудренко Н. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
16. 330.13
К88
     Кудренко, Н. В. Шляхи підвищення економічної ефективності функціонування підприємств комбікормової промисловості : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кудренко Н. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 215 с.
              Кільк. прим. :  1 
17. 338
Л63
     Лисенко, Ж. П. Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лисенко Ж. П. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
18. 338
Л63
     Лисенко, Ж. П. Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління запасами підприємств : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лисенко Ж. П. ; НУХТ. – К., 2013. – 257с. 
              Кільк. прим. :  1 
19. 330.1
С16
     Салатюк, Н. М. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. / Н. М. Салатюк, О. М. Соломка ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 187 с. 
              Кільк. прим. :  20 
20. 339.138
Т46
     Тіхонова, Н. О. Економіко-екологічні особливості формування продуктового портфелю підприємств м'ясопереробної галузі : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тіхонова Н. О. ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
21. 339.138
Т46
     Тіхонова, Н. О. Економіко-екологічні особливості формування продуктового портфелю підприємств м'ясопереробної галузі : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тіхонова Н. О. ; НУХТ. – К., 2013. – 268 с. 
              Кільк. прим. :  1 
22. 338
Ч-75
     Чорна, Н. Ю. Основні напрями підвищення ефективності вертикальних інтеграційних об'єднань : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чорна Н. Ю. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
23. 338
Ч-75
     Чорна, Н. Ю. Основні напрями підвищення ефективності вертикальних інтеграційних об' єднань : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чорна Н. Ю. ; НУХТ. – К., 2013. – 212 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МАТЕМАТИЧНА КІБЕРНЕТИКА
24. 519.7
С17
     Самсонов, В. В. Нариси з теорії ідентифікації : монографія / В. В. Самсонов, А. М. Сільвестров. – К. : НУХТ, 2012. – 222 с. 
Кільк. прим. :  10 
    ФІЗИКА
25. 53     
А65
     Андріяшик, М. В. Фізика : навч. посіб. / М. В. Андріяшик, А. М. Король. – К. : НУХТ, 2013. – 530 с. 
    Кільк. прим. :  20 
    ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
26. 536.24
П36
     Пішеніна, Н. В. Удосконалення методу визначення інтенсивності теплообміну в енергоефективних системах переробки органічних відходів : автореф. дис… канд.. техн.. наук : 05.14.06 / Пішеніна Н. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 25 с.
              Кільк. прим. :  2 
27. 536.24
П36
     Пішеніна, Н. В. Удосконалення методу визначення інтенсивності теплообміну в енергоефективних системах переробки органічних відходів : дис… канд.. техн.. наук : 05.14.06 / Пішеніна Н. В. ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2013. – 230 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    БІОХІМІЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ
28. 577.11
Р48
     Ржепецький, Ю. А. Фосфорилювання адаптерного протеїну Ruk/CIN 85 в регуляції біологічних відповідей клітин : автореф. дис… канд. техн. наук : 03.00.11 / Ржепецький Ю. А. ; Інститут біології клітин. – Л., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  1 
29. 577.15
Т56
     Томін, А. М.  Сіалідази в апоптозі та при автоімунних і онкологічних захворюваннях : автореф. дис… канд.. техн.. наук : 03.00.11 / Томін А. М. ; Інститут біології клітин. – Л., 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    БІОТЕХНОЛОГІЯ
30. 602.4
Б21
     Баль-Прилипко, Л. В. Обгрунтування і розробка біотехнологій якісних та безпечних м`ясних виробів : автореф. дис… д-ра техн. наук : 03.00.20 / Баль-Прилипко Л. В. ; Нац. Ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 46 с.
              Кільк. прим. :  1 
    МАШИНОБУДУВАННЯ
31. 621.01
Т33
       Теорія тертя у взаємодії твердих тіл : монографія / А. І. Соколенко, В. А. Піддубний, В. М. Криворотько, О. Ю. Шевченко ; за ред. А. І. Соколенка ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2012. – 254 с. 
