Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за жовтень 2012р.

 

 

НАУКА В ЦІЛОМУ

 1.  

8052
001.8
О-75

     Чепелюк О.О. Основи наукових досліджень [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", 7.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної та заочної форм навчання/ О.О.Чепелюк, С.Ф.Федоров.- К.: НУХТ, 2012.- 31 с.
              Кільк. прим.:  16 

 1.  

001.8
И20

     Иванова Л.А. Разработка и оценивание новых технических решений [Текст]/ Л.А.Иванова, С.В.Котлик, С.В.Малых; Одес. нац. акад. пищ. технолог. (ОНАПТ).- О.: Астропринт, 2012.- 64 с.
              Кільк. прим.:  1 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

 1.  

005
М51

     Менеджмент [Текст]: підруч./ Т.Л.Мостенська, В.О.Новак, М.Г.Луцький, О.В.Ільєнко, НАУ.- 2-ге вид.- К.: Кондор, 2012.- 690 с.
              Кільк. прим.:  1 

 1.  

8036
005
П78

     Ткачук С.В. Програма педагогічної практики студентів 5 курсу спеціальності 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" [Текст]: денної форми навчання/ С.В.Ткачук, О.В.Шереметинська.- К.: НУХТ, 2012.- 11 с.

              Кільк. прим.:  16 

 1.  

8033
005
Г93

     Губенко Н.Ю. Екологічний менеджмент [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.04010601, 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання/ Н.Ю.Губенко.- К.: НУХТ, 2012.- 14 с.

              Кільк. прим.:  19 

 

 

КУЛЬТУРА

 1.  

008
Б48

     Береговий С.І. Українська культура у європейському та світовому вимірі [Текст]: навч.-метод. посіб./ С.І.Береговий.- К.: НУХТ, 2012.- 154 с.
              Кільк. прим.:  20 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 1.  

016
Ч-46

     Черевко Олександр Іванович. 60 років-з любов'ю до людей. (Біографія, бібліографія, наукова школа) [Текст]: до 60-річчя з дня народження та 35-річчя наукової діяльності/ Л.Д.Льовшина, Л.В.Ковалевська, Г.О.Маслова, К.П.Швецова; ХДУХТ, наук. бібліотека. - Х.: ХДУХТ, 2012.- 257 с.

              Кільк. прим.:  1 

 

 

СТАТИСТИКА

 1.  

311
О-62

     Опря О.Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [Текст]: навч. посіб./ О.Т.Опря.- К.: Центр навч. літ., 2012.- 448 с.

              Кільк. прим.:  20 

 

 

СОЦІОЛОГІЯ

 1.  

316.4
Н73

     Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України: людина, громада, держава [Текст]: монографія/ І.К.Бондар, М.В.Чечетов, І.О.Жадан, О.П.Сологуб.- К.: Корпорація, 2005.- 384 с.

              Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОНОМІЧНА НАУКА. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

 1.  

330.1
Д36

     Державні економічні механізми та важелі гуманізації суспільства [Текст]: монографія/ І.К.Бондар, Л.І.Антошкіна, І.О.Жадан, О.П.Сологуб.- К.: Корпорація, 2008.- 393 с.

              Кільк. прим.:  4 

 1.  

330.1
И20

     Иванова Л.А. Методические рекомендации по оцениванию рыночной стоимости интелектуальной промышленной собственности [Текст]/ Л.А.Иванова, С.В.Котлик, С.В.Малых; Одес. нац. акад. пищ. технолог. (ОНАПТ).- О.: Астропринт, 2010.- 52 с.

              Кільк. прим.:  1 

 1.  

8032
330.3
С41

     Сіднєва Ж.К. Управління інноваціями [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання/ Ж.К.Сіднєва, М.С.Лисенко.- К.: НУХТ, 2012.- 23 с.

              Кільк. прим.:  30 

 1.  

330.3
К44

     Кисельова О.М. Основи державного управління інвестиційною діяльністю [Текст]: монографія/ О.М.Кисельова; рецензент О.П.Сологуб.- К.: Корпорація, 2008.- 311 с.

              Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.3
М20

     Малых С.В. Формирование инновационного процесса в машиностроении и пищевой промышленности [Текст]: монография/ С.В.Малых, С.В.Котлик; Одес. нац. акад. пищ. технол. (ОНАПТ).- О.: Астроприм, 2010.- 280 с.

              Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.3
М20

     Малых С.В. Рыночная оценка инноваций в машиностроении [Текст]: монография/ С.В.Малых; Одес. нац. политех. ун-т (ОНПУ), Ин-т экспертизы и упр. собственностью.- О.: Друк, 2004.- 260 с.

              Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.3
П31

     Пєтухова О.М. Інноваційні процеси в харчовій промисловості України [Текст]: монографія/ О.М.Пєтухова; НУХТ.- К.: НУХТ, 2010.- 162 с.
              Кільк. прим.:  5 

 1.  

330.3
П31

     Пєтухова О.М. Кластеризація як можливість реалізації інноваційних стратегій [Текст]: монографія/ О.М.Пєтухова; НУХТ.- К.: НУХТ, 2012.- 263 с.
              Кільк. прим.:  5 

 1.  

