Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Список нових надходжень до НТБ НУХТ за грудень 2011 р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

1

7958
004
М99

     М'якшило О.М. Автоматизоване проектування інформаційних систем: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. Ч.2. Проектування інтерфейсу користувача/ О.М.М'якшило, О.В.Харкянен.- К.: НУХТ, 2011.- 25 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  67 

2

7927
004
Р57

     Рішан О.Й. Мікропроцесорна техніка: курс лекцій для студ. напрямів 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" та 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"всіх форм навч./ О.Й.Рішан.- К.: НУХТ, 2011.- 93 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  90

3

004.4
Н44

     Незнанов А.А. Программирование и алгоритмизация: учебник/ А.А.Незнанов.- М.: Академия, 2010.- 304 с.- 197.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

4

7938
004.45
О-75

     Основи САПР: метод. вказівки до вивч. окремих розділів САПР для студ. напряму 6.050502 "Інженерна механіка" спец. "Машини і технологія пакування" та "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" ден. форми навч./ О.М.Гавва, Л.О.Кривопляс-Володіна, О.І.Ковальов, В.М.Любімов.- К.: НУХТ, 2011.- 34 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  59 

5

004.7
С50

     Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: учебник: в 2 т. Т.1. Системы передачи данных/ Р.Л.Смелянский.- М.: Академия, 2011.- 304 с.- 83.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

6

004.7
С50

     Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: учебник: в 2 т. Т.2. Сети ЭВМ/ Р.Л.Смелянский.- М.: Академия, 2011.- 384 с.- 84.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

7

004
Б88

     Бровченко Н.Н. Комп'ютерні технології та програмування: навч. посіб. Ч.1. Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій/ Н.Н.Бровченко, Л.Ю.Маноха, Л.Г.Загоровська.- К.: НУХТ, 2011.- 168 с.- 32.00 грн.
 Кільк. прим.:  25 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

8

7949
005
О-54

     Олійниченко О.М. Організація праці менеджера: метод. вказівки до вивч. дисц., проведення практичних занять та викон. контрол. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навч./ О.М.Олійниченко.- К.: НУХТ, 2011.- 43 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  90 

9

005.5
Д83

     Дунда С.П. Управління розвитком підприемств хлібопекарної галузі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ С.П.Дунда.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ

10

7948
006
С79

     Степанець Л.Ф. Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористувавання" ден. та заоч. форм навч./ Л.Ф.Степанець.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  52 

11

7943
006.91
М54

     Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Технічні засоби автоматизації: метод. вказівки до викон. комплексного курсового проекту для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" всіх форм навч./ О.Й.Рішан, С.А.Киричук, К.С.Архангельська, Ю.Б.Бєляєв.- К.: НУХТ, 2011.- 206 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  94 

 

 

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

12

1
Ш79

     Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости: пер. с нем./ А.Шопенгауэр.- С.Пб.: Азбука, 2011.- 256 с.- (Азбука-Классика).- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

13

141.1
А21

     Аврелій М. Наодинці з собою: роздуми: перек. з грец./ М.Аврелій.- Л.: Літопис, 2007.- 212 с.- 60.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

14

141.1
К19

     Кант І. Критика практичного розуму: пер. з нім./ І.Кант.- К.: Юніверс, 2004.- 240 с.- 47.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

15

141.1
К19

     Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму: пер. з нім./ І.Кант.- К.: Юніверс, 2004.- 646 с.- 47.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

16

141.1
К19

     Kant I. Kritik der Reinen Vernunft/ I.Kant.- М.: АСТ, 2005.- 696 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

17

141.1
К19

     Kant I. Kritik der Urtheilskraft/ I.Kant.- М.: АСТ, 2006.- 419 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

18

141.1
К19

     Kant I. Kritik der praktischen Vernunft und andere Schriften/ I.Kant.- М.: АСТ, 2006.- 492 с.- 18.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

19

141
Д28

     Декарт Р. Метафізичні розмисли: пер. з фр./ Р.Декарт.- К.: Юніверс, 2000.- 304 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

