Український правопис (новий) : офіційний текст : схвалено Кабінетом Міністрів України (Постанова №437 від 22.05.2019 р.). Затверджено Укр. нац. комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22.10.2018 р.). – Київ : Кондор, 2019. – 284 с. – ISBN 978-617-7729-72-2

     Мова — запорука тривкої ідентичності нації, основа її етнокультурної цілісності. Однією з найсуттєвіших ознак такої цілісності є функціонування в різних суспільних сферах літературної мови, яка має кодифікований правопис. Правописна кодифікація мови завжди вписана в соціолінгвістичний контекст.