Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави: монографія / Сичевський Микола Петрович; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т прод. ресурсів. – Київ: Аграр. наука, 2019. – 388 с. – ISBN 978-966-540-459-0.

   У монографії проаналізовано сучасні тенденції розвитку харчової промисловості у глобальному та національному вимірі, світові виклики щодо забезпечення населення продовольством і роль України в їх подоланні, взаємозв’язки вітчизняного агропродовольчого комплексу зі світовою продовольчою системою. Розкрито роль харчової індустрії, її потенціал, загрози та виклики в умовах нестабільної економіки і глобального інноваційного прогресу. Представлено перспективи розвитку внутрішнього продовольчого ринку та посилення експортного потенціалу країни. Визначено нові можливості та шляхи забезпечення ефективного розвитку харчової індустрії.