Розділи

Закрити Про бiблiотеку

Закрити Iнформацiйна дiяльнiсть

Закрити Інформація факультетам

Закрити Віртуальна книжкова виставка

Закрити Видання НТБ

Закрити Культурно-просвітницька робота

Закрити Послуги та сервіси

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg
nuft.jpg

nuft.jpg

 

 

   всього

   зараз на сайті

Список нових надходжень до НТБ НУХТ за грудень 2011 р.

 

 

КОМПЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

1

7958
004
М99

     М'якшило О.М. Автоматизоване проектування інформаційних систем: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч. Ч.2. Проектування інтерфейсу користувача/ О.М.М'якшило, О.В.Харкянен.- К.: НУХТ, 2011.- 25 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  67 

2

7927
004
Р57

     Рішан О.Й. Мікропроцесорна техніка: курс лекцій для студ. напрямів 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" та 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"всіх форм навч./ О.Й.Рішан.- К.: НУХТ, 2011.- 93 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  90

3

004.4
Н44

     Незнанов А.А. Программирование и алгоритмизация: учебник/ А.А.Незнанов.- М.: Академия, 2010.- 304 с.- 197.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

4

7938
004.45
О-75

     Основи САПР: метод. вказівки до вивч. окремих розділів САПР для студ. напряму 6.050502 "Інженерна механіка" спец. "Машини і технологія пакування" та "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" ден. форми навч./ О.М.Гавва, Л.О.Кривопляс-Володіна, О.І.Ковальов, В.М.Любімов.- К.: НУХТ, 2011.- 34 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  59 

5

004.7
С50

     Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: учебник: в 2 т. Т.1. Системы передачи данных/ Р.Л.Смелянский.- М.: Академия, 2011.- 304 с.- 83.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

6

004.7
С50

     Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: учебник: в 2 т. Т.2. Сети ЭВМ/ Р.Л.Смелянский.- М.: Академия, 2011.- 384 с.- 84.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

7

004
Б88

     Бровченко Н.Н. Комп'ютерні технології та програмування: навч. посіб. Ч.1. Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій/ Н.Н.Бровченко, Л.Ю.Маноха, Л.Г.Загоровська.- К.: НУХТ, 2011.- 168 с.- 32.00 грн.
 Кільк. прим.:  25 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ

8

7949
005
О-54

     Олійниченко О.М. Організація праці менеджера: метод. вказівки до вивч. дисц., проведення практичних занять та викон. контрол. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навч./ О.М.Олійниченко.- К.: НУХТ, 2011.- 43 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  90 

9

005.5
Д83

     Дунда С.П. Управління розвитком підприемств хлібопекарної галузі: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04/ С.П.Дунда.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ

10

7948
006
С79

     Степанець Л.Ф. Стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористувавання" ден. та заоч. форм навч./ Л.Ф.Степанець.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  52 

11

7943
006.91
М54

     Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Технічні засоби автоматизації: метод. вказівки до викон. комплексного курсового проекту для студ. напряму 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" всіх форм навч./ О.Й.Рішан, С.А.Киричук, К.С.Архангельська, Ю.Б.Бєляєв.- К.: НУХТ, 2011.- 206 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  94 

 

 

ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

12

1
Ш79

     Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости: пер. с нем./ А.Шопенгауэр.- С.Пб.: Азбука, 2011.- 256 с.- (Азбука-Классика).- 15.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

13

141.1
А21

     Аврелій М. Наодинці з собою: роздуми: перек. з грец./ М.Аврелій.- Л.: Літопис, 2007.- 212 с.- 60.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

14

141.1
К19

     Кант І. Критика практичного розуму: пер. з нім./ І.Кант.- К.: Юніверс, 2004.- 240 с.- 47.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

15

141.1
К19

     Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму: пер. з нім./ І.Кант.- К.: Юніверс, 2004.- 646 с.- 47.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

16

141.1
К19

     Kant I. Kritik der Reinen Vernunft/ I.Kant.- М.: АСТ, 2005.- 696 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

17

141.1
К19

     Kant I. Kritik der Urtheilskraft/ I.Kant.- М.: АСТ, 2006.- 419 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

18

141.1
К19

     Kant I. Kritik der praktischen Vernunft und andere Schriften/ I.Kant.- М.: АСТ, 2006.- 492 с.- 18.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

19

141
Д28

     Декарт Р. Метафізичні розмисли: пер. з фр./ Р.Декарт.- К.: Юніверс, 2000.- 304 с.- 20.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

20

7925
159.9
Ч-83

     Чугаєва Н.Ю. Психологія та педагогіка: методічні вказівки до вівчення дисц. для студ. галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" всіх форм навч./ Н.Ю.Чугаєва.- К.: НУХТ, 2011.- 27 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  91 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

21

7937
174
Н34

     Науменко Н.В. Ділове спілкування: практикум для студ. напряму підготовки 6.140101 "Готельно-рестолранна справа" ден. форми навч./ Н.В.Науменко.- К.: НУХТ, 2011.- 61 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  91 

 

 

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА

22

323(477)
К72

     Костенко Л.В. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала: лекція, прочит. в Нац. ун-ті "Києво-Могилянська акад." 1 верес. 1999 р./ Л.В.Костенко.- 2-ге вид.- К.: Вид. дім "Києво-Могилянська акад.", 2005.- 32 с.- 10.00 грн.
Кільк. прим.:  3 