              Кільк. прим. :  10 
    ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
32. 621.7
К72
     Костюк, Є. В. Удосконалення приводів машин на основі сучасних систем регулювання : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Костюк Є. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  2 
33. 621.7
К72
     Костюк, Є. В. Удосконалення приводів машин на основі сучасних систем регулювання : дис... канд. техн. Наук : 05.18.12 / Костюк Є. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 179 с. 
              Кільк. прим. :  1 
34. 621.79
В21
     Ватренко, О. В. Науково-технічні основи створення нового покоління засобів для герметичного закупорювання харчових продуктів у скляній тарі : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Ватренко О. В. ; Одеська Нац.. Академія харчових технологій. – О., 2012. – 37 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ОБРОБКА ВОДИ
35. 628.3
Ж86
     Жукова, В. С. Очищення стічних вод від сполук азоту з використанням іммобілізованихмікроорганізмів : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.21 / Жукова В. С. ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – К., 2013. – 20 с.
              Кільк. прим. :  1 
    ГРУНТОЗНАВСТВО
36. 631.41
С72
     Співак, В. В. Сорбція полютантів різного генезису природними та модифікованими сапонітовими глинами : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.21 / Співак В. В. ; Нац. Техн.. Ун-т України «КПІ». – К., 2013. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
37. 633.1
С59
     Соколовська, О. Г. Розробка ефективних режимів термічної обробки і зберігання дрібнонасіннєвих культур : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.02 / Соколовська О. Г. ; Одеська нац. акад. харч. технол. – О., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1
    МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
38. 637.14
К17
     Калініна, О. Д. Розробка технології молока гідролізованого згущеного : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / Калініна О. Д. ; Одеська Нац. Академія харч. техн. – О., 2012. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  1 
39. 637.2
В23
     Вашека, О. М. Технологія збагачення вершкового масла порошком із моркви : автореф. дис... канд. техн. наук  : 05.18.04 / Вашека О. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  2 
40. 637.2
В23
     Вашека, О. М. Технологія збагачення вершкового масла порошком із моркви : дис... канд. техн. наук : 05.18.04 / Вашека О. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 221 с. 
              Кільк. прим. :  1 
41. 637.3
Ю68
     Юр`єва, О. О. Розробка технології плавлений сирних продуктів і дрібнодисперсних ароматичних добавок з використанням заморожування і кріомеханодеструкції : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.13 / Юр`єва О. О. ; Харківський держ. ун-тет харчування та торгівлі. – Х., 2012. – 22 с. 
              Кільк. прим. :  1 
42. 637.3
Р98
     Рябченко, Н. О. Формування споживних властивостей м`яких розсільних сирів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / Рябченко Н. О. ; Київський Нац. Торг.-екон. ун-т. – К., 2013. – 20 с.
             Кільк. прим. :  1 
    МЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
43. 637.52
Ш26
     Шарпе, Г. О. Розробка технології швидкозаморожених напівфабрикатів із замороженої м’ясної сировини : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.04 / Шарпе Г. О. ; Одеська нац. акад. харч. технол. – О., 2012. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
44. 657.37
К70
     Корягін, М. В. Теорія та методологія бухгалтерського обліку в системі формування вартості підприємства : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Корягін М. В. ; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – К., 2013. – 40 с. 
              Кільк. прим. :  1 
45. 658.5
К89
  Кузнецова, І. О. Планування діяльності підприємств : структурний аспект : монографія / І. О. Кузнецова, Ю. В. Карпенко. – О. : ОНЕУ, 2013. – 209 с. – дарча.
                 Кільк. прим. :  1
    РЕКЛАМА
46. 659.12
П99
     П'янкова, О. В. Розвиток брендів у маркетинговій діяльності молокопереробних підприємств : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / П'янкова О. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 263 с.
              Кільк. прим. :  1 
47. 659.12
П99
     П`янкова, О. В. Розвиток брендів у маркетинговій діяльності молокопереробних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / П`янкова О. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с.