8058
330.34
Л38

     Левченко Ю.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст]: курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" усіх форм навчання/ Ю.Г.Левченко.- К.: НУХТ, 2012.- 163 с.

              Кільк. прим.:  25 

 1.  

330.5
Е45

     Економіка домогосподарств [Текст]: монографія/ І.К.Бондар, О.П.Сологуб, І.Г.Манцуров, Л.І.Антошкіна.- К.: Корпорація, 2010.- 300 с.

              Кільк. прим.:  4 

 

 

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

 1.  

8024
331
Е45

     Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, виконання розрахункової та контрольної роботи для студентів напрямів підготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво" всіх форм навчання/ О.В.Безпалько, О.Ф.Крайнюченко, Я.І.Юрик, Д.Г.Грищенко.- К.: НУХТ, 2012.- 58 с.

              Кільк. прим.:  20 

 1.  

8034
331.1
Б90

     Буковинська М.П. Управління персоналом [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601"Менеджмент" денної та заочної форм навчання/ М.П.Буковинська.- К.: НУХТ, 2012.- 30 с.

              Кільк. прим.:  11 

 1.  

8026
331.1
Ш24

     Шаповал О.Ф. Економіко-математичне моделювання в управлінні персоналом [Текст]: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"/ О.Ф.Шаповал, Л.О.Коннова.- К.: НУХТ, 2012.- 82 с.
              Кільк. прим.:  24 

 1.  

331.1
С69

     Соціальні аспекти інтелектуальної економіки [Текст]: монографія/ І.К.Бондар, І.Г.Манцуров, Л.І.Антошкіна, О.П.Сологуб.- К.: Корпорація, 2009.- 214 с.
              Кільк. прим.:  2

 1.  

331.1
І-73

     Інтелектуалізація людського капіталу [Текст]: монографія/ І.К.Бондар, О.П.Сологуб, Л.І.Антошкіна, В.Я.Бідак.- К.: Корпорація, 2008.- 264 с.
              Кільк. прим.:  3 

 1.  

8025
331.1
Б40

     Безпалько О.В. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи [Текст]: для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом і економіка праці" денної форми навчання/ О.В.Безпалько, Я.І.Юрик, О.П.Сологуб.- К.: НУХТ, 2012.- 42 с.

              Кільк. прим.:  32 

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

 1.  

8018
331.45
В68

     Володченкова Н.В. Охорона праці [Текст]: методичні рекомендації до виконання розділу "Охорона праці" дипломного проекту (роботи) для студентів напряму 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" (Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів. Технологія зберігання і переробки зерна) деннної та заочної форми навчання/ Н.В.Володченкова, О.В.Євтушенко.- К.: НУХТ, 2012.- 25 с.

              Кільк. прим.:  20 

 1.  

8017
331.45
М54

     Методичні рекомендації до виконання окремого розділу "Охорона праці" дипломного проекту (роботи) [Текст]: для студентів спеціальності 7.(8)05050206 "Машини і технології пакування", 7.(8)05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки", 7.(8)05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", 7.(8)05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв" денної та заочної форм навчання/ І.Ф.Степанець, О.В.Матиящук, О.І.Сидорченко, Т.М.Захарченко.- К.: НУХТ, 2012.- 27 с.

              Кільк. прим.:  20 

 

 

ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 1.  

334.7
А44

     Акціонерна модель економіки України [Текст]: монографія/ І.К.Бондар, О.П.Сологуб, Н.О.Жарікова, А.І.Саввов.- К.: Корпорація, 2005.- 346 с.

              Кільк. прим.:  1 

 

 

ФІНАНСИ

 1.  

8038
336
Г57

     Говорушко Т.А. Програма виробничої (фінансово-економічної) практики студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" [Текст]: усіх форм навчання/ Т.А.Говорушко, С.М.Еш.- К.: НУХТ, 2012.- 46 с.
              Кільк. прим.:  16 

 1.  

8037
336
Г57

     Говорушко Т.А. Програма переддипломної практики студентів спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит" [Текст]: усіх форм навчання/ Т.А.Говорушко.- К.: НУХТ, 2012.- 39 с.
              Кільк. прим.:  20 

 1.  

336
Г57

     Говорушко Т.А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку [Текст]: монографія/ Т.А.Говорушко, В.М.Стецюк, О.Ю.Толстенко.- К.: ЦУЛ, 2012.- 376 с.
              Кільк. прим.:  100 

 1.  

336.76
І-76

     Іпотечний ринок [Текст]: навч. посіб./ В.В.Прядко, В.М.Діденко, Е.О.Юрій, О.А.Підлипчак; за ред. В.В.Прядка ; рецензент Т.Л.Мостенська ; Буковинська держ. фін. акад.- Чернівці: Золоті литаври, 2011.- 352 с.
              Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. ЦІНОУТВОРЕННЯ

 1.  