 

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

23

330.8
З-42

     Зваричук Е.О. Історія економіки та економічної думки: навч.-метод. посіб./ Е.О.Зваричук, Г.О.Кундєєва, О.М.Соломка.- К.: НУХТ, 2011.- 68 с.- 19.00 грн.
Кільк. прим.:  45 

 

 

ФІНАНСИ

24

7952
336
С36

     Сілакова Г.В. Гроші та кредит: конспект лекцій для студ. спец. напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навч./ Г.В.Сілакова.- К.: НУХТ, 2011.- 158 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  50 

 

 

ТУРИЗМ

25

338.48
Б29

     Баумгартен Л.В. Управление качеством в туризме: учебник/ Л.В.Баумгартен.- М.: Академия, 2010.- 304 с.- 200.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

26

338.48
Н73

     Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие/ В.С.Новиков.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2010.- 208 с.- 115.00 грн.
 Кільк. прим.:  1

 

 

ЕКОНОМІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА

27

7972
338.49
І-23

     Іванюта Т.М. Економіка виробничої інфраструктури: метод. вказ. до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студ. спец. 7.03050401"Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч./ Т.М.Іванюта.- К.: НУХТ, 2011.- 22 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  81 

 

 

МАРКЕТИНГ

28

7929
339
К78

     Крайнюченко О.Ф. Маркетингові дослідження: метод. вказівки до вивч. дисц. та проведення практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навч./ О.Ф.Крайнюченко, Т.Г.Бєлова, Н.П.Скригун.- К.: НУХТ, 2011.- 48 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  138 

 

 

ПРАВО

29

7973
342.5(477)
К78

     Крамаренко О.М. Судові та правоохоронні органи України: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" (Економіка і право) всіх форм навч./ О.М.Крамаренко.- К.: НУХТ, 2011.- 19 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  49

30

7951
342.9
Т48

     Ткаченко О.М. Адміністративне право та адміністративна відповідальність: метод. вказівки до вивч. дисц., провед. практ. занять та викон. контрол. роботи для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" ден. і заоч. форм навч./ О.М.Ткаченко, В.В.Татунець.- К.: НУХТ, 2011.- 23 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  55 

31

7928
366.1
С60

Соломянюк Н.М. Поведінка споживачів: метод. вказівки до вивч. дисц., проведення практич. занять та викон. контрол. роботи для студ. спец. 8.050108 "Маркетинг", 8.050113 "Комерційна діяльність" усіх форм навч./ Н.М.Соломянюк.- К.: НУХТ, 2011.- 34 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  50 

 

 

ЕКОЛОГІЯ

32

7966
504
Г93

     Губенко Н.Ю. Економічне забеспечення екологічної діяльності підприємства: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 6.070800 "Екологія навколишнього середовища" ден. та заоч. форм навч./ Н.Ю.Губенко.- К.: НУХТ, 2011.- 23 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  34 

33

504
К60

     Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособие/ Е.Ю.Колбовский.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2011.- 256 с.- 136.00 грн.
Кільк. прим.:  1 

 

 

МАТЕМАТИКА

34

7939
51
М29

     Мартиненко М.А. Вища математика. Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних: конспект лекцій та матеріали до практичних занять для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів всіх форм навч./ М.А.Мартиненко, Л.Г.Новаковська, Т.В.Зінченко.- К.: НУХТ, 2011.- 126 с.- 0.00 грн.
Кільк. прим.:  67 

35

7959
519.1
М29

     Мартиненко М.А. Основи дискретної математики: метод. вказівки до практич. занять для студ. за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" ден. та заоч. форм навч./ М.А.Мартиненко, А.С.Богатирчук, С.В.Гузенко.- К.: НУХТ, 2011.- 33 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  70 

 

 

ФІЗИКА

36

7974
53
Ф50

     Фізика: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. Розд.: Геометрична та хвильова оптика/ А.М.Король, Г.І.Бондар, Н.В.Медвідь, В.Є.Носенко.- К.: НУХТ, 2011.- 58 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  161 

 

 

ТЕПЛОТА. ТЕРМОДИНАМІКА

37

7961
536
К46

     Кишенько В.Д. Моделювання тепло- і масообмінних процесів: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами" ден. та заоч. форм навч./ В.Д.Кишенько, М.Д.Місюра, Є.С.Проскурка.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  32 

 

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

38

7945
577.1
С16

     Салюк А.І. Біохімія: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ., напряму 6.051701 "Харчова технологія та інженерія" спец. "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" ден. та заоч. форм навч./ А.І.Салюк, А.В.Котинський.- К.: НУХТ, 2011.- 19 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  47 

39

7955
579
Б94

     Буценко Л.М. Технології мікробного синтезу лікарських засобів: лабор. практикум для студ. за напрямом підгот. 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч./ Л.М.Буценко, В.О.Красінько.- К.: НУХТ, 2011.- 75с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  76 

40

7964
579
I-26

     Ігнатенко С.В. Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв: метод. вказівки до вивч. та викон. контрол. роботи для студ. напр. підготовки 6.051401 "Біотехнологія" ден. та заоч. форм навч./ С.В.Ігнатенко, І.В.Лич, Ю.М.Пенчук.- К.: НУХТ, 2011.- 15 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  48 