              Кільк. прим. :  2 
    ПАЛИВО
48. 662.6
М64
     Мирошник, М. М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива : дис... канд. техн. наук : 05.14.06 / Мирошник М. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 162 с. 
              Кільк. прим. :  1 
49. 662.6
М64
     Мирошник, М. М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.06 / Мирошник М. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 26 с. 
              Кільк. прим. :  2 
    ПИВОВАРІННЯ
50. 663.4
Б93
     Бут, С. А. Оптимізація взаємодії матеріальних та енергетичних потоків у виробництвах солодів і пива : дис... д-ра техн. наук: 05.18.12 / Бут С. А. ; НУХТ. – К., 2013. – 305 с.
              Кільк. прим. :  1 
51. 663.4
Б93
     Бут, С. А. Оптимізація взаємодії матеріальних та енергетичних потоків у виробництвах солодів і пива : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.18.12 / Бут С. А. ; НУХТ. – К., 2013. – 41 с. 
              Кільк. прим. :  2 
52. 663.43
К56
     Ковальова, О. С. Удосконалення технології виробництва солоду з використанням плазмохімічно активної води : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.05 / Ковальова О. С. ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с. 
              Кільк. прим. :  2 
53. 663.43
К56
     Ковальова, О. С. Удосконалення технології виробництва солоду з використанням плазмохімічно активованої води : дис... канд. техн. наук: 05.18.05 / Ковальова О. С. ; НУХТ. – К., 2013. – 242 с.
              Кільк. прим. :  1 
    СПИРТОГОРІЛЧАНЕ ВИРОБНИЦТВО
54. 663.5
М18
     Малета, Б. В. Підвищення ефективності масообміну в колонних апаратах з циклічним рухом фаз : дис... канд. тенх. наук: 05.18.12 / Малета Б. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 201 с. 
              Кільк. прим. :  1 
55. 663.5
М18
     Малета, Б. В. Підвищення ефективності масообміну в колонних апаратах з циклічним рухом фаз : автореф. дис... канд. тенх. наук: 05.18.12 / Малета Б. В. ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с.
             Кільк. прим. :  2 
    ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
56. 664.1
 Б72
       Бобрівник, Л. Д. Шляхи удосконалення технологій цукру та інулінопродуктів : монографія / Л. Д. Бобрівник. – К. : Кафедра, 2013. – 196 с. – дарча.
              Кільк. прим. :  5 
57. 664.1
К28
     Касян, І. М. Удосконалення технології зберігання цукрових буряків шляхом застосування ефективних дезінфектантів : автореф. дис... канд. тенх. наук: 05.18.05 / Касян І. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
58. 664.1
К28
     Касян, І. М. Удосконалення технології зберігання цукрових буряків шляхом застосування ефективних дезінфектантів : дис... канд. тенх. наук: 05.18.05 / Касян І. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 240 с.    
              Кільк. прим. :  1 
59. 664.2
Л52
     Леус, Р. М. Удосконалення процесів стабілізації продукції харчових виробництв : автореф. дис... канд. тенх. наук: 05.18.12 / Леус Р. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с.
              Кільк. прим. :  2 
60. 664.2
Л52
     Леус, Р. М. Удосконалення процесів стабілізації продукції харчових виробництв : дис... канд. тенх. наук: 05.18.12 / Леус Р. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 145 с. 
              Кільк. прим. :  1 
61. 664.12
М75
     Молодницька, О. М. Удосконалення технології очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва : автореф. дис... канд. тенх. наук: 05.18.05 / Молодницька О. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с. 
              Кільк. прим. :  2 
62. 664.12
М75
     Молодницька, О. М. Удосконалення технології очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва : дис... канд. тенх. наук: 05.18.05 / Молодницька О. М. ; НУХТ. – К., 2013. – 206 с. 