338
М84

     Mostenska T. Restructuring : theory and practice [Текст]: monograph/ T.Mostenska, I.Fedulova, V.Jureniene.- Kyiv: Кондор, 2012.- 252 p.
              Кільк. прим.:  6 

 1.  

338.2(477)
Р32

     Регулювання соціально-економічного розвитку України [Текст]: монографія/ І.Г.Манцуров, І.К.Бондар, О.Л.Савенко, Н.М.Дмитренко.- К.: Корпорація, 2010.- 195 с.
              Кільк. прим.:  5 

 1.  

338.5
П18

     Пархомець М.К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва : організація та методика [Текст]: монографія/ М.К.Пархомець, М.З.Матвійчук; за ред. М.К.Пархомця.- Тернопіль: ТНЕУ, 2012.- 228 с.

              Кільк. прим.:  1 

 

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 1.  

8035
339.7
М33

     Матвєєв В.В. Міжнародні фінанси [Текст]: конспект лекцій для студентів спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” напряму 6.030601усіх форм навчання/ В.В.Матвєєв, І.В.Тюха.- К.: НУХТ, 2012.- 133 с.
              Кільк. прим.:  14 

 1.  

339.74
Т35

     Терещенко С.В. Формування передумов трансформації глобальної валютної системи: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02/ С.В.Терещенко; Інститут світової економіки і міжнародних відносин.- К., 2012.- 18 с.
              Кільк. прим.:  1 

 1.  

339.74
Т35

     Терес А.В. Стабілізаційні механізми сучасної грошово-кредитної політики ЄС в контексті входження країн центрально-східної Європи: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02/ А.В.Терес; Інститут світової економіки і міжнародних відносин.- К., 2012.- 18 с.

              Кільк. Прим.:  1 

 

 

ПРАВО

 1.  

8060
34
К78

     Крамаренко О.М. Право (господарське право, цивільне право, трудове право) [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” усіх форм навчання/ О.М.Крамаренко.- К.: НУХТ, 2012.- 29 с.
              Кільк. прим.:  19 

 

 

НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДЕРЖАВНИМ УПРАВЛІННЯМ

 1.  

8062
351.9
Б27

     Басюк Т.П. Державне та регіональне управління [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” усіх форм навчання/ Т.П.Басюк.- К.: НУХТ, 2012.- 14 с.
              Кільк. прим.:  14 

 

 

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 1.  

8063
502.1
Є60

     ЄмцеваГ.Ф. Економіка природокористування [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів галузі знань 0401 „Природні науки” напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” денної та заочної форм навчання/ Г.Ф.Ємцева, О.Н.Шевченко.- К.: НУХТ, 2012.- 35 с.
              Кільк. прим.:  16 

 

 

МАТЕМАТИКА

 1.  

8022
51
В55

     Математика для економістів. Розділ „Вища математика”: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів за напрямами галузей знань 0305 „Економіка та підприємництво”, 0306 „Менеджмент і адміністрування” заочної форми навчання/ О.В.Островська, Н.В.Нестеренко, В.М.Сафонов, І.І.Юрик.- К.: НУХТ, 2012.- 119 с.
              Кільк. прим.:  20 

 1.  

8023
51
М29

     Математика для економістів. Розділ „Теорія ймовірностей та математична статистика” [Текст]: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів за напрямами галузей знань 0305 „Економіка та підприємництво”, 0306 „Менеджмент і адміністрування” заочної форми навчання/ Т.В.Зінченко, О.І.Радзієвська, В.М.Сафонов, О.М.Мулява.- К.: НУХТ, 2012.- 63 с.
              Кільк. прим.:  20 

 

 

ТЕПЛОТА. ТЕРМОДИНАМІКА

 1.  

536
І-73

     Інтенсифікація тепло- масообмінних процесів в харчових технологіях [Текст]: монографія/ А.І.Соколенко, А.А.Мазаракі, О.Ю.Шевченко, В.А.Піддубний; під. ред. А.І.Соколенка ; рецензенти : П.П.Загородній, В.Р.Кулінченко.- К.: Фенікс, 2011.- 536 с.
              Кільк. прим.:  4 

 1.  

536
Н42

     Недбайло А.Є. Використання термогідродинамічних процесів для управління властивостями термоглобальних систем на прикладі молочної емульмії: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.14.06/ А.Є.Недбайло; Інститут технічної теплофізики.- К., 2012.- 23 с.
              Кільк. прим.:  1 

 

 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ

 1.  

8064
579
Т37

     Тетеріна С.М. Мікробіологія харчових продуктів [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання/ С.М.Тетеріна, Є.О.Омельчук.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
              Кільк. прим.:  18 

 1.  

8065
579
К78

     Красінько В.О. Мікробіологія консервного виробництва [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання/ В.О.Красінько, С.М.Тетеріна.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
              Кільк. прим.:  18 

 

 

БІОТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

8067
60
I-26

     Ігнатенко С.В. Програма переддипломної практики студентів IV курсу напряму підготовки 6.051401 „Біотехнологія” денної форми навчання [Текст]/ С.В.Ігнатенко, С.М.Тетеріна, А.П.Софілканич.- К.: НУХТ, 2012.- 19 с.