41

579
К51

     Клунова С.М. Биотехнология: учебник/ С.М.Клунова, Т.А.Егорова, Е.А.Живухина.- М.: Академия, 2010.- 256 с.- 146.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ

42

7960
613.22
Т38

     Технологія продуктів дитячого та геродієтичного харчування: метод. вказіви до провед. лаборат. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" ден. форми навч./ Н.П.Івчук, Г.А.Конішевська, О.М.Соколова, Т.В.Рудник.- К.: НУХТ, 2011.- 39 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  52 

 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

43

7963
614.8
С48

     Слободян О.П. Безпека життєдіяльності: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. механічних та енергетичних. спец. заоч. форми навч./ О.П.Слободян, Л.П.Нещадим, С.О.Авдієнко.- К.: НУХТ, 2011.- 23 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  98 

 

 

ФАРМАКОЛОГІЯ

44

7967
615.3
І-21

     Іванова В.Д. Хімія та фармакогнозія рослин: метод. вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. форми навч./ В.Д.Іванова.- К.: НУХТ, 2011.- 27 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  43 

 

 

 

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

45

7969
620.1
О-61

     Опір матеріалів: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. за напрямами підготовки: 6.050503 "Машинобудування", 6.050601 "Теплоенергетика", 6.050604 "Енергомашинобудування" ден. та заоч. форм навч./ А.В.Башта, А.П.Бовсуновський, Д.В.Риндюк, О.О.Твердохліб.- К.: НУХТ, 2011.- 70 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  89 

46

621
С42

     Скіцько О.І. Теплообмін і гідродинаміка потоків у вертикальних каналах з фазовим переходом в умовах впливу збурюючих факторів: Автореф. дис... канд. тех. наук: 05.14.06./ О.І.Скіцько; НАН України; ін-т технічної теплофізики.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

47

621.31
К88

     Кудрин Б.И. Системы электроснабжения: учеб. пособие/ Б.И.Кудрин.- М.: Академия, 2011.- 352 с.- 211.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

48

621.56
Л86

     Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий общественного питания: учеб. пособие/ Г.Г.Лутошкина.- М.: Академия, 2010.- 64 с.- (Повар, кондитер).- 84.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

49

7950
621.56
Х42

     Хіврич Б.І. Основи холодильних технологій: метод. вказівки до вивч. дисц. студ. ден. і заоч. форм навч., викон. контрол. роботи студ. заоч. форми навч. зі спец. "Технологія продуктів бродіння і виноробства" напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія"/ Б.І.Хіврич, А.М.Куц.- К.: НУХТ, 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  53 

 

 

ПАКУВАННЯ ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

50

7924
621.798
Б53

     Беспалько А.П. Методичні вказівки до викон. кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" для студ.спец. 8.05050206 "Машини і технології пакування" та 8.05050207 "Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки" ден. форми навч./ А.П.Беспалько, О.М.Гавва, С.В.Токарчук.- К.: НУХТ, 2011.- 18 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  20 

 

 

ДЕТАЛІ МАШИН

51

621.8
Д83

     Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. пособие/ П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов.- 12-е изд., стер.- М.: Академия, 2009.- 496 с.- 195.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ПРОДУКТИ ТВАРИНИЦТВА

52

637.5
М67

     Митрофанов Н.С. Технология продуктов из мяса птицы/ Н.С.Митрофанов.- М.: КолосС, 2011.- 325 с.- 277.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

53

7968
637.5
Т38

     Технологічне обладнання галузі: практикум для студ. спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спец."Обладнання виробництв з перероблення м'яса", "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса" ден. та заоч. форм навч./ О.М.Чепелюк, С.Д.Беседа, В.М.Таран, І.Г.Бабанов.- К.: НУХТ, 2011.- 133 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  68 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

54

7942
658
С48

     Слободян Н.Г. Організація і методика економічного аналізу: курс лекцій для студ. напряму підготовки 6.030609 "Облік і аудит" всіх форм навч./ Н.Г.Слободян.- К.: НУХТ, 2011.- 200 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  46 

55

7962
658.1
З-17

     Заїнчковський А.О. Програма виробничої практики студ. III курсу напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навч./ А.О.Заїнчковський, О.І.Тимченко, О.М.Крамаренко.- К.: НУХТ, 2011.- 19 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  49 

56

7940
658.5
М84

     Мостенська Т.Л. Планування і контроль на підприємствах: конспект лекцій для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч./ Т.Л.Мостенська, Т.В.Рибачук-Ярова.- К.: НУХТ, 2011.- 127 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  33 

57

7954
658.5
Р49

     Рибачук-Ярова Т.В. Планування і контроль на підприємствах: метод. вказівки до вивч. дисц., провед. практичних занять та викон. контрол. робіт для студ. напряму 6.030504 "Економіка підприємства" ден. та заоч. форм навч./ Т.В.Рибачук-Ярова, О.С.Ралко.- К.: НУХТ, 2011.- 91 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  101 

 

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

58

660
О-77

     Островский Г.М. Методы оптимизации химико-технологических процессов: учеб. пособие/ Г.М.Островский, Ю.М.Волин, Н.Н.Зиятдинов.- М.: КДУ, 2008.- 424 с.- 300.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

59

660
П56

     Поникаров И.И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки: примеры изадачи: учеб. пособие/ И.И.Поникаров, С.И.Поникаров, С.В.Рачковский.- М.: Альфа-М, 2011.- 720 с.- 395.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ВИРОБНИЦТВО СПИРТНИХ НАПОЇВ

60

7934
663.1
К95

     Куц А.М. Технологія бродильних виробництв: конспект лекцій з дисц. "Загальні технології харчової промисловості" для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія"/ А.М.Куц, В.М.Кошова.- К.: НУХТ, 2011.- 156 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  52 

61

7946
663.4
Т19

     Таран В.М. Технологічне обладнання галузі: конспект лекцій для студ. спец. 7.05050313, 8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв" спец. "Обладнання бродильних і спиртових виробництв" та спец. "Технологія бродильних виробництв і винороб." ден. та заоч. форм навч. Ч.1. Виробничтво солоду та пива. Виробництво квасу/ В.М.Таран, С.О.Удодов, Л.В.Марцинкевич.- К.: НУХТ, 2011.- 124 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  23 

 

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

62

7947
664
А85

     Арсеньєва Л.Ю. Харчові та дієтичні добавки: конспект лекцій для студ. спец.7.05170112 , 8.05170112 "Харчові технології" ден. та заоч. форм навч./ Л.Ю.Арсеньєва.- К.: НУХТ, 2011.- 71 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  74 

63

7926
664
М48

     Мельник Л.М. Процеси і апарати харчових виробництв: метод. вказівки до викон. курс. проекту для студ. за напрямами: 6.051701 "Харчові технології та інженерія", 6.050502 "Інженерна механіка" ден. та заоч. форм навч. Розділ: Установки мембранного розділення/ Л.М.Мельник, О.С.Марценюк, Н.А.Ткачук.- К.: НУХТ, 2011.- 25 с.-
 Кільк. прим.:  64

64

7944
664.1
П79

     Проектування підприємств галузі: метод. вказівки до викон. графічної частини курсов. проекту для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спец. "Технології цукру та полісахаридів" ден. та заоч. форм навч./ В.М.Логвін, Л.М.Хомічак, В.Ю.Виговський, І.Б.Петриченко.- К.: НУХТ, 2011.- 24 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  26 

65

664.6
Г85

     Грищенко А.М. Удосконалення технології хліба з безглютеневої сировини: Автореф. дис... канд. тех. наук: 05.18.01/ А.М.Грищенко.- К., 2011.- 20 c.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

66

664.6
Г85

     Грищенко А.М. Удосконалення технології хліба з безглютеневої сировини: Дис... канд. тех. наук: 05.18.01/ А.М.Грищенко.- К., 2011.- 222 c.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

67

664.6
Л17

     Лазоренко Н.П. Удосконалення технології маффінів спеціального призначення: Автореф. дис... канд. техн. наук 05.18.01/ Н.П.Лазоренко.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

68

664.6
Л17

     Лазоренко Н.П. Удосконалення технології маффінів спеціального призначення: Дис... канд. техн. наук 05.18.01/ Н.П.Лазоренко.- К., 2011.- 212 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

69

7975
664.68
П78

     Програма переддипломної практики на кондитер. підприємствах та в кондитер. цехах хлібозаводів і хлібокомбінатів для студ. за напрямом підготовки 6.051701 спец. "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" усіх форм навч./ А.М.Дорохович, Є.Г.Бондаренко, Л.М.Нєдєліна, С.Г.Кияниця.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  75 

70

7935
664.7
П78

     Програма переддипломної практики студ. V курсу спец. 7.091701 "Технологія зберігання та переробки зерна" ден. та заоч. форм навч./ О.І.Шаповаленко, М.А.Перегуда, Т.І.Янюк, Т.В.Корж.- К.: НУХТ, 2011.- 14 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  76 

71

7936
664.7
Ш24

     Шаповаленко О.І. Технологія елеваторної промисловості: метод. вказівки до викон. курсового проекту для студ. напряму підготовки 6.051701"Харчові технології та інженерія" спец. "Технологія зберігання і переробки зерна" ден. та заоч. форм навч./ О.І.Шаповаленко, А.В.Шаран, О.О.Євтушенко.- К.: НУХТ, 2011.- 31 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  53 

72

7970
664.8
Б23

     Бандуренко Г.М. Технологія галузі: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студ. спец. 6.091700 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" ден. та заоч. форм навч./ Г.М.Бандуренко, Т.М.Левківська.- К.: НУХТ, 2011.- 67 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  68 

73

664.8
Х73

     Холодильная технология пищевых продуктов: учебник: в 3 ч. Ч.1. Теплофизические основы/ А.В.Бараненко, В.Е.Куцакова, Е.И.Борзенко, С.В.Фролов.- С.Пб.: ГИОРД, 2008.- 224 с.- 197.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

74

664.8
Ф53

     Филиппов В.И. Холодильная технология пищевых продуктов: учебник: в 3 ч. Ч.2. Технологические основы/ В.И.Филиппов, М.И.Кременевская, В.Е.Куцакова.- С.Пб.: ГИОРД, 2008.- 576 с.- 198.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

75

664.8
Х73

     Холодильная технология пищевых продуктов: учебник: в 3 ч. Ч.3. Биохимические и физико-химические основы/ В.Е.Куцакова, А.В.Бараненко, Т.Е.Бурова, М.И.Кременевская.- С.Пб.: ГИОРД, 2011.- 272 с.- 197.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ЖИРИ

76

7956
665
П19

     Пасічний В.М. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія", спец. "Технологія жирів та жирозамінників" ден. та заоч. форм навч./ В.М.Пасічний.- К.: НУХТ, 2011.- 35 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  43 

77

665.5
С36

     Силка І.М. Удосконалення технології ароматизаторів з ефіроолійної сировини для харчових продуктів: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.06/ І.М.Силка.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

78

665.5
С36

     Силка І.М. Удосконалення технології ароматизаторів з ефіроолійної сировини для харчових продуктів: Дис... канд. техн. наук: 05.18.06/ І.М.Силка.- К., 2011.- 209 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

АВТОМАТИКА

79

681.5
К46

     Киктев Н.А. Автоматизированная система управления технологическим процесом получения углекислых солей: Дис... канд. техн. наук: 05.13.07/ Н.А.Киктев; НУПТ.- К., 2011.- 206 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

80

681.5
К46

     Кіктєв М.О. Автоматизована система керування технологічним процесом одержання вуглекислих солей: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07/ М.О.Кіктєв; НУХТ.- К., 2011.- 20 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  2 

81

7953
681.5
К46

     Кишенько В.Д. Ідентифікація та моделювання об`єктів автоматизації: метод. вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та ком'ютерно- інтегровані технології" ден. та заоч. форм навч./ В.Д.Кишенько, С.А.Киричук, Є.С.Проскурка.- К.: НУХТ, 2011.- 19 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  91 

82

681.5
М18

     Малафеев С.И. Основы автоматики и системы автоматического управления: учебник/ С.И.Малафеев, А.А.Малафеева.- М.: Академия, 2010.- 384 с.- 305.00 грн.
 Кільк. прим.:  1 

 

 

ГРАФІКА

83

7971
744
Е97

     Єщенко О.А. Інженерна та комп'ютерна графіка: метод. вказівки до автоматизованого розроблення фрагментів технологічних схем для студ. за напрямами підготовки 6.051401"Біотехнологія", 6.040106"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористув.", 6.051701 ден. форми навч./ О.А.Єщенко, Л.І.Іванова, Н.І.Ковальова.- К.: НУХТ, 2011.- 35 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  99 

 

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

84

7931
811.111
А64

     Англійська мова: метод. вказівки до розмовних тем з англійської мови для студ. I-II курсів усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч./ О.М.Кохан, Н.В.Ліпіліна, Н.О.Михайлова, Н.Г.Нестеренко.- К.: НУХТ, 2011.- 71 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  237 

85

7933
811.111
Л63

     Лисенко О.М. Англійська мова: метод. вказівки до вивчен. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. I, II курсів спец. "Технологія бродильних виробництв та виноробства" напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" заоч.та скороч. форм навч./ О.М.Лисенко, О.О.Чернік.- К.: НУХТ, 2011.- 65 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  70 

86

811.111
С50

     Смірнова Є.С. Англійська мова: навч.-метод. посіб./ Є.С.Смірнова, Г.А.Чередніченко.- К.: НУХТ, 2011.- 179 с.- 51.00 грн.
 Кільк. прим.:  25 

87

7932
811.111
Ч-16

     Чала К.М. Англійська мова: метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. робіт для студ. II курсу заоч. та скороч. форм навч. за напрямом 6.051701"Харчові технології та інженерія". Ч.2/ К.М.Чала, Н.В.Бурмістенко, І.І.Суліма.- К.: НУХТ, 2011.- 61 с.- 0.00 грн.
 Кільк. прим.:  37 

 

 

 

 

 

 

Періодичні видання

88

 

 

     Higher education policy: the Quarterly Journal of the International Association of Universitiees. vol. 24. № 4.- 2011.-дарчий
Кільк. прим.:  1 

89

 

 

     Rural Development: Quo Vadis?. vol. 8. Rural areas and development/ Turopean rural development network, Institute of agriculture and food economics- NRI.- Warszawa, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

90

 

 

     Автоматизація технологічних і бізнес-процесів: наук.-вироб. журн. № 5-6/ засн. : Одеська національна академія харчових технологій.- О.: ОНАХТ, 2011.- дарчий.-             
Кільк. прим.:  1

91

 

     Актуальні Проблеми Економіки: наук. екон. журн. № 11/ засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр.- К.: Ін-т екон. НАНУ, 2011.
Кільк. прим.:  1

92

 

     Банківська справа: наук.-практ. вид. № 5.- К.: Т-во "Знання", 2011.
Кільк. прим.:  1

93

 

     Безпека життєдіяльності. № 11.- К.: Основа, 2011.
Кільк. прим.:  3 

94

 

     Библиография: науч. журн. по библиографовед. и книговед. № 5/ Рос. кн. палата, Бук Чембэр Интернэшнл.- М.: Изд-во "Бук Чембэр Интернэшил, 2011.
Кільк. прим.:  1 

95

 

     Биотехнология: теорет. и науч.-практ. журн. № 5/ .-2011.
Кільк. прим.:  1 

96

 

     Бухгалтерський облiк i аудит: наук.-практ. журн. № 10, № 11/ засн. : ТОВ "Екаунтiнг".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  4

97

 

     Бюлетень вищої атестацiйної комiсiї України. № 12/ Вища атестац. ком. України.- К.: ВАК, 2011.
Кільк. прим.:  4 

98

 

     Вiсник Нацiональної академiї наук України: щомiс. загальнонаук. та громад.-полiт. журн. № 10/ засн. : НАН України ; Вид.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України.- К.: Президiя НАН України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

99

 

     ВиноГрад: галузеве спеціалізоване вид. виноградарів і виноробів України. № 9-10.- К.: ТОВ Друкарня Літера, 2011.
Кільк. прим.:  1 

100101

 

     Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. № 3/ засн. : М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти АПН України та ін.- К.: Пед. преса, 2011.
Кільк. прим.:  1 

102

 

     Вища школа: наук.-практ. вид.  № 10, № 11, № 12/ засн. і вид. : Т-во "Знання" України, КОО.- К.: АТ Віпол, 2011.
Кільк. прим.:  3

103

 

     Відомості Верховної Ради України: офіц. вид. . № 45, № 46, № 47/ засн. : Верхов. Рада України.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  3

104

 

     Вісник книжкової палати: наук.-практ. журн. № 10/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

105

 

     Вісник Національного банку України: наук.-практ. журн. № 11/ Нац. банк України.- К.: РПВ НБУ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

106

 

     Вісник Пенсійного фонду України: загальнодерж. інформ.-аналіт. вид. № 11/ засн. : Пенсійн. фонд України ; вид. : держ. підпр. "Інформ. центр персоніфік. обліку Пенсійн. фонду України.- К.: Поліпрінт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

107

 

     Вода і водоочисні технології: укр. наук.-прак. журн. № 5/ засн : ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води".- К.: СПД Коляда О.П., 2011.
Кільк. прим.:  1 

108

 

     Гостиница и ресторан : бизнес и управление: журн. для проф. № 7.- М.: ООО Изд-во Хоспитэли, 2011.
Кільк. прим.:  1 

109

 

     Гостиничное дело: ежемес. журн. № 11.- М.: ООО Панорама, 2011.
Кільк. прим.:  1 

110

 

     Дiлова панорама: вісник київ. торг.-пром. палати України. № 9-10.- К.: КТПП, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

111

 

     Дiловий вiсник: журн. Торг.-пром. палати України. № 11.- К.: Ф-ка друк. реклами, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

112

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 4(спецвипуск)/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2011.
Кільк. прим.:  1 

113

 

     Довідник кадровика: щоміс. спеціаліз. журн. № 12/ М-во соц. політики України.- К.: Вид. буд. "Аванпост-Прим, 2011.
Кільк. прим.:  1 

114

 

     Довідник секретаря та офіс-менеджера: щоміс. проф. журн. № 11/ засн. і вид. : ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитру-Україна".- К.: Аванпост-прим, 2011.
Кільк. прим.:  2 

115

 

     Екоінформ: вода, тепло, повітря, енергія, екологія. № 9/ засн. : О.А.Денис; вид. : ТзОВ "Екоінформ".- Львів: ПП "Левко", 2011.
Кільк. прим.:  1 

116

 

     Економiка України: полiтико-екон. журн. М-ва економiки України, М-ва фiнансiв України та НАН України. № 10, № 11- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  2 

117

 

     Економiст: наук. та громадсько-політ. журн. № 10/ засн. : Ін-т екон. та прогнозуван. НАН України.- К.: Прес-Колегiум, 2011.
Кільк. прим.:  1 

118

 

     Енергетика та електрифікація: наук.-вироб. журн. № 10-11/ М-во палива та енергетики України, НТС енергетиків та електротехніків України.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

119

 

     Журнал прикладной химии. Т.84. № 10/ учредитель : РАН.- С.Пб.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1 

120

 

     Здоровье: энергия счастливой жизни (Украина). № 12/ учредитель : Волкова Н.А.- К.: ООО Новий друк, 2011.
Кільк. прим.:  1 

121

 

     Інформаційний збірник Мінiстерства освіти України. № 31-32-33.- К.: Пед. преса, 2011.
Кільк. прим.:  2 

122

 

     Календар знаменити і пам'ятних дат: реком. бібліогр. довід. № 1/ засн. : Нац. парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр.- К.: Нац., парламент. бібл. Укр., Кн. палата Укр., 2012.
Кільк. прим.:  1 

123

 

     Кодекси України. № 11. Водний кодекс України, Лісовий кодекс України, Кодекс України про надра.- К.: Укр. iнформ.-прав. центр НВП "Форум", 2011.
Кільк. прим.:  1 

124

 

     Кондитерсое и хлебопекарное производство: специализир. информ. бюл. № 10/ изд. : ЗАО Отрасл. ведомости.- М.: Прессинфо, 2011.
Кільк. прим.:  1 

125

 

     Кулинария: коллекция : полезные советы. № 12/ учредитель : А. В. Лобачев; изд. : ООО "ИД "Зенит".- Донецк: Нивый друк, 2011.
Кільк. прим.:  1 

126

 

     Лiки України: спецiалiз. iнформ. вид. № 9/ засн. : Фармацевт. асоц. України.- К.: Блiц-Інформ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

127

 

     Ликероводочное производство и виноделие: специализир. журн. № 11/ Учредитель: ЗАО Отраслевые ведомовти; Изд.: ООО ЭкспертКомерц.- Москва: ООО Пресс-Инфо Т, 2011.
Кільк. прим.:  1 

128

 

     Літопис книг: Держ. бібліограф. покаж. України. № 20/ Книжк. палата України.- К.: Книжк. палата України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

129

 

     Маркетинг в Україні. № 4/ засн. : Укр. Асоц. Маркетингу, Київ.нац. екон. ун-т.- К.: НСФ Демос ЛТД, 2011.
Кільк. прим.:  1 

130

 

     Маркетинг и реклама: укр. науч.-практ. журн. для рекламодат., маркетологов и рекламистов. № 11/ учредитель : НВФ "Студцентр", при поддержке Союза рекламистов Украины.- Х.: Виктория, 2011.
Кільк. прим.:  1 

131

 

     Мир мороженого и быстрозамороженных продуктов: единственный всерос. информ.-аналит. и практ. двухмесяч. журн. № 5/ учредитель : Изд. дом "Холодильная техника".- М.: ООО Петровский парк, 2011.
Кільк. прим.:  1 

132

 

     Мир туризма: искусство отдыха и путешествий. № 7/ учредитель и изд. : ЧП Ред. журн. "Мир туризма".- К.: Слон, 2011.
Кільк. прим.:  1 

133

 

     Мир Упаковки: бизнес-организатор для производит. и потреб. упаковки. № 5/ учредитель и изд. : РИА "Марк Пак".- К.: ДТ "Експес-Полiграф", 2011.
Кільк. прим.:  1 

134

 

     Міжнародний туризм: журн. про мандрівки та відпочинок. № 6/ засн. і вид. : ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм".- К.: Вид. дім "Рема-Принт"., 2011.
Кільк. прим.:  1 

135

 

     Мясное дело: ежемес. произв.-практ. журн. № 9/ учредитель : ЧП "Корсар".- К.: ООО Футари-Принт, 2011.
Кільк. прим.:  1 

136

 

     Мясные технологии: специализир. журн. № 10/ учредитель и изд. : ЗАО Отраслевые ведомости, ООО ЭкспертКоммерц.- Москва: ООО Вива-Стар, 2011.
Кільк. прим.:  1 

137

 

     Напитки. Технологии и инновации = Drinks. Technology & innovation: междунарнар. специализир. науч.-аналит. журн. № 5/ учредитель и изд. : К.В.Конева, Н.И.Ящук.- К.: ПП Р.К.Майстер-Принт, 2011.- дарчий.
Кільк. прим.:  1 

138

 

     Наука и жизнь: ежемес. науч.-попул. журн. № 12/ учредитель : Автоном. некоммер. орг. "Ред. журн. "Наука и жизнь".- М.: Пресса, 2011.
Кільк. прим.:  1 

139

 

     Науковий свiт: щомiс. журн.-ревю наук. новин (Дод. до "Бюл. ВАК України"). № 12/ засн. : ВАК України, Труд. кол. ред.- К, 2011
Кільк. прим.:  4 

140

 

     Новини енергетики: щоміс. наук.-техн. аналіт. журн. № 11/ засн. та вид. : Всеукр. енергетич. ком. всесвіт. енергетич. ради.- Київ: Вид-во "КВІЦ", 2011.
Кільк. прим.:  1 

141

 

     Новый маркетинг: для маркетинг-директров и тех, кто хочет ими стать. № 10/ учредитель и изд. : ОООЛ АА Плюс.- К.: ООО Типография "Вольф", 2011.
Кільк. прим.:  1 

142

 

     Освіта в Україні: нормат.-прав. журн.: сист. вид.: щокв. нормат. журн. № 4/ М-во освіти і науки України, М-во юстиції; Засн. і вид.: НВП Форум.- К.: НВП Форум, 2011.- +CD.- Дод. до журн. Вища освіта в Україні.
Кільк. прим.:  1 

143

 

     Офіцiйний вісник України: щотиж. зб. актів законодавства. . № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92/ М-во юстиції України.- К.: Право, 2011.
Кільк. прим.:  6

144

 

     Охорона праці: наук.-виробн. щоміс. журн. № 11/ ком. по нагляду за охороною праці України.- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  3 

145

 

     Переработка молока: специализир. журн. № 10/ учредитель и изд. : ЗАО Отрасл. ведомости, ООО ЭкспертКомерц.- М.: ООО Вива-Стар, 2011.
Кільк. прим.:  1 

146

 

     Пиво и напитки: безалкогольные и алкогольные, соки, вино. № 4/ учредитель : ООО "Пищепрмиздат".- М.: Пищ. пром-сть, 2011.
Кільк. прим.:  1 

147

 

     Питание и общество: проф. кулинар. журн. № 11/ учредитель : труд. кол. ред. журн.- М.: Питание и о-во, 2011.
Кільк. прим.:  1 

148

 

     Пищевая и перерабатывающая промышленность: РЖ. № 4/ Гос. науч. уч-ние Центр. науч. сельхоз. б-ка Россельхозакад.- М.: ООП ЦНСХБ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

149

 

     Підприємництво, господарство і право: щоміс. наук.- практ. госп.- прав. журн. № 10, № 11/ засн. : Союз ж-стів України, Ін-т держави і права НАН України.- К.: Кн. друк. наук. кн, 2011.
Кільк. прим.:  2 

150

 

     Право України: юридич. журн. № 10/ М-во юстиції України.- К.: ВАТ "Книжк. друк. наук. кн.", 2011.
Кільк. прим.:  1 

151

 

     Приборы и системы.Управление, контроль, диагностика: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. № 11.- М.: ООО "Научтехмаш", 2011.
Кільк. прим.:  1 

152

 

     Прикладная биохимия и микробиология.. № 6/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1 

153

 

     Проблемы машиностроения и надежности машин: машиноведение. № 6/ РАН.- М.: Наука, 2011.
Кільк. прим.:  1 

154

 

     Промышленные АСУ и конроллеры: ежемес. науч.-техн. произв. журн. № 11.- М.: ООО Изд-во "Научтехлитиздат", 2011.
Кільк. прим.:  1 

155

 

     Реферативный журнал: вып. свод. тома, 20. № 11. Экон. пром-сти/ Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ).- М.: ВИНИТИ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

156

 

     САПР и графика. № 11/ учредитель : ООО "КомпьютерПресс".- М.: КомпьютерПресс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

157

 

     Сахар: двухмес. науч.-техн. и произв. журн. № 10/ учредители : ЗАО "Сахар", Союз сахаропроизв. России.- М.: Сахинформ, 2011.
Кільк. прим.:  1 

158

 

     Страхова справа: наук.- практ. журн. № 4/ вид. : УНДІ Права екон. досліджень.- К.: Веєр Пак, 2011.
Кільк. прим.:  1 

159

 

     Сыроделие и маслоделие: науч.-техн. и произв. журн. № 6/ учредитель : ред. журн. "Мол. пром-сть".- М.: Сыроделие, 2011.
Кільк. прим.:  1 

160

 

     Турбизнес: для профессионалов. № 14, № 15.- М.: ООО Турбизнес, 2011.
Кільк. прим.:  2

161

 

     Упаковка: журн. для производителей и потребителей тары и упаковки. № 6/ засн. : АТ "Ін-т ВНДІХІМПРОЕКТ", АТ "ТЕЛЕОПТИК".- К.: ДП Експрес-Полiграф, 2011.
Кільк. прим.:  1 

162

 

     Управление компанией. № 11/ учредитель и изд. : ООО "АА Плюс".- К., 2011.
Кільк. прим.:  1 

163

 

     Управление персоналом: практ. журн. № 12/ изд. : Н. Осейко.- К., 2011.
Кільк. прим.:  1 

164

 

     Фінанси України: наук.-теорет. та iнформ.-практ. журн. М-ва фiнансiв України. № 7.- К.: Україна, 2011.
Кільк. прим.:  1 

165

 

     Фінансовий контроль: всеукр. наук.-практ. журн. № 8, № 9/ засн. : ГКР України, НАДПС України, КНТЕУ та ін.- К.: ТОВ Параміда, 2011.
Кільк. прим.:  12

166

 

     Хлібопекарська і кондитерська промисловість України: щоміс. наук.-вироб. і практ. журн. № 11-12/ співвид. та заснов. : НУХТ, Держ. департ. з прод. України, Укрхлібпром та ін.- К.: ПП Авокадо, 2011.
Кільк. прим.:  1 

167

 

     Холодильная техника: ежемес. науч.-техн. и информ. журн. № 10, № 11/ учредитель : ООО "Инфохолодтех".- М.: Домино, 2011.
Кільк. прим.:  2

168

 

     Хранение и переработка сельхозсырья: теорет. журн. № 9/ Рос. акад. с./х. наук, Отд-ние хранения и перераб. с./х. продукции.- М.: Пищ. пром-сть, 2011.
Кільк. прим.:  1 

169

 

     Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз'яснень. № 11/ засн. та вид. : наук.-вироб. фірма "Інпроект".- К.: ТОВ Бізнес-Логіка, 2011.
Кільк. прим.:  1 

170

 

     Электрик: практ. электротехника. № 11/ учредитель : ДП "Изд-во Радіоаматор".- К.: Преса України, 2011.
Кільк. прим.:  1 

171

 

     Электрические сети и системы. № 5/ НЭК "Укэнерго", Ин-т "Укрэнергосетьпроект", Ин-т Укрсельэнергопроект" и др.- К.: ТОВ Гнозіс, 2011.
Кільк. прим.:  1 

172

 

     Энергосбережение: все об энергоэффективности и ресурсосбережении. № 11/ учредитель : ГП Юго-восточное региональное объединение по энергоснабжению.- Донецк: Астро, 2011.
Кільк. прим.:  1 

173

 

     Энергосбережение. Энегетика. Энергоаудит: общегос. науч. произв. и инф. журн. № 10/ учредитель : ООО СВЭКО.- Харьков: БЭТ, 2011.
Кільк. прим.:  1 


Створено : 15/12/2011 @ 14:06
Оновлено : 15/12/2011 @ 14:06
Категорія :
Сторінка переглянута 1680 раз


Версія для друку Версія для друку

 
Електронні ресурси


Наверх     Наверх     Наверх