              Кільк. прим. :  1 
63. 664.8
П29
     Петрова, Ж. О. Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.14.06 / Петрова Ж. О. ; Інститут технічної теплофізики. – К., 2013. – 41 с. 
              Кільк. прим. :  1 
64. 664.1
П31
     Петруша, О. О. Удосконалення технологічного процесу попередньої дефекації дифузійного соку шляхом моделювання та оптимізації : дис... канд. тенх. наук: 05.18.05 / Петруша О. О. ; НУХТ. – К., 2013. – 169 с. 
              Кільк. прим. :  1 
65. 664.7
П53
     Полудненко, О. О. Удосконалення технології підготовки зерна пшениці до хлібопекарських помелів шляхом пневмоімпульсної обробки : автореф. дис... канд. тенх. наук: 05.18.02 / Полудненко О. О. ; НУХТ. – К., 2013. – 19 с. 
              Кільк. прим. :  2 
66. 664.7
П53
     Полудненко, О. О. Удосконалення технології підготовки зерна пшениці до хлібопекарських помелів шляхом пневмоімпульсної обробки : дис... канд. тенх. наук: 05.18.02 / Полудненко О. О. ; Харківський нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра Василенка. – Х., 2013. – 221 с.
              Кільк. прим. :  1 
    РОСЛИННІ ВОЛОКНИСТІ МАТЕРІАЛИ
67. 677.11
Т52
     Толмачов, В. С. Удосконалення методів контролю якості лляного волокна на основі сенсорного аналізу : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.02 / Толмачов В. С. ; Херсонський нац. техн. університет. – Херсон, 2012. – 24 с. 
              Кільк. прим. :  1 
    МОВА. МОВОЗНАВСТВО
68. 811.111 П84      Professional English for Communication : навч.-метод. посіб. / Є. С. Смірнова, Н. О. Михайлова, К. М. Чала  ; НУХТ. – К. : НУХТ, 2013. – 119 с. 
              Кільк. прим. :  20 
  ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
1.      Acta ichthyologica et piscatoria : an international journal for ichthyology and fisheries. XLII (1). – Szczecin, 2012. – дарчий.
2.      Acta ichthyologica et piscatoria : an international journal for ichthyology and fisheries. XLII (4). – Szczecin, 2012. – дарчий.
3.      Chemical & engineering news. № 14 (8 april), № 15 (15 april), № 17 (29 april), № 18 (6 may), № 19 (13 may), № 20 (20 may), № 21 (27 may), № 22 (3 june). – Canada, 2013. – дарчий.
4.      Economics & sociology : Journal of Cereal Science. Vol. 5. № 2. – Тернопіль : Крок, 2012.
5.      Higher education policy : the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol. 26. № 2. – 2013. – дарчий.
6.      Nowe Zycie Gospodarcze. № 11 (listopad). – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2012. – дарча.
7.      79-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів : 15-16 квітня 2013 р. Ч. 1, Ч. 2, Ч. 3, Ч. 4 : Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті / Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2013. – 744 с.
8.      Автоматика и телемеханика : РАН. № 5, № 6 / РАН. – М. : Наука, 2013.
9.      Академия гостеприимства : журн. для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. № 3 / основатель и изд. : ООО Прес-Альянс. – К. : Аванпост-прим, 2013.
10.      Актуальні Проблеми Економіки : наук. екон. журн. № 6 / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. – К. : Ін-т екон. НАНУ, 2013.
11.      Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : содерж., формы и методы обуч. в высш. шк. № 4, № 5 / МОН РФ, ФИРО. – М. : ФИРО, 2013.
12.      Атестаційний вісник : інформ. бюл. № 6 (20) / засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса". – К. : Колофон, 2013.
13.      Безпека життєдіяльності. № 6. – К. : Основа, 2013.
14.      Безпека праці на виробництві : практикум : всеукраїнський профілактично- практичний журнал для керівників підприємств та служб охорони праці. № 6 / засновник : ТОВ "Редакція журналу "Безпека праці на виробництві". – К. : Основа-принт, 2013.
15.      Биотехнология : теорет. и науч.-практ. журн. № 2 / учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.". – М. : Чехов. ПК, 2013.
16.      Бібліотека кадровика : щоміс. спец. журн. № 6 / засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна. – К. : Аванпост-прим, 2013.
17.      Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журн. № 1 / засн. : Держ. акад. керівн. кадрів і мистецтва. – К. : ДАККіМ, 2013.
18.      Бібліотечний вісник : наук.- теорет. та практ. журн. № 3 / засн. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К. : НБУВ, 2013.
19.      Біополімери і клітина : наук. журн. № 3 / засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – К. : МПП Ірина, 2013.
20.      Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 6 : Нотаріат в Україні / засн. : ред. журн. "Право України". – К. : Юрiнком, 2013.
21.      Бюллетень регистрации НИР и ОКР. № 3 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013.
22.      Вiсник Нацiональної академiї наук України : щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 6, № 7 / засн. : НАН України ; Вид. : Вид. дім "Академперіодика" НАН України. – К. : Президiя НАН України, 2013.
23.      Виноделие и виноградарство : науч.-теорет. и практ. журн. № 3 / учредитель : ООО Пищепромиздат. – М. : ООО Репроцентр, 2013.
24.      Вища освіта України : Теорет. та наук.-метод. часоп. № 2 / засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін. – К. : Пед. преса, 2013.
25.      Вища школа : наук.-практ. вид. № 6 / засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО. – К. : АТ Віпол, 2013.
26.      Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. №24, №25, № 26, №27 / засн. : Верхов. Рада України. – К. : Преса України, 2013.
27.      Вісник книжкової палати : наук.-практ. журн. № 5 / Книжк. палата України. – К. : Книжк. палата України, 2013.
28.      Вісник Пенсійного фонду України : загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 6 (132) / засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України. – К. : Поліпрінт, 2013.
29.      Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі" : 26-27 червня 2013 р. / Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2013. – 155 с.
30.      Всё о мясе : науч.-техн. и произв. журн. № 2 / Мясн. союз России, ВНИИМП. – М. : ООО Полиграфсервис, 2013.
31.      Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 2 / учредитель : ООО ИнтелЦентр. – К. : ООО Академпресс, 2013.
32.      Дiловий вiсник : Журн. Торг.-пром. палати України. № 6. – К. : Ф-ка друк. реклами, 2013.
33.      Джерело : Укр. РЖ. Сер. 2. : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во. № 3 : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во / НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013.
34.      Джерело : Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013.
35.      Джерело : Укр. РЖ. Сер.1 : Природн. науки. Медицина. № 3 / НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. В. І. Вернадського. – К. : ІПРІ НАНУ, 2013.
36.      Дистанционное и виртуальное обучение : науч. журн. № 5 (71) / учредитель : Соврем. гуманитар. акад. – М. : Изд-во СГУ, 2013.
37.      Довідник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн. № 6 / М-во соц. політики України. – К. : Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2013.
38.      Довідник секретаря та офіс-менеджера : щоміс. проф. журн. № 6 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна". – К. : Аванпост-прим, 2013.
39.      Доповiдi Нацiональної Академiї наук України : наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 6. – К. : Наук. думка, 2013.
40.      Економiка АПК : мiжнар. наук.-вироб. журн. № 7(225). – К. : Преса України, 2013.
41.      Економiка України : полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 5. – К. : Преса України, 2013.
42.      Економiка. Фiнанси. Право. : щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 6, № 7 / засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр. – К. : АТЗТ Вид-во Право, 2013.
43.      Економiст : наук. та громадсько-політ. журн. № 6 / засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України. – К. : Прес-Колегiум, 2013.
44.      Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics : щокв. наук. журн. № 2 (18) / засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – дарчий.
45.      Електротехніка і електромеханіка : наук.-практ. журн. № 3 / засн. : Харків. політех. ін-т. – Харків : ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2013.
