Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчування : навч. посіб. / О. І. Черевко,  Л. М. Крайнюк,  Л. О. Касілова [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харч. і торг. – Суми : Унів. кн., 2017. – 279 с. – ISBN 978-966-680-724-6.

   У посібнику наведено загальні поняття про дієтичне, лікувальне та лікувально-профілактичне харчування відповідно до системного підходу до формування якості й безпечності дієтичної кулінарної продукції. Оптимізовано харчовий статус різних груп населення. Навчальний посібник має інтегративний характер і є спробою реалізації міждисциплінарних зв’язків при вивченні низки навчальних дисциплін.