              Кільк. прим.:  17 

 1.  

8056
60
П25

     Загальна біотехнологія [Текст]: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” спеціальності „Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” денної форми навчання/ І.Ю.Гойко, А.О.Башта, О.М.Соколова, Т.І.Миколів.- К.: НУХТ, 2012.- 34 с.
              Кільк. прим.:  30 

 1.  

8066
60
Т37

     Тетеріна С.М. Програма технологічної практики студентів III курсу напряму підготовки 6.051401 „Біотехнологія” денної форми навчання [Текст]/ С.М.Тетеріна, А.П.Софілканич, С.В.Ігнатенко.- К.: НУХТ, 2012.- 20 с.

              Кільк. прим.:  16 

 1.  

8068
608.3
В68

     Волошина І.М. Біобезпека продуктів харчування [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.05140101, 8.05140101 „Промислова біотехнологія” та 8.05140105 „Екологічна біотехнологія та біоенергетика” денної та заочної форм навчання/ І.М.Волошина, С.М.Тетеріна.- К.: НУХТ, 2012.- 13 с.
              Кільк. прим.:  18 

 

 

ОБЛАДНАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

 1.  

8050
615.4
П78

     Прохоров О.М. Методичні рекомендації до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.05050314 "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв": денної форми навчання/ О.М.Прохоров.- К.: НУХТ, 2012.- 40 с.
              Кільк. прим.:  17 

 

 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

 1.  

8039
621.3
Ш51

     Шестеренко В.Є. Електропостачання промислових підприємств [Текст]: збірник завдань для контрольних робіт та курсових проектів для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"/ В.Є.Шестеренко.- К.: НУХТ, 2012.- 98 с.
              Кільк. прим.:  21 

 

 

ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

 1.  

621.57
Т47

     Тітлова О.О. Вдосконалення систем автоматичного керування абсорбційних холодильних приладів: автореф. дис... канд техн. наук: 05.13.07/ О.О.Тітлова; Одеський нац. політехнічний ун-т.- О., 2012.- 20 с.
              Кільк. прим.:  1 

 1.  

8028
621.798
П78

     Програма виробничої практики студентів V курсу спеціальності 8.05050206 "Машини і технології пакування" [Текст]: денної форми навчання/ О.М.Гавва, А.І.Волчко, А.П.Беспалько, С.В.Токарчук.- К.: НУХТ, 2012.- 18 с.
              Кільк. прим.:  19 

 1.  

8031
621.798
П78

     Програма виробничої практики студентів 5 курсу спеціальності 7.05050206 "Машини і технології пакування" [Текст]: денної форми навчання/ О.М.Гавва, А.І.Волчко, А.П.Беспалько, С.В.Токарчук.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
              Кільк. прим.:  19 

 1.  

8029
621.798
П78

     Програма виробничої практики студентів 5 курсу спеціальності 7.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" (Текст): денної форми навчання/ О.М.Гавва, А.І.Волчко, А.П.Беспалько, С.В.Токарчук.- К.: НУХТ, 2012.- 16 с.
              Кільк. прим.:  19 

 1.  

8030
621.798
П78

     Програма виробничої практики студентів 5 курсу спеціальності 8.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" [Текст]: денної форми навчання/ О.М.Гавва, А.І.Волчко, А.П.Беспалько, С.В.Токарчук.- К.: НУХТ, 2012.- 17 с.
              Кільк. прим.:  19 

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО. ФІНАНСОВИЙ СТАН ГОСПОДАРСТВА

 1.  

631.15
А67

Аніченкова О.В. Вдосконалення організаційно-економічного механізму виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ О.В.Аніченкова; Уманський нац. ун-т. садівництва.- Умань, 2012.- 20 с.

Кільк. прим.: 1

 1.  

631.16
Я45

Якименко Т.С. Фінансування інноваційних проектів агроформувань: автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04/ Т.С.Якименко; Уманськ
ий нац. ун-т. садівництва.- Умань, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.: 1

 

 

РЕСТОРАННА СПРАВА. ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

 1.  

640.4
С16

Сало Я. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа [Текст]: навч. посіб./ Я.Сало.- вид. 2-ге, доп.- Львів: Афіша, 2011.- 404 с.
Кільк. прим.: 10

 1.  

641
П78

Продукты питания [Текст]/ А.И.Соколенко, А.Е.Шевченко, В.А.Поддубный, В.В.Подгорный; под ред. А.И.Соколенко.- К.: Люксар, 2010.- 392 с.
Кільк. прим.: 1

 

 

КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 1.  

65
Б12

Бабій І.В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації в антикризовому управлінні підприємством: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ І.В.Бабій; Хмельницький нац. ун-т.- Хмельницький, 2012.- 20 с.
Кільк. прим.: 1

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 1.  

8042
657
Б48

Беренда Н.І. Програма переддипломної практики для студентів за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" [Текст]: всіх форм навчання/ Н.І.Беренда, О.С.Щербина.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
Кільк. прим.: 20

 1.  