46.      Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии : двухмес. науч.-практ. журн. № 3 / М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов. – М. : Изд-во Красная Звезда, 2013.
47.      Журнал прикладной химии. Т. 84. № 4 / учредитель : РАН. – С.Пб. : Наука, 2013.
48.      Журнал прикладной химии. Т. 86. № 3 / учредитель : РАН. – С.Пб. : Наука, 2013.
49.      Законодавство в бібліотеці : щомісяч. нормат. журн. № 6 / видавець - ТОВ "УкрІНІ". – К. : УкрІНІ, 2013.
50.      Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 6 / засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ. – К. : УкрІНТЕІ, 2013.
51.      Зернові продукти і комбікорми : щокв. наук.- виробн. журн. № 2 / засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол. – О. : ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2013.
52.      Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.. Т. 54. № 4 / М-во общ. и проф. образования РФ. – Иваново : Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2013.
53.      Інтелектуальна власність : наук.-практ. журн. № 6 / засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності. – К. : ДП Укрбланквидав, 2013.
54.      Інформаційний збірник та коментарі Мінiстерства освіти і науки, молоді та спорту України. № 16. – К. : Пед. преса, 2013. – до 2012 р. "Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України".
55.      ІТM. Информационные технологии для менеджмента : науч.- техн. журн. № 5, № 6 / учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др. – М. : ГУП ВИМИ, 2013.
56.      Кадровик : трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 7 / засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна". – К. : ТОВ Вид. Дім, 2013.
57.      Каталог научных разработок Могилевского государственного университета продовольствия  = Catalog of the scientific developments / МГУП.
58.      Кодекси України. № 6 : Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К. : Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2013.
59.      Комбикорма : пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 5 / учредители: Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн. – М. : ЗАО "Динамо", 2013.
60.      Компьютеры, сети, программирование. № 6 / учредитель С. Р. Лищук. – К., 2013.
61.      Кондитерское производство : науч.-произв. журн. № 2, № 3. – М. : ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2013.
62.      Лiтопис журнальних статей : Держ. бiблiограф. покажч. України. № 9, № 10, № 11 : Нац. бiблiогр. України. – К. : Книжк. палата України, 2013.
63.      Ликероводочное производство и виноделие : специализир. журн. № 3-4 / учредитель : ЗАО Отраслевые ведомовти; изд. : ООО ЭкспертКомерц. – Москва : ООО Пресс-Инфо Т, 2013.
64.      Літопис книг : держ. бібліограф. покаж. України. № 9, № 10 / Книжк. палата України. – К. : Книжк. палата України, 2013.
65.      Логистика : проблемы и решения : междунар. науч.-практ. журн. № 3 (46) / изд. : НВФ Студцентр. – К. : НВФ Студцентр, 2013.
66.      Людина i праця : щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 6 / засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ". – К. : Інформ.- консультац. фiрма "Праця", 2013.
67.      Маркетинг и реклама : Укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 5 (200), № 6 (201) / учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины. – Х. : Виктория, 2013.
68.      Масложировая промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 1 / учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть". – М. : ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2013.
69.      Математичні методи та фізико-механічні поля : наук. журн. Т.54. № 4 / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів : ІППМІМ, 2012.
70.      Международная экономика : междунар. науч.-практ. журн. № 5 / учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа. – М. : ИД Панорама, 2013.
71.      Микробиология . Т. 82. № 3 / РАН. – М. : Наука, 2013.
72.      Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов : единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 2 / учредитель : Изд. дом "Холодильная техника". – Москва : ООО Петровский парк, 2013.
73.      Мир техники и технологий : междунар. промышлен. журн. № 6 / изд. и учредитель : ред. журн. – Чугуев : ПолиАрт, 2013.
74.      Мир Упаковки : Бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 3 (91) / учредитель и изд. : РИА "Марк Пак". – К. : ДТ "Експес-Полiграф", 2013.
75.      Мировая экономика и международные отношения. № 5, № 6 / РАН. – М. : Наука, 2013.
76.      Мікробіологічний журнал : наук. журн. Т.75. № 3 / НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ. – К. : Наук. думка, 2013.
77.      Молокопереробка : наук.-практ. журн. № 1 (88) / засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО. – К. : ТОВ СЕЕМ, 2013.
78.      Молочная промышленность : науч.-техн. и произв. журн. № 5 / учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС". – М. : А/О "Росмясомолпром", 2013.
79.      Мясная индустрия : произв. науч.-техн. журн. № 5 / учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др. – М. : Мясн. индустрия, 2013.
80.      Мясные технологии : специализир. журн. № 4 (124) / учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц. – Москва : ООО Вива-Стар, 2013.
81.   Надзвичайна ситуацiя. № 6 (187). – К. : Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2013.
82.      Наука и жизнь : ежемес. науч.-попул. журн. № 4, № 5 / учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь". – М. : Пресса, 2013.
83.      Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. № 5, № 6 / М-во печати и информ. РФ. – М. : ОАО "Пресса-1", 2013.
84.      Новини енергетики : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 6 / засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради. – Київ : Вид-во "КВІЦ", 2013.
85.      Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 4-5 / изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп. – М. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2013.
86.      Офіцiйний вісник Президента України : інформ. бюл. № 16, № 17 / держ. управління справами. – К. : ДП НВЦ Пріоритети, 2013.
87.      Офіцiйний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства. № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50 / М-во юстиції України. – К. : Право, 2013.
88.      Охорона праці : наук.-виробн. щоміс. журн. № 6 (228), № 6 СВ / ком. по нагляду за охороною праці України. – К. : Преса України, 2013.
89.      Переработка молока : специализир. журн. № 4 (160) / учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц. – М. : ООО Вива-Стар, 2013.
90.      Пиво и напитки : Безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 1, № 2, № 3 / учредитель : ООО "Пищепрмиздат". – М. : Пищ. пром-сть, 2013.
91.      Питание и общество : проф. кулинар. журн. № 6 / учредитель : труд. кол. ред. журн. – М. : Питание и о-во, 2013.
92.      Пищевая и перерабатывающая промышленность : РЖ. № 2 / Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад. – М. : ООП ЦНСХБ, 2013.
93.      Пищевая промышленность : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 5, № 6 / учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром. – М. : РОСПИЩЕПРОМ, 2013.
94.      Підприємництво, господарство і право : щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 5 / засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України. – К. : Кн. друк. наук. кн, 2013.
95.      Пожежна безпека : щоміс. наук.-вироб. журн. № 6(165) / засн. : ДДПБ МНС України ; вид. : НВП "Спецпожсервіс". – К. : ТОВ "БВІ-Прінт", 2013.
96.      Право України : Юридич. журн. № 5 / М-во юстиції України. – К. : ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2013.
97.      Приборы и системы.Управление, контроль, диагностика : ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 5, № 6. – М. : ООО "Научтехмаш", 2013.
98.      Проблеми науки : міжгалуз. наук.-техн. журн. № 5 / засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр. – К. : ТОВ ДІА, 2013.
99.      Проблемы машиностроения : междунар. науч.-техн. журн. Т.15. № 5-6 / НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н.Подгорного. – Харьков : Контраст, 2012.
100.      Продовольча індустрія АПК : наук.-практ. журн. № 2 / НУБіП ПП "Видавниче представництво "Паралель". – К. : ПП "Видавниче представництво "Паралель", 2013. – дарчий.
101.      Продукты & ингредиенты : междунар. специализир. журн. № 4 (101), № 5 (102) / изд. : ООО БИОПРОМ. – К. : Футари-Принт, 2013.
102.      Производство спирта и ликероводочных изделий : Науч.-техн. и произв. журн. № 2 / учредитель : ООО Пищепромиздат. – М. : ООО "Репроцентр", 2013.