20

7925
159.9
Ч-83

     Чугаєва Н.Ю. Психологія та педагогіка: методічні вказівки до вівчення дисц. для студ. галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" всіх форм навч./ Н.Ю.Чугаєва.- К.: НУХТ, 2011.- 27 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  91 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

21

7937
174
Н34

     Науменко Н.В. Ділове спілкування: практикум для студ. напряму підготовки 6.140101 "Готельно-рестолранна справа" ден. форми навч./ Н.В.Науменко.- К.: НУХТ, 2011.- 61 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  91 

 

 

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

22

323(477)
К72

     Костенко Л.В. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала: лекція, прочит. в Нац. ун-ті "Києво-Могилянська акад." 1 верес. 1999 р./ Л.В.Костенко.- 2-ге вид.- К.: Вид. дім "Києво-Могилянська акад.", 2005.- 32 с.- 10.00 грн.
Кільк. прим.:  3 

 

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

23

330.8
З-42

     Зваричук Е.О. Історія економіки та економічної думки: навч.-метод. посіб./ Е.О.Зваричук, Г.О.Кундєєва, О.М.Соломка.- К.: НУХТ, 2011.- 68 с.- 19.00 грн.
Кільк. прим.:  45 

 

 

ФІНАНСИ

24

7952
336
С36

     Сілакова Г.В. Гроші та кредит: конспект лекцій для студ. спец. напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навч./ Г.В.Сілакова.- К.: НУХТ, 2011.- 158 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  50 

 

 

ТУРИЗМ

25

338.48
Б29

     Баумгартен Л.В. Управление качеством в туризме: учебник/ Л.В.Баумгартен.- М.: Академия, 2010.- 304 с.- 200.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

26

338.48
Н73

     Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие/ В.С.Новиков.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2010.- 208 с.- 115.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

 

 

ЕКОНОМІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА

27

7972
338.49
І-23

     Іванюта Т.М. Економіка виробничої інфраструктури: метод. вказ. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.03050401"Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч./ Т.М.Іванюта.- К.: НУХТ, 2011.- 22 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  81 

 

 

МАРКЕТИНГ

28

7929
339
К78

     Крайнюченко О.Ф. Маркетингові дослідження: метод. вказівки до вивч. дисц. та проведення практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навч./ О.Ф.Крайнюченко, Т.Г.Бєлова, Н.П.Скригун.- К.: НУХТ, 2011.- 48 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  138 

 

 

ПРАВО

29

7973
342.5(477)
К78

     Крамаренко О.М. Судові та правоохоронні органи України: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" (Економіка і право) всіх форм навч./ О.М.Крамаренко.- К.: НУХТ, 2011.- 19 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  49

30

7951
342.9
Т48

     Ткаченко О.М. Адміністративне право та адміністративна відповідальність: метод. вказівки до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" ден. і заоч. форм навч./ О.М.Ткаченко, В.В.Татунець.- К.: НУХТ, 2011.- 23 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  55 

31

7928
366.1
С60

Соломянюк Н.М. Поведінка споживачів: метод. вказівки до вивч. дисц., проведення практич. занять та викон. контрол. роботи для студ. спец. 8.050108 "Маркетинг", 8.050113 "Комерційна діяльність" усіх форм навч./ Н.М.Соломянюк.- К.: НУХТ, 2011.- 34 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  50 

 

 

ЕКОЛОГІЯ

32

7966
504
Г93

     Губенко Н.Ю. Економічне забеспечення екологічної діяльності підприємства: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 6.070800 "Екологія навколишнього середовища" ден. та заоч. форм навч./ Н.Ю.Губенко.- К.: НУХТ, 2011.- 23 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  34 

33

504
К60

     Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособие/ Е.Ю.Колбовский.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2011.- 256 с.- 136.00 грн.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МАТЕМАТИКА

34

7939
51
М29

     Мартиненко М.А. Вища математика. Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних: конспект лекцій та матеріали до практичних занять для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів всіх форм навч./ М.А.Мартиненко, Л.Г.Новаковська, Т.В.Зінченко.- К.: НУХТ, 2011.- 126 с.- 0.00 грн.
Кільк. прим.:  67 

