Шаманський С. Й. Інноваційні екологічно безпечні технології у водовідведенні : монографія / С. Й. Шаманський, С. В. Бойченко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с. – рекомендовано кафедрою. – ISBN 978-617-673-760-5.

     У монографії основні недоліки сучасних процесів водовідведення, що спричиняють технічні та екологічні проблеми під час експлуатації каналізаційних систем. Запропоновано удосконалення наявних та створення нових екологічно безпечних технологічних процесів та створення устаткування, що забезпечить раціональне використання наявних відновлюваних ресурсів та зменшення шкідливих впливів систем водовідведення на навколишнє природне середовище. Запропоновано нову технологію водовідведення, яка дозволяє покращити екологічні характеристики очищених стічних вод, а також осадів стічних вод, отримуючи при цьому відновлювані енергоносії. Для працівників підприємств водопровідно каналізаційного господарства, фахівців екологів проектувальних та виробничих організацій, студентів та аспірантів екологічних та водопровідно-каналізаційних спеціальностей.