Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Нові надходження до бібліотеки за квітень 2012р.

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛІННЯ

 1.  

005
Х22

     Харчишина О.В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості: дис... док. екон. наук: 08.00.04/ О.В.Харчишина; НУХТ.- К., 2011.- 439 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

005.6
К49

     Климаш Н.І. Управління ефективністю діяльності підприємств кондитерської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу: дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ Н.І.Климаш; НУХТ.- К., 2012.- 233 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ФІЛОСОФІЯ

 1.  

1(44)
М77

     Монтень М. Проби [Текст]: пер. с фр. Кн. 1/ М.Монтень.- К.: Дух і літера, 2005.- 365 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

 1.  

330.34
В19

     Васильєва С.І. Ефективність інновації та НТП на підприємствах харчової промисловості: дис… канд. екон. наук: 08.00.04/ С.І.Васильєва; НУХТ.- К., 2011.- 261 с.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

330.34
Л22

     Лановська Г.І. Формування інноваційної політики підприємств спиртової промисловості: дис… канд. екон. наук: 08.00.04/ Г.І.Лановська; НУХТ.- К., 2012.- 231 с.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ТУРИЗМ

 1.  

338.48
М21

     Мальська М.П. Планування туристичної діяльності [Текст]: підруч./ М.П.Мальська, О.Ю.Бордун.- К.: Знання, 2010.- 310 с.- додаток : 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

338.48
К88

     Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг [Текст]: навч. посіб./ Н.Є.Кудла.- К.: Знання, 2011.- 351 с.- (Вища освіта ХХІ століття).- додаток : 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
Кільк. прим.:  1 

 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 1.  

339.9
М71

     Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст]: підруч./ Ю.В.Макогон, Лук’яненко Д.Г., Ю.М.Пахомов, М.Ю.Пивоносов; за ред. Ю.В.Макогона.- К.: Освіта України, 2009.- 420 с.
Кільк. прим.:  3 

 

 

ЕКОЛОГІЯ

 1.  

504
І-20

     Іванов С.В. Екологічна хімія [Текст]: навч. посіб./ С.В.Іванов, Є.Ф.Новоселов, О.А.Спаська.- К.: НАУ, 2010.- 172 с.
Кільк. прим.:  5 

 

 

ХІМІЯ

 1.  

547
П69

     Практикум по органической химии [Текст]: учеб. пособие/ В.И.Теренин, М.В.Ливанцов, Е.Д.Матвеева, П.В.Ивченко; под ред. Н.С.Зефирова.- М.: Бином, 2010.- 568 с.- (Ученик для высшей школы).
Кільк. прим.:  1 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 1.  

577.15
Г18

     Гамаюрова В.С. Ферменты [Текст] : лаб. практикум : учеб. пособие/ В.С.Гамаюрова, М.Е.Зиновьева.- СПб.: Пр-т Науки, 2011.- 256 с.
Кільк. прим.:  5 

 1.  

578
В74

     Вопросы общей вирусологии [Текст]: учеб. пособие/ И.Н.Жилинская, А.А.Стамкулова, И.С.Фрейдлин, С.А.Кетлинский; под ред. О.И.Киселева, И.Н.Жилинской.- СПб.: СПбГМА, 2007.- 374 с.
Кільк. прим.:  5 

 1.  

579
Б39

     Безбородов А.М. Микробиологический синтез [Текст]/ А.М.Безбородов, Г.И.Квеситадзе.- СПб.: Пр-т Науки, 2011.- 144 с.
Кільк. прим.:  5 

 1.  

582.28
О-75

     Основы биотехнологии высших грибов [Текст]: учеб. пособие/ Н.А.Заикина, А.Е.Коваленко, В.А.Галынкин, Ю.Т.Дьяков.- СПб.: Пр-т Науки, 2007.- 336 с.
Кільк. прим.:  2 

 

 

ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ

 1.  

602.6
К26

     Карпов О.В. Клітинна та генна інженерія [Текст]: підруч./ О.В.Карпов, С.В.Демидов, С.С.Кир’яченко.- К.: Фітосоціоцентр, 2010.- 208 с.
Кільк. прим.:  5 

 

 

ФАРМАКОЛОГІЯ.

 1.  

615
М74

     Мокрушин В.С. Основы химии и технологии биоорганических и синтетитеских лекарственных веществ [Текст]: учеб. пособие/ В.С.Мокрушин, Г.А.Вавилов.- СПб.: Пр-т Науки, 2009.- 496 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

615
П35

     Питательные среды для микробиологического контроля качества лекарственных средств и пищевых продуктов [Текст]: справочник/ В.А.Галынкин, Н.А.Заикина, В.И.Кочеровец, И.З.Курбанова; под ред. В.А.Галынкина, В.И.Кочеровца.- СПб.: Пр-т Науки, 2006.- 336 с.
Кільк. прим.:  5 

 1.  

615.28
О-75

     Основы фармацевтической микробиологии [Текст]: учеб. пособие/ В.А.Галынкин, Н.А.Заикина, В.И.Кочеровец, Т.С.Потехина.- СПб.: Пр-т Науки, 2008.- 304 с.
Кільк. прим.:  5 

 1.  

615.32
В14

     Вайнштейн В.А. Двухфазная экстракция в получении лекарственных и косметических средств [Текст]/ В.А.Вайнштейн, И.Е.Каухова.- СПб.: Пр-т Науки, 2010.- 104 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

615.37
И55

     Имунно- и нанобиотехнология [Текст]: учеб. пособие/ Э.Г.Деева, В.А.Галынкин, О.И.Киселев, Н.А.Заикина.- СПб.: Пр-т Науки, 2008.- 216 с.
Кільк. прим.:  5 

 

 

МАТЕРІАЛИ ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ

 1.  

620.22
Д43

     Дзядикевич Ю.В. Матеріали в техніці [Текст]: навч. посіб./ Ю.В.Дзядикевич.- Тернопіль: Екон. Думка, 2009.- 204 с.
Кільк. прим.:  2 

 

 

ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

 1.  

621.3
Б91

     Буряк В.М. Експлуатація електрообладнання систем електропостачання [Текст]: навч. посіб./ В.М.Буряк.- 2-ге вид., перероб. та випр.- Х.: Тимченко, 2008.- 496 с.
Кільк. прим.:  25 

 1.  

621.3
В18

     Варламов Г.Б. Теплоенергетика та екологія [Текст]: підруч./ Г.Б.Варламов, Г.М.Любчик, В.А.Маляренко.- Харків: САГА, 2008.- 234 с.
Кільк. прим.:  2 

 

 

ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

 1.  

621.798
К73

     Коулз Р. Упаковка пищевых продуктов [Текст]: пер. с англ./ Р.Коулз, Д.МакДауэлла, Д.М.Кирван.- СПб.: Профессия, 2012.- 408 с.- (Научные основы и технологи).
Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРОДУКТИ ТВАРИННИЦТВА

 1.  

636.2
Р82

     Рубан Ю.Д. Технологія виробництва молока і яловичини[Текст]: підруч./ Ю.Д.Рубан, С.Ю.Рубан.- 3-є вид., перероб. й доп.- Х.: Еспада, 2011.- 800 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ ТА ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

 1.  

640.4
К12

     Кабушкин Н.И. Управление гостиницами и ресторанами [Текст]: учеб. пособие/ Н.И.Кабушкин.- Минск: БГЭУ, 2009.- 416 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

640.4
М84

     Мостова Л.М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства [Текст]: навч. посіб./ Л.М.Мостова, О.В.Новікова.- 2-ге вид.- К.: Ліра-К, 2012.- 388 с.
Кільк. прим.:  10 

 1.  

640.41
К55

     Кобяк М.В. Управление качеством в гостинице [Текст]: учеб. пособие/ М.В.Кобяк, С.С.Скобкин.- М.: Магістр, 2011.- 511 с.
Кільк. прим.:  3 

 1.  

640.41
В14

     Вакуленко Р.Я. Управление гостиничным предприятием [Текст]: учеб. пособие/ Р.Я.Вакуленко, Е.А.Кочкурова.- М.: Университетская книга, 2008.- 320 с.- (Новая университетская книга).
Кільк. прим.:  2 

 

 

ДЕЗІНФЕКЦІЯ. ДЕЗІНФЕКУЮЧІ ЗАСОБИ

 1.  

648.6
П35

     Промышленная дезинфекція и антисептика [Текст]: учеб. пособие/ В.А.Галынкин, Н.А.Заикина, В.И.Кочеровец, Т.С.Потехина.- СПб.: б/и, 2008.- 232 с.
Кільк. прим.:  5 

 

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

 1.  