35

7959
519.1
М29

     Мартиненко М.А. Основи дискретної математики: метод. вказівки до практич. занять для студ. за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч./ М.А.Мартиненко, А.С.Богатирчук, С.В.Гузенко.- К.: НУХТ, 2011.- 33 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  70 

 

 

ФІЗИКА

36

7974
53
Ф50

     Фізика: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. Розд.: Геометрична та хвильова оптика/ А.М.Король, Г.І.Бондар, Н.В.Медвідь, В.Є.Носенко.- К.: НУХТ, 2011.- 58 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  161 

 

 

ТЕПЛОТА. ТЕРМОДИНАМІКА

37

7961
536
К46

     Кишенько В.Д. Моделювання тепло- і масообмінних процесів: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами" ден. та заоч. форм навч./ В.Д.Кишенько, М.Д.Місюра, Є.С.Проскурка.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  32 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

38

7945
577.1
С16

     Салюк А.І. Біохімія: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ., напряму 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" спец. "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч./ А.І.Салюк, А.В.Котинський.- К.: НУХТ, 2011.- 19 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  47 

39

7955
579
Б94

     Буценко Л.М. Технології мікробного синтезу лікарських засобів: лабор. практикум для студ. за напрямом підгот. 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч./ Л.М.Буценко, В.О.Красінько.- К.: НУХТ, 2011.- 75с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  76 

40

7964
579
I-26

     Ігнатенко С.В. Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв: метод. вказівки до вивч. та викон. контрол. роботи для студ. напр. підготовки 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч./ С.В.Ігнатенко, І.В.Лич, Ю.М.Пенчук.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  48 

41

579
К51

     Клунова С.М. Биотехнология: учебник/ С.М.Клунова, Т.А.Егорова, Е.А.Живухина.- М.: Академия, 2010.- 256 с.- 146.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

42

7960
613.22
Т38

     Технологія продуктів дитячого та геродієтичного харчування: метод. вказіви до провед. лаборат. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" ден. форми навч./ Н.П.Івчук, Г.А.Конішевська, О.М.Соколова, Т.В.Рудник.- К.: НУХТ, 2011.- 39 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  52 

 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

43

7963
614.8
С48

     Слободян О.П. Безпека життєдіяльності: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. механічних та енергетичних. спец. заоч. форми навч./ О.П.Слободян, Л.П.Нещадим, С.О.Авдієнко.- К.: НУХТ, 2011.- 23 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  98 

 

 

ФАРМАКОЛОГІЯ

44

7967
615.3
І-21

     Іванова В.Д. Хімія та фармакогнозія рослин: метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. форми навч./ В.Д.Іванова.- К.: НУХТ, 2011.- 27 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  43 

 

 

 

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

45

7969
620.1
О-61

     Опір матеріалів: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. за напрямами підготовки: 6.050503 "Машинобудування", 6.050601 "Теплоенергетика", 6.050604 "Енергомашинобудування" ден. та заоч. форм навч./ А.В.Башта, А.П.Бовсуновський, Д.В.Риндюк, О.О.Твердохліб.- К.: НУХТ, 2011.- 70 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  89 

46

621
С42

     Скіцько О.І. Теплообмін і гідродинаміка потоків у вертикальних каналах з фазовим переходом в умовах впливу збурюючих факторів: Автореф. дис... канд. тех. наук: 05.14.06./ О.І.Скіцько; НАН України; ін-т технічної теплофізики.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

47

621.31
К88

     Кудрин Б.И. Системы электроснабжения: учеб. пособие/ Б.И.Кудрин.- М.: Академия, 2011.- 352 с.- 211.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

48

621.56
Л86

     Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания: учеб. пособие/ Г.Г.Лутошкина.- М.: Академия, 2010.- 64 с.- (Повар, кондитер).- 84.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

49

7950
621.56
Х42

     Хіврич Б.І. Основи холодильних технологій: метод. вказівки до вивч. дисц. студ. ден. і заоч. форм навч., викон. контрол. роботи студ. заоч. форми навч. зі спец. "Технологія продуктів бродіння і виноробства" напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія"/ Б.І.Хіврич, А.М.Куц.- К.: НУХТ, 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  53 

 

 

ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

50

7924
621.798
Б53

     Беспалько А.П. Методичні вказівки до викон. кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" для студ.спец. 8.05050206 "Машини і технології пакування" та 8.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" ден. форми навч./ А.П.Беспалько, О.М.Гавва, С.В.Токарчук.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  20 

 

 

ДЕТАЛІ МАШИН

51

621.8
Д83

     Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие/ П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов.- 12-е изд., стер.- М.: Академия, 2009.- 496 с.- 195.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРОДУКТИ ТВАРИНИЦТВА

52

637.5
М67

     Митрофанов Н.С. Технология продуктов из мяса птицы/ Н.С.Митрофанов.- М.: КолосС, 2011.- 325 с.- 277.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

53

7968
637.5
Т38

     Технологічне обладнання галузі: практикум для студ. спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спец."Обладнання виробництв з перероблення м'яса", "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса" ден. та заоч. форм навч./ О.М.Чепелюк, С.Д.Беседа, В.М.Таран, І.Г.Бабанов.- К.: НУХТ, 2011.- 133 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  68 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

54

7942
658
С48

     Слободян Н.Г. Організація і методика економічного аналізу: курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.030609 "Облік і аудит" всіх форм навч./ Н.Г.Слободян.- К.: НУХТ, 2011.- 200 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  46 

55

7962
658.1
З-17

     Заїнчковський А.О. Програма виробничої практики студ. III курсу напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навч./ А.О.Заїнчковський, О.І.Тимченко, О.М.Крамаренко.- К.: НУХТ, 2011.- 19 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  49 

56

7940
658.5
М84

     Мостенська Т.Л. Планування і контроль на підприємствах: конспект лекцій для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч./ Т.Л.Мостенська, Т.В.Рибачук-Ярова.- К.: НУХТ, 2011.- 127 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  33 

57

7954
658.5
Р49

     Рибачук-Ярова Т.В. Планування і контроль на підприємствах: метод. вказівки до вивч. дисц., провед. практичних занять та викон. контрол. робіт для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч./ Т.В.Рибачук-Ярова, О.С.Ралко.- К.: НУХТ, 2011.- 91 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  101 

 

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

58

660
О-77

     Островский Г.М. Методы оптимизации химико-технологических процессов: учеб. пособие/ Г.М.Островский, Ю.М.Волин, Н.Н.Зиятдинов.- М.: КДУ, 2008.- 424 с.- 300.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

59

660
П56

     Поникаров И.И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки: примеры изадачи: учеб. пособие/ И.И.Поникаров, С.И.Поникаров, С.В.Рачковский.- М.: Альфа-М, 2011.- 720 с.- 395.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ВИРОБНИЦТВО СПИРТНИХ НАПОЇВ

60

7934
663.1
К95

     Куц А.М. Технологія бродильних виробництв: конспект лекцій з дисц. "Загальні технології харчової промисловості" для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія"/ А.М.Куц, В.М.Кошова.- К.: НУХТ, 2011.- 156 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  52 

61

7946
663.4
Т19

     Таран В.М. Технологічне обладнання галузі: конспект лекцій для студ. спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спец. "Обладнання бродильних і спиртових виробництв" та спец. "Технологія бродильних виробництв і винороб." ден. та заоч. форм навч. Ч.1. Виробничтво солоду та пива. Виробництво квасу/ В.М.Таран, С.О.Удодов, Л.В.Марцинкевич.- К.: НУХТ, 2011.- 124 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  23 

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

62

7947
664
А85

     Арсеньєва Л.Ю. Харчові та дієтичні добавки: конспект лекцій для студ. спец.7.05170112 , 8.05170112 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч./ Л.Ю.Арсеньєва.- К.: НУХТ, 2011.- 71 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  74 

63

7926
664
М48

     Мельник Л.М. Процеси і апарати харчових виробництв: метод. вказівки до викон. курс. проекту для студ. за напрямами: 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.050502 "Інженерна механіка" ден. та заоч. форм навч. Розділ: Установки мембранного розділення/ Л.М.Мельник, О.С.Марценюк, Н.А.Ткачук.- К.: НУХТ, 2011.- 25 с.-
 Кільк. прим.:  64

64

7944
664.1
П79

     Проектування підприємств галузі: метод. вказівки до викон. графічної частини курсов. проекту для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч./ В.М.Логвін, Л.М.Хомічак, В.Ю.Виговський, І.Б.Петриченко.- К.: НУХТ, 2011.- 24 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  26 

65

664.6
Г85

     Грищенко А.М. Удосконалення технології хліба з безглютеневої сировини: Автореф. дис... канд. тех. наук: 05.18.01/ А.М.Грищенко.- К., 2011.- 20 c.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

66

664.6
Г85

     Грищенко А.М. Удосконалення технології хліба з безглютеневої сировини: Дис... канд. тех. наук: 05.18.01/ А.М.Грищенко.- К., 2011.- 222 c.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

67

664.6
Л17

     Лазоренко Н.П. Удосконалення технології маффінів спеціального призначення: Автореф. дис... канд. техн. наук 05.18.01/ Н.П.Лазоренко.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

68

664.6
Л17

     Лазоренко Н.П. Удосконалення технології маффінів спеціального призначення: Дис... канд. техн. наук 05.18.01/ Н.П.Лазоренко.- К., 2011.- 212 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

69

7975
664.68
П78

     Програма переддипломної практики на кондитер. підприємствах та в кондитер. цехах хлібозаводів і хлібокомбінатів для студ. за напрямом підготовки 6.051701 спец. "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" усіх форм навч./ А.М.Дорохович, Є.Г.Бондаренко, Л.М.Нєдєліна, С.Г.Кияниця.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  75 

70

7935
664.7
П78

     Програма переддипломної практики студ. V курсу спец. 7.091701 "Технологія зберігання та переробки зерна" ден. та заоч. форм навч./ О.І.Шаповаленко, М.А.Перегуда, Т.І.Янюк, Т.В.Корж.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  76 

71

7936
664.7
Ш24

     Шаповаленко О.І. Технологія елеваторної промисловості: метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. напряму підготовки 6.051701"Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія зберігання і переробки зерна" ден. та заоч. форм навч./ О.І.Шаповаленко, А.В.Шаран, О.О.Євтушенко.- К.: НУХТ, 2011.- 31 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  53 

72

7970
664.8
Б23

     Бандуренко Г.М. Технологія галузі: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 6.091700 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" ден. та заоч. форм навч./ Г.М.Бандуренко, Т.М.Левківська.- К.: НУХТ, 2011.- 67 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  68 

73

664.8
Х73

     Холодильная технология пищевых продуктов: учебник: в 3 ч. Ч.1. Теплофизические основы/ А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов.- С.Пб.: ГИОРД, 2008.- 224 с.- 197.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

74

664.8
Ф53

     Филиппов В.И. Холодильная технология пищевых продуктов: учебник: в 3 ч. Ч.2. Технологические основы/ В.И.Филиппов, М.И.Кременевская, В.Е.Куцакова.- С.Пб.: ГИОРД, 2008.- 576 с.- 198.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

75

664.8
Х73

     Холодильная технология пищевых продуктов: учебник: в 3 ч. Ч.3. Биохимические и физико-химические основы/ В.Е.Куцакова, А.В.Бараненко, Т.Е.Бурова, М.И.Кременевская.- С.Пб.: ГИОРД, 2011.- 272 с.- 197.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ЖИРИ

76

7956
665
П19

     Пасічний В.М. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія", спец. "Технологія жирів та жирозамінників" ден. та заоч. форм навч./ В.М.Пасічний.- К.: НУХТ, 2011.- 35 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  43 

77

665.5
С36

     Силка І.М. Удосконалення технології ароматизаторів з ефіроолійної сировини для харчових продуктів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.06/ І.М.Силка.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

78

665.5
С36

     Силка І.М. Удосконалення технології ароматизаторів з ефіроолійної сировини для харчових продуктів: Дис... канд. техн. наук: 05.18.06/ І.М.Силка.- К., 2011.- 209 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

АВТОМАТИКА

79

681.5
К46

     Киктев Н.А. Автоматизированная система управления технологическим процесом получения углекислых солей: Дис... канд. техн. наук: 05.13.07/ Н.А.Киктев; НУПТ.- К., 2011.- 206 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

80

681.5
К46

     Кіктєв М.О. Автоматизована система керування технологічним процесом одержання вуглекислих солей: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07/ М.О.Кіктєв; НУХТ.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

81

7953
681.5
К46

     Кишенько В.Д. Ідентифікація та моделювання об`єктів автоматизації: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та ком'ютерно- інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ В.Д.Кишенько, С.А.Киричук, Є.С.Проскурка.- К.: НУХТ, 2011.- 19 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  91 

82

681.5
М18

     Малафеев С.И. Основы автоматики и системы автоматического управления: учебник/ С.И.Малафеев, А.А.Малафеева.- М.: Академия, 2010.- 384 с.- 305.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ГРАФІКА

83

7971
744
Е97

     Єщенко О.А. Інженерна та комп'ютерна графіка: метод. вказівки до автоматизованого розроблення фрагментів технологічних схем для студ. за напрямами підготовки 6.051401"Біотехнологія", 6.040106"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористув.", 6.051701 ден. форми навч./ О.А.Єщенко, Л.І.Іванова, Н.І.Ковальова.- К.: НУХТ, 2011.- 35 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  99 

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

84

7931
811.111
А64

     Англійська мова: метод. вказівки до розмовних тем з англійської мови для студ. I-II курсів усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч./ О.М.Кохан, Н.В.Ліпіліна, Н.О.Михайлова, Н.Г.Нестеренко.- К.: НУХТ, 2011.- 71 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  237 

85

7933
811.111
Л63

     Лисенко О.М. Англійська мова: метод. вказівки до вивчен. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. I, II курсів спец. "Технологія бродильних виробництв та виноробства" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заоч.та скороч. форм навч./ О.М.Лисенко, О.О.Чернік.- К.: НУХТ, 2011.- 65 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  70 

86

811.111
С50

     Смірнова Є.С. Англійська мова: навч.-метод. посіб./ Є.С.Смірнова, Г.А.Чередніченко.- К.: НУХТ, 2011.- 179 с.- 51.00 грн.
 Кільк. прим.:  25 

87

7932
811.111
Ч-16

     Чала К.М. Англійська мова: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. II курсу заоч. та скороч. форм навч. за напрямом 6.051701"Харчові технології та інженерія". Ч.2/ К.М.Чала, Н.В.Бурмістенко, І.І.Суліма.- К.: НУХТ, 2011.- 61 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  37 

 

 

 

 

 

 

Періодичні видання

88

 

 

     Higher education policy: the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol. 24. № 4.- 2011.-дарчий
Кільк. прим.:  1 

89

 

 

     Rural Development: Quo Vadis?. vol. 8. Rural areas and development/ Turopean rural development network, Institute of agriculture and food economics- NRI.- Warszawa, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

90

 

 

     Автоматизація технологічних і бізнес-процесів: наук.-вироб. журн. № 5-6/ засн. : Одеська національна академія харчових технологій.- О.: ОНАХТ, 2011.- дарчий.-             
Кільк. прим.:  1

91

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 11/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1

92

 

     Банківська справа: наук.-практ. вид. № 5.- К.: Т-во "Знання", 2011.
Кільк. прим.:  1

93

 

     Безпека життєдіяльності. № 11.- К.: Основа, 2011.
Кільк. прим.:  3 

94

 

     Библиография: науч. журн. по библиографовед. и книговед. № 5/ Рос. кн. палата, Бук Чембэр Интернэшнл.- М.: Изд-во "Бук Чембэр Интернэшил, 2011.
Кільк. прим.:  1 

95

 

     Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 5/ .-2011.
Кільк. прим.:  1 

96

 

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 10, № 11/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  4

97

 

     Бюлетень вищої атестацiйної комiсiї України. № 12/ Вища атестац. ком. України.- К.: ВАК, 2011.
Кільк. прим.:  4 

98

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 10/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

99

 

     ВиноГрад: галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 9-10.- К.: ТОВ Друкарня Літера, 2011.
Кільк. прим.:  1 

100101

 

     Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. № 3/ засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін.- К.: Пед. преса, 2011.
Кільк. прим.:  1 

102

 

     Вища школа: наук.-практ. вид.  № 10, № 11, № 12/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2011.
Кільк. прим.:  3

103

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. . № 45, № 46, № 47/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  3

104

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 10/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

105

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 11/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

106

 

     Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 11/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

107

 

     Вода і водоочисні технології: укр. наук.-прак. журн. № 5/ засн : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води".- К.: СПД Коляда О.П., 2011.
Кільк. прим.:  1 

108

 

     Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 7.- М.: ООО Изд-во Хоспитэли, 2011.
Кільк. прим.:  1 

109

 

     Гостиничное дело: ежемес. журн. № 11.- М.: ООО Панорама, 2011.
Кільк. прим.:  1 

110

 

     Дiлова панорама: вісник київ. торг.-пром. палати України. № 9-10.- К.: КТПП, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

111

 

     Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 11.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

112

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 4(спецвипуск)/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2011.
Кільк. прим.:  1 

113

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 12/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2011.
Кільк. прим.:  1 

114

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 11/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2011.
Кільк. прим.:  2 

115

 

     Екоінформ: вода, тепло, повітря, енергія, екологія. № 9/ засн. : О.А.Денис; вид. : ТзОВ "Екоінформ".- Львів: ПП "Левко", 2011.
Кільк. прим.:  1 

116

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 10, № 11- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  2 

117

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 10/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2011.
Кільк. прим.:  1 

118

 

     Енергетика та електрифікація: наук.-вироб. журн. № 10-11/ М-во палива та енергетики України, НТС енергетиків та електротехніків України.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

119

 

     Журнал прикладной химии. Т.84. № 10/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1 

120

 

     Здоровье: энергия счастливой жизни (Украина). № 12/ учредитель : Волкова Н.А.- К.: ООО Новий друк, 2011.
Кільк. прим.:  1 

121

 

     Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 31-32-33.- К.: Пед. преса, 2011.
Кільк. прим.:  2 

122

 

     Календар знаменити і пам'ятних дат: реком. бібліогр. довід. № 1/ засн. : Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр.- К.: Нац., парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 2012.
Кільк. прим.:  1 

123

 

     Кодекси України. № 11. Водний кодекс України, Лісовий кодекс України, Кодекс України про надра.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2011.
Кільк. прим.:  1 

124

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 10/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2011.
Кільк. прим.:  1 

125

 

     Кулинария: коллекция : полезные советы. № 12/ учредитель : А. В. Лобачев; изд. : ООО "ИД "Зенит".- Донецк: Нивый друк, 2011.
Кільк. прим.:  1 

126

 

     Лiки України: спецiалiз. iнформ. вид. № 9/ засн. : Фармацевт. асоц. України.- К.: Блiц-Інформ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

127

 

     Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 11/ Учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2011.
Кільк. прим.:  1 

128

 

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 20/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

129

 

     Маркетинг в Україні. № 4/ засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ.нац. екон. ун-т.- К.: НСФ Демос ЛТД, 2011.
Кільк. прим.:  1 

130

 

     Маркетинг и реклама: укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 11/ учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2011.
Кільк. прим.:  1 

131

 

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 5/ учредитель : Изд. дом "Холодильная техника".- М.: ООО Петровский парк, 2011.
Кільк. прим.:  1 

132

 

     Мир туризма: искусство отдыха и путешествий. № 7/ учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма".- К.: Слон, 2011.
Кільк. прим.:  1 

133

 

     Мир Упаковки: бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 5/ учредитель и изд. : РИА "Марк Пак".- К.: ДТ "Експес-Полiграф", 2011.
Кільк. прим.:  1 

134

 

     Міжнародний туризм: журн. про мандрівки та відпочинок. № 6/ засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм".- К.: Вид. дім "Рема-Принт"., 2011.
Кільк. прим.:  1 

135

 

     Мясное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 9/ учредитель : ЧП "Корсар".- К.: ООО Футари-Принт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

136

 

     Мясные технологии: специализир. журн. № 10/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2011.
Кільк. прим.:  1 

137

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 5/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

138

 

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 12/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2011.
Кільк. прим.:  1 

139

 