103.      Промислова безпека . № 6 / засн. : ТОВ "Промислова безпека". – К. : ТОВ "Вістка", 2013.
104.      Промышленные АСУ и конроллеры : ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 5. – М. : ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2013.
105.      Рестораторъ : произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 7-8 (105) / учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины". – К. : ООО "Бизнес-Логика", 2013.
106.      Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 19. № 5, № 6 : Химия / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ). – М. : ВИНИТИ, 2013. – (Химия. Химия и технол. пищ. прод. ; 19Р1).
107.      Реферативный журнал : Вып. свод. тома, 20. № 6 : Экон. пром-сти / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ). – М. : ВИНИТИ, 2013. – (Экон. пром-сти. Экон. отраслей пищ. пром-сти ; 20М).
108.      Реферативный журнал : Отдельн. вып., 38. № 6 : Оборуд. пищ. пром-сти : Отдельн. вып. / Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ). – М. : ВИНИТИ, 2013.
109.      САПР и графика . № 5 (199) / учредитель : ООО "КомпьютерПресс". – М. : КомпьютерПресс, 2013.
110.      Сахар : двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 4, № 5, № 6 / учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России. – М. : Сахинформ, 2013.
111.      Стандарты и качество : междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 6 (912) / учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". – М. : Вива-Стар, 2013.
112.      Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.- практ. журн. № 3 / засн. : Наук.-досл. ін-т інтелект. власності, Нац. акад. правових наук України. – К. : ТОВ Лазурит-Поліграф, 2013.
113.      Турбизнес : для профессионалов. № 4 (280), № 5 (284). – М. : ООО Турбизнес, 2013.
114.      Туризм : право и экономика : федеральн. науч.-практ. журн. № 2 (45) / изд. группа "Юрист". – М. : Нац. Полиграф. Гр., 2013.
115.      Украинский химический журнал : ежемес. науч. журн. т. 78. № 3-4, № 5-6 / Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии. – К. : Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2013.
116.      Україна : аспекти працi : наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 4 / засн. : Фiрма "Праця". – К. : Праця, 2013.
117.      Управление качеством : ежемес. произв.-техн. журн. № 5 / учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". – М., 2013.
118.      Управление персоналом : практ. журн. № 7 / изд. : Н.Осейко. – К., 2013.
119.      Харчова наука і технологія : щокв. наук.-виробн. журн. Одеської нац. акад. харч. технол. № 1. – О. : Євротойз, 2013.
120.      Хлебопродукты : ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 5, № 6 / учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред. – М. : ГП "Журн. Хлебопродукты", 2013.
121.      Хлібопекарська і кондитерська промисловість України : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 6 / співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін. – К. : ПП Авокадо, 2013.
122.      Холодильная техника : ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 4, № 5 / учредитель : ООО "Инфохолодтех". – М. : Домино, 2013.
123.      Хранение и переработка зерна : ежемес. науч.-практ. журн. № 5 / учредитель : ООО "АПК-Зерно". – Д. : Арт-Пресс, 2013.
124.      Хранение и переработка сельхозсырья : теорет. журн. № 4, № 5, № 6 / Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции. – М. : Пищ. пром-сть, 2013.
125.      Ціноутворення у будівництві : зб. офіц. док. та роз'яснень. № 6 / засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект". – К. : ТОВ Бізнес-Логіка, 2013.
126.      Цукор України : наук.-практ. галузевий журн. № 5(89) / засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України". – К. : Цукор України, 2013.
127.      Экология и промышленность : ежекв. науч.-произв.журн. № 2 (35) / учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь. – Х. : Укр ГНТЦ Энергосталь, 2013.
128. Энергосбережение : все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 6 / учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению. – Донецк : Астро, 2013.


Створено : 25/07/2013 @ 11:42
Оновлено : 30/07/2013 @ 13:31
Категорія :
Сторінка переглянута 1226 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх