Інноваційне обладнання молокопереробних підприємств : підручник / І. Г. Бабанов, О. М. Гавва, О. І. Бабанова [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Інкос, 2019. – 718 с. – ISBN 978-617-598-127-6.

   У підручнику узагальнено відомості про стан технічного забезпечення молокопереробних підприємств. Наведено сучасні форми організації технологічних комплексів із виробництва молочної продукції та описано інноваційне технологічне обладнання для проведення механічних, тепломасообмінних, біотехнологічних процесів, а також для дозування і пакування молочної продукції. Наведено технологічні розрахунки типових функціональних модулів машин і апаратів молокопереробних підприємств.