8040
657
О-72

Осадча Г.Г. Консолідація фінансової звітності [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання/ Г.Г.Осадча.- К.: НУХТ, 2012.- 18 с.
Кільк. прим.: 20

 

 

АУДИТ

 1.  

8041
657.6
Д85

Духновська Л.М. Аудит [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навчання/ Л.М.Духновська, С.М.Ніколаєнко.- К.: НУХТ, 2012.- 23 с.

Кільк. прим.: 20

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

 1.  

8061
658
З-17

Заїнчковський А.О. Економіка галузей харчової промисловості [Текст]: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів за спеціальністю 7.03050401, 8.03050401 "Економіка підприємства" усіх форм навчання/ А.О.Заїнчковський, Л.О.Штанько.- К.: НУХТ, 2012.- 21 с.
Кільк. прим.: 22

 1.  

8059
658
Н73

Новойтенко І.В. Програма переддипломної практики студентів IV курсу напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання [Текст]/ І.В.Новойтенко, М.В.Григорців.- К.: НУХТ, 2012.- 18 с.
Кільк. прим.: 21

 1.  

8027
658.5
С78

Стахурський В.О. Економіка енергетики та організація виробництва [Текст]: конспект лекцій для студентів за напрямами 6.050601 "Теплоенергетика", 6.050604 "Енергомашинобудування" всіх форм навчання/ В.О.Стахурський.- К.: НУХТ, 2012.- 153 с.
Кільк. прим.: 15

 1.  

658.5
Ч-46

Череп А.В. Методологія впровадження процесно-орієнтованого підходу до планування діяльності промислових підприємств [Текст]: монографія/ А.В.Череп, О.А.Лисенко; Запорізький нац. ун-т.- Запоріжжя: ЗНУ, 2012.- 277 с.

Кільк. прим.: 1

 

 

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

 1.  

8051
661.7
О-74

Осипенко О.П. Технологічне обладнання галузі. Виробництво етилового спирту шляхом зброджування [Текст]: конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.05170106 "Технології продуктів бродіння і виробництв" та 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання/ О.П.Осипенко, В.М.Таран, Ю.Ю.Доломакін.- К.: НУХТ, 2012.- 48 с.
Кільк. прим.: 15

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1.  

664
Б67

Біологічні та фізико-хімічні основи харчових технологій [Текст]: монографія/ В.А.Домарецький, А.М.Куц, О.Ю.Шевченко, В.А.Піддубний; під ред. В.А.Домарецького. К.: Фенікс, 2011.- 704 с.
Кільк. прим.: 1

 1.  

664
Т38

Технологические процессы в пищевой промышленности [Текст]: монография/ В.А.Домарецкий, В.А.Поддубный, А.Е.Шевченко, Р.Н.Леус; под ред. В.А.Домарецкого ; рецензент : В.Р.Кулинченко.- К.: Аскания, 2010.- 664 с.
Кільк. прим.: 1

 1.  

8016
664
У74

Усатюк С.І. Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.05170109 "Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" спеціалізації "Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів та виробництв" [Текст]: для студентів денної форми навчання/ С.І.Усатюк, О.О.Петруша, В.М.Сидор.- К.: НУХТ, 2012.- 16 с.
Кільк. прим.: 17

 1.  

8021
664
У74

Усатюк С.І. Програма виробничої практики студентів IV курсу напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ("Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення") [Текст]: денної форми навчання/ С.І.Усатюк, О.О.Петруша, В.М.Сидор.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
Кільк. прим.: 15

 1.  

8020
664
У74

Усатюк С.І. Програма переддипломної практики студентів IV курсу напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" [Текст]: для студентів денної форми навчання/ С.І.Усатюк, О.О.Петруша, В.М.Сидор.- К.: НУХТ, 2012.- 13 с.
Кільк. прим.: 20

 1.  

8019
664
У74

Усатюк С.І. Програма технологічної практики студентів V курсу спеціальності 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" [Текст]: для студентів денної форми навчання/ С.І.Усатюк, О.О.Петруша, В.М.Сидор.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
Кільк. прим.: 15

 1.  

8053
664
М77

Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [Текст]: курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050503 "Машинобудування" спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання. Ч.3. Експлуатація технологічного обладнання/ І.Г.Бабанов, В.М.Таран, С.Д.Беседа, О.І.Бабанова.- К.: НУХТ, 2012.- 119 с.
Кільк. прим.: 15

 1.  

8049
664
Ч-44

Чепелюк О.О. Моделювання технологічних систем [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни, організації самостійної роботи студентів, виконання розрахункової і контрольної робіт для студентів спеціальностей 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" денної та заочної форм навчання/ О.О.Чепелюк.- К.: НУХТ, 2012.- 43 с.

Кільк. прим.: 21

 1.  

8048
664.1
П85

Прядко М.О. Теплосилове господарство цукрових заводів [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей 7.05170111 "Технологія цукру і підготовки питної води" і 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" заочної форми навчання/ М.О.Прядко, В.І.Павелко, М.О.Масліков.- К.: НУХТ, 2012.- 14 с.
Кільк. прим.: 20

 1.  

