Шевченко І. І. Науково-практичні аспекти виробництва солених м’ясних виробів з використанням багатофункціональних розсільних колоїдних систем : монографія / І. І. Шевченко, С. В. Стращенко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 170 с.

   У монографії наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень, їх аналіз і узагальнення щодо розроблення та моделювання солених м’ясних виробів з використанням багатофункціональних розсільних колоїдних систем, які повністю вирішують науково-прикладну проблему ефективного коригування якості солених м’ясних виробів, виготовлених з NOR та DFD яловичини, забезпечують реалізацію джерел вторинного тваринного білку у технології м’ясних продуктів.