     Науковий свiт: щомiс. журн.-ревю наук. новин (Дод. до "Бюл. ВАК України"). № 12/ засн. : ВАК України, Труд. кол. ред.- К, 2011
Кільк. прим.:  4 

140

 

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 11/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2011.
Кільк. прим.:  1 

141

 

     Новый маркетинг: для маркетинг-директров и тех, кто хочет ими стать. № 10/ учредитель и изд. : ОООЛ АА Плюс.- К.: ООО Типография "Вольф", 2011.
Кільк. прим.:  1 

142

 

     Освіта в Україні: нормат.-прав. журн.: сист. вид.: щокв. нормат. журн. № 4/ М-во освіти і науки України, М-во юстиції; Засн. і вид.: НВП Форум.- К.: НВП Форум, 2011.- +CD.- Дод. до журн. Вища освіта в Україні.
Кільк. прим.:  1 

143

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. . № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92/ М-во юстиції України.- К.: Право, 2011.
Кільк. прим.:  6

144

 

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 11/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  3 

145

 

     Переработка молока: специализир. журн. № 10/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2011.
Кільк. прим.:  1 

146

 

     Пиво и напитки: безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 4/ учредитель : ООО "Пищепрмиздат".- М.: Пищ. пром-сть, 2011.
Кільк. прим.:  1 

147

 

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 11/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2011.
Кільк. прим.:  1 

148

 

     Пищевая и перерабатывающая промышленность: РЖ. № 4/ Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад.- М.: ООП ЦНСХБ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

149

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 10, № 11/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2011.
Кільк. прим.:  2 

150

 

     Право України: юридич. журн. № 10/ М-во юстиції України.- К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2011.
Кільк. прим.:  1 

151

 

     Приборы и системы.Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 11.- М.: ООО "Научтехмаш", 2011.
Кільк. прим.:  1 

152

 

     Прикладная биохимия и микробиология.. № 6/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1 

153

 

     Проблемы машиностроения и надежности машин: машиноведение. № 6/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1 

154

 

     Промышленные АСУ и конроллеры: ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 11.- М.: ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2011.
Кільк. прим.:  1 

155

 

     Реферативный журнал: вып. свод. тома, 20. № 11. Экон. пром-сти/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

156

 

     САПР и графика. № 11/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

157

 

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 10/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

158

 

     Страхова справа: наук.- практ. журн. № 4/ вид. : УНДІ Права екон. досліджень.- К.: Веєр Пак, 2011.
Кільк. прим.:  1 

159

 

     Сыроделие и маслоделие: науч.-техн. и произв. журн. № 6/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М.: Сыроделие, 2011.
Кільк. прим.:  1 

160

 

     Турбизнес: для профессионалов. № 14, № 15.- М.: ООО Турбизнес, 2011.
Кільк. прим.:  2

161

 

     Упаковка: журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 6/ засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК".- К.: ДП Експрес-Полiграф, 2011.
Кільк. прим.:  1 

162

 

     Управление компанией. № 11/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2011.
Кільк. прим.:  1 

163

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 12/ изд. : Н. Осейко.- К., 2011.
Кільк. прим.:  1 

164

 

     Фінанси України: наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 7.- К.: Україна, 2011.
Кільк. прим.:  1 

165

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 8, № 9/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2011.
Кільк. прим.:  12

166

 

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 11-12/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2011.
Кільк. прим.:  1 

167

 

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 10, № 11/ учредитель : ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2011.
Кільк. прим.:  2

168

 

     Хранение и переработка сельхозсырья: теорет. журн. № 9/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М.: Пищ. пром-сть, 2011.
Кільк. прим.:  1 

169

 

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 11/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- К.: ТОВ Бізнес-Логіка, 2011.
Кільк. прим.:  1 

170

 

     Электрик: практ. электротехника. № 11/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

171

 

     Электрические сети и системы. № 5/ НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

172

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 11/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2011.
Кільк. прим.:  1 

173

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 10/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2011.
Кільк. прим.:  1 


Створено : 15/12/2011 @ 14:06
Оновлено : 15/12/2011 @ 14:06
Категорія :
Сторінка переглянута 1772 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх