Грабовська О. В. Технології крохмалю і крохмалепродуктів : підручник / Грабовська Олена В’ячеславівна; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – 314 с. – ISBN 978-966-612-220-2.

Викладено фізико-хімічні основи, апаратурне оформлення технологій крохмалю з традиційної крохмалевмісної сировини, біотехнологій цукристих крохмалепродуктів, що ґрунтуються на використанні ферментів — патоки крохмальної, глюкозних, мальтозних, глюкозно-фруктозних сиропів і глюкози кристалічної гідратної, а також технології перероблення побічних продуктів крохмале-патокового виробництва.