66.0
Ф91

     Фролов В.Ф. Лекции по курсу процессов и аппаратов химической технологии [Текст]: учеб. пособие/ В.Ф.Фролов.- 2-е изд., испр.- С.Пб.: Химиздат, 2008.- 608 с.
Кільк.прим.:  1 

 

 

ВИНОРОБСТВО. СПИРТОВІ НАПОЇ. ЕКСТРАТИ ТА КОНЦЕНТРАТИ

 1.  

663.25
Ш78

     Шольц-Куликов Е.П. Виноделие по-новому [Текст]: под ред. Г.Г.Валуйко/ Е.П.Шольц-Куликов.- Симферополь: Таврида, 2009.- 320 с.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

663.5
Н88

     Нужный В.П. Химия и токсикология этилового спирта и напитков, изготовленных на их основе : Токсикология [Текст]/ В.П.Нужный, В.В.Рожанец, С.А.Савчук.- М.: Кн. дом «Либроком», 2011.- 200 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

663.8
Н34

     Науменко К.А. Удосконалення технології екстрактів та концентратів із рослинної сировини: дис… канд. техн. наук: 05.18.05/ К.А.Науменко; НУХТ.- К., 2012.- 234 с.
Кільк. прим.:  1   

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ В ЦІЛОМУ

 1.  

664
Л63

     Лисак В.Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості: дис… канд. екон. наук: 08.00.04/ В.Ю.Лисак; НУХТ.- К., 2012.- 279 с.
Кільк. прим.:  1

 1.  

664
П84

     Процессы и аппараты пищевых производств [Текст]: учеб. : в 2 кн. Кн. 1/ А.Н.Остриков, Ю.В.Красовицкий, А.А.Шевцов, Г.В.Алексеев; под ред. А.Н.Острика.- С.Пб.: Гиорд, 2007.- 704 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664
П84

     Процессы и аппараты пищевых производств [Текст]: учеб. : в 2 кн. Кн. 2/ А.Н.Остриков, Ю.В.Красовицкий, А.А.Шевцов, Г.В.Алексеев; под ред. А.Н.Острика.- С.Пб.: Гиорд, 2007.- 608 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

664
Т38

     Технологія харчових продуктів функціонального призначення [Текст]: опорний конспект лекцій/ М.І.Пересічний, П.О.Карпенко, С.М.Пересічна, І.М.Грищенко.- К.: КНТЕУ, 2011.- 144 с.
Кільк. прим.:  10 

 1.  

664
Х22

     Харчова хімія [Текст]: навч. посіб./ Л.В.Дуленко, Ю.А.Горяйнова, А.В.Полякова, В.Д.Малигіна.- К.: Кондор, 2012.- 248 с.
Кільк. прим.:  5 

 1.  

664.1
Ц71

     Цирульнікова В.В. Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку з використанням додаткових реагентів: дис… канд. техн. наук: 05.18.05/ В.В.Цирульнікова; НУХТ.- К., 2012.- 260 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

КУЛЬТОВІ СПОРУДИ ТА БУДІВЛІ

 1.  

726.6
Н35

     Національний заповідник "Софія Київська" [Текст]/ упоряд. Н. Куковальська та ін.- К.: Балтія-Друк, 2011.- 224 с.
Кільк. прим.:  10 

 

 

МОВИ

 1.  

811.161.2
В68

     Волощак М.Й. Збірник мовностилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів [Текст]/ М.Й.Волощак.- К.: Марія Волощак, 2010.- 224 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

811.161.2
В68

     Волощак М.Й. Неправильно-правильно [Текст]: довідник з укр. слововживання/ М.Й.Волощак.- 3-є, доп. й допрацьов. вид.- К.: Марія Волощак, 2010.- 224 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

811.161.2
В68

     Волощак М.Й. Складні випадки правопису та відмінювання прізвищ і географічних назв [Текст]/ М.Й.Волощак.- К.: Марія Волощак, 2011.- 174 с.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ГЕОГРАФІЯ. ІСТОРІЯ

 1.  

9(438)
С20

     Сас П. Хотинська битва 1621-битва за Центральну Європу [Текст]/ П.Сас, Г.Кіркене.- К.: Балтія-Друк, 2011.- 216 с.
Кільк. прим.:  3 

 1.  

9(474.5)
Б90

     Бумблаускас А. Грюнвальдська битва-битва народів [Текст]/ А.Бумблаускас, І.Марзалюк, Б.Черкас.- К.: Балтія-Друк, 2010.- 272 с.
Кільк. прим.:  5 

 1.  

911.3
М31

     Масляк П.О. Країнознавство [Текст]: підруч./ П.О.Масляк.- К.: Знання, 2008.- 292 с.- (Вища освіта ХХІ століття).
Кільк. прим.:  25 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

 

     Chemical & engineering news. № 10 (5 march), . № 11 (12 march), № 12 (19 march). № 13 (29 march).- Canada, 2012.- дарчий.
Кільк. прим.:  4

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. 78-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: програма і матеріали, 2-3 квітня 2012 р. Ч.1. Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті.- К.: НУХТ, 2012.- 453 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. 78-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: програма і матеріали, 2-3 квітня 2012 р. Ч.2. Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті.- К.: НУХТ, 2012.- 448 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. 78-а наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: програма і матеріали, 2-3 квітня 2012 р. Ч.3. Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті.- К.: НУХТ, 2012.- 635 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. VIII міжнародна науково-практична конференція "Управління сучасним підприємством": тези доп. : Київ, 22-23 березня 2012 р./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України; НУХТ.- К.: НУХТ, 2012.- 275 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. Міжнародна науково-технічна конференція "Технічні науки : стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей: 22-23 березня 2012 р./ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ.- К.: НУХТ, 2012.- 109 с.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. Науково-технічні розробки та інноваційні технології: м'ясо-молочна промисловість : зб./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ.- К.: НУХТ, 2012.- 33 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Національний університет харчових технологій. Науково-технічні розробки та інноваційні технології: хлібопекарська і кондитерська промисловість : зб./ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НУХТ.- К.: НУХТ, 2012.- 22 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Автоматика и телемеханика. № 2/ РАН.- М.: Наука, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 3, № 4/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Банківська справа: наук.-практ. вид. № 1.- К.: Т-во "Знання", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Безпека життєдіяльності. № 3.- К.: Основа, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Библиография: науч. журн. по библиографовед. и книговед. № 1/ Рос. кн. палата, Бук Чембэр Интернэшнл.- М.: Изд-во "Бук Чембэр Интернэшил, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 1/ учредитель : Общерос. обществен. об-ние "Акад. биотехнол.".- М.: Чехов. ПК, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Біополімери і клітина: наук. журн. № 1, № 2/ засн. : НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики.- К.: МПП Ірина, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 3/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 3/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2012.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 3/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     ВиноГрад: галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 1.- К.: ТОВ Друкарня Літера, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Виноделие и виноградарство: науч.-теорет. и практ. журн. № 1/ учредитель : ООО Пищепромиздат.- М.: ООО Репроцентр.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. № 1/ засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін.- К.: Пед. преса, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Вища школа: наук.-практ. вид. № 3, № 4/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2012.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 10-11, № 12-13, № 14/  засн.: Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  3

 1.  

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 3/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 2/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.- 0 грн.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Вопросы питания: науч.-практ. журн. № 1/ М-во здравоохранения РФ, Департамент сан.- эпидемиол. надзора РФ, Рос. акад. мед. наук, Ин-т питания.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Галерея напитков & деликатесов = The Gallery of drinks and delicacies: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 1/ учредитель и изд. : К.В.Конева, ПП "Дринкс Гелери".- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.- дарча.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Гастрономъ: ежемес. журн. № 4.- М.: ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Гостиничный и ресторанный бизнес: отели, курорты, рестораны, транспорт, туризм, индустрия развлечений. № 1/ учредитель : ООО ИнтелЦентр.- К.: ООО Академпресс, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Дистанционное и виртуальное обучение: науч. журн. № 3/ учредитель : Соврем. гуманитар. акад.- М.: Изд-во СГУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 3/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. . № 2, № 3.- К.: Наук. думка, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Екологія: реферат. журн. № 4/ засн. : Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформ.- К.: ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2011.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 4.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 4.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економiка. Фiнанси. Право.: щомiсяч. iнформ.-аналіт. журн. № 11-12/ засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр.- К.: АТЗТ Вид-во Право, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 3/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics: щокв. наук. журн. № 1/ засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ.- Одеса: ОНАХТ, 2012.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

    Харківський державний університет харчування та торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць : у 2-х ч. Ч. 2(14)/ ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2011.- 705 с.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Експрес-новини : наука, техніка, виробництво. № 3/ засн. і вид. : УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР. № 3/ засн. і вид. : Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ.- К.: УкрІНТЕІ, 2012
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Зерно i хлiб: журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 2/ співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін.- К.: КП "РВЦ "ЗIХ", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Известия высших учебных заведений. Пищевая технология: науч. техн. журн. № 5-6/ Гос. ком. РФ по высш. образованию.- Краснодар: Краснод. политехн. ин-т, 2011.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.. № 1/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Инновации в образовании. № 3/ учредитель : Соврем. гуманит. акад.- М.: ГУП МО Колом. тип., 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Інтегровані технології та енергозбереження: зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 1/ Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т".- Харків: НТУ "ХПІ", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 3/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 7, № 8-9.- К.: Пед. преса, 2012.
 Кільк. прим.:  4

 1.  

 

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 4, № 4 (спец. вип.)/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Кодекси України. № 3. Бюджетний кодекс України.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Комбикорма: пр-во и использ. : науч.-техн. и произв. журн. № 2/ Учредители: Минсельхозпрод РФ, ОАО "ФКК Росхлебпродукт", Ассоц. комбикормовых предпр., Кол. ред. журн.- М.: ЗАО "Динамо", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Компьютеры, сети, программирование. № 1, № 2/ учредитель С. Р. Лищук.- К., 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Кондитерское производство: науч.-произв. журн. № 1, № 2.- М.: ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 1/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 2/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Лiтопис журнальних статей: Держ. бiблiограф. покажч. України. № 3, № 4, № 5. Нац. бiблiогр. України.- К.: Книжк. палата України, 2012.
Кільк. прим.:  3 

 1.  

 

     Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 1, № 2/ Учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 2, № 3/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2012.
  Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 3/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Маркетинг и реклама: укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 3/ учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Маркетинговые исследования в Украине: укр. науч.-практ. журн. № 1/ изд. : НВФ "Студцентр".- Киев-Харьков: СПДФО Дмитриева А.С., 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.. № 1, № 2.-.- 2012.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Масложировая промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 1/ учредитель: ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть".- М.: ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Международная экономика: междунар. науч.-практ. журн. № 1/ учредитель : ООО Индепендент Масс Медиа.- М.: ИД Панорама, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мир здоровья. № 3/ учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница.- Х.: Торнадо, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мир продуктов: информ.- аналит. изд. № 2/ учредитель и изд. : РИА Марк Пак.- К.: ТОВ Софія- А, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мир техники и технологий: междунар. промышлен. журн. № 3/ изд. и учредитель : ред. журн.- Чугуев: ПолиАрт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мир туризма: искусство отдыха и путешествий. № 1/ учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма".- Киев: Слон, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мир Упаковки: бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 1/ Учредитель и изд.: РИА "Марк Пак".- К.: ДТ "Експес-Полiграф", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мировая экономика и международные отношения. № 2/ РАН.- М.: Наука, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Молокопереробка: наук.-практ. журн. № 9, № 10, № 11, № 12/ засн. та вид. : ТОВ РІА МОЛОКО.- К.: ТОВ СЕЕМ, 2011.
Кільк. прим.:  4 

 1.  

 

     Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 3/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Молочное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 1-2/ учредитель : ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К.: ООО Футари-Принт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 2/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мясной бизнес: ежемес. науч.-практ. журн. № 4/ изд. : ООО Биопром.- К.: Аванпост-Прим, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мясные технологии: специализир. журн. № 2/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Надзвичайна ситуацiя. № 3.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 3/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Натали. № 3, № 4/ учредитель : труд. кол. ЗАО изд-во "Блиц-Информ".- К.: Блиц-Информ, 2012.
  Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 3/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 3/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 3/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- К.: Вид-во "КВІЦ", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Новости торговли = Retail. News & Ntchnologies. № 1-2, № 3/ изд. : ООО НТА Эвент Медиа Гроуп.- М.: ООО НТА Эвент Медиа Гроуп, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 19, № 20, № 21,№ 22, № 23, № 24, № 25, № 26/ М-во юстиції України.- К.: Право, 2012.
Кільк. прим.:  8 

 1.  

 

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 3/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Переработка молока: специализир. журн. № 1, № 2/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2012.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Пиво и напитки: безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 1/ Учредитель: ООО "Пищепрмиздат".- М.: Пищ. пром-сть, 2012.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 3/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2012.- 0 грн.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Пищевая и перерабатывающая промышленность: РЖ. № 1/ Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад.- М.: ООП ЦНСХБ, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 3/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2012.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 3/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Приборы и системы.Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 2.- М.: ООО "Научтехмаш", 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Проблеми науки: міжгалуз. наук.-техн. журн. № 2/ засн. : Київ. ЦНТЕІ М-ва освіти і науки Укр.- К.: ТОВ ДІА, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Проблемы управления и информатики: междунар. науч.-техн. журн. № 2/ НАН Украины, Нац. космич. агенство Украины, Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова и др.- К., 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 4/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Продукты Украины. Food UA: специализир. информ.-аналит. журн. № 2/ издатель : Smart Capital.- К.: ООО Рема- Принт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 4/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Реферативный журнал: 38. № 1. Оборуд. пищ. пром-сти: Отдельн. вып./ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Реферативный журнал: 20. № 1,№ 2. Экон. отраслей пищ. пром-сти. Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Сад, виноград i вино України: всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 3-4/ засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     САПР и графика. № 2, № 3/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 1, № 2/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2012.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть: щокв. наук.-виробн. журн. № 1/ засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.- Х.: Форт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Стандарты и качество: междунар. журн. для профессионалов стандартизации и управления качеством. № 3/ учредители и изд. : Всерос. организация качества, ООО "РИА "Стандарты и качество".- М.: Вива-Стар, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Тара и упаковка: иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 1.- М.: ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Теорія і практика інтелектуальної власності: наук.- практ. журн. № 1/ засн. : Наук.-досл. ін-т інтелект. власності, Нац. акад. правових наук України.- К.: ТОВ Лазурит-Поліграф, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Турбизнес: для профессионалов. № 2, № 3.-.- М.: ООО Турбизнес, 2012.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Украинский туризм: всекур. изд. для проф. тур. бизнеса. № 2/ учредитель и изд. : ООО Изд-во "Зеркало мира".- К.: ООО Изд-во "Зеркало мира", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Украинский химический журнал: ежемес. науч. журн. № 1-2/ Укр. химич. общ-во, АН Украины отд-ние химии.- К.: Ин-т общ. и неорганич. химии АН Украины, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 2/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Упаковка: журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 2/ Засн.: АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК".- К.: ДП Експрес-Полiграф, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Управление компанией. № 3/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 4/ изд. : Н.Осейко.- К., 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн. № 1/ НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова.- К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Фінанси України: наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 11, № 12.- К.: Україна, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 4/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2012.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Харківський державний університет харчування та торгівлі. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. праць : у 2-х ч. Ч. 2(14)/ ред. О.І.Черевко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк., держ. ун-т харчування та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2011.- 431 с.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Хлеболекарское и кондитерское дело: произв.-практ., рекламн. журн. № 1/ учредитель и изд.: ЧП Корсар.- К.: ЧП Корсар, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. . № 3, № 4/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 2/ учредитель: ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2012.- 0 грн.
Кільк. прим.:  1

 1.  

 

     Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн. № 3/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д.: Арт-Пресс, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 3/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- Київ: ТОВ Бізнес-Логіка, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Цукор України: наук.- практ. галузевий журн. № 2, . № 3/ засн. : Нац. асоц. цукровиків України, Укр. НДІ цукрової пром-сті, ІАЦ "Цукор України".- К.: Цукор України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Экология и промышленность: ежекв. науч.-произв.журн. № 1/ учредит. и издат. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь.- Х.: Укр ГНТЦ Энергосталь, 2012.- 0 грн.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Электрик: практ. электротехника. № 3, № 4/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 3/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 3/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 2/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Энерготехнологии и ресурсосбережение: науч.- техн. журн. № 1/ учредители : НАН Украины, Ин-т газа НАНУ, М-во экологии и природ. ресурсов Украины и др.- К, 2012.
Кільк. прим.:  1


Створено : 24/04/2012 @ 11:14
Оновлено : 26/04/2012 @ 10:52
Категорія :
Сторінка переглянута 1651 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх