Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

mobilbahis, mobilbahis giris, mobilbahis inceleme, mobil bahis, tipobet, artemisbet, sekabet, grandbetting giris, protez sac, protez sac unluler, protez sac fiyat?,
Нові надходження до бібліотеки за січень 2012р.

Список нових надходжень до НТБ НУХТ за січень 2012 р.

 

 

НАУКА В ЦІЛОМУ

 1.  

001.8
Ч-90

     Чумак В.Л. Основи наукових досліджень [Текст]: підруч./ В.Л.Чумак, С.В.Іванов, М.Р.Максимюк.- К.: НАУ, 2009.- 304 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

002.6
С30

     Семенюк Э.П. Информатика и современный мир [Текст]: философские аспекты/ Э.П.Семенюк.- Л.: Укр. акад.печати, 2009.- 283 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

КОМЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОIЯ

 1.  

004.7
Ж86

     Жуков І.А. Експлуатація комп'ютерних систем та мереж [Текст]: навч. посіб./ І.А.Жуков, В.І.Дрововозов, Б.Г.Масловський.- К.: НАУ, 2007.- 368 с.- 25.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

004.7
Е50

     Електронна комерція: організація та облік [Текст]: навч. посіб./ Л.М.Янчева, А.П.Грінько, А.С.Крутова, Т.О.Тарасова.- Х.: ХДУХТ, 2008.- 231 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

 1.  

005.35
М84

     Мостенська Т.Л. Корпоративне управління [Текст]: підруч./ Т.Л.Мостенська, В.О.Новак, М.Г.Луцький.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Каравела, 2011.- 400 с.- 66.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ

 1.  

006.9
К26

     Карпенко В.А. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения [Текст]: учеб. пособие/ В.А.Карпенко, Н.А.Волошина, С.П.Волков.- Севастополь: СевНТУ, 2007.- 372 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

 

 

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

 1.  

1
Ф56

     Філософія: Хрестоматія [Текст]: навч. посіб./ Л.Г.Дротянко, В.І.Онопрієнко, Є.Ф.Сластенко, О.А.Матюхіна.- К.: НАУ, 2009.- 244 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

159.9
К28

     Касьянов В.О. Суб'єктивний аналіз [Текст]: монографія/ В.О.Касьянов.- К.: НАУ, 2007.- 512 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

СТАТИСТИКА

 1.  

311.3
О-72

     Осауленко О.Г. Національна статистична система [Текст]: стратегічне планування, методологія та організація: монографія/ О.Г.Осауленко.- К.: ДП"Інформ.-аналіт. агенство, 2008.- 415 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

СОЦІОЛОГІЯ

 1.  

316
S69

     Sosiology: навч. посіб./ T.Vakulenko, I.Kozeletska, G.Maksymovych, G.Panasenko.- Kyiv: NAU, 2007.- 168 p.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

316
С89

     Суліма Є.М. Глобалістика [Текст]: підруч./ Є.М.Суліма, М.А.Шепєлєв.- К.: Вища школа, 2010.- 544 с.- 40.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

 ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 1.  

336
У75

     Усков И.В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине [Текст]: монография/ И.В.Усков.- Симферополь: ИТ"АРИАЛ", 2012.- 452 с.- 40.00 грн.
  Кільк. прим.:  1 

 1.  

336.1
В75

     Воробьев Ю.Н. Межбюджетные отношения в Украине [Текст]: монография/ Ю.Н.Воробьев, И.В.Усков.- Симферополь: ИТ"АРИАЛ", 2010.- 276 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

336.77
В75

     Воробйов Ю.М. Кредитування суб'єктів підприємництва в економіці регіону[Текст]: монографія/ Ю.М.Воробйов, К.А.Срібна.- К.: Кондор, 2007.- 168 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРАВО

 1.  

343.13
С-86

     Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права [Текст]: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: монографія/ А.Ю.Строган.- К.: Істина, 2009.- 456 с.- 30.00 грн.
  Кільк. прим.:  1

 1.  

346.2
К84

     Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності [Текст]: навч. посіб./ Ю.М.Крупка.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 480 с.- 18.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ЕКОЛОГІЯ

 1.  

502
М74

     Моделювання і прогнозування стану довкілля [Текст]: підруч. : у 2 ч. Ч. 1/ Т.Б.Михайлівська, В.М.Ісаєнко, В.А.Гроза, В.М.Криворотько.- К.: НАУ, 2006.- 212 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

502.7
А22

     Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "ЕкоІнспектор" [Текст]: метод. посіб. Ч. 1. Підсистема "Викиди"/ В.Б.Мокін, Б.І.Мокін, М.М.Костров, Ю.Л.Зіскінд.- 2-ге, змін. та доп.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.- 192 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

504
Б27

     Басманов Є.І. Екологічна безпека та природоохоронне інспектування [Текст]: навч. посіб. Модуль 2. Природоохоренне іспектування/ Є.І.Басманов, В.М.Ісаєнко, В.М.Криворотько; за ред. Є. І. Басманова.- К.: НАУ, 2007.- 384 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

504
М77

     Моніторинг довкілля [Текст]: підруч./ В.М.Боголюбов, М.О.Клименко, В.Б.Мокін, Т.А.Сафранов.- 2-е вид., перероб. і доп.- Вінниця: ВНТУ, 2010.- 232 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

 

 

МАТЕМАТИКА

 1.  

51
В55

     Вища математика [Текст]: навч. посіб. Модуль 1. Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія/ В.Ф.Антоненко, І.С.Клюс, Р.В.Горідько, Л.О.Чуб.- К.: НАУ, 2006.- 300 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
В55

     Вища математика [Текст]: навч. посіб. Модуль 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної/ Я.В.Крисак, Т.А.Левковська, Р.В.Горідько, Л.О.Чуб.- К.: НАУ, 2006.- 284 с.- 15.00 грн.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
В55

     Вища математика [Текст]: навч. посіб. Модуль 3. Невизначений та визначений інтеграли/ І.О.Ластівка, В.С.Коновалюк, Ю.А.Паламарчук, В.І.Трофименко.- К.: НАУ, 2007.- 208 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
В55

     Вища математика [Текст]: навч. посіб. Модуль 6. Ряди. Операційне числення/ Л.В.Андрощук, Є.Ю.Корнілович, Т.В.Лубенська, І.П.Шмаков.- К.: НАУ, 2006.- 208 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
В55

     Вища математика. Модульна технологія навчання [Текст]: навч. посіб.: У 4 ч. Ч.3/ В.П.Денисюк, В.К.Репета, К.А.Гаєва, Н.О.Клешня.- 2-ге вид., стереотип.- К.: НАУ, 2006.- 444 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
В55

     Вища математика. Модульна технологія навчання [Текст]: навч. посіб.: У 4 ч. Ч.4. Теорія ймовірностей і математична статистика/ В.П.Денисюк, В.М.Бобков, Т.А.Погребецька, В.К.Репета.- 2-ге вид., доопрац.- К.: НАУ, 2009.- 256 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
Д33

     Денисюк В.П. Вища математика. Модульна технологія навчання [Текст]: навч. посіб.: У 4 ч. Ч.2/ В.П.Денисюк, В.К.Репета.- 3-є вид., стереотип.- К.: НАУ, 2007.- 276 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
К67

     Корнілович Є.Ю. Вища математика [Текст]: навч. посіб. Модуль 7. Кратні, криволінійні інтеграли та елементи теорії поля/ Є.Ю.Корнілович, В.П.Петрусенко, В.І.Трофименко.- К.: НАУ, 2006.- 208 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
К82

     Кривий С.Л. Курс дискретної математики [Текст]: навч. посіб./ С.Л.Кривий.- К.: НАУ, 2007.- 432 с.- 25.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
Л38

     Легеза В.П. Виша математика [Текст]: навч. посіб./ В.П.Легеза, М.А.Мартиненко, Ю.І.Іванова.- К.: Четверта хвиля, 2011.- 664 с.- 50.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

51
Л82

     Лубенська Т.В. Вища математика [Текст]: навч. посіб. Модуль 4. Диференціальне числення функцій багатьох змінних/ Т.В.Лубенська, Л.Д.Чупаха, В.І.Трофименко.- К.: НАУ, 2006.- 208 с.- 15.00 грн.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

517
Б12

     Бабак В.П. Детерміновані сигнали і спектри [Текст]: навч. посіб./ В.П.Бабак, А.Я.Білецький.- К.: Техніка, 2003.- 455 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ФІЗИКА

 1.  

53
К89

     Кузнєцова О.Я. Фізика [Текст]: навч. посіб.: У 2-х ч. Ч.1/ О.Я.Кузнєцова, Н.П.Муранова.- К.: НАУ, 2009.- 328 с.- 25.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
К89

     Кузнєцова О.Я. Фізика [Текст]: навч. посіб.: У 2-х ч. Ч.2/ О.Я.Кузнєцова, Н.П.Муранова.- К.: НАУ, 2009.- 292 с.- 25.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
К89

     Куліш В.В. Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система [Текст]: навч. посіб.: У 4-х ч. М.1. Механіка. Молекулярна фізика/ В.В.Куліш, А.М.Соловйов, О.Я.Кузнєцова.- К.: НАУ, 2006.- 232 с.- 20.00 грн.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
К89

     Куліш В.В. Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система [Текст]: навч. посіб.: У 4-х ч. М.2. Термодинаміка. Електромагнетизм/ В.В.Куліш, А.М.Соловйов, О.Я.Кузнєцова.- К.: НАУ, 2006.- 232 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
К89

     Куліш В.В. Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система [Текст]: навч. посіб.: У 4-х ч. М.3. Коливання і хвилі. Оптика/ В.В.Куліш, А.М.Соловйов, О.Я.Кузнєцова.- К.: НАУ, 2007.- 172 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
Т66

     Третяков І.Г. Практичні заняття з фізики [Текст]: навч. посіб./ І.Г.Третяков, Н.П.Муранова.- К.: НАУ, 2006.- 448 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
Ф50

     Фізика [Текст]: навч. посіб. Модуль 1. Механіка/ А.Г.Бовтрук, Ю.Т.Герасименко, Б.Ф.Лахін, С.М.Мєняйлов; За заг. ред. А.П. Поліщука.- К.: НАУ, 2004.- 232 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
Ф50

     Фізика [Текст]: навч. посіб. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка/ В.І.Благовістна, А.П.В'яла, С.М.Мєняйлов, А.П.Поліщук; За заг. ред. А.П.Поліщука.- 2-ге вид., стереотип.- К.: НАУ, 2006.- 192 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
Ф50

     Фізика [Текст]: навч. посіб. Модуль 3. Електрика і магнетизм/ Б.Ф.Лахін, С.Л.Максимов, А.П.Поліщук, П.І.Чернега; За заг. ред. А.П. Поліщука.- 2-ге вид., стереотип.- К.: НАУ, 2006.- 336 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

53
Ф50

     Фізика [Текст]: навч. посіб. Модуль 4. Коливання і хвилі/ Б.Ф.Лахін, К.К.Мартинчук, В.І.Оглобля, А.П.Поліщук; За заг. ред. А.П. Поліщука.- К.: НАУ, 2007.- 232 с.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

531
П43

     Погожих М.І. Фізика і фізичні методи дослідження сировини та матеріалів [Текст]: навч. посіб./ М.І.Погожих, А.Л.Фощан, М.М.Цуркан.- Х.: ХДУХТ, 2008.- 279 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

531.43
Т67

     Трибологія [Текст]: підруч./ М.В.Кіндрачук, В.Ф.Лабунець, М.І.Пашечко, Є.В.Корбут.- К.: НАУ, 2009.- 392 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ГІДРОМЕХАНІКА

 1.  

532
Б40

     Безродный М.К. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах [Текст]: монография/ М.К.Безродный, П.А.Барабаш, Н.Н.Голияд.- К.: НТУУ "КПИ", 2011.- 408 с.- 40.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

532
П77

     Приходько М.А. Гідротермодинаміка бульбашкових газо-паро-рідинних систем [Текст]/ М.А.Приходько.- К.: Ін-т гідромеханіки НАН України, 2007.- 474 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ХІМІЯ

 1.  

54
I-20

     Ivanov S.V. Chemeistry: textbook/ S.V.Ivanov, G.V.Sokolsky, Y.O.Berezhniy.- 2nd edition finish.- К.: NAY, 2009.- 348 p.- 40.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

544
Ч-90

     Чумак В.Л. Фізична хімія [Текст]: підруч./ В.Л.Чумак, С.В.Іванов.- К.: НАУ, 2007.- 648 с.- 40.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

544.77
К61

     Колоїдна хімія[Текст]: підруч./ Л.С.Воловик, Є.І.Ковалевська, В.В.Манк, О.М.Мірошников; За ред. В.В. Манка.- К.: НУХТ, 2011.- 247 с.- 57.00 грн.
 Кільк. прим.:  104 

 1.  

547
Ш95

     Органічна хімія [Текст]: підруч./ В.Я.Чирва, С.М.Ярмолюк, Н.В.Толкачова, О.Є.Земляков.- Л.: БаК, 2009.- 996 с.- 50.00 грн.
 Кільк. прим.:  6 

 

 

ГЕОЛОГІЯ

 1.  

552
Л27

     Латиш І.К. Геологія і ми [Текст]/ І.К.Латиш, І.О.Падалка.- К.: Академперіодика, 2010.- 178 с.- 15.00 грн.
Кільк. прим.:  1 

 

 

ФАРМАКОЛОГІЯ

 1.  

615
Р24

     Расторопша пятнистая - от интродукции к использованию [Текст]: монография/ В.С.Кисличенко, С.В.Поспелов, В.Н.Самородов, А.П.Гудзенко.- Полтава: Полтавський літератор, 2008.- 288 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

 1.  

620.1
А91

     Астанін В.В. Технічна механіка[Текст]: навч. посіб. Ч.2. Опір матеріалів/ В.В.Астанін.- К.: НАУ, 2007.- 192 с.- 25.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

621.1
Б90

     Буляндра О.Ф. Збірник задач з технічної термодинаміки (термодинаміка закритих систем)[Текст]: навч. посіб./ О.Ф.Буляндра.- К.: НУХТ, 2011.- 231 с.- 63.00 грн.
 Кільк. прим.:  84 

 1.  

621.2
Р13

     Рабочие жидкости систем гидропривода [Текст]: учеб. пособие/ В.А.Трофимов, О.М.Яхно, А.П.Губарев, Р.И.Солонин.- К.: НТУУ"КПИ", 2009.- 184 с.- 25.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

 1.  

621.3
С40

     Сірий О.М. Системи електроспоживання: розрахунки, вибір обладнання[Текст]: Навч. посіб./ О.М.Сірий; МОН України, Ін-т сист. досліджень освіти, КТІХП.- К.: НУХТ, 2011.- 319 с.- 77.00 грн.
 Кільк. прим.:  54 

 1.  

621.3
Ш56

     Шидловский А.К. Электрические цепи с вентильными коммутаторами [Текст]: монография/ А.К.Шидловский, В.С.Федий.- К.: ООО"Артпринт", 2010.- 269 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

621.38
О-72

     Осадчук В.С. Сенсори газу [Текст]: монографія/ В.С.Осадчук, О.В.Осадчук, М.О.Прокопова.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Винниця, 2008.- 167 с.- 10.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

БУДІВНИЦТВО

 1.  

624
К63

     Компютерные технологии проектирования железобетонных конструкций [Текст]: учеб. пособие/ Ю.В.Верюжский, В.И.Колчунов, М.С.Барабаш, Ю.В.Гензерский.- К.: НАУ, 2006.- 808 с.- 30.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

САНІТАРНА ТЕХНІКА. ВОДОПОСТАЧАННЯ

 1.  

628
Д64

     Долина Л.Ф. Современная техника и технологии для очистки сточних вод от солей тяжелых металлов [Текст]: монография/ Л.Ф.Долина.- Дн-вск: Континент, 2008.- 254 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 1.  

658
В60

     Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст]: навч. посіб./ С.О.Гуткевич, М.Д.Корінько, Ю.М.Сафонов, Д.В.Солоха.- Донецк: Вид-во СПД Купріянов В.С., 2011.- 362 с.- 50.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

 1.  

658.1
Е45

     Економіка підприємства [Текст]: навч. посіб./ Н.О.Власова, В.В.Гармаш, С.М.Шинкар, Л.І.Безгінова.- Х.: Харк. держ.ун-т харчув. та торгівлі, 2008.- 279 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

 1.  

658.1
В58

     Власова Н.О. Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі [Текст]: монографія/ Н.О.Власова, М.В.Чорна, С.О.Зубков.- Х.: Харк. держ.ун-т харчув. та торгівлі, 2008.- 267 с.- 20.00 грн.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

658.1
М30

     Марченко В.М. Самоорганізація злиття та поглинання: умови та потенціал [Текст]/ В.М.Марченко.- К.: НУХТ, 2011.- 357 с.- 40.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

 1.  

658.5:664
О-64

     Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості [Текст]: підруч./ Т.Л.Мостенська, І.А.Бойко, І.М.Болотіна, О.І.Драган; Ред. Т.Л. Мостенська.- К.: Кондор, 2012.- 492 с.- 70.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ВИРОБНИЦТВО СПИРТНИХ НАПОЇВ

 1.  

663.1
М47

     Мелетьєв А.Є. Технологія продуктів бродіння і напоїв [Текст]: укр.-рос. тлумач. слов/ А.Є.Мелетьєв.- К.: НУХТ, 2011.- 192 с.- 34.00 грн.
Кільк. прим.:  34 

 1.  

663.4
С95

     Сычевский Н.П. Развитие и повышение эффективности производства пивобезалкогольной промышленности [Текст]: монография/ Н.П.Сычевский.- 1998.- 114 с.- 10.00 грн.
 Кільк. прим.:  2

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 1.  

664
М29

     Марценюк О.С. Процеси і апарати харчових виробництв[Текст]: підруч./ О.С.Марценюк, Л.М.Мельник.- К.: НУХТ, 2011.- 407 с.- 60.00 грн.
Кільк. прим.:  204

 1.  

664
Т33

     Теоретичні основи харчових технологій [Текст]: навч. посіб. за напрямом ["Харчова технологія та інженерія"]/ Л.Л.Товажнянський, В.А.Домарецький, А.М.Куц, Ф.Ф.Гладкий; за ред. Л.Л.Товажнянського.- Х.: НТУ "ХПІ", 2010.- 720 с.- 70.00 грн.
              Кільк. прим.:  10 

 1.  

664
Ф50

     Фізико-хімічні методи обробки сировини і стабілізація харчових продуктів[Текст]: монографія/ А.І.Соколенко, О.Ю.Шевченко, В.А.Піддубний, К.В.Васильківський.- К.: Люксар, 2009.- 454 с.- 40.00 грн.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

664.7
Г19

     Гапонюк І.І. Удосконалення технології сушіння зерна [Текст]/ І.І.Гапонюк.- Одесса: Поліграф, 2009.- 182 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  3

 

 

ЖИРИ

 1.  

665
Ф91

     Фролова Н.Е. Фізико-хімічні основи одержання ефірних олій [Текст]: практикум/ Н.Е.Фролова, В.Д.Іванова, Н.В.Чепель.- К.: НУХТ, 2011.- 263 с.- 58.00 грн.
 Кільк. прим.:  54 

 

 

РІЗНІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

 1.  

678
Ф12

     Фабуляк Ф.Г. Полімерне матеріалознавство [Текст]: підруч./ Ф.Г.Фабуляк, С.В.Іванов, Л.Д.Масленнікова.- К.: НАУ, 2006.- 196 с.- 25.00 грн.
Кільк. прим.:  1

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

 1.  

811.111
А40

     Financial Activity: навч. посіб./ О.М.Акмалдінова, Я.В.Абсалямова, Н.І.Балацька, З.Ю.Сидоренко.- К.: NAU, 2006.- 144 p.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

811.11
А40

     Akmaldinova O.M. Computers in aviation technology: english-ukrainian-russian terminological vocabulary/ O.M.Akmaldinova, V.A.Kashyrskyi, S.P.Fateyeva.- К.: NAU, 2007.- 144 p.- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1.  

 

     Автоматика и телемеханика. № 11,  № 12/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 12/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Альтернативні джерела енергії: укр. журн. про альтернат. джерела енергії. № 11-12/ засн. : ВГО НООСФЕРА.- Київ, 2011.
  Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Безпека життєдіяльності. № 12.- К.: Основа, 2011.
Кільк. прим.:  3 

 1.  

 

     Библиография: науч. журн. по библиографовед. и книговед. № 6/ Рос. кн. палата, Бук Чембэр Интернэшнл.- М.: Изд-во "Бук Чембэр Интернэшил, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журн. № 3/ засн. : Держ. акад. керівн. кадрів і мистецтва.- К.: ДАККіМ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Бібліотечна планета: щокв. наук.-вироб. журн. № 4/ засн. : Нац. парлам. б-ка України.- К.: Нац. парлам. б-ка Укр., 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Бібліотечний вісник: наук.- теорет. та практ. журн. № 6/ засн.: НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського.- К.: НБУВ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Бухгалтер: журн. про облік і податки. № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48/ засн. і вид. : ТОВ Вид. будинок "Фактор".- Х.: ТОВ Фактор-Друк, 2011.
Кільк. прим.:  6 

 1.  

 

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 12/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Бюлетень законодавства i юридичної практики України. № 11/ засн. : ред. журн. "Право України".- К.: Юрiнком, 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 11, № 12/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     ВиноГрад: галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 11-12.- К.: ТОВ Друкарня Літера, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Виноделие и виноградарство: науч.-теорет. и практ. журн. № 6/ учредитель : ООО Пищепромиздат.- М.: ООО Репроцентр, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 48-49, № 50, № 51, № 52/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  4

 1.  

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. № 1/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 11/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 12/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 1/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 12/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Всё о мясе: науч.-техн. и произв. журн. № 5/ Мясн. союз России, ВНИИМП.- М.: ООО Полиграфсервис, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Гастрономъ: ежемес. журн. № 1.- М.: ООО Бонниер Пабликейшенз, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Гостиничное дело: ежемес. журн. № 12.- Москва: ООО Панорама, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 12.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер.1 : Природн. науки. Медицина. № 6/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер. 2 : Технiка. Пром-сть. Сiл. госпо-во. № 6/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрацiї iнформацiї, НБУ iм. В.І.Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Джерело: Укр. РЖ. Сер. 3 : Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво. № 6/ НАН України, Ін-т пробл. реєстрації інформації, НБУ ім. Вернадського.- К.: ІПРІ НАНУ, 2011
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 12/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Довкілля та здоров'я: наук. журн. з пробл. мед. екології, гігiєни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. № 4/ засн. : Укр. наук. гігiєн. центр, Укр. від-ня Міжнар. центру наук. культури - "Всесвітня лабораторія".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Доповiдi Нацiональної Академiї наук України: наук.-терет. журн. Президiї НАН України. № 12.- К.: Наук. думка, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економiка АПК: мiжнар. наук.-вироб. журн. № 12.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 12.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економiка. Фiнанси. Право.: щомiс. iнформ.-аналіт. журн. № 8, № 9/ засн., вид. : АФ Аналiтик, Акад. муніципального упр.- К.: АТЗТ Вид-во Право, 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 11/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности. Food indastry economics: щокв. наук. журн. № 4/ засн. : Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАНУ, ОНАХТ.- Одеса: ОНАХТ, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Електротехніка і електромеханіка: наук.-практ. журн. № 6/ засн.: Харків. політех. ін-т.- Харків: ТОВ "Друкарня "Мадрід", 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Журнал микробиологии, эпидемологии и иммунобиологии: двухмес. науч.-практ. журн. № 6/ М-во здравохранения РФ, Всерос. о-во эпидемиологов. микробиологов и паразитологов.- М.: Изд-во Красная Звезда, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Журнал прикладной химии. Т. 84. № 11/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Зерно i хлiб: журн. для кер. i спец. галузi хлiбопрод. № 1/ співвид. та засн. : Держ. прод.-зернова корпорац., Нац. акад. аграр. наук України, НУХТ та ін.- К.: КП "РВЦ "ЗIХ", 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Зернові продукти і комбікорми: щокв. наук.- виробн. журн. № 4/ засн. : Одеськ. держ. акад. харч. технол.- О.: ТОВ ТЕХНОСЕРВІС, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Известия высших учебных заведений. Пищевая технология: науч. техн. журн. № 4/ Гос. ком. РФ по высш. образованию.- Краснодар: Краснод. политехн. ин-т, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология.. № 11, № 12/ М-во общ. и проф. образования РФ.- Иваново: Изд-во Иван. хим.-технол. ин-та, 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Інтегровані технології та енергозбереження: зб. наук. та наук.-практ. ст. : щокв. наук.-практ. журн. № 4/ Нац. техн. ун-т "Харків. політех. ін-т".- Харків: НТУ "ХПІ", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. № 11, № 12/ засн. : Держ. департамент інтелектуальної власності, Укр. ін-т промислової власності.- К.: ДП Укрбланквидав, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 34-35, № 36.- К.: Пед. преса, 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 12/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Кадровик: трудове право і упр. персоналом : щоміс. проф. журн. № 1/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фінасово-екон. розвитку-Україна".- К.: ТОВ Вид. Дім, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

               

     Кодекси України. № 12. Земельний кодекс України.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2011.
 Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Компьютеры, сети, программирование. . № 7, № 8, № 9, № 10, № 11/ учредитель С. Р. Лищук.- К., 2011.
Кільк. прим.:  5

 1.  

 

     Кондитерское производство: науч.-произв. журн. № 6.- М.: ООО Изд. Пищ. пром-сть, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 11/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Кулинария: коллекция : полезные советы. № 4 (спецв.)/ учредитель : А. В. Лобачев; изд. : ООО "ИД "Зенит".- Донецк: Нивый друк, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Лiки України: спецiалiз. iнформ. вид. № 10, № 11-12/ засн. : Фармацевт. асоц. України.- К.: Блiц-Інформ, 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 12/ Учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 21, № 22, № 23/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
Кільк. прим.:  3

 1.  

 

     Логистика: проблемы и решения: междунар. науч.-практ. журн. № 6/ изд. : НВФ Студцентр.- К.: НВФ Студцентр, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Людина i праця: щоміс. журн. з питань захисту соц.-екон. ітересів населен. України. № 11, № 12/ засн. : М-во соц. політики України ; вид. : ДП Вид-во "Соцінформ".- К.: Інформ.-консультац. фiрма "Праця", 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Маркетинг и реклама: Укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 12/ Учредитель: НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Маркетинговые исследования в Украине: укр. науч.-практ. журн. № 6/ изд. : НВФ "Студцентр".- Киев-Харьков: СПДФО Дмитриева А.С., 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Масла и жиры. Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов.. № 12.- 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Масложировая промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 6/ учредитель : ООО "Изд-во "Пищ. пром-сть".- М.: ПИЩЕПРОМИЗДАТ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Микробиология. № 6/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мир здоровья. № 11, № 12/ учредитель и изд. : Балаклейс. центр. больница.- Х.: Торнадо, 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. №6/ учредитель : Изд. дом "Холодильная техника".- М.: ООО Петровский парк, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мікробіологічний журнал: наук. журн. № 6/ НАН України, ІМІВ ім. Д. К. Забалотного, НУБІПУ.- К.: Наук. думка, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Молочная промышленность: науч.-техн. и произв. журн. № 12/ учредитель : А/О "Росмясомолпром", ВНИМИ, Ассоц. "КООМПАС".- М.: А/О "Росмясомолпром", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Молочное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 9-10/ Учредитель: ЧП "Корсар", ЗАО "Ковчег и Ко".- К.: ООО Футари-Принт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мясная индустрия: произв. науч.-техн. журн. № 11, № 12/ учредители : ООО "Ред. журн. "Мясн. индустрия", АО "Мясомолпром", ВНИИ мясн. пром-сти им. В.М.Горбатова и др.- М.: Мясн. индустрия, 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Мясной бизнес: ежемес. науч.-практ. журн. № 1/ изд. : ООО Биопром.- К.: Аванпост-Прим, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Мясные технологии: специализир. журн. № 11/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Надзвичайна ситуацiя. № 11, № 12.- К.: Агенство Чорнобильiнтерiнформ, 2011.
Кільк. прим.:  4 

 1.  

 

     Наука и религия: ежемес. науч.-попул. журн. № 12/ М-во печати и информ. РФ.- М.: ОАО "Пресса-1", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 12/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Новый маркетинг: для маркетинг-директров и тех, кто хочет ими стать. № 11, . № 12/ учредитель и изд. : ОООЛ АА Плюс.- К.: ООО Типография "Вольф", 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Офіцiйний вісник Президента України: інформ. бюл. № 1/ держ. управління справами.- К.: ДП НВЦ Пріоритети, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. № 93, № 94, № 95, . № 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 100/1, № 101, № 102/ М-во юстиції України.- К.: Право, 2011.
Кільк. прим.:  11 

 1.  

 

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 12/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  3 

 1.  

 

     Пенсія: нар. журн. № 7-12/ засн. і вид. : ЗАТ Д. С. Інвестмент.- К.: Бліц-Прінт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Переработка молока: специализир. журн. № 11/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 12/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Пищевая промышленность: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 11, № 12/ учредитель : ВО Агропромиздат, Пищ. пром.- М.: РОСПИЩЕПРОМ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Пищевые ингредиенты: сырьё и добавки: науч.- теорет. и произв. журн. № 2/ учредитель : ООО"Пищепромиздат".- М.: ООО Пищепроиздат, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 12/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Право України: юридич. журн. № 11-12/ М-во юстиції України.- К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Приборы и системы.Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 12.- М.: ООО "Научтехмаш", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Проблемы прочности: междунар. научно-техн. журн. № 6/ учредитель и изд. : НАН Украины, Ин-т проблем прочности.- Киев: ИПП, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 11/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Продукты & ингредиенты: междунар. специализир. журн. № 1/ изд. : ООО БИОПРОМ.- К.: Футари-Принт, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Промислова електроенергетика та електротехніка: інформ. зб. № 6/ засн. та вид. : Ін-т Київпромелектропроект, ТОВ ЕТІН.- К.: ТОВ ДІА, 2011.
Кільк. прим.:  3 

 1.  

 

     Промышленные АСУ и конроллеры: ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 12.- М.: ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Рестораторъ: произв.-практ. журн. профессионалов ресторан. бизнеса. № 12/ учредитель и изд. : ООО "Ресторатор Украины".- К.: ООО "Бизнес-Логика", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Реферативный журнал: Отдельн. вып., 38. № 11, № 12. Оборуд. пищ. пром-сти/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ.(ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Реферативный журнал: Вып. свод. тома, 20. № 12. / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.- (Экон. пром-сти. Экон. отраслей пищ. пром-сти; 20М.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Реферативный журнал: Вып. свод. тома, 19. № 12. / Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.- (Химия. Химия и технол. пищ. прод.; 19Р1).
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Сад, виноград i вино України: всеукр. щомiс. наук.-попул. журн. № 9-10/ засн. : М-во АПК України, Укрсадвинпром, Укр. акад. аграр. наук та iн.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     САПР и графика. № 12/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 11/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть: щокв. наук.-виробн. журн. № 5/ засн. : Держ. ком. України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї.- Х.: Форт, 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Тара и упаковка: иллюстр. журн. для производителей и потребителей упаковоч. машин, материалов и изделий. № 6.- М.: ТОО "Журн. "Тара и упаковка", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Турбизнес: для профессионалов. № 16.- М.: ООО Турбизнес, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Туризм: право и экономика: федеральн. науч.-практ. журн. № 4/ изд. группа "Юрист".- М.: Нац. Полиграф. Гр., 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Україна: аспекти працi: наук.-екон. суспiл.-полiт. журн. № 8/ засн. : Фiрма "Праця".- К.: Праця, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Український iсторичний журнал: наук. журн. № 6/ НАН України, Ін-т iсторiї України, Ін-т полiт. i етносоцiал. дослiдж.- К.: Наук. думка, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Управление компанией. № 12/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 1/ изд. : Н. Осейко.- К., 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Управляющие системы и машины (УСиМ): междунар. науч. журн. № 6/ НАН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр ИТИС, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова.- К.: Ин-т кибернетики НАН Украины, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Фінанси України: наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 8, № 9, № 10.- К.: Україна, 2011.
Кільк. прим.:  3

 1.  

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 1/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2012.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Харчова наука і технологія: щокв. наук.-виробн. журн. Одеської нац. акад. харч. технол. № 3.- О.: Євротойз, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Химия и технология воды: междунар. науч.-техн. журн. № 6/ НАН Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В.Думанского,Отд-ние химии.- К, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Хлеболекарское и кондитерское дело: произв.-практ., рекламн. журн. № 5/ учредитель и изд. : ЧП Корсар.- К.: ЧП Корсар, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Хлебопродукты: ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. № 11, № 12/ учредитель : АО "Росхлебпродукт", Труд. кол. ред.- М.: ГП "Журн. Хлебопродукты", 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 12/ учредитель: ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Хранение и переработка зерна: ежемес. науч.-практ. журн. № 11, № 12/ учредитель : ООО "АПК-Зерно".- Д.: Арт-Пресс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Хранение и переработка сельхозсырья: теорет. журн. № 10, № 11/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М.: Пищ. пром-сть, 2011.
Кільк. прим.:  2

 1.  

 

     Экология и промышленность: ежекв. науч.-произв.журн. № 4/ учредитель и изд. : Укр. гос. науч.-техн. центр Энергосталь.- Х.: Укр ГНТЦ Энергосталь, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Электрик: практ. электротехника. № 12/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Электрические сети и системы. № 6/ НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Электронные компоненты и системы: массовый ежемес. науч.-техн. журн. № 11, № 12/ учредитель и изд. : науч.-произв. фирма VD MAIS.- Киев: ДП ВПЦ "Такі справи", 2011.
Кільк. прим.:  2 

 1.  

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 12/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2011.
Кільк. прим.:  1 

 1.  

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 11/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2011.
Кільк. прим.:  1 


Створено : 24/01/2012 @ 12:10
Оновлено : 24/01/2012 @ 12:25
Категорія :
Сторінка переглянута 2398 раз


Версія для друку Версія для друку

  tipobet365 guvenilir bahis siteleri bahis siteleri bahis canli casino, casino siteleri, lisansli casino siteleri, artemisbet, youwin, protez sac