8057
664.6
Ю83

Юрчак В.Г. Методичні рекомендації до складання технологічних схем хлібопекарського і макаронного виробництва у курсовому і дипломному проектуванні [Текст]: для студентів напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" та спеціальності "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" денної та заочної форм навчання/ В.Г.Юрчак, В.Ф.Доценко, В.М.Махинько.- К.: НУХТ, 2012.- 44 с.
Кільк. прим.: 22

 1.  

664.78
Р15

Радченко Н.Л. Теплообмін і гідродинаміка при екструзійній обробці рослинної сировини: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.06/ Н.Л.Радченко; Інститут технічної теплофізики.- К., 2012.- 24 с.
Кільк. прим.: 1

 1.  

8046
664.8
Б23

Бандуренко Г.М. Програма переддипломної практики студентів IV курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701"Харчові технології та інженерія" [Текст]: методичні рекомендації/ Г.М.Бандуренко.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
Кільк. прим.: 16

 1.  

8044
664.8
Б23

Бандуренко Г.М. Програма переддипломної практики студентів V курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.05170106 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" напряму підготовки "Харчові технології та інженерія" [Текст]/ Г.М.Бандуренко.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
Кільк. прим.: 16

 1.  

8045
664.8
Б23

Бандуренко Г.М. Програма технологічної практики студентів IV курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" [Текст]/ Г.М.Бандуренко.- К.: НУХТ, 2012.- 15 с.
Кільк. прим.: 16

 1.  

8043
664.8
Б23

Бандуренко Г.М. Програма технологічної практики студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.05170106 та 8.05170106 "Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" напряму підготовки "Харчові технології та інженерія" [Текст]/ Г.М.Бандуренко.- К.: НУХТ, 2012.- 19 с.
Кільк. прим.: 26

 1.  

8047
664.8
Б23

Бандуренко Г.М. Проектування підприємств галузі [Текст]: методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму 051701 "Харчові технології та інженерія" денної, заочної та скороченої форм навчання/ Г.М.Бандуренко, С.Й.Крижановський.- К.: НУХТ, 2012.- 58 с.
Кільк. прим.: 24

 

 

СИНТЕТИЧНІ ПРОДУКТИ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

 1.  

678.7
И20

Иванова Л.А. Металлополимерные композиции для восстановления зерноперерабатывающего оборудования [Текст]: монография/ Л.А.Иванова, С.В.Котлик, М.Б.Гараев; Одес. нац. акад. пищ. технолог. (ОНАПТ).- О.: Астропринт, 2010.- 108 с.
Кільк. прим.: 1

 

 

СПОРТ. ІГРИ

 1.  

8055
796
Ж91

Журавель О.О. Методичні рекомендації до застосування рухливих ігор у проведенні занять із студентами вищих навчальних закладів, що займаються у спеціальних медичних групах усіх напрямів підготовки [Текст]: денної форми навчання/ О.О.Журавель.- К.: НУХТ, 2012.- 30 с.
Кільк. прим.: 16

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1.  

8054
811.111
Ч-16

Чала К.М. Англійська мова [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів II курсу заочної та скороченої форм навчання за напрямом 6.051701 "Харчові технології та інженерія" (Технологія харчування)/ К.М.Чала.- К.: НУХТ, 2012.- 55 с.

Кільк. прим.: 17

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

 

Chemical & engineering news. № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40.- Canada, 2012.- дарчий.

 1.  

 

Автоматика и телемеханика: РАН. № 8/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

Автоматика/Automatika-2012. XІХ Міжнародна конференція з автоматичного управління: матеріали конференції, 26-28 вересня 2012 року, Київ, Україна/ НАН України, МОН молоді та спорту України, Укр. Ассоц. з автоматич. керування, НУХТ та ін.- К.: НУХТ, 2012.- 487 с.

 1.  

 

Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 9/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2012.

 1.  

 

Атестаційний вісник: інформ. бюл. № 10/ засн. : МОНМС України, Держ. інформ.-вироб. під-во, вид-во "Преса".- К.: Колофон, 2012.

 1.  

 

Банківська справа: наук.-практ. вид. № 4.- К.: Т-во "Знання", 2012.

 1.  

 

Безпека життєдіяльності. № 9.- К.: Основа, 2012.

 1.  

 

Библиография: науч. журн. по библиографовед. и книговед. № 4/ Рос. кн. палата, Бук Чембэр Интернэшнл.- М.: Изд-во "Бук Чембэр Интернэшил, 2012.

 1.  

 

Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 4/ учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.".- М.: Чехов. ПК, 2012.

 1.  

 

Бібліотека кадровика: щоміс. спец. журн. № 4/ засн. і вид. : Міжнар. центр фін.-екон. розв.-Україна.- К.: Аванпост-прим, 2012.

 1.  

 

Біополімери і клітина: наук. журн. № 5/ засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики.- К.: МПП Ірина, 2012.

 1.  

 

Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 8/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 9/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2012.

 1.  

 

Винахiдник i рацiонализатор: наук.-попул. iлюстр. журн. № 1.- К.: Блiц-iнформ, 2012.

 1.  

 

ВиноГрад: галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. CВ.- К.: ТОВ Друкарня Літера, 2012.

 1.  

 

Вища школа: наук.-практ. вид. № 9/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2012.

 1.  

 

Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 8/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 38, № 40, № 41/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 9/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2012.

 1.  

 

Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 9/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2012.

 1.  

 

Гастрономъ: ежемес. журн. № 10.- М.: ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.

 1.  

 

Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 5.- М.: ООО Изд-во Хоспитэли, 2012.

 1.  

 

Гостиничный и ресторанный бизнес: отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 3/ учредитель : ООО ИнтелЦентр.- К.: ООО Академпресс, 2012.

 1.  

 

Дiловий вiсник: Журн. Торг.-пром. палати України. № 9.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2012.

 1.  

 

Дистанционное и виртуальное обучение: науч. журн. № 8/ учредитель : Соврем. гуманитар. акад.- М.: Изд-во СГУ, 2012.

 1.  

 

Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 10/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 9.- К.: Наук. думка, 2012.

 1.  

 

Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 10.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 10.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 9/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2012.

 1.  

 

Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics: щокв. наук. журн. № 3/ засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ.- Одеса: ОНАХТ, 2012.

 1.  

 

Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 9/ засн. і вид. : УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

Електротехніка і електромеханіка: наук.-практ. журн. № 4/ засн. : Харків. політех. ін-т.- Харків: ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2012.

 1.  

 

Журнал прикладной химии. № 8/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2012.

 1.  

 

Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 9/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.

 1.  

 

Здоровье: энергия счастливой жизни (Украина). № 8, № 9/ учредитель: Волкова Н.А.- К.: ООО Новий друк, 2012.

 1.  

 

Зерно i хлiб: журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 4/ співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін.- К.: КП "РВЦ "ЗIХ", 2012.

 1.  

 

Зернові продукти і комбікорми: щокв. наук.- виробн. журн. № 3/ засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол.- О.: ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2012.

 1.  

 

Инновации в образовании. № 8/ учредитель : Соврем. гуманит. акад.- М.: ГУП МО Колом. тип., 2012.

 1.  

 

Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 9/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2012.

 1.  

 

Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 28-29-30.- К.: Пед. преса, 2012.

 1.  

 

ІТM. Информационные технологии для менеджмента: науч.- техн. журн. № 9/ учредитель и изд. : ООО Софт-Рейтинг Консалт, УкрНЦ РИТ и др.- М.: ГУП ВИМИ, 2012.

 1.  

 

Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 10/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2012.

 1.  

 

Кибернетика и системный анализ: междунар. науч.-теорет. журн. № 5/ НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова.- К, 2012.

 1.  

 

Кодекси України. № 9. Земельний кодекс.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.

 1.  

 

Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 6/ Учредители: Минсельхозпрод РФ, ОАО ФКК Росхлебпродукт, Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО Динамо, 2012.

 1.  

 

Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 7, № 8, № 9/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2012.

 1.  

 

Лiки України: спецiалiз. iнформ. вид. № 7, № 8/ засн. : Фармацевт. асоц. України.- К.: Блiц-Інформ, 2012.

 1.  

 

Лiтопис журнальних статей: Держ. бiблiограф. покажч. України. № 16, № 17. Нац. бiблiогр. України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 15, № 16/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.

 1.  

 

Логистика: проблемы и решения: междунар. науч.-практ. журн. № 4/ изд. : НВФ Студцентр.- К.: НВФ Студцентр, 2012.

 1.  

 

Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 9/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.

 1.  

 

Маркетинг в Україні. № 4/ засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ.нац. екон. ун-т.- К.: НСФ Демос ЛТД, 2012.

 1.  

 

Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.. № 7, № 8, № 9.- 2012.

 1.  

 

Масложировая промышленность: Науч.-техн. и произв. журн. № 4/ Учредитель: ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть".- М.: ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2012.

 1.  

 

Международная экономика: междунар. науч.-практ. журн. № 8/ учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа.- М.: ИД Панорама, 2012.

 1.  

 

Микробиология. № 4/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: Единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 4/ Учредитель: Изд. дом "Холодильная техника".- Москва: ООО Петровский парк, 2012.

 1.  

 

Мир продуктов: информ.- аналит. изд. № 7/ учредитель и изд. : РИА Марк Пак.- К.: ТОВ Софія- А, 2012.

 1.  

 

Мир техники и технологий: междунар. промышлен. журн. № 9, № 10/ изд. и учредитель : ред. журн.- Чугуев: ПолиАрт, 2012.

 1.  

 

Мир туризма: искусство отдыха и путешествий. № 5/ учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма".- Киев: Слон, 2012.

 1.  

 

Мир Упаковки: бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 4/ учредитель и изд. : РИА "Марк Пак".- К.: ДТ "Експес-Полiграф", 2012.

 1.  

 

Молокопереробка: наук.-практ. журн. № 6, № 7/ засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО.- К.: ТОВ СЕЕМ, 2012.

 1.  

 

Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 9/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2012.

 1.  

 

Молочное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 7/ Учредитель: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К.: ООО Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 8/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2012.

 1.  

 

Мясное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 6-7/ Учредитель: ЧП "Корсар".- К.: ООО Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

Мясной бизнес: ежемес. науч.-практ. журн. № 9/ изд. : ООО Биопром.- К.: Аванпост-Прим, 2012.

 1.  

 

Мясные технологии: специализир. журн. № 7, № 8, № 9/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

Надзвичайна ситуацiя. № 9.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.

 1.  

 

Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 9/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.- дарча.

 1.  

 

Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 9/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2012.

 1.  

 

Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 9/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2012.

 1.  

 

Донецький національний технічний університет Наукові праці Донецького національного технічного університету = Proceedings of Donetsk national technical university. № 2/ н.т.у.Донецький.- Донецьк: ДНТУ, 2011.

 1.  

 

 

Національний університет харчових технологій
Наукові праці Національного університету харчових технологій. № 42, № 45.- К.: НУХТ, 2012.- 208 с

 1.  

 

Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 9/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2012.

 1.  

 

Офіцiйний вісник Президента України: інформ. бюл. № 28/ держ. управління справами.- К.: ДП НВЦ Пріоритети, 2012.

 1.  

 

Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 61, № 62, № 63, № 65 (1), № 65 (2), № 66, № 67, № 69, № 71, № 72, № 73, № 74/ М-во юстиції України.- К.: Право, 2012.

 1.  

 

Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 9/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

Переработка молока: специализир. журн. № 7, № 8, № 9/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 9/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2012.

 1.  

 

Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 9/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2012.

 1.  

 

Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 9/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2012.

 1.  

 

Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 8.- М.: ООО Научтехмаш, 2012.

 1.  

 

Прикладная биохимия и микробиология.. № 5/ РАН.- М.: Наука, 2012.

 1.  

 

Проблеми науки: міжгалуз. наук.-техн. журн. № 7, № 8/ засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр.- К.: ТОВ ДІА, 2012.

 1.  

 

Проблемы управления и информатики: междунар. науч.-техн. журн. № 5/ НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др.- К., 2012.

 1.  

 

Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 9/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2012.

 1.  

 

Промислова безпека. № 9/ засн. : ТОВ "Промислова безпека".- К.: ТОВ "Вістка", 2012.

 1.  

 

Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 10/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2012.

 1.  

 

Реферативный журнал: Отдельн. вып., 38. № 9. Оборуд. пищ. пром-сти: Отдельн. вып./ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2012

 1.  

 

САПР и графика. № 8/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2012.

 1.  

 

Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 8/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2012.

 1.  

 

Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть: щокв. наук.-виробн. журн. № 4/ засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.- Х.: Форт, 2012.

 1.  

 

Стандарты и качество: междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 9/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".- М.: Вива-Стар, 2012.

 1.  

 

Тара и упаковка: иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 4.- М.: ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2012.

 1.  

 

Турбизнес: для профессионалов. № 7, № 11, № 12.- М.: ООО Турбизнес, 2012.

 1.  

 

Украинский туризм: всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 5/ учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира".- К.: ООО Изд-во "Зеркало мира", 2012.

 1.  

 

Украинский химический журнал: ежемес. науч. журн. № 7-8/ Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии.- К.: Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2012.

 1.  

 

Упаковка: журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 5/ Засн.: АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК".- К.: ДП Експрес-Полiграф, 2012.

 1.  

 

Управление качеством: ежемес. произв.- техн. журн. № 8/ учредитель : региональн. благотворит. обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение".- М., 2012.

 1.  

 

Управление компанией. № 8/9/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2012.

 1.  

 

Управление персоналом: практ. журн. № 10/ изд. : Н.Осейко.- К., 2012.

 1.  

 

Фінанси України: наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 4.- К.: Україна, 2012.

 1.  

 

Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 10/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2012.

 1.  

 

Хімiчна промисловість України: наук.-виробн. зб. № 4/ засн. : М-во хім. пром-сті УРСР,Укр. республ. правління всесоюзного хім. тов-ва ім. Д. І. Менделеева.- К.: Радянська Україна, 2012.

 1.  

 

Хлебопродукты: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 9/ учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред.- М.: ГП "Журн. Хлебопродукты", 2012.

 1.  

 

Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 10/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2012.

 1.  

 

Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 8/ учредитель : ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2012.

 1.  

 

Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 9/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- Київ: ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.

 1.  

 

Экология и промышленность: Ежекв. науч.-произв.журн. № 3/ Учредит. и издат.: Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь.- Х.: Укр ГНТЦ Энергосталь, 2012.

 1.  

 

Электрик: практ. электротехника. № 10/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2012.

 1.  

 

Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 9/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.


Створено : 24/10/2012 @ 11:56
Оновлено : 25/10/2012 @ 08:48
Категорія :
Сторінка переглянута 2133 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх